Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Путівник експортера. Випуск №2

672 views

Published on

Інформаційний бюлетень для малих та середніх підприємств, створений в рамках Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні"

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Путівник експортера. Випуск №2

 1. 1. 1 ПУТІВНИК ЕКСПОРТЕРА інформаційний бюлетень для МСП Новини Україна підписала Угоду про участь у європейській програмі підтримки малого та середнього бізнесу COSME ЄС. Мінекономрозвитку повідомило про те, що Україна офіційно долучилася до єв- ропейської програми підтримки малого та середнього бізнесу COSME. Лорі Еванс, Генеральний директор з пи- тань внутрішнього ринку, промисловості та МСП Європейської Комісії, і Микола Точицький, представник України в Євро- пейському Союзі, підписали відповідну Угоду про участь України у програмі ЄС. COSME - EU (2014-2020) – це програма ЄС, що спрямована на зміцнення конку- рентоспроможності та стійкості ма- лих та середніх підприємств, загальний бюджет якої складає 2,3 млрд євро. Наступним кроком для України є ратифі- кація Угоди парламентом. Програма COSME підтримує проекти різноманітної тематики, у тому числі програми полегшення виходу на зовніш- ні ринки, підвищення конкурентоспро- можності, формування культури ведення бізнесу, розвиток кластерів, а також зни- ження адміністративного тягаря і захист прав інтелектуальної власності для ком- паній, що працюють у країнах, які не є членами ЄС. На сайті Мінекономрозвитку можна ознайомитися з робочою програмою COSME на 2016 рік та процедурою участі в ній. Джерело: http://www.me.gov.ua/News/ Detail?lang=uk-UA&id=29ea673c-b45f-4dc9- 8c5a-bc7d32811e02&title=2-3- MlrdvroPro- roProgramiCosmeTeperDostupniDliaUkraintsiv Україна залучила в Європейського інвестиційного банку 400 млн євро кредиту для реалізації проектів підт- римки малого і середнього бізнесу Кредит у розмірі 400 млн євро спряму- ють через українські банки на підтримку розвитку приватного сектора економіки, зокрема на проекти малого та середньо- го бізнесу, проекти установ із середньою капіталізацією, а також проекти соціаль- но-економічної інфраструктури, включно з проектами енергоефективності та ада- птації до змін клімату. Участь в програмі розподілу коштів мо- жуть прийняти МСП з кількістю наймано- го персоналу до 250 чоловік, установи із середньою капіталізацією з кількістю персоналу до 3 тис. чоловік, а також під- приємства з кількістю персоналу понад 3 тис. осіб. Розмір кредитів, на які можуть претенду- вати компанії, від 25 млн євро (для МСП) Випуск № 2 4 липня 2016 року Новини 1 Нове у законодавстві 3 Тенденції світових ринків 6 Зовнішня торгівля України 6 Виставкові заходи за кордоном 7 ”Портрет МСП експор- тера” за результатами «Щорічного оцінюван- ня ділового клімату 2015» (ABCA) 10 Історія успіху 12 У ЦЬОМУ ВИДАННІ:
 2. 2. 2 до 50 млн євро для компаній з кількістю працівни- ків понад 3 тис. осіб. Агентом Міністерства фінансів в частині розподілу коштів виступає державний Укрексімбанк. Джерело: http://tyzhden.ua/News/161797 "ПроКредит Банк" припиняє працювати з мікробізнесом Представник “ПроКредит Банку” зазначив, що його установа припиняє співпрацювати з мікробізнесом. За його словами, основна маса кредитів в ПроКре- дит Банку - це позики на суму від 100 тисяч до 1 млн євро. Максимальна заборгованість на одного клієнта складає 4,5 млн євро. “Однією з причин, що спонукала відмовитися від роботи з мікробізнесом - відсутність розвитку в цьо- му сегменті. Якщо це була точка на ринку, то багато хто з них роками залишаються точкою на ринку”, - пояснили в установі. Крім того, у банку заявили про обмеженість грошових ресурсів, які залучаються за рахунок коштів клієнтів. Джерело: http://finclub.net/news/prokredit-bank- prekrashaet-rabotat-s-mikrobiznesom.html Європейський інвестиційний банк у 2016 році інвестує в Україні близько 800 млн євро Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) заявив про намір у 2016 році інвестувати в реалізацію проектів в Україні близько 800 млн євро, а в перспективі роз- глядає можливість збільшити щорічний обсяг фінан- сування для України до 1 млрд. євро. За інформацією старшого корпоративного банкіра ЄІБ Жан-Жака Сулакру у 2015 році ЄІБ надав креди- тів на 1,2 млрд євро, а у цьому році планується бли- зько 800 млн євро. За його словами, близько 60% обсягу кредитування припадає на державний сектор − розвиток транспо- ртної інфраструктури, енергетики, проекти з енерго- ефективності, муніципальні проекти, екологічні про- екти, а 40% направлено на кредитування малих і середніх підприємств через місцеві банки- партнери. За словами банкіра, реформи в Україні проводять- ся, але їх недостатньо. Портфель ЄІБ в Україні - 4,3 млрд євро. Фактично ці гроші не вибираються і простоюють. Джерело: http://delo.ua/ukraine/evropejskij- investicionnyj-bank-investiruet-v-ukrainu-800-mln-ev- 317013/ Мінагрополітики підтримуватиме розвиток малого та середнього бізнесу Мінагрополітики підтримуватиме розвиток малого та середнього бізнесу, представники якого володіють до 500 гектарами землі та від трьох голів великої рогатої худоби. Зокрема, будуть стимулюватися малі фермерські господарства на 15-20 корів, які будуть збільшувати ви- робництво та модернізуватися. За словами представни- ків міністерства, зараз розробляється порядок підтримки фермерських господарств. Джерело: http://minagro.gov.ua/node/21467 Урядовий офіс з євроінтеграції випустив українську версію компендіуму "Енциклопедія з експорту до країн ЄС у рамках ПВЗВТ” Урядовий офіс з євроінтеграції випустив українську версію "Енциклопедії з експорту до країн ЄС у рам- ках ПВЗВТ”. Документ підготовлено Консалтинговою компанією CTA Economic&ExportAnalysts Ltd (Великобританія) у співробітництві з Урядовим офісом з питань євро- пейської інтеграції і Торгово-промисловою палатою України за підтримки Уряду Королівства Нідерлан- дів. Компендіум – це довідник, який складається із пра- вил, процедур, практик ЄС для основних статей екс- порту України за галузями. Видання є практичним інструментом для українських підприємств, які ма- ють на меті експортувати продукцію на ринки ЄС. Енциклопедія містить опис того, як працюють відпо- відні інституції, які специфічні вимоги до товарів, як отримати необхідні дозвільні документи тощо. Публікація дозволяє розібратись з багатьма питан- нями введення бізнесу в ЄС, зрозуміти можливості і шляхи реалізації української продукції на ринках ЄС. Джерела: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143 4186686606903&id=1193687460656828&__mref=message _bubble https://drive.google.com/file/d/0BxGHsVN8dq3ob2JxM2xiX Новини
 3. 3. 3 Національний банк України частково послабив тимчасові антикризові заходи, запроваджені у 2014-2015 роках для стабілізації ситуації на гро- шово-кредитному та валютному ринках України Постановою НБУ № 332 від 25 травня 2016 року "Про внесення змін до постанови Правління Національно- го банку України від 3 березня 2016 № 140" скороче- но термін депонування уповноваженими банками коштів в гривні для покупки іноземної валюти за до- рученням клієнтів. До цього моменту банки мали мо- жливість купувати валюту для клієнтів не раніше тре- тього операційного дня. Нова постанова дозволяє здійснювати таку покупку, починаючи з наступного операційного дня після попереднього депонування гривні. Як і раніше, покупка валюти вимагатиме підтвердження з боку НБУ. Лібералізація заходів НБУ спрощує процедуру купівлі іноземної валюти та сприятиме збільшенню обсягу оборотних коштів бізнесу, доступних для фінансуван- ня поточної діяльності. Водночас, на думку НБУ, це збереже можливості регулятора прогнозувати попит і пропозицію іноземної валюти та попереджувати над- мірні коливання обмінного курсу гривні. Джерело: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=31595773 Національний банк України пом’якшує валютне регулювання Відповідно до постанови Правління Національного банку України № 342 від 7 червня 2016 року "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та ва- лютному ринках України" знижено вимогу до обов’я- зкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті на користь юридичних осіб з 75% до 65%. Вод- ночас підвищено максимальну суму продажу готівко- вої іноземної валюти та банківських металів з 6 тис. до 12 тис. гривень в еквіваленті на добу. Крім того, клієнти банків зможуть знімати з рахунків готівку в іноземній валюті та банківських металах на суму до 100 тис. грн. на добу замість 50 тис. грн. на добу. Також повністю знято обмеження на обсяг ви- дачі готівки в національній валюті, яке досі становило 500 тис. грн. на добу. Таке рішення має сприяти пода- льшому відновленню довіри до банківською системи та посиленню притоку депозитів як у гривні, так і у валюті. Також цією постановою дозволено репатріа- цію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки. Наведені кроки є довгоочікуваними і мають позитив- но вплинути на діяльність підприємств-експортерів. Джерело: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=32236335&cat_id=55838 Спрощення валютно-обмінних операцій має сприяти детінізації готівкового валютного ринку Постановою Правління НБУ № 341 від 7 червня 2016 року "Про внесення змін до деяких нормативно- правових актів Національного банку України" регуля- тор спростив порядок проведення валютно-обмінних операцій. Зокрема: 1. Банкам та фінансовим установам, які здійснюють обмін валют, дозволено змінювати курси купівлі та продажу іноземної валюти протягом операційного (робочого) дня. 2. Дозволено встановлювати різні курси купівлі та продажу іноземної валюти у касі банку, фінансової установи, їх відокремлених підрозділах, пунктах обмі- ну валюти, які розташовані за різними адресами. 3. При здійсненні готівкових операцій конвертації од- нієї іноземної валюти в іншу банкам дозволено вико- ристовувати власний комерційний курс, а не офіцій- ний курс НБУ. Нове у законодавстві України
 4. 4. 4 4. Банкам та фінансовим установам, які здійснюють обмін валют дозволено конвертацію готівки інозем- ної валюти не лише 1-ї групи, а й 2-ї групи Класифіка- тора іноземних валют. Національний банк спростив документообіг при про- веденні валютно-обмінних операцій. Зокрема, при здійсненні таких операцій з фізичними особами- резидентами касир має здійснювати копіювання сто- рінок відповідного лише у випадках, коли сума купів- лі іноземної валюти перевищує 150 тис. грн. Наведений комплекс заходів має сприяти детінізації готівкового валютного ринку. Джерело: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=32 236335 Національним Банком України спрощено доку- ментообіг під час здійснення валютного контро- лю за експортними та імпортними операціями Правління Національного банку України 16 червня 2016 року прийняло постанову № 347, якою внесло зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними та імпортними операціями щодо спрощення взаємовідносин між банками, клієн- тами та державними органами. Зміни, зокрема стосуються:  спрощення докуме- нтообігу під час здійс- нення валютного конт- ролю за експортними та імпортними операціями шляхом надання бан- кам можливості поряд із паперовою формою використовувати елект- ронну форму повідом- лень для обміну інфор- мацією, необхідною для здійснення контро- лю за експортними та імпортними операціями резидентів;  надання банкам можливості контролювати експортні та імпортні операції, які здійснюються з використанням електронних правочинів;  Надання можливості використовувати інвойс як документ, що засвідчує надання послуг;  скасування обов’язковості надання клієнтами пи- сьмових підтверджень іноземного податкового органу про суму сплачених податків (зазначене підтвердження надаватиметься резидентом лише на вимогу банку). Наведені зміни дадуть змогу банкам та їх клієнтам застосовувати сучасні комунікаційні технології та еле- ктроні форми документів у деяких процедурах, пов’я- заних із контролем експортно-імпортних операцій, які раніше передбачали застосування виключно паперо- вих документів. Джерело: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=32 850656&cat_id=55838 Правління Національного банку України знизи- ло облікову ставку до 16,5% річних Правління НБУ прийняло рішення № 88-рш "Про роз- мір облікової ставки", яким з 24 червня 2016 року знизило облікову ставку до 16,5% річних. За повідом- ленням регулятора, подальше пом’якшення монетар- ної політики цілком відповідає інфляційним цілям на 2016 та 2017 роки та відбувається в умовах стійкого зниження інфляційного тиску, покращення інфляцій- них очікувань та стабільної ситуації на валютному ринку. Наведене рішення має позитивно вплинути на еконо- міку через поступове здешевлення кредитних коштів, а також інфляційні очікування населення. Джерело: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=32 850656&cat_id=55838 З 1 серпня 2016 року на митниці запроваджуєть- ся автоматизована система "Єдиного вікна" Постановою Кабінету Міністрів України № 364 від 25 травня 2016 року “Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» при здійсненні митного, санітарно- епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітоса- нітарного, екологічного, радіологічного та інших видів Нове у законодавстві України
 5. 5. 5 державного контролю” з 1 серпня 2016 року запро- ваджується функціонування автоматизованої систе- ми “Єдине вікно” - електронної системи обміну да- ними, що сприятиме спрощенню митних процедур. Наведене має усунути можливості для корупційних проявів на митниці. "Єдине вікно" – це автоматизована система митних послуг, що формує концептуально новий порядок взаємодії митних органів з суб’єктами зовнішньоеко- номічної діяльності (ЗЕД). Згідно з постановою, час на прийняття рішення конт- ролюючим органом щодо здійснення відповідного виду контролю при імпорті складає 4 години. У іншо- му випадку застосовується принцип "мовчазної зго- ди", тобто ІТ-система автоматично формує позитив- не рішення про проведення відповідного виду дер- жавного контролю, яке є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів. Крім того, огляд товарів при експорті проводиться одночасно всіма контролюючими органами не пізні- ше, ніж через 24 робочі години, іншими словами, 3 доби, від запропонованого підприємством часу. Слід звернути увагу, що важливою передумовою за- провадження "Єдиного вікна" є доопрацювання та проведення інтеграції інформаційних систем з вико- ристанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Як випливає з тексту зазначеної постанови, до цього моменту "Єдине вікно" працюватиме із застосуван- ням ІТ-системи органів ДФС, що не може вважатися повноцінним функціонуванням за принципом єдино- го вікна. Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd? docid=249107456 Пропонується скоротити повноваження контро- люючих органів 2 червня 2016 року Верховна Рада України направи- ла на друге повторне читання проект Закону України №2418а “Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду”. Проект спрямований на зменшення кількості контро- люючих органів, звуження їх повноважень і обме- ження втручання в діяльність підприємців. Конкрети- зуються підстави для здійснення перевірок і встанов- люється періодичність і чіткі терміни їх проведення. Запроваджується презумпція правомірності діяльно- сті підприємства у випадках, коли неоднозначно ви- значені його права і обов'язки або повноваження перевіряючого органу. Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc2_5_1_J?ses=10009&num_s=2&num=2418% E0&date1=&date2=&name_zp=&out_type=&id= Пропонується затвердити Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні Мінекономрозвитку опубліковано проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Стра- тегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року”. Основною метою проекту постанови є визначення довгострокових пріоритетів державної політики у сфері розвитку МСП. Стратегія спрямована на створення сприятли- вих умов для розвитку сектору МСП, що в тому числі відповідатиме кращим європейським практикам. Проектом Стратегії передбачено комплекс заходів, які мають сприяти розвитку МСП в Україні. Наразі до Стратегії вносяться зміни та доповнення з урахуван- ням пропозицій зацікавлених сторін. Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk- UA&id=29c94bc5-77f2-44af-bbf4- 5f13e382a3b2&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrai niproZatverdzhenniaStrategiiRozvitkuMalogoISerednogoPidpr imnitstvaVUkrainiNaPeriodDo2020-Roku Нове у законодавстві України
 6. 6. 6 Сторінка статистики Індекси цін сировинних товарів за даними Світового банку1 Інформація щодо зовнішньої торгівлі України товарами за даними Державної служби статистики України Індекси цін на енергетичні та неенергетичні товари Індекси цін на сільгосптовари та метал Індекси цін на харчові групи товарів Середні ціни на енергетичні групи товарів 1 http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets#1
 7. 7. 7 Виставкові заходи за кордоном Заплановані виставково-ярмаркові заходи протягом серпня—жовтня 2016 року (у галузях сільського господарства і харчової промисловості, машинобудування туризму та ремісництва) Країна Дата Назва Контактна інформація Сільськогосподарська та харчова галузі Боснія і Герцеговина Вересень 2016 року AGROS 2016 Продукція сільського господар- ства і харчової промисловості E-mail: office@banjalukafair.com www. banjalukafair.com Боснія і Герцеговина Вересень 2016 року INTERAGRO 2016 Продукція сільського господар- ства та тваринництво E-mail: grad.sajam@teol.net www.adgradbn.com Болгарія Перший тиждень вересня 2016 року «Бата Агро» Міжнародна сільськогосподарська виставка Сільськогосподарська техніка email: office@bata-agro.com http://autumn.bata- agro.org/index.php?main_page=index Єгипет Вересень 2016 року Sahara Expo Сільськогосподарська продукція info@saharaexpo.com www.saharaexpo.com Іспанія 05-07 жовтня 2016 року Fruit Attraction Фрукти і овочі тел: (34) 91 722 30 00, 91 722 58 01 e-mail: lineaifema@ifema.es Корея 2-5 листопада 2016 року Міжнародна виставка машин, обладнання, науки та техноло- гій для сільського господарства E-mail: kiemsta@kamico.or.kr http://www.kiemsta.co.kr/e-main.html Корея листопад 2016 року Продовольчий тиждень в Кореї Продукти харчування та напої, обладнання для харчової промисловості, кухонний посуд e-mail: foodweek.info@coex.co.kr http://koreafoodweek.com/ Словенія жовтень 2016 року VINO Міжнародна виставка профе- сійного спрямування з вина info@gr-sejem.si http://www.ljubljanafair.com/ info@gast.si http://www.gast.si/ Польща 26.-29 вересня 2016 року «Polagra-Food» Міжнародна виставка продуктів харчування тел. +48 61 869 20 00, 869 29 56 99 e-mail: info@mpt.pl Франція Вересень 2016 року SPACE 2015 Виставка французького тваринництва http://www.space.fr Франція 16 - 20 жовтня 2016 року SIAL 2016 Міжнародний агропродоволь- чий салон www.comexposium.com Словенія серпень 2016 року AGRA 2016 54 Міжнародний ярмарок сільського господарства та продовольства E-mail: info@pomurski-sejem.si http://www.pomurski-sejem.si/ Швейцарія Кінець жовтня - початок листопада 2016 року Expovina Швейцарські та іноземні вина високої якості, алкогольні напої, виноградні соки тел.+41(0)447523366, :+41(0)447523363, e-mail: expo- @expovina.ch
 8. 8. 8 Виставкові заходи за кордоном Туризм та ремісництво Країна Дата Назва Контактна інформація Японія Вересень 2016 року JATA Tourism Expo Japan міжнародний туристичний ярмарок event@t-expo.jp Реєстрація через сайт: http://t-expo.jp/en/ Корея Вересень 2016 року 19-й Міжнародний туристичний ярмарок у Бусані тел.: +82-757-6161 http://www.bitf.co.kr/ Машинобудування та легка промисловість Індія 10 – 12 серпня 2016 року MMMM - 2016 (Виставка мінералів, металів та металургії) http://www.mmmm-expo.com/ E-mail: gagan.sahni@ite-india.com Індія Кінець вересня – початок жовтня 2016 року 13-й міжнародний ярмарок металургійної промисловості тел: + 387 32 440 250; 440 251; 247 770; 245 170; E-mail: intermetal@zeps.com; pro- ject@eps.com; marketing@zeps.com; Боснія і Герцеговина друга декада жовтня 2016 року IFATEX 2016 текстильні і шкіряні вироби, одяг, взуття,показ мод, супутнє технологічне облад- нання E-mail: marketing@skenderija.ba; amira- .b@skenderija.ba; Web: www.skenderija.ba Боснія і Герцеговина друга декада жовтня 2016 року BRČKO 2016 15-й Міжнародний економіч- ний ярмарок металургійна промисловість, харчова промисловість, будівництво, високі технології, туризм, гастрономія, іннова- ції, малий бізнес, текстильна та шкіряна промисловість E-mail: pkomora.bd@gmail.com; saja- m.bd@gmail.com; Web: www.brcko-pkomora.com Республіка Болгарія Перший тиждень жовтня 2016 року Міжнародний промислово- технічний ярмарок Машинобудування, будівницт- во, технології, автомоділі, хімічна промисловість тощо fairinfo@fair.bg http://www.fair.bg/en/ Індія 05 – 07 жовтня 2016 року Metallurgy India Міжнародна виставка металів, обладнання, технологій матеріалів, продукції та послуг для металургійної промислово- сті. info@md-india.com www.md-india.com Республіка Індонезія 07-09 вересня 2016 року «Indometal 2016» товари та технології для металургійної промисловості http://www.indometal.net/
 9. 9. 9 Виставкові заходи за кордоном Ірак IV квартал 2016 року 43-а Багдадська Міжнародна виставка-ярмарок Видобуток і транспортування нафти і газу, електроенерге- тика, сільське господарство, транспорт, телекомунікації, освіта, охорона здоров’я, будівництво та промисло- вість http://fairs.mot.gov.iq, e-mail: iraqifairs@gmail.com Куба кінець жовтня – початок листопада 2016 року XXXІV Міжнародний Гаванський ярмарок FIHAV 2016 E-mail: pabexpo1@palco.cu; ghislein@palco.cu http://www.feriahavana.com Литва жовтень 2016 року Мода та текстиль виставка текстилю та одягу, сировини, інновацій tel.: +370 5 268 68 29 http://baltictextile.eu/vilnius/en Німеччина 20 – 22 вересня 2016 року I.L.M. Міжнародна виставка шкіряних виробів у Офенбаху – Літній стиль. info@messe-offenbach.de www.messe-offenbach.de Німеччина Вересень 2016 року GDS Міжнародний захід для взуття та аксесуарів Fax: +49 211-4560-668 info@messe-duesseldorf.de www.messe-duesseldorf.de Перу 14-16 вересня 2016 року EXPOMINA PERU 2016 (Міжнародна виставка продук- ції для гірничодобувної галузі) info@expominaperu.com http://www.expominaperu.com Перу 27-29 жовтня 2016 року FIGAS & VEHIGAS 2016 року Міжнародна виставка газового обладнання thais@amauta.rcp.net.pe www.thaiscorp.com Польща 13 – 16 вересня 2016 року DREMA Міжнародна виставка машин та інструментів для деревообробної та мебле- вої промисловості FURNICA Міжнародна виставка компонентів для виробниц- тва меблів e-mail: drema@mtp.pl e-mail: furnica@mtp.pl http://www.drema.pl/pl/ Чехія 03 - 07 жовтня 2016 року "МСВ" Міжнародна машинобу- дівна виставка info@bvv.cz http://www.bvv.cz/msv Чехія 20 – 22 серпня 2016 року "СТИЛЬ" Міжнародна виставка моди та текстилю. info@bvv.cz www.bvv.cz/styl Чехія 20 – 22 серпня 2016 року "КАБО" Міжнародна виставка взуття та виробів зі шкіри info@bvv.cz http://www.bvv.cz/kabo Країна Дата Назва Контактна інформація
 10. 10. 10 Виставкові заходи за кордоном Країна Дата Назва Контактна інформація Румунія 14-18 вересня 2016 року BIFE-SIM Міжнародний ярмарок меблів, виробів з дерева, меблевих аксесуарів, декорування інтер’єрів, машин та обладнан- ня для лісового господарства та деревообробки www.bife-sim.ro Узбекистан 7-9 вересня 2016 року 13-я Центральноазійська Міжнародна виставка «Текстильна індустрія – Textile Expo Uzbekistan e-mail: post@ite-uzbekistan.uz www.ite-uzbekistan.uz Узбекистан 21-23 вересня 2016 року 6-а Міжнародна виставка «Індустрія Пластмас – Plastex Uzbekistan 2016» Устаткування і вироби із пластмаси e-mail: post@ite-uzbekistan.uz www.ite-uzbekistan.uz. Узбекистан 21-23 вересня 2016 року 9-а Міжнародна виставка «Хімічна промисловість – Chemie Uzbekistan 2016» post@ite-uzbekistan.uz www.ite-uzbekistan.uz Узбекистан 21-23 вересня 2016 року 11-а Міжнародна виставка «UzEnergyExpo - 2016» Енергетика. Енергозбереження. Електротехніка. Освітлення. www.ieg.uz Машинобудування та легка промисловість Портрет МСП експортера за результатами “Щорічного оцінювання ділового клімату 2015” (ABCA) Для оцінювання якості ділового середовища Програма USAID “Лідерство в економічному врядуванні” розробила спеціаль- ний національний інструмент – “Щорічна оцінка ділового клімату” (англ. – Annual Business Climate Assessment, ABCA). Інфографіка “Портрет МСП експортера” підготовлено за результатами опитування 1828 представників сектору МСП, 9% з яких здійснювали експортну діяльність. У цілому, було опитано керівників 1325 підприємств- юридичних осіб та 502 підприємці-фізичні особи, проведено 10 фокус-груп та 83 глибинні інтерв’ю з представниками органів виконавчої влади, експертно- го середовища та бізнес-асоціацій в усіх регіонах України без урахування тимча- сово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення Антитерористичної операції. ABCA фактично відображає оцінку якості основних складо- вих бізнес- середовища пред- ставниками малого та серед- нього бізнесу та їхні очікування щодо майбутніх змін, а також “рейтинг” перешкод, із якими стикаються МСП у своїй діяльності. Предметом оцінювання є також ситуація на підприєм- стві, плани та напрямки розвитку виробничо- комерційної діяльності на майбутнє, а також загальні настрої в секторі малого та середнього бізнесу.
 11. 11. 11 Портрет МСП експортера
 12. 12. 12 Історія успіху Історія успіху приватного підприємства, яке виробляє і експортує електронні прилади Приватне підприємство “АРТОН” (м. Чернівці, Україна) було засновано в 1998 році і є українським виробни- ком приладів пожежної безпеки. Під керівництвом свого засновника ПП “АРТОН” пройшло шлях від невеликого підприємства до визнаного лідера в своїй галузі на території країн СНД. У 2002 році підприємство вперше вийшло на зовнішні ринки. Сьогодні ж, понад 70% виробленої продукції експортується до 34 країн світу на 3 континентах, щороку розширюючи географію поставок. У компанії є мережа ексклюзивних дистриб'юторів у багатьох країнах, які представляють її інтереси. Основними напрямками науково-технічної та вироб- ничої діяльності підприємства визначені розробка і серійний випуск широкого спектру сповіщувачів та приладів охоронно-пожежної сигналізації та пожежо- гасіння (зокрема, оптичних димових, теплових, комбінованих, автономних, лінійних, ручних сповіщу- вачів, пожежних приладів, приймально-контрольних тощо). Як підприємству вдалося досягти такого рівня? Компанія успішно пройшло інспекційні перевірки декількох відомих європейських центрів сертифікації, що безсумнівно сприяло підвищенню рівня культури і організації виробничих і адміністративних підрозділів. Враховуючи той факт, що електронна промисловість в Україні практично не функціонує, підприємство вимушене задовольняти потребу в радіоелектронних компонентах та інших комплектуючих виробах, необхідних для випуску власної продукції шляхом імпорту іноземних товарів. Для перевірки відповідності продукції стандартам, які регламентують технічні та експлуатаційні вимоги, проводиться сертифікація її в спеціалізованих центрах України, Російської Федерації, країн ЄС, США. Зокрема:  в Україні вся продукція сертифікована на відповід- ність європейським стандартам серії ЕN 54;  в РФ сертифіковані 42 одиниці продукції (РФ не запровадила в себе систему європейських станда- ртів EN 54);  в країнах ЄС сертифіковані всього 7 одиниць продукції на відповідність стандартам серії ЕN 54. Основною причиною малої кількості сертифікованих виробів в країнах ЄС є надзвичайно висока вартість проведення сертифікації в авторитетних сертифікацій- них центрах країн ЄС. При цьому, якість продукції ПП “АРТОН” знаходиться на рівні європейських аналогів. Сертифікація в менш авторитетних європейських центрах, в яких вартість робіт із сертифікації нижча, не дає можливості конкурувати за якістю виробів ПП “АРТОН” з аналогами , які мають сертифікати визна- них центрів. Також необхідно зазначити високу вартість робіт з патентування винаходів в країнах ЄС та США. ПП “АРТОН” є власником 106 патентів на винаходи та корисні моделі України, Російської Федерації. У той же час спроба запатентувати можливі винаходи в країнах ЄС виявилась настільки витратною, що довелось обмежитися отриманням євроазійських патентів. Як й інші підприємці, ПП “АРТОН” має своє бачення щодо заходів, які б сприяли експортній діяльності малих і середніх підприємств, що є виробниками та експортерами продукції: • сприяння створенню в Україні філіалів автори- тетних європейських сертифікаційних центрів. Опра- цювання можливості надання ЄС відповідної технічної допомоги Україні у цьому напрямку; • встановлення нормативів на продаж отрима- ної підприємством валютної виручки в залежності від потреби в оплаті імпортних операцій, необхідних для забезпечення випуску експортної продукції; • збільшення терміну надходження валюти в Україну;  спрощення нормативних вимог до режиму переробки давальницьких товарів;
 13. 13. 13  зменшення податку на прибуток від експорту продукції, на яку отримані сертифікати країн ЄС та США, мінімум на 3 (три) роки, починаю- чи з другого року випуску від дати отримання сертифікату, з метою стимулювання експорт- ного напрямку діяльності підприємства. (матеріал підготовлено завдяки співпраці авторів цього Інформаційного бюлетеня з керівництвом ПП “АРТОН”, яке люб'язно надало відповідну інфор- мацію). Історія успіху
 14. 14. 14 Програма USAID "Лідерство в економічному врядуванні" (USAID ЛЕВ) вул. Саксаганського, 44, офіс №5, Київ 01033 Україна e-mail: lev_info@eef.org.ua Тел.: +380 44 289-5532 Факс: +380 44 200-3825 https://www.facebook.com/ USAIDLEVProgram/ Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана Агентством США з міжна- родного розвитку (USAID) в рамках програми "Лідерство в економічному врядуванні". Погляди авторів, висловлені в цьому матеріалі, відображають особисту позицію авторів і мо- жуть не збігатися з позицією USAID. Контакти авторів випуску: ГО “Інститут економічних досліджень та політичних консультацій” Андрій Бутін Олександр Крініцин тел/факс: (38-044) 235-64-85, 278-63-42 E-mail: butin@ier.kiev.ua, krinitsyn@ier.kiev.ua Про програму USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) Період реалізації програми: грудень 2014 – грудень 2019 Мета Програми: покращення середовища для ведення бізнесу, об‘єднання зусиль, орієнтованих на реформи організацій громадянського суспільства та урядових інституцій для необхідних змін політики, підготовки та реалізації законодавства і забезпечення конкретних інституційних реформ у сфері сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Ефективне та передбачуване правове середовище, що розвиватиметься в країні відповідно до принципів і практики ЄС, сприятиме поступовій інтеграції України у європей- ський та світовий ринки. Програма працює: на національному та регіональному рівнях у тісній взаємодії із урядом України та регіональною владою, профільними міністерствами та парламентськими комітетами, бізнес-асоціаціями, агентствами регіонального розвитку, експертно-аналітичними центрами, громадськими організаціями. Активність Програми направлено на підтримку реформ щодо сприяння МСП; налагодження стійкого державно-приватного діалогу, використання інструмен- тів зміцнення потенціалу та інституційної спроможності організацій–учасників, зокрема тих, які здатні підтримати конструктивний діалог з владою щодо вибору напрямів політики для забезпечення конкурентоспроможності приват- ного сектору. Завдання програми  визначити правові, нормативні та адміністративні заходи, які покращують бізнес-середовище для МСП в Україні  надати підтримку на центральному та місцевому рівнях у підготовці, просуванні та впровадженні ефективного законодавства, регулювання та процедур, що базуватимуться на результатах аналізу основних правових, нормативних та адміністративних бар’єрів.  координувати та підтримувати ініціативи бізнес-спільноти для просування економічно обґрунтованих та фіскально-відповідальних реформ. Партнери програми: Програма USAID «ЛЕВ» впроваджується Фондом Східна Європа у партнерстві з: Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій Центром соціально-економічних досліджень – CASE-Україна Київським економічним інститутом Наступний випуск інформаційного бюлетеня для малих та середніх підприємств “Путівник експортера” вийде 1 жовтня 2016 року

×