V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 1
#SEVENT2014
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 2
Inhoudstafel
Deel 1 – Multidisciplinair invulformulier voor organisatoren
1. Voorste...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 3
Deel 2 – Toegepast “Crowdmanagement” (CM) tijdens evenementen
6. Voorstelling door p...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 4
Deel 3 – WK Voetbal 2014 – veel volk, groot veiligheidsrisico! Veilig beheer tijdens...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 5
1. Voorstelling van de multidisciplinaire vragenlijst
Leen Depuydt, AD Crisiscentrum...
Algemene Directie
Crisiscentrum
22.04.2014
Voorstelling multidisciplinaire
vragenlijst
Leen Depuydt
Algemene Directie
Cris...
Context
EVENEMENTEN ?
BRAINSTORMING
2013
Conclusies brainstorming
Nood aan :
Delen van ervaringen
Multidisciplinaire
vragenlijst
Multidisciplinaire vragenlijst: doel
TIMING
SENSIBILISERING
ORGANISATOR
RISICO-ANALYSE
ENIG FORMULIER
OVERLEG
MULTIDISCIPL...
Multidisciplinaire vragenlijst : scope
RECREATIEVE
EVENEMENTEN
OP OPENBAAR DOMEIN
Multidisciplinaire vragenlijst
Bestaande
vragenlijst-
en
Bestaande
vragen-lijsten
Informele
gesprekken
Multidisci-
plinair...
Multidisciplinaire vragenlijst
• Momenteel ter beschikking gesteld als Word-
formaat (printvriendelijke weergave)
• Op ter...
Multidisciplinaire vragenlijst : inhoud
Crisiscentrum
Permanentie 24u/7d
T: +32.02.506.47.11
F: +32.02.506.47.09
Leen.depuydt@ibz.fgov.be
www.crisiscentrum.be
cri...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 15
2. Praktijkgetuigenis 1 – Gemeente Heist-op-den-Berg
Liesbeth Lambaerts, afdelingsh...
Evenementenloket
Heist-op-den-Berg
Evenementenloket Heist-op-den-Berg
• Ontstaan evenementenloket:
1) Secretariaat verzamelde adviezen, politie
maakte het be...
Eerste evenementenloket
• Aanvraag gaat naar intaker
– Naar dossierbeheerder (sport / jeugd /
allerlei)
• In softwareprogr...
Knelpunten
• Topdown ingevoerd, opmerkingen en
bedenkingen van onderuit werden niet
meegenomen
• Heel veel schakels voor r...
1 grote sterkte ‘in theorie’
• Er is maar één aanspreekpunt voor de
burger, vereniging, organisator, …
-> groeien naar ‘Ni...
‘Nieuw’ Evenementenloket
• Zowel intern als extern 1 centraal aanspreekpunt voor
evenementen
• Opmaak van een algemeen aan...
Heist Bruist: + 500 evenementen / jaar
Multidisciplinair aanvraagformulier
Heist-op-den-Berg
- wie - muziekgenre
- wat - geluidsniveau
- waar - eten en drinken
-...
Samenwerking en overleg
• Activering veiligheids- en gemeentelijke diensten
• Overlegvergadering tussen organisator, gemee...
Pro en contra’s
• Betere onderlinge communicatie tussen ≠ diensten
• Burgemeester is beter geïnformeerd over evenement – b...
Toekomst
• Evenement aanvragen via ‘slim’ formulier
• Specifiek formulier per activiteit (buurtfeest, fuif,
wielerwedstrij...
Dienst Evenementen & Feestelijkheden
Kerkplein 15
2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015/22 86 90
e-mail: evenementen@heist-op-de...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 28
3. Praktijkgetuigenis 2 – Stad Roeselare
Barbara Bourdeau, PZ RIHO
MELDINGSFORMULIER
EVENEMENTEN
PZ RIHO
DIENST NOOD- en INTERVENTIEPLANNING PZ RIHO
Barbara Bourdeau, Adviseur Nood- en Inte...
Evenementenbeheersing
2006 ………………..2014
2006
KB Noodplanning
• Taken Veiligheidscel
• Opmaak risicoanalyse
• Afdeling II; Art. 29; § 2; 4°
Dynamische risico’s
...
2007
Aanstelling Ambtenaar
Noodplanning
Aanstelling binnen
politiezone RIHO
 2 Steden (Roeselare en Izegem)
 1 Gemeent...
2008
 Risicoanalyse bij evenementen
a.d.h.v. ‘’meldingsformulier’
 Vanaf 500 gelijktijdig aanwezigen
FILOSOFIE
VEILIGHEID
Organisatie Veiligheidsdi
ensten
2009
Basiswetgeving en reglementering niet
gekend bij organisatoren
Opmaak bundel met ‘Richtlijnen’
- Wetgeving
- Basisn...
‘Hoe kan ik een evenement
VEILIG organiseren’
2011
Veel ‘goedbedoelde’, ONVEILIGE
toestanden op kleine evenementen met <
500 aanwezigen
VC beslist alle evenementen va...
2012
Gevaarlijke toestanden bij
KERSTmarkten
Uitbreiding naar richtlijnen naar
‘commerciële activiteiten in open
lucht’.
2013
Nood aan slim meldingsformulier
Grote tijdsinvestering
Groter aantal evenementen
Foutenmarge verminderen
Gelijkt...
“SLIM”-formulier
 Organisatoren
 Meer faciliteren: lopen vast, blanco formulieren
 Aanpassingen na versturen mogelijk
...
“SLIM”-formulier
 Politie
 Automatische aanvulling databank politioneel
 Gemeentelijke diensten
 Automatische waarschu...
2013
Nood aan aan slim meldingsformulier
Student BaMV werkt volledige procedure en
project uit
Contract met firma ‘X’ v...
2014
Ontwikkeling ‘slim’-formulier in eigen
beheer met vaste informaticus
Web formulier, gedeelte organisator
afgewerkt
...
2014
Backoffice in ontwikkeling
- Afstemming hulpdiensten
- Afstemming verantwoordelijke evenementen Steden
en Gemeenten ...
VRAGEN?
www.politiezoneriho.be/evenement.php
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 47
4. Praktijkgetuigenis 3 – Gemeente Eeklo
John Van Acker, diensthoofd interventie PZ...
Evenementencel Stad Eeklo
dinsdag 22 april ‘14
Sprekers: CP J. Van Acker (PZ Meetjesland Centrum)
Lt. P. Wallaert (BW Eekl...
Historiek
2005
CHAOS!
(Verschillende diensten los van elkaar)
COÖRDINATIE!
(Uniforme multidisciplinaire aanpak)
Missie
“Evenementen, met mogelijke impact op de
openbare veiligheid, op een geïntegreerde en
gecoördineerde manier te behe...
Visie
Wij doen dit door:
•Een overzicht te krijgen van het evenement.
•De initiatiefnemers te adviseren en te ondersteunen...
Waarden:
Wij geloven in:
•Partnerschap.
•Democratische ingesteldheid.
•Een maximale beschikbaarheid (gevaar!).
•Openheid t...
Samenstelling:
Vaste leden die op vastgelegde momenten samenkomen:
•Voorzitter: Schepen A.Van Den Driessche
•Secretaris: M...
Procedure:
60 dagen op voorhand wordt het meldingsformulier ingediend
Meldingsformulier kan gedownload worden via de websi...
Procedure:
BIJZONDER
E RISICO’S?
J
A
NEEN
COLLEGE GEEFT
AL DAN NIET
TOESTEMMING
ORGANISATOR
WORDT OP DE
HOOGTE
GESTELD
ORG...
Eindconclusie:
We krijgen een optimale planning, briefing
en oriëntatie van de hulpdiensten.
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 57
5. Praktijkgetuigenis 4 – Stad Brussel
Tanguy du Bus de Warnaffe, commandant brandw...
RECREATIEVE EVENEMENTEN –
DE BRUSSELSE MIDDELEN
Ondersteuning van de lokale overheden inzake de voorbereiding
van evenemen...
RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN
1. Evenementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: alarmerende vaststellin...
RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN
1. Evenementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: alarmerende vaststellin...
Typeformulier van
adviesaanvraag
voor brandpreventie
ontwikkeld door de
DBDMH,
Te binnen een
termijn van
minimum 4 weken
v...
Een hulpmiddel voor iedereen bruikbaar en bestemd voor de gemeenten van Brussel, (momenteel ook geïmplementeerd in de
geme...
RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN
4. Doel : de integratie binnen de disciplines (voorbeeld evaluatierooster D2)...
De inlichtingenfiche (digitale of papieren versie) wordt door de gemeente geleverd aan elke organisator van een
evenement....
De DBDMH en de CODGH dienen, in functie van hun opdracht, hun adviesopdracht minstens 4 weken voor het
evenement of van de...
Inleiding van de OM NPU-1 betreffende de nood- en interventieplannen van 26 oktober 2006 (Belgisch
Staatsblad, 10 januari ...
Inleiding van de OM NPU-1 betreffende de nood- en interventieplannen van 26 oktober 2006
(Belgisch Staatsblad, 10 januari ...
D5
D + 6 weken D + 4 weken
D5
D4
D3D2 D1
RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN
7. De schematische organisatie van e...
De optimalisering van de civiele veiligheid, ook in het kader van evenementen, is een
fundamenteel onderdeel van goed behe...
Met dank !
Nog vragen?
Dienst Brandweer en Dringende Medische Hulpverlening Brussel-Hoofdstad
Cdt Ing. L. Sauvage, 02 208 ...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 71
6. Voorstelling door praktijkexpert in crowdmanagement
Rik Lievens, veiligheidscoör...
VEILIGE EVENEMENTEN!
Een multidisciplinaire aanpak door de overhedenstudiedag - 22 april 2014 - Leuven
Curriculum vitae
 PERSONALIA
 Naam: Liekens
 Voornaam: Rik
 Adres: Tremelo – Grootlosestraat 53
015/51.30.24 – 0475/67...
Crowd Management
MANAGEMENT: latijns – Manu agere – leiden aan de hand
Italiaans – maneggiare – mennen
Frans – mesmagement...
Crowd Control
CONTROL: Controleren, onder controle houden
CROWD CONTROL: Controleren, onder controle houden van mensen mas...
Risicoanalyse
22 april 2014
Risicoanalyse
22 april 2014
Mobiliteitsplannen
 Circulatie 01
22 april 2014
Mobiliteitsplannen
 Circulatie 02 RockW
22 april 2014
Mobiliteitsplannen
 Circulatie 03 RockW
22 april 2014
Mobiliteitsplannen
 Circulatie 04 RockW
22 april 2014
Mobiliteitsplannen
 Circulatie 05 RockW
22 april 2014
Mobiliteitsplannen
 Circulatieplan 2012 evacuatie 03 camping A2-A3-A4
22 april 2014
Mobiliteitsplannen
 Circulatie- en signalisatieplan - traject
22 april 2014
Mobiliteitsplannen
 Circulatie- en signalisatieplan - traject
22 april 2014
Campingplannen
 Camping A3
22 april 2014
Campingplannen
 Camping A11
22 april 2014
Campingplannen
 Camping Overzicht C - P
22 april 2014
Campingplannen
 Camping Rockvillage SleepOnSite
22 april 2014
Communicatieplannen
 Communicatie Extern Rock Werchter
22 april 2014
Communicatieplannen
 Nadarpost 1.1 Haachtsesteenweg – Werchter brug Infostand U
22 april 2014
Communicatieplannen
 Nadarpost 1.1 intern Haachtsesteenweg – Werchter brug Infostand I
22 april 2014
Procedures
 Evacuatieprocedure
22 april 2014
Procedures
 Evacuatieprocedure
22 april 2014
Procedures
 Showstopprocedure
22 april 2014
Procedures
 Communicatie
 zenders
22 april 2014
Procedures
 Communicatie
 lichtkranten
22 april 2014
Procedures
 Communicatie
 lichtkranten
22 april 2014
Crowd Control
CONTROL: Controleren, onder controle houden
CROWD CONTROL: Controleren, onder controle houden van mensen mas...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 100
7. Toepassing crowdmanagement voor brandweerdiensten
Marc Baekelant, Brandweer Gent
Crowd Management
Crowd Management
Definitie
Doelstelling
Passieve veiligheid
Actieve veiligheid
Definitie
Opmaak van een voorafgaande risicoanalyse
door gestructureerd gedrag van een menigte
vast te leggen,
rekening ho...
Doelstelling
Veiligheid en comfort publiek verhogen
• Passieve en actieve veiligheid bewerkstelligen
– Begeleiden publiek
...
Passieve veiligheid
Organisator
– Maatregelen infrastructuur
• Specifiek gericht op
– het evenement
– brandveiligheid
– ev...
Actieve veiligheid
Organisator
– Maatregelen
• Actief toezicht publieksveiligheid
– Goed beheer
– Assistentie veiligheidsd...
Fundering
van een sterk uitgebalanceerd
intern noodplan
Opgemaakt door organisator
– Belangrijkste schakel in hulpverlenin...
Start opmaak grondige
preventieve risicoanalyse
Identificatie risico’s en gevaren
– Elimineren
– Controleren
– beheersen
R...
Crowd Managementstrategie
Vervoerstrategie
– Opmaak mobiliteitsplan omgeving
evenementensite
Publieksvoorzieningen
Communi...
Opmaak Veiligheidsdossier
Zeer belangrijk werkinstrument
– Brengt veiligheidsbehoeften preventie in kaart
• Proactief en f...
Veiligheidsdossier
• Zie blanco veiligheidsdossier in bijlage
• Actueel in gebruik in Gent en beschermde
gemeenten
• Vanaf...
Overzicht Veiligheidsdossier
Belangrijkste elementen waarmee de
organisator rekening dient te houden
• Plan van aanpak
• I...
Identificatie evenement
• Locatie (in-en outdoor)
• Veiligheidsvoorzieningen
• Evacuatiebeleid
• Security
• Vooruitgeschov...
Publiek
Doelgroep
Prognose aanwezige toeschouwers
– Rekening houden met ‘headliners’
Risicoanalyse
Diverse calamiteiten
– Gas- en/of bomalarm
– Stroompanne
– Gewelddelicten
– Meteorologische omstandigheden
–...
Communicatie
Met de veiligheidsdiensten
– Intern
– extern
Incidentenmanagement
Wat doet de organisator bij een incident ?
(met risico voor schade aan mens en milieu)
– Programma st...
Inplantingsplan
Aanrijdroutes- evacuatieroutes
– Kunnen verschillend zijn in afmeting en in prioriteit
(bv:Gentse Feesten)...
Aanrijdroutes- evacuatieroutes
Way-in /way-out & Intern
Hulpdiensten
Publiek
Vereiste:
Goede communicatie (dispatching)
• ...
Voorbeeld : evenement tractor- pulling
Evacuatiewegen gewoon regime
• Minimum 4meter
– vrije doorrijdbreedte
– Vrije doorrijdhoogte
• Op ieder punt binnen het tr...
Evacuatiewegen bijzonder regime
• Minimum 6 meter
– vrije doorrijdbreedte
– Vrije doorrijdhoogte
• Op ieder punt binnen he...
Publiekswegen
(fictieve wegen)
• Binnen de evenementenzone waar het volk
vrij kan bewegen
• Mogelijks gemakkelijk verplaat...
Inplantingsplan
Opstelling occasionele infrastructuren binnen de
evenementenzone met aanduiding van
technische installatie...
Inplantingsplan
Naleven van Politieverordeningen (Stad Gent)
– Politieverordening veiligheidsmaatregelen bij het gebruik v...
Inplantingsplan
• Inplanting van vermelde infrastructuren t.o.v.
omgeving
– Continuïteit bereikbaarheid omliggende woninge...
Inplantingsplan
(voorbeeld)
Reglement inwendige orde
• Opgemaakt door organisator
– Gericht aan aanwezige publiek binnen de
evenementenzone
• Nageleef...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 131
8. Toepassing crowdmanagement voor medische hulpdiensten
Ives Hubloue, UZ Brussel
...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 132
9. Toepassing crowdmanagement voor politiediensten
Lee Vanrobays, korpschef PZ HEK...
Crowdmanagement
een toepassing door de politie
Lee Vanrobays
Politiezone HEKLA (5349)
Hove –Edegem – Kontich/Waarloos – Li...
Mijn presentatie
Algemene context
Procesmatig werken
Conclusies
Algemene context
Onderzoeksvragen
- Wat is ‘crowd’?
- Wat is ‘management’?
- Wat is ‘politie’?
Algemene context
Sun Tzu (544 – 496 v.Chr.)
“Als je zowel jezelf als de ander kent,
zal de overwinning nooit in gevaar
kom...
Procesmatig werken
 (Netwerking)
 Aanvraag door de organisator
 Advies
 Beslissing
 Uitvoering
 Opvolging
 Evaluatie
"A leader is a (wo)man
who can adapt
principles
to circumstances”
General George S. Patton (1885 – 1945)
Procesmatig werken
Netwerking - Ketengericht werken
“Er was eens…”
Aandachtspunten in netwerking - ketengericht
werkenEXTERNE AANDACHTSPUNTEN
Visie van de overheden (bestuurlijk én
gerechte...
Aandachtspunten in netwerking - ketengericht
werkenINTERNE AANDACHTSPUNTEN - NOODPLANNING
Commandostructuren (CC – CP-OPS ...
 digitaal aanvraagformulier (dynamisch en
verplicht!)
 informatie van de organisator: duidelijk, volledig,
gelijk
 snel...
Procesmatig werken
Aanvraag
organisator
Advies
Beslissing
Uitvoering
Opvolging
Evaluatie
 aanduiding van operationele lei...
Concept interne ordedienst
Afspraken met de organisator
• maximale zelfregulering
• duidelijke afspraken
• afgestemd op bi...
Arrest Raad van State 10 januari 2009
Interne ordedienst – AEL-betoging op 10 januari
2009
Aandachtspunten in de adviesfase
AANDACHTSPUNTEN
Kennis en begrip van de werking van de
partners
Risico’s: nomenclatuur en...
Procesmatig werken
Aanvraag
organisator
Advies
Beslissing
Uitvoering
Opvolging
Evaluatie
 politioneel concept
 bestuurli...
Optimaal organisatieschema
Aandachtspunten in de beslissingsfase
AANDACHTSPUNTEN
Opleidingsniveau: kennis en ervaring
Aangepaste uitrusting en middel...
Procesmatig werken
Aanvraag
organisator
Advies
Beslissing
Uitvoering
Opvolging
Evaluatie
 operatieorder of draaiboek
 br...
Aandachtspunten in de uitvoeringsfase
AANDACHTSPUNTEN
Leiding en (bij)sturing op het terrein
Uniformiteit in orders en beg...
Procesmatig werken
Aanvraag
organisator
Advies
Beslissing
Uitvoering
Opvolging
Evaluatie
 toezicht op terrein
 permanent...
Aandachtspunten in de opvolgingsfase
AANDACHTSPUNTEN
Periodieke en vaste overlegstructuur
Vertrouwen en afstemming
Elkaar ...
Procesmatig werken
Aanvraag
organisator
Advies
Beslissing
Uitvoering
Opvolging
Evaluatie
 interne evaluatie
 externe eva...
Aandachtspunten in de evaluatiefase
AANDACHTSPUNTEN
Sterke punten
Verbeterpunten
Te trekken lessen verder uitwerken
Opvolg...
Conclusies en aanbevelingen
“Als je zowel jezelf als de ander
kent,
zal de overwinning nooit in gevaar
komen.”
“Als je de ...
Conclusies en aanbevelingen
Integrale en multidisciplinaire
aanpak:
- bestuurlijk-gerechtelijk
- preventie - reactie - naz...
Conclusies en aanbevelingen
Verantwoordelijkheid van de
organisator
Conclusies en aanbevelingen
Wees georganiseerd en
voorbereid
Conclusies en aanbevelingen
Werk samen en spreek dezelfde
taal
Conclusies en aanbevelingen
Gezamenlijk
risicobeheer
Vragen?
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 164
10. Toepassing crowdmanagement voor informatie en Communicatie
Bart Bruelemans, no...
Toepassing crowdmanagement voor
informatie en communicatie
Bart Bruelemans
Rampencoördinator Stad Antwerpen
SL/RP - BBR
Om even na te denken…
166
SL/RP - BBR
Kleine recente ingreep als experiment
167
SL/RP - BBR
Belang van perceptie… extra maatregelen
LD 2011
168
SL/RP - BBR
Publieksinformatie – extra aandacht sinds
2011
- Al bestaand:
- Aanduiding vluchtroutes
- Nummers
- Lichtkrant...
SL/RP - BBR
Antwerpse tunnels – 10miles/marathon
170
SL/RP - BBR
Wie is de te beheersen “crowd”?
- Lopers/Deelnemers
- Publiek
- Verkeersstroom
- …
171
SL/RP - BBR
Antwerpse tunnels – 10miles/marathon
Enkele maatregelen - lopers
172
- Kennedytunnel
- Verkeer door 1 koker
- ...
SL/RP - BBR
Antwerpse tunnels – 10miles/marathon
Enkele maatregelen publieksstromen
- Voetgangerstunnel
- Stewards aan bui...
SL/RP - BBR
- Omstandigheden:
- 6 dagen eerder Boston marathon – bomaanslag
- Op voorhand heel wat te doen rond preventiev...
SL/RP - BBR175
Bart Bruelemans
Rampenambtenaar
Stad Antwerpen
Bart.bruelemans@stad.antwerpen.be
@EM_antw
be.linkedin.com/p...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 176
11. Toelichting adviezen – richtlijnen
Jo Vanhecke, directeur Voetbalcel Binnenlan...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 177
G E S T I O N D E L A S É C U R I T É L O R S D ' É V È N E M E N T S 178
WK 2014 – EEN BRAZILIAANS FEEST IN BELGIE
• Eerste kwalificatie sinds WK 2002
• Groot enthousiasme bij supporters en belan...
WK 2014 – EEN BRAZILIAANS FEEST IN BELGIE
Algemene multidisciplinaire voorbereiding op het WK 2014
• Twee aspecten:
• Braz...
OMZENDBRIEF WK 2014
Omzendbrief OOP 42 van 8 april 2014 betreffende evenementen die in het kader
van het WK voetbal 2014 k...
OMZENDBRIEF WK 2014
Integraal en geïntegreerde multidisciplinaire aanpak
• Preventie – sensibilisering – repressie
• Organ...
VOORBEREIDING
Coördinatie = burgemeester (met veiligheidscel)
• Grondige (multidisciplinaire) risico-analyse – mogelijks g...
VOORBEREIDING
Enkele praktische voorbeelden:
• Verzekeringen en vergunningen
• Veiligheidscapaciteit vastleggen - drangleu...
TIJDENS HET EVENEMENT
Multidisciplinaire opvolging
• Geïntegreerd commando + communicatiekanalen
• Risicogelieerde inzet v...
WETGEVEND KADER
• Voetbalwet niet van toepassing (geen stewards – wet private bewaking)
• Nieuwe gemeentewet van toepassin...
AFSLUITER
• Positieve insteek omzendbrief: hoe evenementen goed voorbereiden en
omkaderen
• Veiligheid komt voor commercië...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 188
12. Praktijkervaring – stad Antwerpen
Guy Wilms, hoofd voetbalcel, PZ Antwerpen
Public Viewing
Guy Wilms
‘Public viewing’ plaatsen
 Inwoners en supporters die niet in de mogelijkheid zijn
om op locatie een sportevenement bij t...
‘Public viewing’ plaatsen
 EK 2012 Polen en Ukraine
– 3 miljoen tickets
– 14 miljoen kijkers aan grote schermen
– 100.000...
‘Public viewing’ plaatsen
Brandenburger
‘Public viewing’ plaatsen
Gent (Tr-B 2011.06.03)
Risicoanalyse
 Organisatie van ‘public viewing’ plaatsen moet het voorwerp
zijn van een getaileerde dynamische risicoanal...
Belangen veiligheid
vs
Belangen commercie
 Actieve en passieve veiligheid moet primeren over de
commerciele belangen bij ...
Minimale actieve en passieve
veiligheids maateregelen
 Organisatoren verplichten om minimum veiligheids-en
beveiligingsma...
Maatregelen actieve en passieve
veiligheid
 A ->Bepaling capaciteit van de plaats
 B ->Vaststelling van de tijdstippen v...
Maatregelen actieve en passieve
veiligheid
 E ->mogelijkheid om probleemgevallen onmiddellijk te
kunnen verwijderen van d...
Maatregelen actieve en passieve
veiligheid
 G -> vastleggen en annonceren van voorwerpen die
niet toegelaten zijn op de s...
pyrotechniek
Maatregelen actieve en passieve
veiligheid
 H ->toegangscontrole door private bewaking met oog
op:
- buitenhouden van de ...
Maatregelen actieve en passieve
veiligheid
 J -> noodplanning
 Bepaling evacuatiecapaciteit van de site
-afmetingen en a...
Maatregelen actieve en passieve
veiligheid
 L -> public address systeem om de toeschouwers te kunnen
informeren
 M -> mo...
Maatregelen actieve en passieve
veiligheid
 N ->Gastvrijheid voorzien dmv voldoende catering en
sanitair
 O ->de constru...
Maatregelen actieve en passieve
veiligheid
 Q ->voorbereiding van alternatieven bij technische defecten
-scherm is defect...
Minimum actie
 Informatie-inzameling met focus op:
-potentieel gewelddadig gedrag
-ernstige bedreigingen mbt openbare ord...
Minimum actie
 Doelgerichte controles
-personen met wangedrag
-wapenbezit
-verboden voorwerpen ( BV glaswerk)
Deze contro...
Politie-inzet
 Op basis van de dynamische risicoanalyse. Voldoende
politiecapaciteit moet voorbereid zijn op de mogelijke...
Politie-inzet
Eventuele taken
-onverwijld optreden bij nakende dreiging en gevaar
-spreekt risico-elementen actief aan
-ob...
Documentatie en bewijsgaring
 Het verzamelen van documentatie en bewijsgaring
cruciaal belang:
-vervolging van de overtre...
Pijnpunten op een rij
 Electriciteitspanne
-opblaasbare reclameboog zakt in elkaar en meteen is ook
evacuatie niet meer m...
Pijnpunten op een rij
 Randanimatie
-keuze muziek kan de sfeer beinvloeden
-life zanger kan zelf een gecontesteerde figuu...
Pijnpunten op een rij
 Obstakels
voor de uitstroom:
-nadars, publieksgeleiders vuilbakken verwijderen
-tijdig lichten aan...
Pijnpunten op een rij
 Noodweer
-opvolgen meteo
 overlast
-alcohol gerelateerd
-parkeeroverlast
-’kleine’ criminaliteit
...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 215
13. Praktijkervaring – stad Brussel – voorbeeld van “Table top oefeningen”
Bertran...
B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 216
A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G
OEFENINGENSESSIE EXTA2
Administratief Ar...
EXTA 2 AABH
Elke vrijdag voormiddag van 17 januari tot en met 21 februari 2014 heeft het
Administratief Arrondissement Bru...
VAN EEN PREVENTIEF DISPOSITIEF…
B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 219
DOELEINDEN (1/2)
Algemene doeleinden
Aan een zo groot mogelijk aantal deelnemers nuttige rappels bieden in een
didactische...
DOELEINDEN (2/2)
CPX –formaat (CP-Ops /CC);
Eén oefening per politiezone;
Betrokkenheid van de gemeentes (Burgemeesters, P...
B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 222
PREVENTIEVE INTERVENTIEFICHE
RETRANSMISSION MATCH DE FOOT BELGIQUE – RUSSIE, 26 JUIN 2014
B E H E E R V A N D E V E I L I ...
B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 224
B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 225
…NAAR EEN RESPONSDISPOSITIEF
B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 226
EINDSCORE
 Sensibilisatie van de overheden en van de diensten die betrokken
zijn bij de evenementen tot het belang van he...
D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G
Vragen?
Om verder te gaan:
Mvr J. Clément (Adminis...
DANK U!
B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 229
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 230
14. Praktijkervaring – Stad Brugge
Karl Termote, hoofdinspecteur PZ Brugge
V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 231
PRÉ RISICO ANALYSE
Bewustwording van risico voor beheren talrijke aanvragen uitzendingen op groot
scherm :
• Impact voor s...
EERSTE DENKTANK
Dec 2013 : eerste coördinatievergadering met
• Cultuurcoördinator
• Dienst Vergunningen
• Preventiedienst
...
GEFORMULEERDE VOORSTELLEN
• 1 exclusieve plaats voor de binnenstad (‘t Zand)
• Randgemeenten : te evalueren
• Tv schermen ...
BEPALEN ORGANISATIE -> “AANBESTEDING”
Organisator is verplicht :
• Minimum uitzenden 3 groepswedstrijden Rode Duivels
• Al...
Organisator mag :
• Uitzenden volgende rondes Rode Duivels + finale
• Animatie 2 hr voor en 1 hr na wedstrijd
• Rode Duive...
COÖRDINATIEVERGADERING
Maart 2014 – Eerste coördinatievergadering met :
• Organisator
• Politie
• Brandweer
• Noodplanning...
GEMAAKTE AFSPRAKEN
• Locatie (‘t Zand)
• Afbakenen terrein
• Max capaciteit (5000 -> 12000)
• Mobiliteit (gradueel)
• Toeg...
• Medisch component
• Geluid
• Taakverdeling Organisatie – Pol
• CP room bij noodgevallen
• Overnemen schermen door Pol
• ...
RANDGEMEENTEN + TERRASSEN
Randgemeenten :
• Evaluatie van het gevraagde + bepaling voorwaarden volgens +/- zelfde
stramien...
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 241
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 242
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 243
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 244
V E I L I G E E V E N E M E N T E N 245
Studiedag Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overheden. Dinsdag 22 april 2014, Leuven.
Studiedag Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overheden. Dinsdag 22 april 2014, Leuven.
Studiedag Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overheden. Dinsdag 22 april 2014, Leuven.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Studiedag Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overheden. Dinsdag 22 april 2014, Leuven.

4,008 views

Published on

De presentaties van de sprekers op de studiedag 'Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overheden' van 22 april 2014 te Leuven.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Studiedag Veilige Evenementen! Een multidisciplinaire aanpak door de overheden. Dinsdag 22 april 2014, Leuven.

 1. 1. V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 1 #SEVENT2014
 2. 2. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 2 Inhoudstafel Deel 1 – Multidisciplinair invulformulier voor organisatoren 1. Voorstelling van de multidisciplinaire vragenlijst 5 - 14 Leen Depuydt, AD Crisiscentrum/Noodplanning 2. Praktijkgetuigenis 1 – Gemeente Heist-op-den-Berg 15 - 27 Liesbeth Lambaerts, afdelingshoofd Cultuur en Vrije tijd en Jeroen Van Weyenbergh, dienst Evenementen en Feestelijkheden 3. Praktijkgetuigenis 2 – Stad Roeselare 28 - 46 Barbara Bourdeau, PZ RIHO 4. Praktijkgetuigenis 3 – Gemeente Eeklo 47 - 56 John Van Acker, diensthoofd interventie PZ Meetjesland en Patrick Wallaert, luitenant brandweer Eeklo 5. Praktijkgetuigenis 4 – Stad Brussel 57 - 70 Tanguy du Bus de Warnaffe, commandant brandweer Brussel en Joeri Van Belle, commissaris PZ Brussel-Elsene
 3. 3. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 3 Deel 2 – Toegepast “Crowdmanagement” (CM) tijdens evenementen 6. Voorstelling door praktijkexpert in crowdmanagement 71 - 99 Rik Lievens, veiligheidscoördinator Rock Werchter 7. Toepassing crowdmanagement voor brandweerdiensten 100 - 130 Marc Baekelant, Brandweer Gent 8. Toepassing crowdmanagement voor medische hulpdiensten 131 Ives Hubloue, UZ Brussel 9. Toepassing crowdmanagement voor politiediensten 132 - 163 Lee Vanrobays, korpschef PZ HEKLA 10. Toepassing crowdmanagement voor informatie en Communicatie 164 - 175 Bart Bruelemans, noodplanningsambtenaar stad Antwerpen
 4. 4. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 4 Deel 3 – WK Voetbal 2014 – veel volk, groot veiligheidsrisico! Veilig beheer tijdens evenementen met grote schermen 11. Toelichting adviezen – richtlijnen 176 - 187 Jo Vanhecke, directeur Voetbalcel Binnenlandse Zaken 12. Praktijkervaring – stad Antwerpen 188 - 214 Guy Wilms, hoofd voetbalcel, PZ Antwerpen 13. Praktijkervaring – stad Brussel – voorbeeld van “Table top oefeningen” 215 - 229 Bertrand Van den Steen, Administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad 14. Praktijkervaring – Stad Brugge 230 - 245 Karl Termote, hoofdinspecteur PZ Brugge
 5. 5. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 5 1. Voorstelling van de multidisciplinaire vragenlijst Leen Depuydt, AD Crisiscentrum/Noodplanning
 6. 6. Algemene Directie Crisiscentrum 22.04.2014 Voorstelling multidisciplinaire vragenlijst Leen Depuydt Algemene Directie Crisiscentrum
 7. 7. Context EVENEMENTEN ? BRAINSTORMING 2013
 8. 8. Conclusies brainstorming Nood aan : Delen van ervaringen Multidisciplinaire vragenlijst
 9. 9. Multidisciplinaire vragenlijst: doel TIMING SENSIBILISERING ORGANISATOR RISICO-ANALYSE ENIG FORMULIER OVERLEG MULTIDISCIPLINAIR
 10. 10. Multidisciplinaire vragenlijst : scope RECREATIEVE EVENEMENTEN OP OPENBAAR DOMEIN
 11. 11. Multidisciplinaire vragenlijst Bestaande vragenlijst- en Bestaande vragen-lijsten Informele gesprekken Multidisci- plinaire werkgroep Gevalideerd resultaat
 12. 12. Multidisciplinaire vragenlijst • Momenteel ter beschikking gesteld als Word- formaat (printvriendelijke weergave) • Op termijn : mogelijkheid tot automatisering van de gegevens
 13. 13. Multidisciplinaire vragenlijst : inhoud
 14. 14. Crisiscentrum Permanentie 24u/7d T: +32.02.506.47.11 F: +32.02.506.47.09 Leen.depuydt@ibz.fgov.be www.crisiscentrum.be crisiscenterBE crisiscentreBE Anticiperen om beter te beheren
 15. 15. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 15 2. Praktijkgetuigenis 1 – Gemeente Heist-op-den-Berg Liesbeth Lambaerts, afdelingshoofd Cultuur en Vrije tijd en Jeroen Van Weyenbergh, dienst Evenementen en Feestelijkheden
 16. 16. Evenementenloket Heist-op-den-Berg
 17. 17. Evenementenloket Heist-op-den-Berg • Ontstaan evenementenloket: 1) Secretariaat verzamelde adviezen, politie maakte het besluit 2) Door politiehervorming, afstoten van administratieve taken en aanstelling veiligheidsambtenaar bij gemeentebestuur -> oprichting evenementenloket
 18. 18. Eerste evenementenloket • Aanvraag gaat naar intaker – Naar dossierbeheerder (sport / jeugd / allerlei) • In softwareprogramma invoeren, maar niet alles in opgenomen (bv. reservatie lokalen…) • Dossierbeheerder had enkel kennis over eigen materie (veiligheid kwam zeker niet eerst) • Complexe dossiers werden niet ondervangen – Dossier in orde: terug naar intaker
 19. 19. Knelpunten • Topdown ingevoerd, opmerkingen en bedenkingen van onderuit werden niet meegenomen • Heel veel schakels voor relatief eenvoudige dossiers • Bij complexe dossiers geen aansprekingspunt intern
 20. 20. 1 grote sterkte ‘in theorie’ • Er is maar één aanspreekpunt voor de burger, vereniging, organisator, … -> groeien naar ‘Nieuw’ evenementenloket: aanwerving evenementenambtenaar
 21. 21. ‘Nieuw’ Evenementenloket • Zowel intern als extern 1 centraal aanspreekpunt voor evenementen • Opmaak van een algemeen aanvraagformulier voor alle evenementen • Ieder evenement (ook gemeentelijk) moet worden aangevraagd via het aanvraagformulier • Indienen aanvraag mag tot 3 maanden voor evenement --> Later? Activiteit KAN geweigerd worden • Registratie van evenementen in Excellijst
 22. 22. Heist Bruist: + 500 evenementen / jaar
 23. 23. Multidisciplinair aanvraagformulier Heist-op-den-Berg - wie - muziekgenre - wat - geluidsniveau - waar - eten en drinken - wanneer - security - privé/openbaar - veiligheid evenement - doelgroep - technische ondersteuning - verwacht aantal bezoekers - mobiliteit en bereikbaarheid - locatie - afval - reclame - bijlage(n)
 24. 24. Samenwerking en overleg • Activering veiligheids- en gemeentelijke diensten • Overlegvergadering tussen organisator, gemeente en veiligheidsdiensten (indien noodzakelijk) • Bij groot evenement of indien grote risicofactor – risicoanalyse via veiligheidsadviseur en PRIMA- document • Feedback
 25. 25. Pro en contra’s • Betere onderlinge communicatie tussen ≠ diensten • Burgemeester is beter geïnformeerd over evenement – betere besluitvorming mogelijk • Evenementen kunnen op dezelfde manier beoordeeld worden • Organisatoren denken na over hun verantwoordelijkheden • ≠ werkwijze bij gemeente / politie / brandweer • Veel administratie voor kleinere evenementen
 26. 26. Toekomst • Evenement aanvragen via ‘slim’ formulier • Specifiek formulier per activiteit (buurtfeest, fuif, wielerwedstrijd, …) • Processen digitaliseren via aangepast computerprogramma op maat van onze organisatie • 2 x / jaar aanwezig op veiligheidscel gemeente • Uitwerking evenementenbeleid in overleg met disciplines
 27. 27. Dienst Evenementen & Feestelijkheden Kerkplein 15 2220 Heist-op-den-Berg Tel. 015/22 86 90 e-mail: evenementen@heist-op-den-berg.be
 28. 28. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 28 3. Praktijkgetuigenis 2 – Stad Roeselare Barbara Bourdeau, PZ RIHO
 29. 29. MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN PZ RIHO DIENST NOOD- en INTERVENTIEPLANNING PZ RIHO Barbara Bourdeau, Adviseur Nood- en Interventieplanning
 30. 30. Evenementenbeheersing 2006 ………………..2014
 31. 31. 2006 KB Noodplanning • Taken Veiligheidscel • Opmaak risicoanalyse • Afdeling II; Art. 29; § 2; 4° Dynamische risico’s  Evenementen
 32. 32. 2007 Aanstelling Ambtenaar Noodplanning Aanstelling binnen politiezone RIHO  2 Steden (Roeselare en Izegem)  1 Gemeente (Hooglede) Adviseur Noodplanning  12 omliggende gemeenten
 33. 33. 2008  Risicoanalyse bij evenementen a.d.h.v. ‘’meldingsformulier’  Vanaf 500 gelijktijdig aanwezigen
 34. 34. FILOSOFIE
 35. 35. VEILIGHEID Organisatie Veiligheidsdi ensten
 36. 36. 2009 Basiswetgeving en reglementering niet gekend bij organisatoren Opmaak bundel met ‘Richtlijnen’ - Wetgeving - Basisnormen - Politiereglement - Praktische tips
 37. 37. ‘Hoe kan ik een evenement VEILIG organiseren’
 38. 38. 2011 Veel ‘goedbedoelde’, ONVEILIGE toestanden op kleine evenementen met < 500 aanwezigen VC beslist alle evenementen vanaf 100 gelijktijdig aanwezigen - MINI: 100 – 500 aanwezigen - MAXI: > 500 aanwezigen - Aanpassing ‘Richtlijnen voor organisatoren’
 39. 39. 2012 Gevaarlijke toestanden bij KERSTmarkten Uitbreiding naar richtlijnen naar ‘commerciële activiteiten in open lucht’.
 40. 40. 2013 Nood aan slim meldingsformulier Grote tijdsinvestering Groter aantal evenementen Foutenmarge verminderen Gelijktijdige informatie aan betrokken hulpdiensten
 41. 41. “SLIM”-formulier  Organisatoren  Meer faciliteren: lopen vast, blanco formulieren  Aanpassingen na versturen mogelijk  Bijlagen toevoegen  Dienst noodplanning  Backoffice: automatische opmaak noodplanningszone, automatische berichtgeving ontvangst formulier en ontbrekende noodzakelijke gegevens  Automatische periodieke statistieken
 42. 42. “SLIM”-formulier  Politie  Automatische aanvulling databank politioneel  Gemeentelijke diensten  Automatische waarschuwing bij melding van een nieuw evenement of nieuwe gegevens  Algemeen  Gegevensverzameling op 1 centrale databank!!!!  Gelijktijdige MULTIDISCIPLINAIRE informatie!
 43. 43. 2013 Nood aan aan slim meldingsformulier Student BaMV werkt volledige procedure en project uit Contract met firma ‘X’ voor uitwerking Zeer negatieve ervaring met firma - Leven contract niet na - Goochelen met timing - Goochelen met contract - …….
 44. 44. 2014 Ontwikkeling ‘slim’-formulier in eigen beheer met vaste informaticus Web formulier, gedeelte organisator afgewerkt Beperkte statistiek (4/4/2014)
 45. 45. 2014 Backoffice in ontwikkeling - Afstemming hulpdiensten - Afstemming verantwoordelijke evenementen Steden en Gemeenten en hun diensten - Afstemming met betrokken diensten binnen betrokken gemeenten: openbaar domein, milieu - Informatica-technische afstemming evenementenbeheersingssysteem met 2 steden en 1 gemeente
 46. 46. VRAGEN? www.politiezoneriho.be/evenement.php
 47. 47. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 47 4. Praktijkgetuigenis 3 – Gemeente Eeklo John Van Acker, diensthoofd interventie PZ Meetjesland en Patrick Wallaert, luitenant brandweer Eeklo
 48. 48. Evenementencel Stad Eeklo dinsdag 22 april ‘14 Sprekers: CP J. Van Acker (PZ Meetjesland Centrum) Lt. P. Wallaert (BW Eeklo)
 49. 49. Historiek 2005 CHAOS! (Verschillende diensten los van elkaar) COÖRDINATIE! (Uniforme multidisciplinaire aanpak)
 50. 50. Missie “Evenementen, met mogelijke impact op de openbare veiligheid, op een geïntegreerde en gecoördineerde manier te beheren met de verschillende partners”
 51. 51. Visie Wij doen dit door: •Een overzicht te krijgen van het evenement. •De initiatiefnemers te adviseren en te ondersteunen. •Voldoende tijd te voorzien om zich te organiseren. •Preventief na te denken. •Gecoördineerd te werken. •Multidisciplinair samen te werken.
 52. 52. Waarden: Wij geloven in: •Partnerschap. •Democratische ingesteldheid. •Een maximale beschikbaarheid (gevaar!). •Openheid t.o.v. alle partners. •Het voortdurend leren en verbeteren.
 53. 53. Samenstelling: Vaste leden die op vastgelegde momenten samenkomen: •Voorzitter: Schepen A.Van Den Driessche •Secretaris: Mevr. E. Ingels •Brandweer: O/Lt. P. Wallaert -> Discipline 1 •Rode kruis (afhankelijk van het type evenement) -> Discipline 2 •Politie: CP J. Van Acker en dhr. K. De Waele -> Discipline 3 •Technische dienst: Mevr. H. Steenbeke -> Discipline 4 •Communicatieambtenaar: Mevr. K. Van De Voorde -> Discipline 5 Afhankelijk van het evenement: •Organisator •Verantwoordelijke sportdienst: Dhr. P. Schelstraete (evenementenhal).
 54. 54. Procedure: 60 dagen op voorhand wordt het meldingsformulier ingediend Meldingsformulier kan gedownload worden via de website van de stad Eeklo Frequentie is maandelijks IK WIL IETS ORGANISEREN? PROCDEDU RE BEKEND SCHRIJVE N NAAR COLLEGE ORGANISATOR KRIJGT VRAAG TOT INVULLEN MELDINGSFORM ULIER INVULLEN FORMULIE R EN VERSTURE N NAAR SECRETAR IENAAR VERSCHILLE NDE DISCIPLINES RA/DISCIP LINE BESPREKING IN DE EV-CEL J A NEE N
 55. 55. Procedure: BIJZONDER E RISICO’S? J A NEEN COLLEGE GEEFT AL DAN NIET TOESTEMMING ORGANISATOR WORDT OP DE HOOGTE GESTELD ORGANISA TIE GAAT DOOR? ORGANISATOR VOERT DE MAATREGELEN UIT EVENEMENT VINDT PLAATS TOEZICHT OP DE MAATREGELEN EVALUATIE OP VOLGENDE VERGADERING EINDE ORGANISATORE N UITNODIGEN OPMAKEN VAN EEN BNIP ADVIES NAAR COLLEGE J A NEEN Advies bevat de te nemen maatregelen, o.a. veiligheidsplan opmaken.
 56. 56. Eindconclusie: We krijgen een optimale planning, briefing en oriëntatie van de hulpdiensten.
 57. 57. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 57 5. Praktijkgetuigenis 4 – Stad Brussel Tanguy du Bus de Warnaffe, commandant brandweer Brussel en Joeri Van Belle, commissaris PZ Brussel-Elsene
 58. 58. RECREATIEVE EVENEMENTEN – DE BRUSSELSE MIDDELEN Ondersteuning van de lokale overheden inzake de voorbereiding van evenementen met als doel de veiligheid ervan te optimaliseren CDT Ing. T. du Bus de Warnaffe, DBDMH Brussel-Hoofdstedelijk Gewest, Verantwoordelijke Noodplanning Raphaël Schmidt, Belgische Rode Kruis, Brussel-Hoofdstad, Hulp- en Ziekenwagendienst PZ Brussel-HOOFDSTAD-Elsene A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G
 59. 59. RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN 1. Evenementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: alarmerende vaststellingen 2. Convergentie van reflecties 3. De unieke inlichtingenfiche 4. Doel : de integratie binnen de disciplines 5. De administratieve stappen vereenvoudigen 6. Eén centrale partner: de ambtenaar belast met de noodplanning 7. De schematische organisatie van evenementen 8. Besluit A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G
 60. 60. RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN 1. Evenementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: alarmerende vaststellingen  Steeds groeiend in aantal  Gebrek aan gemeentelijke beheersstructuren  Gebrek aan effectieve regels om het hoofd te bieden aan deze situatie A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G
 61. 61. Typeformulier van adviesaanvraag voor brandpreventie ontwikkeld door de DBDMH, Te binnen een termijn van minimum 4 weken vóór het evenement of de montage Feest van de Muziek 18 juni 2011 & Taratata 21 juni 2011 Overleg Rode Kruis, Stad Brussel, PZ Brussel-Elsene Om dit formulier te verrijken met relevante inlichtingen voor D1, D2, D3, D4 en D5, In een multidisciplinair perspectief WG « PRIMA » binnen de CODGH van Brussel- Hoofdstad Eind 2012: De Brusselse middelen worden ter beschikking gesteld van de gemeenten De DBDMH, de CODGH, de vertegenwoordigers van de lokale Politie en van de Dirco van Brussel vragen dat deze middelen systematisch gebruikt zouden worden, om een betere controle van organisatie en veiligheid te garanderen, en om, indien nodig, het indienen van hun advies te vergemakkelijken. RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN 2. Convergentie van reflecties - parallel geleid door vertegenwoordigers van de disciplines Doel: Rationaliseren van de preventieve aanpak van de evenementenorganisatie A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G
 62. 62. Een hulpmiddel voor iedereen bruikbaar en bestemd voor de gemeenten van Brussel, (momenteel ook geïmplementeerd in de gemeenten van de Provincie Waals-Brabant, die mee willen genieten van dit Brussels initiatief) 1. ALGEMENE GEGEVENS 2. DE ORGANISATOR 3. BESCHRIJVING VAN HET EVENEMENT 4. PUBLIEK EN DEELNEMERS AAN HET EVENEMENT 5. BESCHRIJVING VAN DE PRAKTISCHE ASPECTEN 6. MOBILITEIT 7. OMKADERING VAN HET EVENEMENT 8. VEILIGHEID / BRANDPREVENTIE 9. ANDERE NUTIGE INFORMATIE 10. SAMENVATTENDE CHECK-LIST VAN DE BIJLAGEN RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN 3. De unieke inlichtingenfiche A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G
 63. 63. RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN 4. Doel : de integratie binnen de disciplines (voorbeeld evaluatierooster D2) A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G
 64. 64. De inlichtingenfiche (digitale of papieren versie) wordt door de gemeente geleverd aan elke organisator van een evenement. De bedoeling is om geen bijkomend intypwerk te creëren. en te beschikken over een document dat voldoet aan het algemeen politiereglement van de gemeente. Deze inlichtingenfiche wijst de gebruikers/organisatoren op het belang van een juiste en volledige beschrijving van het evenement en is nodig voor de hulpdiensten om een correct advies te kunnen geven. De fiche moet de organisatoren sensibiliseren om zeker belang te hechten aan bepaalde veiligheidsparameters. Tevens zorgt deze fiche er voor dat veel tijdrovend “heen-en-weer-verkeer van documenten en richtlijnen”, tussen gemeente, organisator en hulpdiensten, wordt vermeden. Tijdwinst en Doeltreffender voor de gemeenten 5. De administratieve stappen vereenvoudigen A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN
 65. 65. De DBDMH en de CODGH dienen, in functie van hun opdracht, hun adviesopdracht minstens 4 weken voor het evenement of van de montage ervan te ontvangen van de gemeenten. Dit zorgt er voor dat niets indruist tegen de algemene politiereglementen van de gemeenten. Deze voorzien immers dat «de toelatingsaanvraag schriftelijk moet ingediend worden binnen een termijn van minstens 10 werkdagen voor de voorziene datum» (Artikel 30). Deze termijn zorgt er voor dat alle betrokken partners voldoende tijd hebben om hun specifieke bijdrage en opvolging aan het dossier te kunnen verlenen. 5. De administratieve stappen vereenvoudigen Goed beheren vereist goede voorbereiding! A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN
 66. 66. Inleiding van de OM NPU-1 betreffende de nood- en interventieplannen van 26 oktober 2006 (Belgisch Staatsblad, 10 januari 2007): « …, het KB [is] van toepassing telkens de openbare veiligheid ernstig wordt of kan worden verstoord, of wanneer het leven of de gezondheid van vele personen wordt bedreigd, en ook wanneer er omvangrijke materiële schade moet worden voorkomen of een uitbreiding ervan moet worden belet. (…) De administratieve overheden zullen coördinatievergaderingen moeten organiseren met betrekking tot het beheer van geplande evenementen en manifestaties die risico's inhouden voor de openbare orde (rust, veiligheid, gezondheid) . Op deze vergaderingen worden de nodige afspraken betreffende de politiële en civiele veiligheid gemaakt , tussen alle betrokken partijen, inclusief de organisator. RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN 6. Een centrale partner: de ambtenaar belast met de noodplanning Evenementen-organisatie maakt integraal deel uit van de risicoanalyse … A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G
 67. 67. Inleiding van de OM NPU-1 betreffende de nood- en interventieplannen van 26 oktober 2006 (Belgisch Staatsblad, 10 januari 2007), vervolg: « … Het is opportuun deze afspraken vast te leggen volgens de beginselen die zijn vervat in het KB en van onderhavige omzendbrief. Indien zich immers tijdens het evenement een onverwachte gebeurtenis zou voordoen, die evolueert naar een noodsituatie, dan zal de overschakeling naar het crisisbeheer gemakkelijker verlopen. ». Hierdoor wordt ook rekening gehouden met de aanbevelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken in haar nota : « Een goed voorbereid evenement zorgt voor een optimale veiligheid» , dat verscheen naar aanleiding van het ‘Pukkelpopdrama’ in augustus 2011. RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN 6. Eén centrale partner: de ambtenaar belast met de noodplanning … en moet conform zijn met de grondbeginselen van het KB van 16 februari 2006 A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G
 68. 68. D5 D + 6 weken D + 4 weken D5 D4 D3D2 D1 RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN 7. De schematische organisatie van evenementen Organisator Gemeente Gewestelijke Diensten Politiezone CoDGH op basis van de evaluatierooster DBDMH op basis van de reglementering (cf. brandpreventie) Gemeente Civile Veiligheidcel Aanvraag via de unieke inlichtingenfiche Aanvraag advies Gegevenadveis In functie van de adviezen Via Ambtenaar Noodplanning Indien nodig, technische vergadering tussen gemeente en organisator A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G
 69. 69. De optimalisering van de civiele veiligheid, ook in het kader van evenementen, is een fundamenteel onderdeel van goed beheer! Nog op te lossen:  Protocolaire evenementen en (protest)betogingen;  Opnemen in de bestaande reglementering betreffende de coördinatie van de evenementen;  Bepalen van toe te passen veiligheidsnormen. RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN 8. BESLUIT A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G
 70. 70. Met dank ! Nog vragen? Dienst Brandweer en Dringende Medische Hulpverlening Brussel-Hoofdstad Cdt Ing. L. Sauvage, 02 208 84 42 – lsauvage@firebru.irisnet.be Cdt Ing. T. du Bus de Warnaffe, 02 208 85 43 – tdubus@firebru.irisnet.be Commissie en Dringende Geneeskundige Hulpverlening Brussel-Hoofdstad Dr M. Luyckx, Présidente, 02 524 97 23 – martine.luyckx@sante.belgique.be M. R. Schmidt, Groupe de Travail PRIMA, 02 371 31 53 – raphael.schmidt@rodekruis.be Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene (ZP 5339) CP D. Franz, 02 279 77 81 – polbru_dgo5_franz@skynet.be Stad Bruxelles, Noodplanning M. A. Houpe, Ambtenaar Noodplanning, 02 279 26 41 – alain.houpe@brucity.be Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad, Dienst Civiele Veiligheid Mme J. Clément, 02 507 99 46 – josephine.clement@brugouverneur.irisnet.be RECREATIEVE EVENEMENTEN - BRUSSELSE MIDDELEN A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G
 71. 71. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 71 6. Voorstelling door praktijkexpert in crowdmanagement Rik Lievens, veiligheidscoördinator Rock Werchter
 72. 72. VEILIGE EVENEMENTEN! Een multidisciplinaire aanpak door de overhedenstudiedag - 22 april 2014 - Leuven
 73. 73. Curriculum vitae  PERSONALIA  Naam: Liekens  Voornaam: Rik  Adres: Tremelo – Grootlosestraat 53 015/51.30.24 – 0475/67.03.92 rik.liekens@architeam.be  OPLEIDINGEN 1997-1982 Ingenieur architect, KUL 1983 Licentiaat Bedrijfsbeleid, RUG, VLERICK Onderscheiding als meest verdienstelijke student 1997 Licentiaat Vastgoedkunde, KUL 2000 Opleiding veiligheidscoördinator 2004 Opleiding veiligheidscoördinator type A 2008 Certificate in festival, stadia & Venue Safety – Bucks new University  Architecten – Studiebureau ARCHITEAM : ca 40 medewerkers  Sedert 2000 Veiligheidscoördinator Rock Werchter. 22 april 2014
 74. 74. Crowd Management MANAGEMENT: latijns – Manu agere – leiden aan de hand Italiaans – maneggiare – mennen Frans – mesmagement - kunst van het leiden Doelstelling halen CROWD MANAGEMENT: Doelstelling: bij grote mensenbijeenkomsten Veiligheid en Welzijn beogen doorheen alle risico’s van het evenement. Plannen Figuurlijk Letterlijk Schaal van het evenement Risicoanalyse Mobiliteit Plannen Circulatie Plannen Evacuatie Plannen Communicatie Plannen Procedures 22 april 2014
 75. 75. Crowd Control CONTROL: Controleren, onder controle houden CROWD CONTROL: Controleren, onder controle houden van mensen massa Praktische implementatie en opvolging van de planningsmaatregelen Veiligheid en welzijn garanderen door het in goede banen te leiden van alle mensenstromen. Opvolgen of alles loopt zoals voorzien, of alle scenario’s evolueren zoals gedacht. OPVOLGEN VAN ALLE COORDINATIE instrumenten door multidisciplinaire cel. Alertheid: bijna elk probleem heeft een kleine oorzaak, een kleine aanleiding. Onmiddellijk gepast reageren: Gepast organisator Door de juiste partij Overheid Geen overacting Upscaling Opvolging Nazorg Voorschriften – aanbevelingen voor volgend jaar. 22 april 2014
 76. 76. Risicoanalyse 22 april 2014
 77. 77. Risicoanalyse 22 april 2014
 78. 78. Mobiliteitsplannen  Circulatie 01 22 april 2014
 79. 79. Mobiliteitsplannen  Circulatie 02 RockW 22 april 2014
 80. 80. Mobiliteitsplannen  Circulatie 03 RockW 22 april 2014
 81. 81. Mobiliteitsplannen  Circulatie 04 RockW 22 april 2014
 82. 82. Mobiliteitsplannen  Circulatie 05 RockW 22 april 2014
 83. 83. Mobiliteitsplannen  Circulatieplan 2012 evacuatie 03 camping A2-A3-A4 22 april 2014
 84. 84. Mobiliteitsplannen  Circulatie- en signalisatieplan - traject 22 april 2014
 85. 85. Mobiliteitsplannen  Circulatie- en signalisatieplan - traject 22 april 2014
 86. 86. Campingplannen  Camping A3 22 april 2014
 87. 87. Campingplannen  Camping A11 22 april 2014
 88. 88. Campingplannen  Camping Overzicht C - P 22 april 2014
 89. 89. Campingplannen  Camping Rockvillage SleepOnSite 22 april 2014
 90. 90. Communicatieplannen  Communicatie Extern Rock Werchter 22 april 2014
 91. 91. Communicatieplannen  Nadarpost 1.1 Haachtsesteenweg – Werchter brug Infostand U 22 april 2014
 92. 92. Communicatieplannen  Nadarpost 1.1 intern Haachtsesteenweg – Werchter brug Infostand I 22 april 2014
 93. 93. Procedures  Evacuatieprocedure 22 april 2014
 94. 94. Procedures  Evacuatieprocedure 22 april 2014
 95. 95. Procedures  Showstopprocedure 22 april 2014
 96. 96. Procedures  Communicatie  zenders 22 april 2014
 97. 97. Procedures  Communicatie  lichtkranten 22 april 2014
 98. 98. Procedures  Communicatie  lichtkranten 22 april 2014
 99. 99. Crowd Control CONTROL: Controleren, onder controle houden CROWD CONTROL: Controleren, onder controle houden van mensen massa Praktische implementatie en opvolging van de planningsmaatregelen Veiligheid en welzijn garanderen door het in goede banen te leiden van alle mensenstromen. Opvolgen of alles loopt zoals voorzien, of alle scenario’s evolueren zoals gedacht. OPVOLGEN VAN ALLE COORDINATIE instrumenten door multidisciplinaire cel. Alertheid: bijna elk probleem heeft een kleine oorzaak, een kleine aanleiding. Onmiddellijk gepast reageren: Gepast organisator Door de juiste partij Overheid Geen overacting Upscaling Opvolging Nazorg Voorschriften – aanbevelingen voor volgend jaar. 22 april 2014
 100. 100. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 100 7. Toepassing crowdmanagement voor brandweerdiensten Marc Baekelant, Brandweer Gent
 101. 101. Crowd Management
 102. 102. Crowd Management Definitie Doelstelling Passieve veiligheid Actieve veiligheid
 103. 103. Definitie Opmaak van een voorafgaande risicoanalyse door gestructureerd gedrag van een menigte vast te leggen, rekening houdend met de omgevingsfactoren die dit gedrag kunnen beïnvloeden.
 104. 104. Doelstelling Veiligheid en comfort publiek verhogen • Passieve en actieve veiligheid bewerkstelligen – Begeleiden publiek – Voorzien materiaal – Voorzien voldoende mankracht
 105. 105. Passieve veiligheid Organisator – Maatregelen infrastructuur • Specifiek gericht op – het evenement – brandveiligheid – evacuatiebeleid
 106. 106. Actieve veiligheid Organisator – Maatregelen • Actief toezicht publieksveiligheid – Goed beheer – Assistentie veiligheidsdiensten
 107. 107. Fundering van een sterk uitgebalanceerd intern noodplan Opgemaakt door organisator – Belangrijkste schakel in hulpverleningsketen – De ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel
 108. 108. Start opmaak grondige preventieve risicoanalyse Identificatie risico’s en gevaren – Elimineren – Controleren – beheersen Rekening houden externe factoren – Transport naar de site – Op- en afbouw site
 109. 109. Crowd Managementstrategie Vervoerstrategie – Opmaak mobiliteitsplan omgeving evenementensite Publieksvoorzieningen Communicatie- en informatiestrategie Speciale noodscenario’s – Mogelijke calamiteiten in- en extern evenemententerrein
 110. 110. Opmaak Veiligheidsdossier Zeer belangrijk werkinstrument – Brengt veiligheidsbehoeften preventie in kaart • Proactief en feitelijk – Volledige operationele planning van het dispositief aan voorzieningen • Materiaal • Organisatiekenmerken • Afspraken • Taken en rollen personeel
 111. 111. Veiligheidsdossier • Zie blanco veiligheidsdossier in bijlage • Actueel in gebruik in Gent en beschermde gemeenten • Vanaf 2015 in Brandweer Zone Centrum
 112. 112. Overzicht Veiligheidsdossier Belangrijkste elementen waarmee de organisator rekening dient te houden • Plan van aanpak • Identificatie event • Publiek • Risicoanalyse • Passieve veiligheid • Communicatie • Incidentenmanagement • Inplantingsplan
 113. 113. Identificatie evenement • Locatie (in-en outdoor) • Veiligheidsvoorzieningen • Evacuatiebeleid • Security • Vooruitgeschoven medische post (VMP) • Commandopost – Fictief/operationeel – Deels/multidisciplinair
 114. 114. Publiek Doelgroep Prognose aanwezige toeschouwers – Rekening houden met ‘headliners’
 115. 115. Risicoanalyse Diverse calamiteiten – Gas- en/of bomalarm – Stroompanne – Gewelddelicten – Meteorologische omstandigheden – stakingsacties
 116. 116. Communicatie Met de veiligheidsdiensten – Intern – extern
 117. 117. Incidentenmanagement Wat doet de organisator bij een incident ? (met risico voor schade aan mens en milieu) – Programma stopzetten? – Meedelen aan publiek? • Hoe? – Lichtkranten – Videoschermen – Mondeling via microfoon/luidspreker
 118. 118. Inplantingsplan Aanrijdroutes- evacuatieroutes – Kunnen verschillend zijn in afmeting en in prioriteit (bv:Gentse Feesten) • Evacuatiewegen gewoon regime • Evacuatiewegen bijzonder regime • Publiekswegen
 119. 119. Aanrijdroutes- evacuatieroutes Way-in /way-out & Intern Hulpdiensten Publiek Vereiste: Goede communicatie (dispatching) • CP-OPS (indien aanwezig) • Hulpverleningscentrum 112 • Diverse hulpdiensten is bepalend voor het uitstippelen van de efficiëntste aanrijdroute en opstart evacuatie naargelang • Aard calamiteit
 120. 120. Voorbeeld : evenement tractor- pulling
 121. 121. Evacuatiewegen gewoon regime • Minimum 4meter – vrije doorrijdbreedte – Vrije doorrijdhoogte • Op ieder punt binnen het traject
 122. 122. Evacuatiewegen bijzonder regime • Minimum 6 meter – vrije doorrijdbreedte – Vrije doorrijdhoogte • Op ieder punt binnen het traject
 123. 123. Publiekswegen (fictieve wegen) • Binnen de evenementenzone waar het volk vrij kan bewegen • Mogelijks gemakkelijk verplaatsbare objecten aanwezig
 124. 124. Inplantingsplan Opstelling occasionele infrastructuren binnen de evenementenzone met aanduiding van technische installaties met een hoger potentieel gevaar voor toeschouwers en hulpdiensten (gas, elektriciteit, vloeibaar gemaakte petroleumgassen, stoomgeneratoren, brandopslag)
 125. 125. Inplantingsplan Naleven van Politieverordeningen (Stad Gent) – Politieverordening veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit, en bij gebruik van terrasverwarmers – Politieverordening veiligheidsmaatregelen bij gebruik van occasionele installaties voorzien van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen – Politieverordening ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s bij publieke evenementen van tijdelijke aard
 126. 126. Inplantingsplan • Inplanting van vermelde infrastructuren t.o.v. omgeving – Continuïteit bereikbaarheid omliggende woningen – Uitbreiding bestaande infrastructuren (terrassen-verkooppunten) binnen de zone • Publieke zones binnen de evenementenruimte • Locatie CP-OPS/ medische post – Way-in / way-out
 127. 127. Inplantingsplan (voorbeeld)
 128. 128. Reglement inwendige orde • Opgemaakt door organisator – Gericht aan aanwezige publiek binnen de evenementenzone • Nageleefd door het publiek
 129. 129. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 131 8. Toepassing crowdmanagement voor medische hulpdiensten Ives Hubloue, UZ Brussel Presentatie niet beschikbaar
 130. 130. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 132 9. Toepassing crowdmanagement voor politiediensten Lee Vanrobays, korpschef PZ HEKLA
 131. 131. Crowdmanagement een toepassing door de politie Lee Vanrobays Politiezone HEKLA (5349) Hove –Edegem – Kontich/Waarloos – Lint - Aartselaar Korpschef studiedag ‘veilige evenementen’
 132. 132. Mijn presentatie Algemene context Procesmatig werken Conclusies
 133. 133. Algemene context Onderzoeksvragen - Wat is ‘crowd’? - Wat is ‘management’? - Wat is ‘politie’?
 134. 134. Algemene context Sun Tzu (544 – 496 v.Chr.) “Als je zowel jezelf als de ander kent, zal de overwinning nooit in gevaar komen.” “Als je de hemel en de aarde kent, zal de overwinning totaal zijn.”
 135. 135. Procesmatig werken  (Netwerking)  Aanvraag door de organisator  Advies  Beslissing  Uitvoering  Opvolging  Evaluatie
 136. 136. "A leader is a (wo)man who can adapt principles to circumstances” General George S. Patton (1885 – 1945) Procesmatig werken
 137. 137. Netwerking - Ketengericht werken “Er was eens…”
 138. 138. Aandachtspunten in netwerking - ketengericht werkenEXTERNE AANDACHTSPUNTEN Visie van de overheden (bestuurlijk én gerechtelijk) (Vaste) structuur van overleg en samenwerking (Digitaal) uniform aanvraagformulier Centraal invalspunt per gemeente Nomenclatuur evenementen: type en niveau
 139. 139. Aandachtspunten in netwerking - ketengericht werkenINTERNE AANDACHTSPUNTEN - NOODPLANNING Commandostructuren (CC – CP-OPS – CP POL) Multidisciplinaire samenwerking Zonering van het evenemententerrein Eerstenoodmaatregelen - reflexmaatregelen
 140. 140.  digitaal aanvraagformulier (dynamisch en verplicht!)  informatie van de organisator: duidelijk, volledig, gelijk  snel verwerkingsproces  administratief rapport (RAR appendix 1)  ontvangstmelding Procesmatig werken Aanvraag organisator Advies Beslissing Uitvoering Opvolging Evaluatie
 141. 141. Procesmatig werken Aanvraag organisator Advies Beslissing Uitvoering Opvolging Evaluatie  aanduiding van operationele leiding  verleden: antecedenten en verbeterpunten  bijkomende info-inwinning  risicodetectie en –reductie  zo nodig, afspraken met organisator en partners  doel: globaal advies politie (mbt toelating burgemeester)
 142. 142. Concept interne ordedienst Afspraken met de organisator • maximale zelfregulering • duidelijke afspraken • afgestemd op bijdrage van politie en hulpdiensten • interne ordedienst
 143. 143. Arrest Raad van State 10 januari 2009 Interne ordedienst – AEL-betoging op 10 januari 2009
 144. 144. Aandachtspunten in de adviesfase AANDACHTSPUNTEN Kennis en begrip van de werking van de partners Risico’s: nomenclatuur en klassen Gezamenlijke risicoanalyse (P/G – gevoeligheid) Uniforme structuren (cfr BNIP) Toepassing noodplanning (zonering, structuren…)
 145. 145. Procesmatig werken Aanvraag organisator Advies Beslissing Uitvoering Opvolging Evaluatie  politioneel concept  bestuurlijke én gerechtelijke politiemaatregelen (= globaal maneuveridee)  concrete invulling van het optimaal organisatieschema  mobilisatie (aanvraag personeel en middelen)
 146. 146. Optimaal organisatieschema
 147. 147. Aandachtspunten in de beslissingsfase AANDACHTSPUNTEN Opleidingsniveau: kennis en ervaring Aangepaste uitrusting en middelen Preventie en welzijn Werkprocedures en samenwerkingsvormen Terreinkennis
 148. 148. Procesmatig werken Aanvraag organisator Advies Beslissing Uitvoering Opvolging Evaluatie  operatieorder of draaiboek  briefing  opstelling  uitvoering  houding, de-escalatie en graduele opbouw
 149. 149. Aandachtspunten in de uitvoeringsfase AANDACHTSPUNTEN Leiding en (bij)sturing op het terrein Uniformiteit in orders en begrippen Gebruik van scenario’s/interventiefiches Toezicht op correcte houding en uitvoering Welzijn van de medewerkers
 150. 150. Procesmatig werken Aanvraag organisator Advies Beslissing Uitvoering Opvolging Evaluatie  toezicht op terrein  permanent noteren van goede zaken en verbeterpunten  (periodiek) opvolgingsoverleg  bijsturen, waar nodig
 151. 151. Aandachtspunten in de opvolgingsfase AANDACHTSPUNTEN Periodieke en vaste overlegstructuur Vertrouwen en afstemming Elkaar kennen en begrijpen Toezicht op correcte uitvoering
 152. 152. Procesmatig werken Aanvraag organisator Advies Beslissing Uitvoering Opvolging Evaluatie  interne evaluatie  externe evaluatie
 153. 153. Aandachtspunten in de evaluatiefase AANDACHTSPUNTEN Sterke punten Verbeterpunten Te trekken lessen verder uitwerken Opvolging van verbetertrajecten
 154. 154. Conclusies en aanbevelingen “Als je zowel jezelf als de ander kent, zal de overwinning nooit in gevaar komen.” “Als je de hemel en de aarde kent, zal de overwinning totaal zijn.”
 155. 155. Conclusies en aanbevelingen Integrale en multidisciplinaire aanpak: - bestuurlijk-gerechtelijk - preventie - reactie - nazorg
 156. 156. Conclusies en aanbevelingen Verantwoordelijkheid van de organisator
 157. 157. Conclusies en aanbevelingen Wees georganiseerd en voorbereid
 158. 158. Conclusies en aanbevelingen Werk samen en spreek dezelfde taal
 159. 159. Conclusies en aanbevelingen Gezamenlijk risicobeheer
 160. 160. Vragen?
 161. 161. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 164 10. Toepassing crowdmanagement voor informatie en Communicatie Bart Bruelemans, noodplanningsambtenaar stad Antwerpen
 162. 162. Toepassing crowdmanagement voor informatie en communicatie Bart Bruelemans Rampencoördinator Stad Antwerpen
 163. 163. SL/RP - BBR Om even na te denken… 166
 164. 164. SL/RP - BBR Kleine recente ingreep als experiment 167
 165. 165. SL/RP - BBR Belang van perceptie… extra maatregelen LD 2011 168
 166. 166. SL/RP - BBR Publieksinformatie – extra aandacht sinds 2011 - Al bestaand: - Aanduiding vluchtroutes - Nummers - Lichtkranten buiten het terrein - Extra lichtkranten (9) op het terrein - Uitsluitend veiligheidsboodschappen - Op afstand te sturen – apart - Audio CD op elke stage met vaste boodschappen 169 Drink voldoende water
 167. 167. SL/RP - BBR Antwerpse tunnels – 10miles/marathon 170
 168. 168. SL/RP - BBR Wie is de te beheersen “crowd”? - Lopers/Deelnemers - Publiek - Verkeersstroom - … 171
 169. 169. SL/RP - BBR Antwerpse tunnels – 10miles/marathon Enkele maatregelen - lopers 172 - Kennedytunnel - Verkeer door 1 koker - Hulpdiensten nog 1 rijvak in koker lopers - Linten - Stewards - Zo kort mogelijk afgesloten - Waaslandtunnel - Verkeersvrij - Tijdige afzuiging - Hulpploegen RK in de tunnel om 200m – zeer moeilijke interventies - Extra personeel RK – POL aan tunnelmonden - Noodplan incident in tunnel – stilleggen wedstrijd??
 170. 170. SL/RP - BBR Antwerpse tunnels – 10miles/marathon Enkele maatregelen publieksstromen - Voetgangerstunnel - Stewards aan buitenzijde tunnel - Verbod fietsers in tunnel door CP-OPS indien nodig - Toezicht – verbeterpunt beelddoorstroming - Fietserstunnel - Stewards assistentie laden liften fietsen - Stewards buitenzijde - Technieker on call – lesson learned - Andere - Lichtkranten met informatie - 3 veerboten - Metro – toezicht buiten – verbeterpunt perrons 173
 171. 171. SL/RP - BBR - Omstandigheden: - 6 dagen eerder Boston marathon – bomaanslag - Op voorhand heel wat te doen rond preventieve maatregelen hieromtrent - Communicatief afweging: - Informatie publiek vs aandacht aan schenken - Bijsturen eerdere communicatie - Woordgebruik  uiteindelijk “technisch mankement” - Communicatiemix & niet naar iedereen Voorbeeld bommelding Waaslandtunnel 174
 172. 172. SL/RP - BBR175 Bart Bruelemans Rampenambtenaar Stad Antwerpen Bart.bruelemans@stad.antwerpen.be @EM_antw be.linkedin.com/pub/bart-bruelemans/1/146/1b7
 173. 173. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 176 11. Toelichting adviezen – richtlijnen Jo Vanhecke, directeur Voetbalcel Binnenlandse Zaken
 174. 174. V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 177
 175. 175. G E S T I O N D E L A S É C U R I T É L O R S D ' É V È N E M E N T S 178
 176. 176. WK 2014 – EEN BRAZILIAANS FEEST IN BELGIE • Eerste kwalificatie sinds WK 2002 • Groot enthousiasme bij supporters en belangrijk deel van de bevolking • Grote schermen opkomend fenomeen sinds WK 2006 • Kroatië – België + reeds veel verhuurde schermen + ‘Dance with the Devils’ • Verre en dure reis = verwachting dat er veel grote schermen komen = massa-evenementen = nood aan proactieve en multidisciplinaire voorbereiding V E I L I G E E V E N E M E N T E N 179
 177. 177. WK 2014 – EEN BRAZILIAANS FEEST IN BELGIE Algemene multidisciplinaire voorbereiding op het WK 2014 • Twee aspecten: • Brazilië (team, media, supporters, etc.) • Thuissituatie (grote schermen, vreugdecaravans, terugkeer Rode Duivels, etc.) • Multidisciplinaire werkgroep • Voorzitterschap: Voetbalcel Binnenlandse Zaken • Leden: AD Crisiscentrum, Buitenlandse Zaken, KBVB, Vaste Commissie Lokale Politie, Federale politie, OCAD, Federaal parket, Staatsveiligheid, politie Brussel • Subwerkgroep • omzendbrief thuissituatie (ook consultatie met FOD Volksgezondheid) • Communicatie • fanguide V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 180
 178. 178. OMZENDBRIEF WK 2014 Omzendbrief OOP 42 van 8 april 2014 betreffende evenementen die in het kader van het WK voetbal 2014 kunnen plaatsvinden in België • Doel: aanbevelingen aanreiken aan lokale partners (‘toolkit’) • Waarom: veel steden en gemeentes kennen dit fenomeen niet en/of zijn niet gewoon om te gaan met voetbalgerelateerd gedrag • Basis: • Euro 2000 • Aanbeveling Raad van Europa (WK 2006 en EK 2008) • Input ervaringsdeskundigen: - evaluatie De Kouter – Gent (België – Turkije) - positieve ervaringen (zoals Kroatië – België) V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 181
 179. 179. OMZENDBRIEF WK 2014 Integraal en geïntegreerde multidisciplinaire aanpak • Preventie – sensibilisering – repressie • Organisator – overheden – politie – hulp- en interventiediensten • Safety – security – service Uitgangspunt: Als evenementen plaatsvinden, dan moet dit voor IEDEREEN kunnen plaatsvinden in veilige en aangename omstandigheden. Basisvereiste: goede voorbereiding en efficiënte omkadering V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 182
 180. 180. VOORBEREIDING Coördinatie = burgemeester (met veiligheidscel) • Grondige (multidisciplinaire) risico-analyse – mogelijks gebruik van multidisciplinair aanvraagformulier • Risicofactoren verschillen van gemeente tot gemeente + wedstrijd tot wedstrijd • Risico-analyse bepaalt vergunning(svoorwaarden) • Voorbereidende scenario’s uitwerken met alle disciplines • Duidelijk visie en tolerantiegrenzen vastleggen • Op papier vastleggen wie verantwoordelijk is voor wat op welk moment • Proportionele inspanning privé-organisator + publieke overheden • Buurtbewoners!! V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 183
 181. 181. VOORBEREIDING Enkele praktische voorbeelden: • Verzekeringen en vergunningen • Veiligheidscapaciteit vastleggen - drangleuningen • Gauwdiefstal • Vuurwerk • Frustratie en irritatie omwille van geluidsoverlast, wildplassen, zwerfvuil, nekzitten, gooien met bierbekers, etc. vs voldoende toiletten en vuilbakken • Goed mobiliteitsplan • Afspraken rond alcoholverkoop + bvb. verbod op glazen recipiënten • Scenario bij onweer, uitvallen scherm, etc. • coördinatievergadering V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 184
 182. 182. TIJDENS HET EVENEMENT Multidisciplinaire opvolging • Geïntegreerd commando + communicatiekanalen • Risicogelieerde inzet van diverse disciplines • Observatie van het evenement • Tolerantiegrenzen afdwingen (in eerste instantie via dialoog en communicatie + de-escalatie) • Mogelijkheid publiek aan te spreken • Gebruik sociale media • Debriefing en evaluatie V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 185
 183. 183. WETGEVEND KADER • Voetbalwet niet van toepassing (geen stewards – wet private bewaking) • Nieuwe gemeentewet van toepassing • Algemene wetgeving: basisnormen, ARAB, AREI, etc. • Lokale vergunningsvoorwaarden, politieverordeningen, etc. • Strafwetgeving • GAS-wet: voetbalgelieerd wangedrag kan overgenomen worden + andere vormen van typisch overlastgedrag Opmerking Akkoord VRT/RTBF nodig om signaal te mogen gebruiken V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 186
 184. 184. AFSLUITER • Positieve insteek omzendbrief: hoe evenementen goed voorbereiden en omkaderen • Veiligheid komt voor commerciële belangen • Rol klimatologische omstandigheden zal groot zijn • Kan naar analogie gebruikt worden voor wedstrijden van andere landen met grote bevolkingsgroep in België • Omzendbrief kan basis zijn voor andere grootschalige evenementen • Multidisciplinaire aanpak is een must • ‘Expect the unexpected’ – ook spontane evenementen (vreugdecaravans bvb.) V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 187
 185. 185. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 188 12. Praktijkervaring – stad Antwerpen Guy Wilms, hoofd voetbalcel, PZ Antwerpen
 186. 186. Public Viewing Guy Wilms
 187. 187. ‘Public viewing’ plaatsen  Inwoners en supporters die niet in de mogelijkheid zijn om op locatie een sportevenement bij te wonen  Kunnen deelnemen aan het evenement in een vriendelijke, feestelijke en veilige omgeving
 188. 188. ‘Public viewing’ plaatsen  EK 2012 Polen en Ukraine – 3 miljoen tickets – 14 miljoen kijkers aan grote schermen – 100.000 kijkers Duitsland Berlijn Brandenburger
 189. 189. ‘Public viewing’ plaatsen Brandenburger
 190. 190. ‘Public viewing’ plaatsen Gent (Tr-B 2011.06.03)
 191. 191. Risicoanalyse  Organisatie van ‘public viewing’ plaatsen moet het voorwerp zijn van een getaileerde dynamische risicoanalyse door organisator en de politie -> analoog met de voetbalevenementen in het stadion  Visieteksten van overheden kunnen richtlijn zijn voor het beheer van de evenementen  Beperking van het aantal fandorpen in de gemeente (Bv10 in A)  Aanmelden van alle plaatsen public viewing (coordinatie)
 192. 192. Belangen veiligheid vs Belangen commercie  Actieve en passieve veiligheid moet primeren over de commerciele belangen bij het installeren van een site voor public viewing
 193. 193. Minimale actieve en passieve veiligheids maateregelen  Organisatoren verplichten om minimum veiligheids-en beveiligingsmaatregelen te nemen voor het organiseren van Public Viewing zoals bepaald door de lokale politie  Evenwicht in de inspanning organisator tov de overheden  verantwoord en controleerbaar Afsprakennota’s kunnen daarbij helpen
 194. 194. Maatregelen actieve en passieve veiligheid  A ->Bepaling capaciteit van de plaats  B ->Vaststelling van de tijdstippen van openen en sluiten van het evenement  C ->Aanwezigheid van voldoende en gekwalificeerd personeel dat de interne veiligheid verzekerd  D->Duidelijke regels voor publiek op de site en duiding van de gevolgen bij niet naleving
 195. 195. Maatregelen actieve en passieve veiligheid  E ->mogelijkheid om probleemgevallen onmiddellijk te kunnen verwijderen van de site -bijzondere aandacht indien verschillende supportersgroepen vermengd aanwezig zijn -mogelijkheid om elementen daadwerkelijk af te voeren  F ->overweging supportersscheiding in te stellen - Actuele situatie - Een historiek van conflicten
 196. 196. Maatregelen actieve en passieve veiligheid  G -> vastleggen en annonceren van voorwerpen die niet toegelaten zijn op de site -bv pictogrammen, stewards, private bewaking -pyrotechniek -wapens -gevaarlijke of onaanvaardbare voorwerpen die eventueel kunnen geworpen worden Bv-glaswerk -blikgoed -..
 197. 197. pyrotechniek
 198. 198. Maatregelen actieve en passieve veiligheid  H ->toegangscontrole door private bewaking met oog op: - buitenhouden van de ongewenste voorwerpen - ticketcontrole indien gesloten evenement ( cap)  I -> buitenomheiningen en binnenomheiningen op de site -publiekscheiding -corridors voor hulpdiensten -compartimentering kan compressie vermijden -nooduitgangen
 199. 199. Maatregelen actieve en passieve veiligheid  J -> noodplanning  Bepaling evacuatiecapaciteit van de site -afmetingen en aantal uitgangen -routes voor de hulpdiensten, vmp  K -> DGH volgens de omvang van de site en het aantal toeschouwers -prima form
 200. 200. Maatregelen actieve en passieve veiligheid  L -> public address systeem om de toeschouwers te kunnen informeren  M -> mogelijkheid om CCTV te installeren in en om de site om een overzicht van het evenement te bewaren en het crowdmanagement te kunnen verbeteren
 201. 201. Maatregelen actieve en passieve veiligheid  N ->Gastvrijheid voorzien dmv voldoende catering en sanitair  O ->de constructies op de site voldoen aan de nationale veiligheidsnormen -arab/arei recipienten -basis veiligheidsnormen  P ->verankering meubilair BV tafels, stoelen, vuilnisbakken ed -kunnen projectielen worden -kunnen evacuatie hinderen
 202. 202. Maatregelen actieve en passieve veiligheid  Q ->voorbereiding van alternatieven bij technische defecten -scherm is defect/beschadigd -electriciteitspanne -noodweer -geld terug?
 203. 203. Minimum actie  Informatie-inzameling met focus op: -potentieel gewelddadig gedrag -ernstige bedreigingen mbt openbare orde -Terro
 204. 204. Minimum actie  Doelgerichte controles -personen met wangedrag -wapenbezit -verboden voorwerpen ( BV glaswerk) Deze controles moeten tijdig gebeuren om preventief karakter te bekomen opdat anti-sociaal gedrag of geweld niet kan escaleren -bv in eerste lijn door stewards/private bewaking aan de ingangen en op de site
 205. 205. Politie-inzet  Op basis van de dynamische risicoanalyse. Voldoende politiecapaciteit moet voorbereid zijn op de mogelijke interventies  De visibiliteit van deze politie-inzet moet bepaald zijn in functie van het risico en in overeenstemming met het lokale beleid -bij voorkeur low-profile Bv gerechtelijk/burger
 206. 206. Politie-inzet Eventuele taken -onverwijld optreden bij nakende dreiging en gevaar -spreekt risico-elementen actief aan -observeert -doet toezicht op eventuele plaatsverboden -management van het verkeer rond de site -deëscalatie
 207. 207. Documentatie en bewijsgaring  Het verzamelen van documentatie en bewijsgaring cruciaal belang: -vervolging van de overtreders -beeldvorming en evaluatie van het evenement -schadeclaim -debriefing
 208. 208. Pijnpunten op een rij  Electriciteitspanne -opblaasbare reclameboog zakt in elkaar en meteen is ook evacuatie niet meer mogelijk -sommige delen van de site in het donker -scherm valt uit met frustratiegedrag tot gevolg -consumptiekramen vallen stil  Fietsenstalling -dicht bij ingang van de site kan evacuatiecapaciteit reduceren of verhinderen  Afval -aan evacuatiewegen-> val gevaar -flessen in het bijzonder
 209. 209. Pijnpunten op een rij  Randanimatie -keuze muziek kan de sfeer beinvloeden -life zanger kan zelf een gecontesteerde figuur zijn -einde randanimatie na evenement vastleggen  Karavaanvorming na het evenement -verstoring uitstroom -hinderen openbaar vervoer  Wildplassen - steeds wrevel
 210. 210. Pijnpunten op een rij  Obstakels voor de uitstroom: -nadars, publieksgeleiders vuilbakken verwijderen -tijdig lichten aan  Werpincidenten -werpen bierbekers en andere troep geeft wrevel  Karavaanvorming na het evenement -verstoring uitstroom -hinderen openbaar vervoer
 211. 211. Pijnpunten op een rij  Noodweer -opvolgen meteo  overlast -alcohol gerelateerd -parkeeroverlast -’kleine’ criminaliteit -geluidoverlast van de site -deviant gedrag -criminele feiten -pickpockets -vechtpartijen -dealen  Einde dienst interne veiligheid - is niet’ final whistle’ van wedstrijd
 212. 212. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 215 13. Praktijkervaring – stad Brussel – voorbeeld van “Table top oefeningen” Bertrand Van den Steen, Administratief arrondissement van Brussel- Hoofdstad
 213. 213. B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 216
 214. 214. A A B H - D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G OEFENINGENSESSIE EXTA2 Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad, januari – februari 2014 Dhr. B. Van den Steen, Adminisitratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad, attaché Civiele Veiligheid - Noodplanning CP J. Vanbelle, Gedelegeerd Officier Dirco
 215. 215. EXTA 2 AABH Elke vrijdag voormiddag van 17 januari tot en met 21 februari 2014 heeft het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad op het uur van de Wereldbeker geleefd, dankzij de table-topoefening ExTA 2! B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 218
 216. 216. VAN EEN PREVENTIEF DISPOSITIEF… B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 219
 217. 217. DOELEINDEN (1/2) Algemene doeleinden Aan een zo groot mogelijk aantal deelnemers nuttige rappels bieden in een didactische situatie over de geformaliseerde interactiewijzen in het kader van de multidisciplinaire coördinatie en hun uitvoering zoals die voorzien is in de Brusselse nood- en interventieplannen.  Nadruk op het didactische en vormend aspect, voornamelijk voor wat betreft de middelen voor multidisciplinaire coördinatie en informatietransmissie.  Prioritair bedoeld voor mensen die in hun dagelijks werk minder in contact zijn met de grondbeginselen en gebruiken inzake noodplanning, maar die in reële situatie een vooraanstaande rol zouden moeten vervullen in het crisisbeheer (Dir-Med, vertegenwoordigers van het Parket, officiers die een leidinggevende functie zouden kunnen vervullen op het terrein of in de multidisciplinaire overlegorganen, …) B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 220
 218. 218. DOELEINDEN (2/2) CPX –formaat (CP-Ops /CC); Eén oefening per politiezone; Betrokkenheid van de gemeentes (Burgemeesters, Planu, D5 en PSIP ); Communicatiemiddelen: SITREP, Logboek, multidisciplinaire communicatiegroepen ASTRID Focus: De Brusselse optimaliseringsmiddelen voor de voorbereiding van de evenementen inzake veiligheid B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 221
 219. 219. B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 222
 220. 220. PREVENTIEVE INTERVENTIEFICHE RETRANSMISSION MATCH DE FOOT BELGIQUE – RUSSIE, 26 JUIN 2014 B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 223 VMP AH-straat (punt 8) CP-OPS AH-straat (punt 9) Coördinatiecomité Gemeentehuis, gemeentelijke crisiscentrum, 2de verdieping Onthaalcentrum Sporthall Ooststraat (punt 5), wacht 24u/24 Opvang verwanten Gemeentelijke basisschool °5 (punt 7), ingang Zuidstraat, concierge woont ter plaatse Perscentrum Gemeentehuis, vergedrzaal, gelijkvloer PEB Voor alle disciplines: Rogierlaan Rode zone In functie van de situatie Oranje zone In functie van de situatie Gele zone In functie van de situatie
 221. 221. B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 224
 222. 222. B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 225
 223. 223. …NAAR EEN RESPONSDISPOSITIEF B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 226
 224. 224. EINDSCORE  Sensibilisatie van de overheden en van de diensten die betrokken zijn bij de evenementen tot het belang van het luik « civiele veiligheid », zowel tijdens de voorbereiding als tijdens het evenement zelf (MO NPU-1 , brief van de Minister van Binnenlandse Zaken);  Bewustwording van het bijzondere risico verbonden aan de wereldbeker / uitzending op groot scherm;  Overgang van het preventief dispositief naar een dispositief van noodsituatiebeheer: terminologie; Gebruik van de communicatiegroepen Astrid blok 06 tot 10; CP Mono vs CP Multi; Overgang van een DIR CP-Ops D3 naar een DIR-CP-Ops D1. B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 227
 225. 225. D I E N S T C I V I E L E V E I L I G H E I D - N O O D P L A N N I N G Vragen? Om verder te gaan: Mvr J. Clément (Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad, Dienst Civiele Veiligheid), 02 507 99 46 – josephine.clement@brugouverneur.irisnet.be Dhr. P. Pinnewaert (Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad, Verbindingsambtenaar), 02 507 99 37 - patrick.pinnewaert@brugouverneur.irisnet.be Dhr. A. Houpe (Stad Brussel, Noodplanning), 02 279 26 41 – alain.houpe@brucity.be
 226. 226. DANK U! B E H E E R V A N D E V E I L I G H E I D T I J D E N S E V E N E M E N T E N 229
 227. 227. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 230 14. Praktijkervaring – Stad Brugge Karl Termote, hoofdinspecteur PZ Brugge
 228. 228. V E I L I G E E V E N E M E N T E N ! 231
 229. 229. PRÉ RISICO ANALYSE Bewustwording van risico voor beheren talrijke aanvragen uitzendingen op groot scherm : • Impact voor stad • Vertrouwen organisatoren • (de)centraliseren • Toezicht en beheer door Pol (middelen – mankracht - …) • Interventiemogelijkheden • … V E I L I G E E V E N E M E N T E N 232
 230. 230. EERSTE DENKTANK Dec 2013 : eerste coördinatievergadering met • Cultuurcoördinator • Dienst Vergunningen • Preventiedienst • Brandweer • Fed Pol • Lok Pol V E I L I G E E V E N E M E N T E N 233
 231. 231. GEFORMULEERDE VOORSTELLEN • 1 exclusieve plaats voor de binnenstad (‘t Zand) • Randgemeenten : te evalueren • Tv schermen op terras mits beperking •  Voorstellen werden goedgekeurd door CBS V E I L I G E E V E N E M E N T E N 234
 232. 232. BEPALEN ORGANISATIE -> “AANBESTEDING” Organisator is verplicht : • Minimum uitzenden 3 groepswedstrijden Rode Duivels • Alle klank- en beeldtechniek + uitzendrechten • Organisatie drank (en voeding) • Inplantingsplan • Proper tegen 08 hr ‘s morgens • Sanitair • Medisch component • Muziekvergunning • Mobiliteitsplan + bewonersbrieven V E I L I G E E V E N E M E N T E N 235
 233. 233. Organisator mag : • Uitzenden volgende rondes Rode Duivels + finale • Animatie 2 hr voor en 1 hr na wedstrijd • Rode Duivels Merchandising Stad voorziet : • Gratis stadsmateriaal • Gratis mobiele fietsstallingen • Gratis electriciteit V E I L I G E E V E N E M E N T E N 236
 234. 234. COÖRDINATIEVERGADERING Maart 2014 – Eerste coördinatievergadering met : • Organisator • Politie • Brandweer • Noodplanningsambtenaar • Cultuurcoördinator • Preventiedienst • Dienst Vergunningen V E I L I G E E V E N E M E N T E N 237
 235. 235. GEMAAKTE AFSPRAKEN • Locatie (‘t Zand) • Afbakenen terrein • Max capaciteit (5000 -> 12000) • Mobiliteit (gradueel) • Toegankelijkheid mindervaliden (vzw INTRO) • Afspraken plaatselijke horeca (prijzenpolitiek – plastic - …) • Security en toezicht • Soorten drank • Minimum sanitair (M – V – MV) • Randanimatie V E I L I G E E V E N E M E N T E N 238
 236. 236. • Medisch component • Geluid • Taakverdeling Organisatie – Pol • CP room bij noodgevallen • Overnemen schermen door Pol • Evaluatie na elke wedstrijd + bijsturen • Coördinatievergadering na 3 wedstrijden V E I L I G E E V E N E M E N T E N 239
 237. 237. RANDGEMEENTEN + TERRASSEN Randgemeenten : • Evaluatie van het gevraagde + bepaling voorwaarden volgens +/- zelfde stramien volgens doelgroep en grootte TV’s op terrassen : • Beperking van aantal inch volgens grootte van vergunde terras V E I L I G E E V E N E M E N T E N 240
 238. 238. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 241
 239. 239. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 242
 240. 240. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 243
 241. 241. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 244
 242. 242. V E I L I G E E V E N E M E N T E N 245

×