Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Actieve openbaarheid van bestuur: enkele aandachtspunten

361 views

Published on

Het actief informatiebeleid moet structureel georganiseerd worden: de bevolking moet systematisch geïnformeerd worden. Dit veronderstelt een zekere frequentie in de communicatie, en ook een professionele aanpak. Michiel Elst formuleert enkele aandachtspunten bij de informatieverstrekking.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×