Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylos

396 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylos

 1. 1. Vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg 1 Studiedag Samen Geestelijk Gezond Leuven 18/12/2014
 2. 2. Studiedag Samen Geestelijk Gezond 2 • Personen met geestelijke gezondheidsproblemen in beweging • Drempels tot sportparticipatie • Drempelverlagende acties • Begeleiden van sporters met geestelijke gezondheidsproblemen • Psylos vzw
 3. 3. 3 Personen met geestelijke gezondheidsproblemen in beweging
 4. 4. 4 Belang van beweging • Bewegen gezond voor het algemeen welbevinden – Effecten lichamelijk welzijn – Effecten geestelijk welzijn • Sport als sociale functie voor kansengroepen
 5. 5. 5 Beweeg-redenen 1. Graag aan sport doen 2. Gezondheid 3. Sociale functie 4. Natuurlijk antidepressivum en positief zelfbeeld 5. Sportieve voorgeschiedenis Vb. Filip Meirhaeghe: ‘sport is ideale manier om aan wereld te ontsnappen’
 6. 6. 6 Beweeg-redenen 1. Graag aan sport doen 2. Gezondheid 3. Sociale functie 4. Natuurlijk antidepressivum en positief zelfbeeld 5. Sportieve voorgeschiedenis Vb. Filip Meirhaeghe: ‘sport is ideale manier om aan wereld te ontsnappen’
 7. 7. 7 Beweeg-redenen Doel sport: 1.Gezonde beweging 2.Nieuwe kansen in maatschappij, 3.Bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie
 8. 8. 8 Sportaanbod In principe alle sporten … … Aanpassingen niet noodzakelijk 1.Recreatiesport of competitiesport 2.Individuele sporten of ploegsporten 3.Georganiseerde sport of niet-georganiseerde sportieve vrijetijdbesteding
 9. 9. 9 Samenvattend Sport voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen = beweging en activering
 10. 10. 10 En nu? Drempels tot sportparticipatie
 11. 11. 11 2 soorten drempels 1. Drempels vanuit sporter met geestelijke gezondheidsproblemen 2. Drempels vanuit valide sporter of reguliere sportclubs
 12. 12. 12 Vanuit sporter met geestelijke gezondheidsproblemen • Individu – Interesse – Sportieve voorgeschiedenis – Ingesteldheid • Psychomotorische beperking – Grove en fijne motoriek – Inzicht in rumtelijke orientatie – Kennis van lichaamsschema – Bewustzijn en concentratie – Expressie
 13. 13. 13 Vanuit sporter met geestelijke gezondheidsproblemen • Drempels eigen aan hun specifieke aandoening – Persoonsgebonden – Fysiek – Psychologisch – Sociaal isolement – Organistarorisch
 14. 14. 14 Drempels vanuit valide sporter of reguliere sportclubs • Onbekend is onbemind • Angst voor extra belasting voor de club • Aanvaarding binnen de club • Afstand • Onbekwaamheid van trainers • Verzekerd?
 15. 15. 15 Drempelverlagende acties
 16. 16. 16 Aandachtspunten bij begeleiding In het achterhoofd: -Lichaamsgebonden aandacht -Sociaal isolement -Beperkte financiële middelen -Vervoer van en naar de sportactiviteit
 17. 17. 17 Lichaamsgebonden - drempels • Invloed van medicatie • Beperkte fysieke fitheid en zwaarlijvigheid • Orientatie en lichaamsschema
 18. 18. 18 Lichaamsgebonden– drempelverlagende acties • Informeer jezelf • Zwaarlijvigheid als gevolg van ziektebeeld en medicatie, geen onwil • Inspanningsgraad en voldoende rustpauzes • Vaste oriëntatie- en herkenningspunten (hulp) • Praat met persoon in kwestie!
 19. 19. 19 Sociaal isolement- drempels • Langdurige opname • Symptomen van aandoening ⇒Afhaken van vrienden en familie • Behoefte aan samen sporten
 20. 20. 20 Sociaal isolement– drempelverlagende acties • Aanspreekpunt in sportclub • Vrijwilliger die zich ontfermt – Praktische afspraken (roken, vervoer, regelmaat,…) • Gebruik meerdere vrijwilligers mogelijk – Organisatorisch – Sporttechnisch • Buddywerking Vlaanderen
 21. 21. 21 Financiële middelen - drempels • Medische kosten • Langdurig verblijf in zorgsetting • schulden • … Beperkte financiële draagkracht
 22. 22. 22 Financiële middelen– drempelverlagende acties • Laten proeven van aanbod – Gunstig tarief, gratis,.. => kans om uit te zoeken of dit past bij de sporter • Sta stil bij kostprijs van materiaal en uitrusting • Niet altijd deelnemen aan georganiseerde activiteiten op verplaatsing
 23. 23. 23 Vervoer van en naar- drempels • Beinvloedbare factoren: – Afstand – Beschikken over vervoersmiddelen – Lokale mogelijkheden van openbaar vervoer
 24. 24. 24 Vervoer van en naar– drempelverlagende acties • Inschakelen van vrijwilliger of buddy • Afhaaldienst • Tussenkomsten – (boven) lokale sportdiensten en fondsen – VAPH – Kaart ‘kosteloze begeleider’ – DAV – MMC – …
 25. 25. 25 Begeleiden van sporters met geestelijke gezondheidsproblemen
 26. 26. 26 Tips and Tricks • Uitgebreide achtergrond kennis niet nodig • Praat niet over maar met • Motivatie • Duiding • Aandacht • Afspraken • Contact met toeleiders
 27. 27. 27 PSYLOS VZW
 28. 28. Psylos zet iets in beweging! 28
 29. 29. Historiek • 1971-2014: – Van Ontmoeting & organisatie => ondersteuning – Zorgvernieuwing – Organisatie naar Sociale inclusie • Anno 2015 - Erkende Vlaamse recreatieve sportfederatie - 53 clubs (met link GGZ) - >4000 leden 29
 30. 30. Missie Het gaat er niet om iets opvallends te presteren, maar gewone dingen te doen met de overtuiging van hun grote waarde (P. Teilhard de Chardin) Psylos verhoogt de sportparticipatie van personen met een psychische beperking en gaat en staat voor een kwalitatief sportaanbod met als doel voor elk van deze sporters een zo hoog mogelijke graad van integratie in het sportlandschap te bekomen. 30
 31. 31. 31 Rode draad beleid 2013-2016 • diversiteit clubs en leden Visie en beleid, doelgroep, accenten, verloop Groot: personeel+accomodatie Klein: minder middelen, accomodatie buurt • kwaliteit: sporten/bewegen, kennis en expertise, integratie • betrokkenheid: clubs onderling, Psylos-clubs • vermaatschappelijking van de Psylosclub
 32. 32. 32 Psylos vzw 1) Sportaanbod voor personen met geestelijke gezondheidsproblemen waarbij zo hoog mogelijke graad van integratie wordt nagestreefd 2) Netwerk sport en beweging 3) Clubondersteuning 4) Opleiding 5) Informeren, sensibiliseren, inspireren en activeren
 33. 33. 33 UW VRAGEN
 34. 34. Contact • Psylos vzw Valkerijgang 26 – 3000 Leuven T 016 22 04 15 - info@psylos.be - phoogmartens@psylos.be • www.psylos.be 34

×