Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Veranderen doe je niet alleen: vergeet je stakeholders niet - Ewoud Monbaliu

1,266 views

Published on

Op 22 juni 2015 vond de studievoormiddag 'Effectief gedrag veranderen met het 7E-model' plaats. Dit is de presentatie van de workshop 'Veranderen doe je niet alleen: vergeet je stakeholders niet', gegeven door Ewoud Monbaliu.

Published in: Government & Nonprofit
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Veranderen doe je niet alleen: vergeet je stakeholders niet - Ewoud Monbaliu

 1. 1. Studievoormiddag: Effectief gedrag veranderen met het 7E-Model Workshop ‘Veranderen doe je niet alleen: vergeet je stakeholders niet’ Ewoud Monbaliu
 2. 2. I SLIDE 2www.levuur.be “Co-creatie is wat er gebeurt wanneer individuen, groepen of organisaties die betrokken zijn op een als complex ervaren uitdaging samen oplossingen creëren die tegemoet komen aan een algemeen belang. Het is een zelfsturend of hooguit gefaciliteerd proces waarin er sprake is van authentieke en respectvolle interacties tussen mensen die streven naar een gedeelde kijk op de gewenste toestand en gedragen acties in die gewenste richting.” Bron: Stichting Lodewijk De Raet
 3. 3. I SLIDE 3www.levuur.be
 4. 4. Co-creatief leiderschap I SLIDE 4www.levuur.be Ambieert verantwoordelijkheidszin &n zelfsturing bij het realiseren van verandering, dwz processen die er écht toe doen
 5. 5. I SLIDE 5www.levuur.be PARTICIPATIE IS MEER DAN INSPRAAK: HET GEEFT RUIMTE AAN ENGAGEMENTEN IN EEN ORGANISATIE OF SAMENLEVING. PARTICIPATIE IS EEN LEERPROCES TUSSEN DEELNEMERS, WAARMEE BETROKKENHEID, VERTROUWEN EN DRAAGVLAK VOOR BESLISSINGEN WORDT VERKREGEN. HET GAAT HIERBIJ OM OPEN PROCESSEN, WAARIN RUIMTE EN TIJD IS VOOR HET UITWISSELEN VAN MENINGEN, BOUWEN AAN GEDEELDE VISIES EN ACTIES (CO- CREATIE), MAAR OOK LEREN OMGAAN MET VERSCHILLEN. (CFR. PROF. FILIP DE RYNCK)
 6. 6. 1+1=11
 7. 7. Participatie, co-creatie en stakeholdermanagement binnen onderwijs Expertclass Thoma More 19-11-2014 I SLIDE 7www.levuur.be
 8. 8. Spanningsveld I SLIDE 8www.levuur.be Efficiëntie = daadkracht Legitimiteit = draagvlak
 9. 9. Strategische meerwaarde van co-creatie I SLIDE 9www.levuur.be Zakelijk argument = economische meerwaarde Meer groeikansen en verhoogde efficiëntie in productieproces/waardenketen : meer en beter op elkaar afgestemde middelen, mensen en hersenen Moreel argument = maatschappelijke en democratische meerwaarde Meer legitimiteit: meer draagvlak, perspectieven, gedeelde verantwoordelijkheid, verbinding, reputatie, MVO, employer branding, zelfregulering Inhoudelijk argument = beleidsmatige meerwaarde Betere kwaliteit en verhoogde slaagkansen voor innovatie: meer samenhang, ideeën en argumenten, thought leadership, sneller inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen
 10. 10. Wanneer I SLIDE 10www.levuur.be Old school Co-creatie
 11. 11. Discussie ≠ dialoog I SLIDE 11www.levuur.be
 12. 12. I SLIDE 12www.levuur.be
 13. 13. I SLIDE 13www.levuur.be
 14. 14. I SLIDE 14www.levuur.be
 15. 15. I SLIDE 15www.levuur.be
 16. 16. Stakeholder I SLIDE 16www.levuur.be Een belanghebbende Persoon of organisatie Ondervindt invloed (positief of negatief) Oefent invloed uit (positief of negatief) Van/op een specifieke organisatie, overheidsbesluit, product of project Bron: Wikipedia
 17. 17. I SLIDE 17www.levuur.be bedrijven overheden kennisinstellingenfinanciers Geïnteresseerde burger middenveld Maatschappelijke vijfhoek
 18. 18. Breng je stakeholders in kaart I SLIDE 18www.levuur.be Interne stakeholders (bvb. medewerkers, studenten, bestuurders, vakbond & OR, …) Organisaties en mensen met wie je al een relatie hebt (bvb. klanten,leveranciers, werkveld, alumni, ouders van studenten…) Organisaties en mensen die impact hebben op je organisatie, maar met wie je nog geen relatie hebt (bvb.politici ea beleidsmakers, journalisten, bedrijfsleiders, ‘concurrenten’,omwonenden, belangengroepen, NGO’s, academici…) ‘beypnd peers’: geen impact, geen relatie (de onverwachte medestanders of tegenstanders): bvb. trendwatchers, kunstenaars, …
 19. 19. Stakeholdermapping: identiceren (1) I SLIDE 19www.levuur.be • Wie is er rechtstreeks bij jouw uitdaging/ doelstelling betrokken? • Wie kan er (in)direct baat bij hebben? • Wie kan er (on)rechtstreeks nadeel van ondervinden? • Wie zal zijn denken / werkwijze / product moeten bijsturen of veranderen als we deze doelstelling realiseren ? • Willen we deze uitdaging realiseren, wie dient er zeker op de hoogte te worden gebracht? • Wie kan er mee financiële middelen voorzien? • Wie kan meehelpen bij de communicatie? • Wie kan naderhand mee draagvlak helpen creëren als de resultaten moeten worden uitgerold?
 20. 20. Stakeholdermapping: identiceren (2) I SLIDE 20www.levuur.be • Wie heeft inhoudelijke expertise over dit onderwerp? • Wie heeft de touwtjes in handen, bvb. op wetgevend vlak? • Wie zit er aan het stuur? • Wie kan zich gepasseerd voelen als hij/ zij niet is uitgenodigd? • Voor wie is het urgent? • Wie heeft toegang tot goede netwerken of interessante achterban? • …
 21. 21. Stakeholdermapping: identificeren (3) I SLIDE 21www.levuur.be • Wie is de eerste aan wie je denkt om je te helpen bij jouw doelstelling/probleemstelling? • Wie kan je helpen om nieuwe, innoverende ideeën op de tafel te krijgen? • Wie kan je helpen om je relevante informatie te bezorgen over de beslissing? • Op wie vertrouw je het meest om jouw belangen te behartigen? • Wie heeft in het verleden al bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van KdG? • …
 22. 22. Stakeholdermanagement I SLIDE 22www.levuur.be Hoe ga je als hogeschool om met de verwachtingen van iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij je organisatie / product / project / besluitvorming? Dit impliceert Verschillende soorten relaties Verschillende manieren van communiceren Verschillende vormen van betrekken
 23. 23. Stakeholdermapping: selecteren I SLIDE 23www.levuur.be
 24. 24. Stakeholdermapping: netwerkanalyse I SLIDE 24www.levuur.be

×