Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frasa adjektif

8,211 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Frasa adjektif

  1. 1. Frasa Adjektif• Susunan kata yang terdiri daripada satu atau beberapa patah kata yang mempunyai kata adjektif sebagai intinya.• Binaan frasa adjektif : a) Binaan satu kata, Cth : Majlis itu meriah. b) Binaan dua kata• Frasa adjektif binaan dua kata terbahagi dua bentuk : a) kata adjektif + kata adjektif b) kata adjektif + kata nama• Frasa adjektif dlm bentuk kata adjektif + kata adjektif terdiri drpd beberapa jenis : a) keserasian makna misalnya : gagah berani , kering kontang b) berlawanan makna misalnya : baik buruk, tua muda
  2. 2. c) bunyi rima misalnya :gemuk gedempol, kaya raya• Frasa adjektif dlm bentuk kata adjektif + kata nama terdiri drpd dua jenis : a) membawa maksud keserupaan : cth : biru laut, muda remaja b) membawa maksud kiasan : misalnya : banyak mulut, kuat makan• Frasa adjektif juga boleh terdiri drpd kata adjektif yg disertai kata penguat. Dan boleh hadir di hadapan kata adjektif, belakang atau secara bebas. Contoh : - Hadir di hadapan kata adjektif : paling tabah - Hadir di belakang kata adjektif : tabah sekali - Hadir secara bebas : sungguh cantik : cantik sungguh
  3. 3. • Frasa adjektif boleh disertai oleh kata bantu dlm binaannya. Terdapat kata bantu tertentu yg hadir sebelum atau sesudah kata penguat. Cth : - sudah cerah - sudah sangat cerah - masih gelap - sungguh masih gelap• Frasa adjektif juga boleh disertai oleh unsur keterangan. a) Keterangan cara : - Tubuhnya lesu dengan tiba-tiba. b) Keterangan bandingan : - Wajahnya masam macam suka. c) Keterangan hal atau keadaan : - Mustafa sentiasa sibuk dengan kerja sekolah. d) Keterangan kekerapan : - Dia resah sentiasa. e) Keterangan tujuan : - Kita perlu rajin demi kejayaan kita.
  4. 4. f) Keterangan terhadap :- Mereka benci akan peperangan.g) Keterangan musabab :- Kain itu lembap kerana dibasahi embun.h) Keterangan waktu :- Empangan itu kering dalam masa setahun.i) Keterangan tempat :- Air sungai itu payau di bahagian hilirnya.• Frasa adjektif juga boleh menerima ayat komplemen : - Orang tua itu sedar bahawa penyakitnya tidak dapat diubati.• Dalam binaan ayat, frasa adjektif juga boleh berfungsi sbg predikat, keterangan selepas frasa kerja, dan penerang frasa nama. Cthnya : - Kucing itu manja sungguh. (Sebagai predikat) - Adik berlari sangat laju. (Sebagai keterangan frasa kerja) - Skim cepat kaya telah diharamkan. (Sebagai penerang frasa nama)

×