Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Freelancer: altijd zelfstandige?Caroline Deiteren, adviseur sociale zakenJune 5, 2013© Unizo
FreelancersFreelancer =• Iemand die diensten levert aan één of meerdereopdrachtgevers tegelijk, zonder zich exclusief of v...
FreelancersRisico op schijnzelfstandigheid:• Freelancers die op regelmatige basis voor éénbepaalde opdrachtgever werken;• ...
FreelancersSchijnzelfstandigheid =iemand die in een zelfstandigenstatuut werkt, terwijl hijeigenlijk werknemer isJune 5, 2...
FreelancersRisico’s van schijnzelfstandigheid voor opdrachtgever /werkgever:• Op vlak van sociale zekerheid: regularisatie...
FreelancersRisico’s van schijnzelfstandigheid voor freelancer /schijnzelfstandige:• Slechte ervaring opdrachtgever• Onderb...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandigeOnderscheid maken tussen echte zelfstandige enschijnzelfstandige:• Algemeen reg...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regimeUitgangspunt is:De partijen zijn vrij in hun keuze: werknemer...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regimeHerkwalificatie :• Wanneer de feitelijke uitoefening voldoend...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regime1. De wil van de partijen, zoals uitgedrukt in deovereenkomst...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regime2. De vrijheid van organisatie van de werktijd• De werkelijke...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regime2. De vrijheid van organisatie van de werktijd:• Pro zelfstan...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regime3. De vrijheid van organisatie van het werk• Pro zelfstandigh...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regime4. De mogelijkheid om hiërarchische controle uit teoefenen.• ...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regimeNeutrale criteria:Verplichtingen die inherent zijn aan de uit...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regimeCriteria die de arbeidsrelatie, op zichzelf genomen, nietadeq...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – risicosectorenRisicosectoren:• Werken in onroerende staat• Bewakings- en/of ...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – risicosectoren• Wettelijk vermoeden dat de betrokkene eenwerknemer is• Het w...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – risicosectoren• Familiale arbeidsrelaties zijn uitgesloten van hetwettelijk ...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – risicosectoren• De 9 socio-economische criteria die in de wet zijnopgenomen:...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – risicosectoren• De 9 socio-economische criteria die in de wet zijnopgenomen:...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – risicosectorenInwerkingtreding regeling risico-sectoren: 1 januari 2013Aange...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandigeNiet zeker van kwalificatie?Ga dan naar de Commissie ter regeling van dearbeids...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandigeCommissie ter regeling van de arbeidsrelaties• Taak: beslissingen nemen over de...
Onderscheid tussen werknemer enzelfstandigeCommissie ter regeling van de arbeidsrelaties• Beslissing is bindend voor de ad...
FreelancersHebt u vragen over schijnzelfstandigheid ?Neem dan contact op met de UNIZO servicelijn :• 078/35.39.39• service...
27Meer weten?www.unizo.be/tweedelijnsadvies www.unizo.be/kennisnet
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Schijnzelfstandigheid

707 views

Published on

Caroline Deiteren (adviseur UNIZO studiedienst) geeft in deze Powerpoint duiding bij het begrip 'schijnzelfstandigheid'.
Deze presentatie werd gebruikt tijdens een webinar in het kader van de UNIZO week van de freelancer 2013

 • Be the first to comment

Schijnzelfstandigheid

 1. 1. Freelancer: altijd zelfstandige?Caroline Deiteren, adviseur sociale zakenJune 5, 2013© Unizo
 2. 2. FreelancersFreelancer =• Iemand die diensten levert aan één of meerdereopdrachtgevers tegelijk, zonder zich exclusief of vooreen lange periode aan deze opdrachtgevers teverbinden.• Zullen hun diensten meestal in eenzelfstandigenstatuut leveren.June 5, 2013© Unizo 2
 3. 3. FreelancersRisico op schijnzelfstandigheid:• Freelancers die op regelmatige basis voor éénbepaalde opdrachtgever werken;• Freelancers die gedurende een korte tot middellangeperiode intensief voor één opdrachtgever werken.June 5, 2013© Unizo 3
 4. 4. FreelancersSchijnzelfstandigheid =iemand die in een zelfstandigenstatuut werkt, terwijl hijeigenlijk werknemer isJune 5, 2013© Unizo 4
 5. 5. FreelancersRisico’s van schijnzelfstandigheid voor opdrachtgever /werkgever:• Op vlak van sociale zekerheid: regularisatie van desociale bijdragen• Op vlak van arbeidsrecht: bijkomende kostenJune 5, 2013© Unizo 5
 6. 6. FreelancersRisico’s van schijnzelfstandigheid voor freelancer /schijnzelfstandige:• Slechte ervaring opdrachtgever• Onderbreking in sociaal statuutJune 5, 2013© Unizo 6
 7. 7. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandigeOnderscheid maken tussen echte zelfstandige enschijnzelfstandige:• Algemeen regime• Regime risico-sectorenJune 5, 2013© Unizo 7
 8. 8. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regimeUitgangspunt is:De partijen zijn vrij in hun keuze: werknemer ofzelfstandigeJune 5, 2013© Unizo 8
 9. 9. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regimeHerkwalificatie :• Wanneer de feitelijke uitoefening voldoendeelementen naar voor brengt die onverenigbaar zijnmet de gekozen kwalificatie.• Beoordeling op basis van 4 algemene criteria.June 5, 2013© Unizo 9
 10. 10. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regime1. De wil van de partijen, zoals uitgedrukt in deovereenkomst• De werkelijke wil• Kijken naar de volledige schriftelijke overeenkomst• Enkel mondeling: alleen kijken naar de feitenJune 5, 2013© Unizo 10
 11. 11. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regime2. De vrijheid van organisatie van de werktijd• De werkelijke wil• Kijken naar de volledige schriftelijke overeenkomst• Enkel mondeling: alleen kijken naar de feitenJune 5, 2013© Unizo 11
 12. 12. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regime2. De vrijheid van organisatie van de werktijd:• Pro zelfstandigheid: Vrijheid om te beslissen wanneer het werkwordt uitgevoerd en wanneer men aanwezig is in deonderneming.• Contra zelfstandigheid: Een precieze en dwingendewerktijdregeling, geen vrijheid om verlof- en vakantiedagenzelf te bepalen, verplichting om afwezigheid teverantwoorden, te prikken, te verwittigen in geval vanafwezigheid, enz.June 5, 2013© Unizo 12
 13. 13. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regime3. De vrijheid van organisatie van het werk• Pro zelfstandigheid: Vrijheid om te beslissen hoe werkwordt uitgevoerd en georganiseerd.• Contra zelfstandigheid: Precieze onderrichtingen enbeslissingen van een hiërarchische meerdere.June 5, 2013© Unizo 13
 14. 14. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regime4. De mogelijkheid om hiërarchische controle uit teoefenen.• De eventuele onderwerping aan een hiërarchischecontrole en blootstelling aan interne sancties.• De mogelijkheid om gecontroleerd te worden ofonder toezicht te staan, volstaat, ongeacht dedaadwerkelijke uitoefening van de controle.June 5, 2013© Unizo 14
 15. 15. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regimeNeutrale criteria:Verplichtingen die inherent zijn aan de uitoefening vaneen beroep en die door of krachtens een wet zijnopgelegdJune 5, 2013© Unizo 15
 16. 16. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – algemeen regimeCriteria die de arbeidsrelatie, op zichzelf genomen, nietadequaat kunnen kwalificeren:• De titel van de overeenkomst• De inschrijving bij een instelling van sociale zekerheid• De inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen• De inschrijving bij de administratie van de BTW• De wijze waarop de inkomsten bij de fiscale administratieworden aangegevenJune 5, 2013© Unizo 16
 17. 17. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – risicosectorenRisicosectoren:• Werken in onroerende staat• Bewakings- en/of toezichtsdiensten• Vervoer van goederen en of personen voor rekeningvan derden (uitgezonderd ambulancediensten envervoer van personen met handicap)• Activiteiten binnen paritair comité voor deschoonmaakJune 5, 2013© Unizo 17
 18. 18. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – risicosectoren• Wettelijk vermoeden dat de betrokkene eenwerknemer is• Het wettelijk vermoeden treedt in werking als meerdan de helft van 9 socio-economische criteria zijnvervuld.June 5, 2013© Unizo 18
 19. 19. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – risicosectoren• Familiale arbeidsrelaties zijn uitgesloten van hetwettelijk vermoeden:• De arbeidsrelaties tussen bloedverwanten enaanverwanten tot de derde graad en tussen wettelijksamenwonenden.• De arbeidsrelaties:• tussen een vennootschap en een natuurlijk persoon;• waarbij de natuurlijk persoon een bloedverwant of aanverwant istot de derde graad van, of wettelijk samenwoont met;• hetzij degene die alleen hetzij zij die samen, meer dan 50 procentvan de aandelen bezitten van de bedoelde vennootschap.June 5, 2013© Unizo 19
 20. 20. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – risicosectoren• De 9 socio-economische criteria die in de wet zijnopgenomen:• Geen financieel of economisch risico• Geen verantwoordelijkheid mbt financiële middelen• Geen beslissingsmacht over het aankoopbeleid• Geen beslissingsmacht over het prijsbeleidJune 5, 2013© Unizo 20
 21. 21. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – risicosectoren• De 9 socio-economische criteria die in de wet zijnopgenomen:• Geen resultaatsverbintenis• Garantie op een vaste vergoeding• Geen personeel in dienst (kunnen) hebben• Hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één klant werken• Geen eigen ruimte of eigen materiaalJune 5, 2013© Unizo 21
 22. 22. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandige – risicosectorenInwerkingtreding regeling risico-sectoren: 1 januari 2013Aangepaste lijst van criteria per sectorJune 5, 2013© Unizo 22
 23. 23. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandigeNiet zeker van kwalificatie?Ga dan naar de Commissie ter regeling van dearbeidsrelatiesJune 5, 2013© Unizo 23
 24. 24. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandigeCommissie ter regeling van de arbeidsrelaties• Taak: beslissingen nemen over de kwalificatie vanbepaalde arbeidsrelaties.• Toegang:• Gezamenlijk initiatief partijen: binnen termijn van 1 jaar nain werkingtreding aanpassingen of KB• Op initiatief van 1 partij tot 1 jaar na aanvang van dearbeidsrelatie• Geen toegang na opening onderzoek of bij gerechtelijkeprocedureJune 5, 2013© Unizo 24
 25. 25. Onderscheid tussen werknemer enzelfstandigeCommissie ter regeling van de arbeidsrelaties• Beslissing is bindend voor de administratie en desociale verzekeringsfondsen• 3 jaar• Beroep bij de arbeidsrechtbankJune 5, 2013© Unizo 25
 26. 26. FreelancersHebt u vragen over schijnzelfstandigheid ?Neem dan contact op met de UNIZO servicelijn :• 078/35.39.39• service@unizo.beJune 5, 2013© Unizo 26
 27. 27. 27Meer weten?www.unizo.be/tweedelijnsadvies www.unizo.be/kennisnet

×