ÓÍÈÖÅÔ Áúëãàðèÿ
Ãîäèøåí äîêëàä
2009
Мисията на УНИЦЕФ e:
Да се застъпваме за закрилата на правата на деца-
та, да подпомагаме удовлетворяването на основните
и...
ПРЕДИСЛОВИЕ.........................................................................................2
20 ГОДИНИ КОНВЕНЦИЯ ...
2
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаеми	читателю,	
За	нас,	работещите	в	УНИЦЕФ	България,	годината	беше	...
3
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
ните	услуги	и	разработ-
ването	 и	 одобряването	
на	 първата	 регионал-
на	 стратеги...
4
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
20 ГОДИНИ
КОНВЕНЦИЯ
ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
През	2009	г.	в	целия	свят	бе	отбелязана	20-...
5
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
Откакто	 бе	 приета	 от	 Генералната	
асамблея	на	ООН,	Конвенцията	винаги	
е	служила...
6
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
Разпростране-
нието на ХИВ
е	намаляло	от	
2000	г.	насам	сред	
жените	на	възраст	
меж...
7
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
Делът на завър-
шилите основно
училище
сред	децата	в	
развиващите	се	
страни	е	нарас...
8
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
УНИЦЕФ
В БъЛГАРИЯ
1. ОСНОВНИ ФАКТИ
Раждаемост	(2009	г.) 10,7 %
Деца	в	институции	(20...
9
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
2. ПОДКРЕПА НА ПРАВАТА
НА ВСИЧКИ ДЕЦА
През	2008	г.	малкото	българско	село	Могилино	д...
10
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
Преди:
Васка,	 момиче,	 което	 живееше	 в	
Могилино,	можеше	да	казва	само	
няколко	...
11
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
НЕКА ВИДИм
НЕВИДИмИТЕ ДЕЦА –
ПОДКРЕПЕТЕ ДЕЦАТА
С УВРЕжДАНИЯ!
Там,	където	другите	ви...
12
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
През	2009	г.	УНИЦЕФ	продължи	да	повишава	об-
ществената	чувствителност	и	информиран...
13
УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН ДОКЛАД
2009
Разказ
по действителен
случай
Аз съм детето от пързалката. Не ме виж-
даш, защото ж...
14
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
„ДЕТСКИ КъТ ЗА РАЗВИТИЕ”
В ГР. РУСЕ ДАВА шАНС
НА НАй-УЯЗВИмИТЕ ДЕЦА
През	октомври	2...
15
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
Ти можеш!
Нямам крака,
но все пак имам чувства,
не мога да виждам,
но непрекъснато ...
16
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
ВСЯКО ДЕТЕ
ИСКА СЕмЕйСТВО
КАМПАНИЯ	
ЗА	ПРИЕМНА	ГРИжА
„... детето, за пълното и харм...
17
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
УНИЦЕФ	 в	 партньорство	 с	 неправителствените	 органи-
зации	Международна	социална...
18
УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН ДОКЛАД
2009
Наръчник
за приемни родители
УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН ДОКЛАД
2009
18
19
УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН ДОКЛАД
2009
УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН ДОКЛАД
2009
19
20
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
Казвам се Таня. Срещнах моята малка принцеса преди
няколко месеца, когато станах пр...
21
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
ЗА НАй-ДОБъР СТАРТ В жИВОТА
ПОДКРЕПА ЗА „РАННО ДЕТСКО
РАЗВИТИЕ”
На всяко дете трябв...
22
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
УНИЦЕФ	България	осъществи	комуникационна	кампания	за	ранно	детско	разви-
тие	„Мълча...
23
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
За да растем, имаме нужда
от 12 прегръдки всеки ден –
Денят на прегръдката
Домакини...
24
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
„В ГЛАВНИТЕ РОЛИ:
ДЕТЕТО!”
Като	част	от	комуникационната	кампания	на	УНИЦЕФ	
за	 ра...
25
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
моят малък свят
Книжка	за	деца	и	родители	
Всяка	страни-
ца	с	картинка	
може	да	бъд...
26
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
ПРЕВЕНЦИЯ
НА НАСИЛИЕТО
НАД ДЕЦА
... да защитава детето от всички форми на
физическо...
27
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
„Училище без насилие”
През	2009	г.	моделът	на	проекта	„Училище	без	насилие”	
беше	д...
28
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
ВИж ГИ.
ЧУй ГИ.
РАЗКАжИ.
Институтът	 по	 социални	 дей-
ности	 и	 практики	 (ИСДП)	...
29
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
УНИЦЕФ се застъпва за закрилата на правата на де-
цата, спомага за посрещането на о...
30
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
През	2009	г.	УНИЦЕФ	подкрепи	укрепването	на	по-
литиките	и	програмите	за	деца	чрез	...
31
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
УНИЦЕФ	България	допринася	на	областно	ниво	за	развитие	на	капацитета	на	ор-
ганите	...
32
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
Какво	означава	община	–	приятел	на	детето?	Общината	–	
приятел	на	детето	е	активно	...
33
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
Инициативата	„Община	–	приятел	на	детето”	беше	подета	успешно	от	13	българ-
ски	общ...
34
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
Национална мрежа за децата	бе	създадена	във	връзка	с	инициатива	за	укрепване	
на	за...
35
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
УНИЦЕФ	е	уверена,	че	партньорствата	и	връзките	за	съ-
трудничество	 са	 от	 изключи...
36
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
КАК ДА СИ
ПАРТНИРАТЕ
С УНИЦЕФ?
Много	 търговски	 дружества	 или	 техни	 благотворит...
37
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
Тетанусът	 е	 предотвратимо	 заболяване,	 което	
причинява	смъртта	на	едно	бебе	на	...
38
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
„УниКредит Булбанк гледа на УНИЦЕФ като на най-добрия дългосрочен
партньор за корпо...
39
УНИЦЕФ	БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН	ДОКЛАД
2009
Изказваме	дълбока	благодарност	за	щедростта	на	нашите	дарители,	демонстрира-
на	дор...
40
УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ
ГОДИШЕН ДОКЛАД
2009
Мисията на УНИЦЕФ e:
Да се застъпваме за закрилата на правата на деца-
та, да подпомагаме удовлетворяването на основните
и...
ÓÍÈÖÅÔ Áúëãàðèÿ
Ãîäèøåí äîêëàä
2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

УНИЦЕФ България - Годишен доклад 2009

1,719 views

Published on

Годишен доклад на УНИЦЕФ България за 2009 година.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

УНИЦЕФ България - Годишен доклад 2009

 1. 1. ÓÍÈÖÅÔ Áúëãàðèÿ Ãîäèøåí äîêëàä 2009
 2. 2. Мисията на УНИЦЕФ e: Да се застъпваме за закрилата на правата на деца- та, да подпомагаме удовлетворяването на основните им потребности и разширяването на техните възмож- ности, за да реализират своя пълен потенциал; Да мобилизираме политическа воля и материални ре- сурси, за да помагаме на страните да работят в дух „най-важното са децата” и да изграждат съответния капацитет за това; Да реагираме в спешни ситуации за облекчаване стра- данията на децата и на онези, които се грижат за тях; Да съдействаме за утвърждаване на равните права на жените и момичетата и да подкрепяме пълноценното им участие в развитието на техните общности; Да работим за постигане на Целите на човешкото раз- витие, залегнали в Хартата на Организацията на обе- динените нации, както и за укрепването на мира и об- ществения прогрес. ©UNICEF
 3. 3. ПРЕДИСЛОВИЕ.........................................................................................2 20 ГОДИНИ КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО...................................4 УНИЦЕФ по света – Напредък за децата............................................... 4 УНИЦЕФ В БЪЛГАРИЯ..............................................................................8 1. Основни факти..............................................................................8 2. ПОДКРЕПА НА ПРАВАТА НА ВСИЧКИ ДЕЦА.......................................9 Първо децата! – подкрепа за децата от Могилино.........................................9 Разказ по действителен случай........................................................10 Нека видим Невидимите деца.................................................................11 Разказ по действителен случай........................................................13 Детски кът за развитие в гр. Русе дава шанс за най-уязвимите деца .......14 Ти можеш....................................................................................15 Всяко дете иска семейство.....................................................................16 Наръчник за приемни родители........................................................18 Разказ по действителен случай........................................................20 За най-добър старт в живота..................................................................21 Мълчанието днес ражда викове утре.................................................21 Превенция на насилието срещу деца........................................................26 Проект Училище без насилие...........................................................27 Гореща телефонна линия за деца.....................................................27 Виж ги. Чуй ги. Разкажи.................................................................28 3. Застъпничество за децата, от името на децата и заедно с децата ...................................29 Регионално планиране на социалните услуги.............................................31 Честване на 20 години напредък в спазването на правата на детето...............32 Първи общини – приятели на детето в България..................................33 Моите стъпки към моя град ............................................................34 4. Публично-частни партньорства и набиране на средства – Децата са грижа на всички!.............................35 СЪДЪРЖАНИЕ:
 4. 4. 2 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 ПРЕДИСЛОВИЕ Уважаеми читателю, За нас, работещите в УНИЦЕФ България, годината беше напрегната, но извънредно плодотворна. Вие ни оказахте изключително голяма подкрепа въпреки икономически- те трудности, които продължават да оказват въздействие върху всички нас. Вашата твърда ангажираност помогна на УНИЦЕФ да продължава да бъде световната защитна мрежа за уязвими деца. През 2009 г. ние отбелязахме 20-ата годишнина от съз- даването на Конвенцията за правата на детето (КПД). Конвенцията служи като всеобщ стандарт в изграждане- то на един по-добър свят. Правата на детето се осъщест- вяват само там, където са децата – в техните семейства, училища и общини. Децата няма да имат полза от ни- какви конвенции, закони и правилници, ако не настъпят реални промени във всекидневния им живот и непосред- ствената им среда. През 2009 г. със силната подкрепа на българското пред- ставителство на УНИЦЕФ бе успешно закрит домът в с. Могилино – един от домовете от стар тип за деца с ув- реждания, който бе представен в документалния филм на Би Би Си с лошите си условия и недопустимото третиране на децата. Моделът за закриване на дома в Могилино и осигуряване на по-добри грижи за деца и младежи бе до- кументиран и използван при изграждане на новата пра- вителствена Стратегия за деинституционализация. Освен това, УНИЦЕФ оказва подкрепа за разработването на мо- дел за приемна грижа на областно равнище, който ще бъде приложен от правителството в национален мащаб и ще допринесе за процеса на деинституционализация. През 2009 г. нашата кампания за набиране на средства под наслов „Невидимите деца” успя да финансира с ваша подкрепа „Детски кът за развитие”. Този център бе от- крит в гр. Русе и представлява пилотен проект за нов мо- дел на здравно-психологични грижи и социални услуги в подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Едно от ключовите програмни постижения бяха въвеж- дането на модел за регионално планиране на социал-
 5. 5. 3 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 ните услуги и разработ- ването и одобряването на първата регионал- на стратегия за област Русе. Този подход бе одобрен и възприет от правителството и вече се мултиплицира във всичките 28 области на страната. Подходът „Училище без насилие” бе успешно реализи- ран, документиран и предоставен на Министерството на образованието. В предприетата комуникационна кампания „Мълчанието днес ражда викове утре” за пръв път бе поставен по-си- лен акцент на национално равнище върху ранното дет- ско развитие и родителските грижи. Кампанията полу- чи златната награда ЕFFIE за най-ефективна кампания. Понастоящем УНИЦЕФ работи съвместно с партньори в разработването на подходящи начини на интервенция за осигуряване на необходимата подкрепа за родители на малки деца. И през 2009 г. имахме привилегията да получим подкре- пата на всички наши партньори. Нямаме думи, с които да изразим своята благодарност. Бихме искали още веднъж да ви помолим да се присъедините към нас, когато насоч- ваме цялата си воля и всичките си ресурси, за да не бъде пренебрегнато нито едно дете. Благодаря ви за цялата ви подкрепа и ангажираност! Таня Радочай Представител на УНИЦЕФ за България
 6. 6. 4 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 20 ГОДИНИ КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО През 2009 г. в целия свят бе отбелязана 20-ата годишнина от създаването на Конвенцията за правата на детето. В това епохално междуна- родно споразумение, ратифицирано от по-го- лям брой държави, отколкото който и да е друг договор за човешки права в историята, са зало- жени такива ангажименти относно децата, кои- то преобразиха цяло поколение от политики и програми. В резултат на това бе постигнат под- чертан напредък по отношение на оцеляването, развитието, защитата и участието на децата. УНИЦЕФ по свЕта – НапрЕдък за дЕЦата Оцеляване на децата Ежегодната дет- ска смъртност до 5-годишна въз- раст е намаляла от 13 млн. през 1990 г. на около 9 млн. през 2008 г. Добавките на хранителни ми- кроелементи, с които се гаран- тира пълна за- щита на децата в развиващите се региони с даване на две дози вита- мин A, са увели- чени от 16% на 62% от 1999 г. насам. Обхватът на редовната иму- низация с три дози вакси- на ДТК3 е нарас- нал от 75% през 1990 г. на 81% през 2007 г. Изключително- то кърмене на новородените до шестмесечна възраст е увели- чено във всички региони, с изклю- чение на един.
 7. 7. 5 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 Откакто бе приета от Генералната асамблея на ООН, Конвенцията винаги е служила като ръководство за мисията на УНИЦЕФ в грижата за децата. УНИ- ЦЕФ е единствената агенция за разви- тие и хуманитарна помощ в рамките на ООН, която е изцяло посветена на децата. Като оказва помощ на повече от 150 страни и територии по света, тя работи в тясно сътрудничество с наци- онални и международни партньори за мобилизиране на широка подкрепа за осъществяване на правата на всички деца. Централно внимание в този про- цес се отделя на постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). Профилактика на маларията Използването на обработени с ин- сектициди мрежи против комари за децата до 5-го- дишна възраст е нараснало рязко в Африка, южно от пустинята Са- хара, от 2000 г. насам. Ваксините спасяват живота на милиони хора и са помогнали за намаляване на общия брой на смъртните случаи от морбили със 74% от 2000 г. насам.
 8. 8. 6 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 Разпростране- нието на ХИВ е намаляло от 2000 г. насам сред жените на възраст между 15 и 24 го- дини, посещаващи клиники за пред- родилни здравни грижи, в 14 от 17 държави, за които са налице достатъчно данни за определяне на тенденциите. Обхватът на ле- чението на ХИВ инфекцията за децата до 15-годишна въз- раст е нараснал значително и най- вече в Африка, южно от пустиня- та Сахара. Достъп до пи- тейна вода с по- високо качество Между 1990 и 2006 г. повече от 1,6 млрд. души са получили достъп до по-чисти из- точници на пи- тейна вода. Посещаване на основно учили- ще Броят на децата, които не посеща- ват училище, е намалял от 115 млн. през 2002 г. на 101 млн. през 2007 г. ЦХР обхващат основните градивни елементи на човешкото развитие. Те са насочени към това да гарантират, че малките деца ще оцелеят и ще се развиват благодарение на осигурените за тях адекватни здравни грижи и храна; че ще полу- чат достъпно за всички тях качествено образо- вание; че чрез вземането на превантивни мерки и специални грижи ще се ограничи разпростра- нението на ХИВ и СПИН; че хората ще имат дос- тъп до вода и елементарни санитарни условия; че ще бъдат изградени партньорства, които да тласнат напред развитието и да бъдат от полза за живота на децата.
 9. 9. 7 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 Делът на завър- шилите основно училище сред децата в развиващите се страни е нарас- нал от 79% през 1999 г. на 85% през 2006 г. Съотношението между полове- те при децата в основното обра- зование се подобрява, като стойността на индекса на равнопоставеност на половете в по- вечето развиващи се региони дости- га или надхвърля 96%. През 2009 г., когато за международната общност наближаваше 10-годишният преглед на постигнатия напредък по ЦХР, бяха отбе- лязани постижения в намаляването на детската смъртност, в уве- личаване броя на децата, посещаващи училище, и в нарастването на запасите от чиста питейна вода. По отношение на разширяването на обхвата на санитарните услу- ги в селските райони и намаляването на женската смъртност при раждане обаче напредъкът се оказва по-бавен. Инвестициите в здравето продължават да бъдат фрагментарни и неефективни в някои части на света. Все още съществуват будещи безпокойство различия в сравнителния напредък на различни страни и вътре в отделни страни.
 10. 10. 8 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 УНИЦЕФ В БъЛГАРИЯ 1. ОСНОВНИ ФАКТИ Раждаемост (2009 г.) 10,7 % Деца в институции (2009 г.) 7 587 • в домове за деца с увреждания 1 386 • в домове за деца, лишени от родителски грижи 3 770 • в домове за медико-социални грижи за деца 2 421 Специализирани институции (2009 г.) 137 Приемни родители в България (2009 г.) 431 Приемна грижа (2009 г.) 381 * Източник: Национален статистически институт (НСИ), Агенция за социално подпомагане
 11. 11. 9 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 2. ПОДКРЕПА НА ПРАВАТА НА ВСИЧКИ ДЕЦА През 2008 г. малкото българско село Могилино доби световна известност, след като Би Би Си излъчи британския документален филм „Изоставените деца на Бъл- гария”, в който бяха показани непоносимите условия на живот в дома за деца с увреждания в селото. Този документален филм предизвика възмущение в нашата страна и в други държави. Критичният случай в Могилино беше поредният сигнал, че е необходимо да се насочат допълнителни и спешни усилия за предотвратява- не на институционализацията и за подобряване на помощта за деца, лишени от родителски грижи. Обществената загриженост по проблема остава висока и вли- яе на политическата воля и готовност за промяна. Независимо от това повече от 7000 деца продължават да живеят в 140 дома. На 1 октомври 2009 г. домът за деца с увреждания в с. Могилино бе официално закрит. За децата и младежи- те, които останаха там до закриването, бяха осигурени допълнителни грижи. Компетентните органи изградиха шест малки къщи от семеен тип (МКСТ) със средства и подкрепа, предоставени чрез УНИЦЕФ и със съдействието на Агенцията за социално подпомагане и неправителстве- ни организации. Първите две МКСТ вече са обитаеми и в тях са настанени 14 деца. Още четири къщи ще са готови през първите месеци на 2010 г. и ще приютят още 37 деца и младежи. Осъществяваното наблюдение за състоянието на децата отчита продължаващ напредък в развитието им. Национални насоки за функциониране на МКСТ ще бъ- дат представени за одобрение на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето след 6-месечен пробен период с доставчиците на услуги. Моделът, който бе приложен при закриването на дома в Могилино, както и методологията Straight from the heart („направо от сърцето”) са залегнали в националната про- грама на правителството за закриване на домовете от стар тип за настаняване на деца с увреждания. ПъРВО ДЕЦАТА! ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА В мОГИЛИНО
 12. 12. 10 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 Преди: Васка, момиче, което живееше в Могилино, можеше да казва само няколко думи и не искаше да ходи никъде. Сигурно защото нямаше къде да отиде... Сега: Васка общува свободно и поддър- жа контакт със семейството си. Преди: Пенчо не искаше да гово- ри с никого. Беше агресивен и сърдит. Сега: Пенчо говори много, смее се и танцува. Обича да бъде в центъра на внима- нието. РАЗКАЗ ПО ДЕйСТВИТЕЛЕН СЛУЧАй ©UNICEF Bulgaria /2010 ©UNICEF Bulgaria /2010
 13. 13. 11 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 НЕКА ВИДИм НЕВИДИмИТЕ ДЕЦА – ПОДКРЕПЕТЕ ДЕЦАТА С УВРЕжДАНИЯ! Там, където другите виждат проблеми, ние виждаме възможности. Там, където другите виждат тежест, ние виждаме гордост. Там, където другите виждат бреме, ние виждаме обич. Защото най-уязвимите деца са наш приоритет.
 14. 14. 12 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 През 2009 г. УНИЦЕФ продължи да повишава об- ществената чувствителност и информираност за правата на децата с увреждания. Свикнали сме да наричаме тези деца „различни”, деца с физически и/или интелектуални увреждания, деца с умствени или поведенчески проблеми, деца със специални потребности. Тези деца и техните се- мейства постоянно срещат трудности в осъществя- ване на своите основни права на човека и включ- ването си в обществото. А трудностите най-често са резултат от средата им на живот, от отношението на хората към тях, а не последствие от техните увреж- дания. Техните способности са подценявани, а на нуждите им не се дава приоритет. При подходяща подкрепа тези деца биха могли да развият целия си потенциал и да се интегрират пълноценно в обще- ството. Кампанията “Невидимите деца” за деца с уврежда- ния се проведе между февруари и май 2009 г. и има- ше за цел да промени нагласите на хората спрямо „невидимите” и „различни” деца, както и да набере средства за изграждане на Детски кът за развитие. ©UNICEF
 15. 15. 13 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 Разказ по действителен случай Аз съм детето от пързалката. Не ме виж- даш, защото живея скрит от другите. Аз съм болката на своите родители. Но това не ми пречи да си мечтая. Представям си как излизам от дома си и никой не ме сочи с пръст. Мечтая си да уча с други деца в обикновено училище. Да се возя в трамвая. Да имам приятели. Аз съм детето от пързалката и те моля да ми помогнеш. Толкова е лесно. Не струва почти нищо за теб. А за мен е целият ми бъдещ живот. Надявам се скоро да се срещнем на спирката. Нали вече сме приятели. Сашко Здравей! Аз съм детето от пързалката. С теб рядко се срещаме по ули- ците. Не играя с твоите деца на катерушките, не се люлея на люлките, не разхождам кучето си в парка и не тичам безгриж- но по стълбите на своето училище. Нямам много приятели, особено на моята възраст. Понеже съм различен, другите деца ми се присмиват или просто се плашат от мен. 13 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009
 16. 16. 14 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 „ДЕТСКИ КъТ ЗА РАЗВИТИЕ” В ГР. РУСЕ ДАВА шАНС НА НАй-УЯЗВИмИТЕ ДЕЦА През октомври 2009 г. в гр. Русе бе открит „Детски кът за развитие”, кой- то представлява нов модел на интег- рирани обществени социално-здрав- ни услуги за деца с увреждания и техните семейства. Проектът „Детски кът за развитие” в Русе предоставя психотерапевтична помощ за деца и юноши в зависимост от специфичните им нужди. Центърът предла- га престой и занимания на деца до 3 часа на ден, което спомага за по-доброто включване и интеграция на децата, подобряването на социалните им умения и развитието на пълния им потенциал. Проектът предоставя и подкрепа за семействата, като осигурява възможност за обмяна на опит и идеи между професионалисти от мрежата, предоставяща грижи за деца и юноши. Проектът „Детски кът за развитие” бе стартиран благодарение на нашите дарите- ли и хората, които подкрепиха кампанията „Невидимите деца”.
 17. 17. 15 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 Ти можеш! Нямам крака, но все пак имам чувства, не мога да виждам, но непрекъснато мисля, макар да съм глуха, искам да общувам, защо хората ме смятат за безполезна, безмисловна, безсловесна, когато съм способна колкото и всеки друг да мисля за нашия свят. Корали Севърс, 14-годишна, Обединено кралство Като част от кампанията „Невидимите деца” Димитър Бербатов, посланик на добра воля на УНИЦЕФ за Бъл- гария, официално представи публикацията „Ти можеш” на български език. Тази книга е създадена за деца и с участието на деца и целта Ӝ е да представи Конвенци- ята за правата на хората с увреждания. В нея се обяс- нява защо бе създадена Конвенцията и как тя може да помогне на хората с увреждания да осъществят пра- вата си, освен това се предлагат конкретни действия, с които може да се помогне на децата да осъществят своите права. Свят, в който уврежданията са преодолени Фондация „Виктор Пинеда“ Ти можеш Разяснение на Конвенцията за правата на хората с увреждания © BGNES/2009
 18. 18. 16 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 ВСЯКО ДЕТЕ ИСКА СЕмЕйСТВО КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИжА „... детето, за пълното и хармонично развитие на неговата или нейната личност, трябва да расте в семейна среда, в атмосфера на щастие, любов и разбирателство...” От Конвенцията на ООН за правата на детето Лишените от родителска грижа деца копнеят за дом и семейство. И те – като всяко дете – искат да прегръщат и да бъдат прегръщани, да обичат и да бъдат обича- ни... Не е трудно да си приемен родител, не е трудно и да помогнеш на кампани- ята „Приемна грижа” да стигне до колкото може повече деца. УНИЦЕФ подкрепя процеса на деинституционализация в България с оглед на вис- шия интерес на детето и на правото на всяко дете да живее в семейна среда. Основен акцент се поставя върху превенцията на изоставянето на деца, върху подкрепата за семейства в риск и развитието на алтернативни услуги, каквато е приемната грижа. Успешното развитие на услугите за приемна грижа – като алтернатива на ин- ституционализацията на децата – играе ключова роля в цялостната реформа на системата за социални грижи за деца. Приемната грижа включва временно наста- няване за определен период от време на деца, чиито родители не са в състояние да се грижат за тях. Приемната грижа позволява децата да бъдат отглеждани в семейна среда и дава възможност на родителите да получат подкрепа и да по- добрят родителските си умения. Целта е за децата да са осигурени най-добрите грижи и възможност да се развиват. Приемната грижа е социална услуга, предла- гаща реалната възможност за редуциране броя на децата, настанени в домове. Тя е част от процеса на деинституционализация в България и следва по такъв начин да се съчетае с услуги и подкрепа за семействата, че изобщо да не се стига до изоставяне на деца.
 19. 19. 17 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 УНИЦЕФ в партньорство с неправителствените органи- зации Международна социална служба, Институт по со- циални дейности и практики и Сдружение Самаряни ра- ботят за създаването на областен модел за развитие на услугата приемна грижа. Областният модел за приемна грижа в Стара Загора бе допълнително укрепен и раз- гърнат в други 8 области на страната. Ще бъде въведена Национална програма за обучение с цел уеднаквяване на подходите към приемната грижа в цялата страна. В рамките на проекта бе разработена национална кому- никационна кампания под наслов „Всяко дете иска се- мейство”, която има за цел да повиши информираността и подкрепата за приемната грижа и в крайна сметка да увеличи броя на приемните семейства.
 20. 20. 18 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 Наръчник за приемни родители УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 18
 21. 21. 19 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 19
 22. 22. 20 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 Казвам се Таня. Срещнах моята малка принцеса преди няколко месеца, когато станах приемна майка. За пръв път видях Мими в един голям дом, където живеят пове- че от 200 деца. Тя беше на 5 годинки, но не можеше да говори и тежеше не повече от 8-9 килограма. Понякога, но много рядко, Мими прошепваше една-две срички, но толкова тихо, че не я чувах. Когато я срещнах, тя не можеше да ходи. Едва си движеше краката и се страху- ваше да пристъпва. Социалните работници от екипа за приемна грижа на УНИЦЕФ ми обясниха, че Мими не може да говори, да ходи и да расте поради „емоционален глад”. На нея страшно Ӝ липсваше обич, внимание и индивидуални грижи, каквито не получаваше в дома. Психологът каза, че децата се нуждаят от много семейна обич и грижи и че ако не ги получат, те „отказват” да се развиват. В досието Ӝ в дома пишеше, че Мими не умее да си играе с играчки. Опитвала съм се да си представя какво оз- начава за едно 5-годишно дете „да не може да играе с играчки”... Моята принцеса бе настанена в дом за деца с увреждания, но тя нямаше увреждания; просто беше жадна за обич и внимание. Вече осем месеца съм приемна майка на Мими. Опитвала съм се да Ӝ дам всичко, от което е била лишена в дома, където е прекарала първите 5 години от живота си. Днес Мими говори... и то много! През първите дни имахме трудни момен- ти, когато се боеше да излезе навън, да ходи, да тича и да играе с други деца. Сега се радва на новите си приятели, тича и играе с тях. Има кук- ли и играчки и обича да играе, точно като дру- гите деца. Само за осем месеца Мими порасна с 10 сантиметра и наддаде 7 килограма. Може би не съм идеалната приемна майка, но просто се опитвам да дам на Мими най-нужното – обич и грижа. Повече от 7000 деца в България живеят в домове и всички те се нуждаят от се- мейство. РАЗКАЗ ПО ДЕйСТВИТЕЛЕН СЛУЧАй КАКВО Е ДА БъДЕш ПРИЕмЕН РОДИТЕЛ ©UNICEF
 23. 23. 21 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 ЗА НАй-ДОБъР СТАРТ В жИВОТА ПОДКРЕПА ЗА „РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ” На всяко дете трябва да бъде осигурен най-добрият възможен старт в живота – бъдещето на децата и бъдещето на общностите, на нациите и на целия свят зави- си от това. В усилията си да окаже подкрепа на ранното детско развитие в България УНИЦЕФ продължава да работи за изграждането на интегрирани политики и модели, под- крепени със съответни бюджети, които да гарантират най-добър старт в живота на всяко дете в България. УНИЦЕФ разработи стандарти за ранно детско обучение и развитие за деца на възраст от 0 до 3 години. Тези стандарти трябва да послужат като информативна база за развитие на ефективни и добри модели на родителски грижи, за подпомагане на предоставянето на качествени услуги за малки деца и за следене на постигнатия във времето напредък. „мълчанието днес ражда викове утре” Един баща отишъл при един мъдрец и му казал: „Премъдри човече, вчера ми се роди син. Кога трябва да започна да го възпитавам и да се грижа за развитието му?” Мъдрецът отговорил: „Синко, вече си закъснял с един ден.” ©UNICEF Bulgaria/ Markov
 24. 24. 22 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 УНИЦЕФ България осъществи комуникационна кампания за ранно детско разви- тие „Мълчанието днес ражда викове утре” (юни – октомври 2009 г.). Тя имаше за цел да повиши информираността на българските родители, широката обществе- ност, медиите и политиците за важността на първите три години в развитието на децата, както и да стимулира пълноценното общуване с децата в този период. За първи път в България беше въведен и пояснен на обществеността и медиите тер- минът „ранно детско развитие”. Кампанията стартира на 23 юни с пресконференция, на която бяха представени лицата на кампанията – дизайнерът Виргиния Здравкова, актьорът Стефан Въл- добрев и певецът Георги Енчев (от дуета Румънеца и Енчев). ©UNICEF Bulgaria/ Markov ©UNICEF Bulgaria/ Markov
 25. 25. 23 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 За да растем, имаме нужда от 12 прегръдки всеки ден – Денят на прегръдката Домакини на проявата бяха българският R’n’B дует Ру- мънеца и Енчев. В качеството си на родители и поддръж- ници на кампанията на УНИЦЕФ присъстваха дизайне- рът Виргиния Здравкова и актьорът Стефан Вълдобрев. Денят на прегръдката се проведе под наслов „Прегръд- ката днес ражда обичта утре”. Проявата стана повод Румънеца и Енчев да представят новия си сингъл „Обичам те”, посветен на кампанията на УНИЦЕФ. Денят на прегръдката отбеляза и старта на втората фаза на комуникационната кампания с въвеж- дането на новите позитивни послания – „Обичам те!” и „Прегърни ме!”. „Обичам те!” Румънеца: „Обичам те” е за всеки, който обича” ©UNICEF Bulgaria/Grozdanov©UNICEF Bulgaria/Vlaskovska ©UNICEF
 26. 26. 24 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 „В ГЛАВНИТЕ РОЛИ: ДЕТЕТО!” Като част от комуникационната кампания на УНИЦЕФ за ранно детско развитие през септември 2009 г. беше организиран конкурс за късометражни филми. Темата на конкурса беше „Мълчанието днес ражда новините утре”. Заглавието бе пряко свързано с кам- панията на УНИЦЕФ за ранно детско развитие „Мъл- чанието днес ражда викове утре”. Като заключител- на фаза на комуникационната кампания филмовият конкурс имаше за цел да представи проблема за ран- ното детско развитие от нова гледна точка – тази на младите артисти и бъдещите родители. журито – в състав Стефан Вълдобрев, актьор и лице на кампанията на УНИЦЕФ, режисьорът Камен Калев, Красимир Андонов (оператор) и деца от актьорска къща „Фукльовците” – оцени творбите и определи по- бедителите в шест категории. Филмът на режисьора Любчо Драганов „Отбор Телепорт” единодушно бе оп- ределен за най-добър филм на предизвикателството. Приз за най-добра анимация спечели „Прогнозата” на режисьорите Борислав Ингилизов и Ваня Янчева. Независимо от факта, че това бе първо участие за Борислав в подобен конкурс, филмът получи и спе- циалната награ- да на публиката. Екип „Pleasure” с филма „Perpetum Mobile” бе отли- чен за оператор- ско майсторство. журито присъ- ди наградата за монтаж на едно от международ- ните участия – „Praha crew” с филма „Бебе Бомба”. Сериоз- © UNICEF Bulgaria/2009
 27. 27. 25 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 моят малък свят Книжка за деца и родители Всяка страни- ца с картинка може да бъде показана на бебето, a стра- ницата за ро- дители съдър- жа достъпни указания за отглеждане и стимулиране на детето. на бе конкуренцията сред малките актьори и актри- си. Младите таланти Елизабет от „Отбор Телепорт” и Александър от филма „Малко пътешествие” на отбор „Ябълка” получиха награди от УНИЦЕФ. ©UNICEF Bulgaria/2009
 28. 28. 26 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА ... да защитава детето от всички форми на физическо или психическо насилие, травми или злоупотреби, пренебрегване или прене- брежително отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуална зло- употреба. От Конвенция на ООН за правата на детето Вярваме в създаването на защитна среда за уязвимите деца. Закрилата на децата включва родители, учители, полиция, висококвалифицирани здравни и социални работници, мотивирана власт и адекватни средства за целта, предвидени в дър- жавния бюджет. Защитата от насилие, експлоатация и малтретиране е основно право на всяко дете и приоритетна грижа за УНИЦЕФ. Ние се застъпваме и подкрепяме създаването на защитна среда за децата в сътрудничество с правителства, национални и меж- дународни партньори, включително от частния сектор и гражданското общество. Насилието се очертава като един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България. Според официалната статистика държавните органи за за- крила всяка година идентифицират и работят по приблизително 1800 случая на насилие над деца. Освен това, проведени проучвания показват, че много случаи на насилие остават скрити. В съответствие с мисията ни в България ние подкре- пяме усилията на българското правителство за намаляване броя на децата, които стават жертви на насилие. ©UNICEF Bulgaria/2009/Ibrichimov
 29. 29. 27 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 „Училище без насилие” През 2009 г. моделът на проекта „Училище без насилие” беше документиран и заедно с материалите за обучение беше разпространен в регионалните инспекторати на Ми- нистерството на образованието, младежта и науката, как- то и в училищата и общините в страната. Окончателните резултати от проекта в пилотните училища показаха, че всички форми на насилие и най-вече на физическото на- силие в училище и училищния двор са намалели от 24,4 % през юни 2008 г. на 19,6 % през юни 2009 г. Най-съ- щественото постижение на проекта беше подобряване- то на комуникацията между деца и родители (близо два пъти), което доведе до по-ефективна превенция на наси- лието над деца. Национална гореща телефонна линия за деца Националната гореща теле- фонна линия за деца стар- тира през април 2009 г. под ръководството на Държав- ната агенция за закрила на детето. Беше извършено не- зависимо външно оценява- не на работата на линията, управлявана от Фондация „Център Надя”, и бяха из- готвени конкретни препоръ- ки относно бъдещата работа на горещата линия. Общи- ят брой на повикванията за периода от ноември 2007 г. до март 2009 г. е 1 059 582. Повечето от важните повик- вания са били по проблеми, свързани с насилие (35%), семейни проблеми (16%) и психо-социал-ни проблеми (10%). В тази връзка беше изготвена нормативна рамка и беше поето задължение за разработване на протоколи за междуинституционално сътрудничество и взаимодействие на местно равнище. ©UNICEF Bulgaria/2009/Vlaskovska
 30. 30. 28 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 ВИж ГИ. ЧУй ГИ. РАЗКАжИ. Институтът по социални дей- ности и практики (ИСДП) – с подкрепата на УНИЦЕФ, Дър- жавната агенция за закрила на детето и Фондация „Център Надя” – стартира кампанията „Виж ги. Чуй ги. Разкажи.”. Цел- та е повишаване на информира- ността и чувствителността сред обществото към проблема за физическото насилие над деца и информиране за различните начини за ефективна помощ на деца, жертви на насилие. Кам- панията ще продължи до края на 2010 г., като за периода се предвижда широко разпростра- нение на комуникационни мате- риали. Кампанията „Виж ги. Чуй ги. Разкажи.” е насочена главно към възрастни хора, свидетели на ситуации, в които деца са жертви на насилие. Целта е те да бъдат окуражени да реаги- рат и да алармират дори и ко- гато е налице само подозрение, че някое дете е малтретирано, за да могат компетентните ин- ституции да предприемат необ- ходимите действия.
 31. 31. 29 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 УНИЦЕФ се застъпва за закрилата на правата на де- цата, спомага за посрещането на основните им по- требности и разширяването на техните възможности, за да постигнат своя пълен потенциал. УНИЦЕФ ра- боти за укрепване ролята и капацитета на всички ключови заинтересовани страни във връзка с права- та на детето, наблюдението и изпълнението на ро- лята им за напредъка в спазването на правата на детето и за благосъстоянието на децата. 3. ЗАСТъПНИЧЕСТВО ЗА ДЕЦАТА, ОТ ИмЕТО НА ДЕЦАТА И ЗАЕДНО С ДЕЦАТА ©UNICEF Bulgaria/2009/Vlaskovska
 32. 32. 30 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 През 2009 г. УНИЦЕФ подкрепи укрепването на по- литиките и програмите за деца чрез повишаване на ефективността и използването на определения бю- джет. Продължихме подкрепата си за наблюдение на положението на най-уязвимите групи от деца и семейства. Работим също и за разработване на под- робни модели за социални услуги, като проучваме стандартите за финансиране и качеството на пре- доставяне на услугите. УНИЦЕФ взе участие в разработването на нова стра- тегия и план за деинституционализация, като поста- ви конкретни цели за закриване на институции за деца. УНИЦЕФ предостави на правителството изгот- вени насоки за грижа извън домовете за деца в под- крепа на разработването и прилагането на показате- ли за оценяване на институциите за деца, лишени от родителски грижи, и плановете за закриването им. Проектът за минимален пакет от социални услуги с гарантиран достъп за всички деца и семейства е об- съден с партньорите на национално и местно равни- ще. Междувременно той беше приложен пилотно в три области на страната, което ще даде допълнител- ни основания и поуки за националното му прилагане. © UNICEF/NYHQ-2005/1802/Giacomo Pirozzi
 33. 33. 31 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 УНИЦЕФ България допринася на областно ниво за развитие на капацитета на ор- ганите на местно самоуправление за укрепване на планирането на закрила на децата, за усъвършенстване на системите за събиране на данни и подкрепа за участието на гражданското общество. Длъжностните лица от органите на мест- но самоуправление в пилотните области получават подкрепа за разработване на областни стратегии и планове за действие за закрила и благосъстояние на деца- та. Подобряват се знанията и уменията на най-уязвимите семейства по въпроси, свързани със закрила на детето. Подход, основан на модел за регионално планиране, беше приложен пилотно в три области (Перник, Видин и Русе), което осигури по-добър достъп до социални услуги, по-ефикасно и ефективно използване на ресурсите. Правителството ще приложи модела във всичките 28 области през 2010 г. РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Методиката за планиране е разрабо- тена въз основа на най-добрите меж- дународни и местни практики и опит. Тя включва процес на планиране с участие, който да отчита всички на- ционални приоритети и местни по- требности. Беше направен анализ на заинтересованите страни и ситуацио- нен анализ и бяха определени мест- ните и регионалните приоритети за развитие на социалните услуги. И за трите области бяха разработени реги- онални стратегии за социални услуги, които бяха обсъдени с местните парт- ньори. Всички те посочват необходимостта от развитие на нови социални услуги в подкрепа на уязвими лица и групи, които да са базирани в общността, превенция на институционализирането и подпомагане на социалната интеграция и участие. Бяха подписани споразумения за партньорство с община Видин и с Агенцията за социално подпомагане за създа- ването на Комплекс за социални услуги за деца и семей- ства, който да обслужва региона на Видин. Комплексът ще предоставя услуги по няколко направления: превен- ция на изоставянето и злоупотребата с деца, деинститу- ционализация и реинтеграция, превенция на отпадането от училище. © UNICEF
 34. 34. 32 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 Какво означава община – приятел на детето? Общината – приятел на детето е активно ангажирана с правата на де- цата. Това е община, в която гласовете, потребностите и правата на децата са неразделна част от обществените политики, програми и решения. Целта на инициативата „Община – приятел на детето” е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на регионално равнище чрез създаване на бла- гоприятна среда за ефективна защита на правата на де- цата и повишаване на тяхното благосъстояние. Калоян, на 8 години, който живее в община – приятел на детето „Обичам своя град, защото съм щастлив в него. Тук се чувствам обичан и значим.” Честване на 20 години напредък в спазването на правата на детето ©UNICEF Bulgaria
 35. 35. 33 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 Инициативата „Община – приятел на детето” беше подета успешно от 13 българ- ски общини, а конкретен интерес бе проявен от общо 50 общини. Бяха организи- рани специални срещи за ориентиране и беше осигурена подкрепа за 20 общини за изпълнение на изискванията за получаване на статут на „Община – приятел на детето”. Инициативата бе определена като важен инструмент за работа с органите за местно самоуправление за укрепване на капацитета им за планиране и бюдже- тиране с оглед по-добрата закрила на правата на детето. През 2009 г. първите 13 общини покриха критериите и получиха титлата „Община – приятел на детето”. След задълбочен процес на оценяване избраните общини дадоха съгласието си да подкрепят стратегии и подходи, насочени към децата, отчитайки техните потребности и насърчавайки участието им. На 20 ноември УНИЦЕФ България и партньорите Ӝ честваха 20-годишнината от създаването на Конвенцията за правата на детето, а в Държавната агенция за закрила на детето се състоя официална церемония по удостояване с титлата „Об- щина – приятел на детето”. Първи общини – приятели на детето в България
 36. 36. 34 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 Национална мрежа за децата бе създадена във връзка с инициатива за укрепване на застъпническата и лобистка роля на гражданското общество и беше подкрепена съвместно от УНИЦЕФ и Фондация OAK . Един от първите резултати от инициативата беше независим анализ на прилагането на Конвенцията за правата на детето, пред- ставен на министър-председателя, който посочва както основните области на на- моите стъпки към моя град На 25 и 27 ноември УНИЦЕФ България събра над 200 деца от 2 общини – приятели на детето за дискусии по темите „моите стъпки към моята София” и „моите стъпки към моята Варна”. Целта на срещите беше да се де- монстрира на практика методът на активно детско учас- тие на местно равнище и да се повиши информираността по въпроси, свързани с правата на детето. В резултат на срещите децата имаха възможност да споделят с кметове- те на София и Варна своите идеи и планове за действие и да предложат тясно сътрудничество по изпълнение на проектите. предък, така и клю- човите проблеми при осигуряването на ефективно спаз- ване на правата на детето в страната. Документът беше приветстван от ми- нистър-председа- теля и послужи за информация при разработването на годишната програма на правителството за закрила на детето за 2010 г. ©UNICEF Bulgaria/ 2009/ Ibrichimov
 37. 37. 35 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 УНИЦЕФ е уверена, че партньорствата и връзките за съ- трудничество са от изключителна важност за постигане на резултати за децата и спазването на правата им. От самото си създаване организацията работи с голям брой различни партньори по целия свят за реализация на ми- сията си за гарантиране ва здравето, образованието, равнопоставеността и закрилата на всяко дете. Подобни партньорства и връзки за сътрудничество са установени и се реализират на глобално, многонационално и дър- жавно ниво и успяват по различни начини да ангажират бизнеса. Партнирайки с УНИЦЕФ в маркетингови инициативи, свър- зани с конкретна кауза, търговските дружества могат да подобрят разпознаването на наименованието си, да уве- личат продажбите, да подсилят връзките с клиентите и потребителите си, както и да увеличат пазарния си дял. Стратегическите грантове и дарения могат да подкрепят програми, които са пряко свързани с интереса и основ- ните компетенции на дружествата, да ангажират служи- телите чрез различни инициативи и програми за дарения или да увеличат даренията в натура. От 1 януари 2009 г. УНИЦЕФ е включена в списъците на бенефициентите на дарения, за които се намалява данъч- ната основа на търговските дружества. 4. ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНьОРСТВА И НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА – ДЕЦАТА СА ГРИжА НА ВСИЧКИ! Съпричастността ви има значение за децата! За всички свои дейности УНИЦЕФ се финансира из- цяло от добровол- ни дарения. Мили- они индивидуални дарители и хиляди големи и малки фирми ни подкре- пят по целия свят.
 38. 38. 36 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 КАК ДА СИ ПАРТНИРАТЕ С УНИЦЕФ? Много търговски дружества или техни благотворителни фондации решават да направят пряко корпоративно дарение. УНИЦЕФ работи в тясна връзка с партньори- те си, когато взема решения за разпределение на сред- ствата и за оповестяване на дарението пред основните заинтересовани страни. Най-успешните партньорства са многостранни и са вградени във филантропски- те, маркетинговите и комуникационните стратегии на дружествата. С вас ще работи опитен екип и ще изготви пакет, съо- бразен с конкретните ви потребности, който би могъл да включва: • стратегическа филантропия чрез принос в пари и в натура • програми за събиране на дарения от служителите • хуманитарна помощ и подкрепа за кампании, свързани с извънредни ситуации • маркетингови инициативи, свързани с конкретна кауза • прояви и спонсорство • иновации и програмни решения за деца • политика и застъпничество за правата на детето • насърчаване на корпоративната отговорност Глобални партньорства и корпоративна социална отговорност За нас е важно развитието на дългосрочни партньорства и си партнираме с много от водещите световни корпорации по взаимноизгодни стратегически инициативи. Корпоративните ни партньори показват сериозен ангажимент за социална отго- ворност и са водени от основните ценности, залегнали в програмата на УНИЦЕФ на застъпничеството и набирането на средства. Бизнесът притежава огромен потенциал за оказване на въздействие върху живота на децата и е важно корпорациите да се активизират и да осъзнаят, че имат важна роля.
 39. 39. 37 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 Тетанусът е предотвратимо заболяване, което причинява смъртта на едно бебе на приблизително всеки три минути и на до 30 000 майки всяка го- дина. Световният анализ „Участвай, Ваксинирай, Елиминирай: Заедно срещу майчиния и неонатал- ния тетанус” потвърждава, че елиминирането на майчиния и неонаталния тетанус може да бъде постигнато до 2012 г. Памперс® оказва помощ на УНИЦЕФ да се придвижи със стъпка напред към глобалното елиминиране на смъртоносния тетанус чрез световната кампания ЕДИН ПАКЕТ = ЕДНА ВАКСИНА, събрала до момента над 50 милиона ваксини за УНИЦЕФ. Очаква се кампанията да до- веде до ваксинацията и защитата на над 70 мили- она жени в детеродна възраст и техните бебета, родени в най-рисковите райони на застрашените държави. Целта е да се съберат още 200 милиона ваксини в рамките на следващите 3 години. Кампанията ЕДИН ПАКЕТ = ЕДНА ВАКСИНА про- дължава в световен мащаб вече четири последо- вателни години. България участва в този хумани- тарен проект от 2008 г. Инициативата даде много добри резултати в страната благодарение на по- мощта на хиляди български семейства, които да- риха 885 220 ваксини. От 2008 г. кампанията ЕДИН ПАКЕТ = ЕДНА ВАКСИНА се подкрепя от посланика на кампанията Ива Дойчинова, както и от Богдана Трифонова, Гала Будева, Ана Пападопулу, Ната- лия Симеонова, Радост Драганова, Екатерина Да- фовска, Тити Папазов, Георги Енчев. ПРИмЕР ЗА ИНИЦИАТИВА ЗА ГЛОБАЛНО ПАРТНьОРСТВО В БъЛГАРИЯ: УНИЦЕФ и Памперс помагат за набавяне на ваксини против тетанус
 40. 40. 38 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 „УниКредит Булбанк гледа на УНИЦЕФ като на най-добрия дългосрочен партньор за корпоративна социална отговорност и вижда в проекта на УНИЦЕФ за развитието на приемна грижа в семейства възможност за устойчиво и дългосрочно решение на проблема с изоставените деца. Вярваме, че всяко дете трябва да посреща празниците в свое семей- ство, да има свой дом, да ходи на училище и да играе с децата от квартала. Знаем, че всички тези малки неща от ежедневието правят голямата разлика между това да живееш в институция и в семейство и означават много за едно дете и за неговото развитие.” Левон Хампарцумян, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк УниКредит Булбанк подкрепи УНИЦЕФ в осигуряването на семейна среда и приемни семейства за повече български деца. Споразумението за дълго- срочно партньорство беше подписано от Таня Радочай, представителят на УНИЦЕФ за България, и Левон Хампарцумян, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Вместо в традиционни коледни подаръци, като фирмени календари и бе- лежници, УниКредит реши да инвестира в българските деца в нерав- ностойно положение, дарявайки сумата от 50 000 лева на УНИЦЕФ и проекта „Приемна грижа!”. Проектът стартира през 2007 г. в област Стара Загора, а от ноември 2009 г. започна работа в други осем области – Търговище, Перник, София (град и област), Габрово, Смолян, Велико Търново и Шумен. ПРИмЕР ЗА ИНИЦИАТИВА ЗА мЕСТНО ПАРТНьОРСТВО В БъЛГАРИЯ: УНИЦЕФ и УниКредит Булбанк
 41. 41. 39 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 Изказваме дълбока благодарност за щедростта на нашите дарители, демонстрира- на дори и по време на икономическа криза. Всеки лев, който сте дарили, и всяка минута, отделена от времето ви, са ни приближили към деня, когато нито едно дете няма да бъде пренебрегнато – нито в България, нито по света. Подкрепата ви открива възможности. От името на всички деца, чийто живот сте успели да промените, благодарим! Повишената информираност за ролята и дейностите на УНИЦЕФ в България до- веде до по-голяма финансова подкрепа от различни донори за програмата на УНИЦЕФ в страната. Нашият новаторски подход и партньорствата, установени с частния сектор и ме- диите, ни донесоха над 170 000 лева, събрани в страната. УНИЦЕФ не може сама да спаси децата по света. Работата ни зависи от силата на тези, които ни подкрепят, включително известни личности, които стават посланици на добра воля, неправителствени организации (НПО), корпора- тивни партньори, доброволци и – разбира се – дарителите. Заедно ние става- ме една от най-мощните организации за хуманитарна помощ в света. НАБРАНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2009 Г.
 42. 42. 40 УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009
 43. 43. Мисията на УНИЦЕФ e: Да се застъпваме за закрилата на правата на деца- та, да подпомагаме удовлетворяването на основните им потребности и разширяването на техните възмож- ности, за да реализират своя пълен потенциал; Да мобилизираме политическа воля и материални ре- сурси, за да помагаме на страните да работят в дух „най-важното са децата” и да изграждат съответния капацитет за това; Да реагираме в спешни ситуации за облекчаване стра- данията на децата и на онези, които се грижат за тях; Да съдействаме за утвърждаване на равните права на жените и момичетата и да подкрепяме пълноценното им участие в развитието на техните общности; Да работим за постигане на Целите на човешкото раз- витие, залегнали в Хартата на Организацията на обе- динените нации, както и за укрепването на мира и об- ществения прогрес. ©UNICEF
 44. 44. ÓÍÈÖÅÔ Áúëãàðèÿ Ãîäèøåí äîêëàä 2009

×