ЮНИСЕФ - Фарзанд ширин вале набера ширинтар

465 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ЮНИСЕФ - Фарзанд ширин вале набера ширинтар

  1. 1. Солњои аввали зиндагии кўдак, бахусус се соли Бо маќсади пешгирии беморињо зарур аст, киаввали он барои шакл гирифтани маѓзи сари аз ташноби тоза истифода бурд. Баъди анљомикўдак хеле ањамияти калон дорад. ќазои њољат, пеш аз тайёркунї ва истеъмоли ѓизо бояд дастро бо собун шуст, аз оби манбаиКўдакон њанўз аз рўзи аввали таваллуд ба бехатар истифода бурд, ба тозагии ѓизо ва об ШўЪБаи таНдуруСтии маќОмОти иљрОияи ЊОКимияти давлатии ШаЊри иСфараомўзиш оѓоз менамоянд. ањамият дод.Бозињо ва машѓулиятњои гуногун, нутќиинкишофдињанда, хотира ва таваљљўњи хосаба кўдак дар рушди иљтимої, љисмї ва зењнїкўмак менамояд.Њарчи бештар бо набераатон сўњбат кунед, баў китобчањо хонед, њикояњо наќл кунед, сурудзамзама намоед.Об, ќуттињои картонї, чоркунљањои чўбї, дегчава сарпўши он ё дигар ашёи рўзгор метавонанднисбат ба бозичањои аз магазин харидоришудабадтар набошанд.Набераи Шумо бояд дар соли аввали њаёт бомаќсади њифз аз як ќатор беморињое, ки мета-вонанд боиси инкишофи суст, маъюбї ва њаттофавт гарданд, бояд бо эмгузаронии наќшавиипешгирикунанда фаро гирифта шавад. ФАрзАндКўдаки гирифтори дарунравї ё исњол боядбо маќсади пешгирии беобшавии бадан ба Ширинмиќдори зиёд моеъ, аз чумла шири модар вамањлули махсуси намакдорро истеъмол кунад. вАле нАберА ШиринтАр Агар хоњед ки набераи Шумо дар Якљоя ањли оила кўдаки бардаму калонсолї шахси њалиму мењрубон солим ва доноро ба воя мерасонем. гардад айёми тифлиаш ў набояд зери фишору тазъиќ, зўроварию тањќир ќарор гирифта бошад. ш. ИСФАРА 2011
  2. 2. Аломатњои наздик шудани зоиш метаво- Шири модар ѓизои бењтарин мебошад ва набе- нанд инњо бошанд: рачаи дўстрўякатон дар давраи 6 моњи аввали њаёташ танњо ба он эњтиёљ дорад. • Кашидашавии шадиди мушакњо баъди њар 20 даќиќа ва ё камтар аз он; • Сипас ба набераатон гизои иловагии зеринро додан зарур аст: Агар хоњед, ки соњиби набераи • Џудошавии об аз бачадон; • Пюрењои сабзавотї: сабзї, каду, картошка, зебову бардам гардед, • Џудошавии мањлули хунини часпак. лаблабу бо як ќошуќча равѓани растанї; Шумо низ бояд донед! • Шавлањои ширї (бо биринџ, Аломатњои огоњкунандаи давраи бо манна, марџумакї);• Синни аз њама мувофиќи келинатон барои њомилагї: таваллуд 18 - то 35 солагї мебошад; • Зардии тухм, творог; • Камхунї (сафедшавии забон ва пилки чашм, • меваи тару тоза;• фосилањои байни њомилагии келинатон бемадоршавї ва норасоии нафаскашї); набояд аз 2 сол кам бошад; • лўбиёи џўшонида совидашуда; • варами ѓайримуќаррарии пойњо, дастњо ва рўй; • Ѓизои номатлуби зан дар давраи њомила• Келинатон аз моњи аввали њомилагї ва ѓизои номатлуби кўдак махс усан дар сар карда бояд на камтар аз 4 маротиба • Камњаракатї ва ё бењаракатии љанин. ду соли аввали њаёт метавонад инкишофи ба маркази саломатї (ё маркази зењнї ва љисмии тифлро боздорад. сињатии репродуктивї) мурољиат намуда, аз тањќиќот гузарад; Нишонањое, ки ёрии таъљилии тиббиро талаб мекунанд:• Џараёни зоиш бояд тањти назорати • Пайдо шудани хунравї аз мањбал; мутахассисони соњибихтисоси соњаи зоимонї ќарор гирад; • Сардарди шадид, рангу рўи парида; • рагкашї (ављгирї);• дар давраи њомилагї ва айёми синамаконї келинатон ба маводи серѓизо, • дарди шадид дар минтаќаи шикам; миќдори кофии ѓизо, нисбат ба њолати • таб ва бемадоршавї; муќаррарї бештар истироњат кардан, дорувории дорои оњан ва туршии фолиат • Нафаскашии зуд ва мушкил; (витамини в9) дошта ё дигар маводи • дарди кашишхўрандаи мушакњои бачадон, иловагии дорои микронутриентњои ки аз 12 соат бештар давом мекунад. мухталиф эњтиёљ дорад.

×