ЮНИСЕФ - Маслиҳатҳо ба модари ҷавон

429 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ЮНИСЕФ - Маслиҳатҳо ба модари ҷавон

  1. 1. 8. варзиш Дар нимаи дуюмиБарои пурќувват сохтани организм бояд бо њомилагї мумкин ШўЪБаИ ТанДурусТИИ МаќоМоТИ ИљроИяИмашќњои махсуси нафасї ва ќавигардонандамашѓул шуд. Ин амал мушакњои шикам, ронњо нестанд: њоКИМИяТИ ДавлаТИИ ШањрИ Исфарава чатанро ќавї мегардонад, ки њангоми зоиш Зиќшавї ва ѓаму андўњ номумкин аст. Бештарба модари оянда ёрї мерасонад. Fайр аз ин табассум намоед, таби болидаи Шумо - табиваќти бисёр њаракат кардан маводи зарурї болидаи кўдаки шумост.тавассути њамроњак бештар ба љанин овардамешавад. 9. назорати доимии корманди тибБо маќсади пешгирии њар гуна оризањо тањтиназорати духтур ќарор доштани њомила за-рур аст. Тањќиќоти ултрасадої дар муддатињамл бояд 3 маротиба гузаронида шавад. Дармўњлати 20-21 њафта аллакай дар бораи рушдитифли оянда метавон хулоса баровард. Мунта-зам гузаронидани тањќиќи хун барои муайян-созии гемоглобин, тањќиќи њар гуна сироятњоинињонї, ки барои саломатии кўдак хатаровараст, ба маќсад мувофиќ мебошад. МАслихАтЊо бА ЭњтиёткорїДар рўзњои аввали бордоршавї ва моњњои МоДАри Агар дар рафти њомилагї ягонохир бењтараш аз алоќаи љинсї худдорї на-муд. Кори љисмонии сахт, бехобї, дурудароз муаммо ва мушкилие пайдо шавад, Љ Авон сариваќт ба маркази саломатї ёбењаракат нишастан ва рост истодан эњтимоли маркази сињатии репродуктивїхатар дорад. мурољиат намоед. ш. ИСФАРА 2011
  2. 2. 5. Калтсий ва моддањои минералиро њанўз 3 моњ пеш аз њафтањои 22-24 њамл ташаккули устухони кўдак бордоршавї оѓоз намудан барои фароњам овар- оѓоз меёбад. агар дар вуљуди зан камбудии дани шароити мусоид барои ташаккули љанин калтсий љой дошта бошад, истифодаи калтсий судманд аст. ќабули асиди фолиат эњтимоли аз устухонњо ва дандонњои модар сар мешавад. нуќси модарзодии кўдакро хеле кам месозад. Дар натиља дар занон остеопороз пайдо меша-Њељ неъмат бењтар аз фарзанд нест, вад. Барои пешгирии ин њолат истеъмоли ило-Љуз ба љон фарзандро пайванд нест. вагии калтсий зарур аст. Љомї 3. Ѓизои хосаМаънои зиндагї ин идомаи насл, ба дунё овар- Ѓизои зани њомила аз ѓизои зани муќаррарїдани фарзанди оќилу доно, вориси сазовор бояд фарќ дошта бошад. Ин маънои онро на- 6. Гемоглобинаст. Чи њисси гуворост ба даст гирифтани тиф- дорад, ки бояд ягон намуди мањсулотро зиёд Барои таъмини сатњи зарурии оњан дар хун занили навзод. айёми тарбияи фарзанд масъулияти ё кам намуд. Танњо њиссањои ѓизоро дигаргун њомила бояд маводи дорои оњанро истеъмолбузургеро талаб мекунад аз ин рў тавсияњои зе- сохта, ба ѓизои бой аз сафеда, карбогидратњо намояд. Камхунї барои тифл ва зани њомиларинро зарур мешуморем: ва чарбуњои рустанигї ањамияти бештар до- хавфи зиёде дорад. дан зарур аст. Дар оѓози њомилагї њама намуди ѓизоро метавон истеъмол намуд. лекин тахми- 1. Њавои тоза нан аз миёнаи давраи њамл (18-20 њафта) боядЗани њомила њатман бояд ваќти бисёри худро ба парњез эътибори хоса дод. 7. Моддањои боддордар њавои тоза гузаронад. Дар як рўз на камтар –(аллергенњо)аз 1 соат бояд гашту гузор намояд, чунки дар набояд системаи масунияти љанинро фаромўшин маврид гардиши хуни зани њомила ва тифлхубтар мешавад. 4. назорати вазн кард. аз таркиби ѓизо шоколад, апелсин, ман- даринро бояд соќит намуд. сарукор доштан бо назорати афзоиши вазн дар давраи њамл хеле маводи кимёвии маишї (њар гуна химикатњо, муњим аст. афзудани вазн дар тамоми мўњлат рангубор), бе фармоиши духтур истифодаи 2. витаминњо њамл набояд аз 8-12 кг зиёд бошад. њангоми афзоиши бо суръати вазн гарди ши хун мушкил дору мумкин нест.витаминњо ва моддањои минералї њолати хуби шуда, барои саломатї ва рушди кўдаки ояндазани њомила ва кўдаки дар батнаш бударо нигоњ оќибатњои барнагарданда дорад.медоранд. Истеъмоли омехтањои витаминї

×