Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pasaules ūdens diena

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pasaules ūdens diena

 1. 1. Bauskas 2. vidusskolas 11. Klases skolnieces zinātniski pētnieciskais darbs ķīmijāŪdens pirmās klases skolēnu brokastīs Darba autore: Laura Leja Darba vadītāja: Anita Zibola
 2. 2. Darba mērķis bija : izpētīt, vai uzņemtais ūdens daudzums brokastīs ir pietiekams, lai sekmīgi organismā noritētu anabolisma un katabolisma procesi, veikt eksperimentu, žāvējot produktus, kurus 1. klases skolēni lieto brokastīs kā arī pārliecināties par ūdens daudzuma atbilstību tajā un bērna pietiekamu ūdens uzņemšanu.Hipotēze: ja pirmās klases skolēni, atbilstoši savam svaram, neuzņem pietiekami daudz ūdens brokastīs, tad arī teorētiski ir palēnināta vielmaiņa organismā un tiek traucēta skolēnu pašsajūta.
 3. 3. Darba uzdevumi:Aptaujāt pirmās klases skolēnus un apzināt viņu brokastu ēdienkarti un uzņemto ūdens daudzumu tajā.Sistemātiski izpētīt, atlasīt un apkopot literatūrā un avotos esošo informāciju par ūdens nozīmīgumu augoša cilvēka organismā un nozīmīgumu pirmklasnieka brokastīs.
 4. 4. Darba uzdevumi:Veikt eksperimentu, kurā tiks noskaidrots vai ūdens daudzums produktā atbilst teorijas dotajiem rādītājiem.Eksperimentu gaitā izdarīt secinājumus par produktos ietilpstošo ūdens daudzumu un, salīdzināt tos ar teorētisko informāciju.
 5. 5. Cilvēka organismā ūdens pilda ļoti daudz funkcijas, bet galvenās no tām irNosaka šūnu fizikālās īpašības – izmērus, elastību, regulē spiedienuŠķīdina toksīnus un vielmaiņas atkritumproduktus un izvada tās no organisma;Notiek termoregulācija – ūdenim iztvaikojot, ķermenis atvēsināsIr informācijas nesējs dzīvajā organismā
 6. 6. Ja organismam piegādātu gatavu ūdeni,ko satur svaigi dārzeņi un citi termiski neapstrādātipārtikas produkti, to ūdens, pateicoties tā augstajaiiekšējai enerģijai, audos nokļūst ātrāk, kas atvieglotudaudzu reakciju norisi un taupītu organisma resursus.
 7. 7. Brokastis ir ļoti būtiska ēdienreizepirmklasniekam, jo nodrošina enerģijas avotus veiksmīgai un sabalansētai vielmaiņai visu darba dienu, kā arī nepieciešams, lai izturētu fizisku un garīgu slodzi. Turklāt, šajā vecumā veidojas bērna uztura paradumi, kuri saglabājas visu atlikušo mūžu, tāpēc īpaši svarīgi ir pieradināt bērnu pie veselīga uztura.
 8. 8. Vecāki dažreiz domā, ka bērni dzer par daudz ūdeni, taču šāds uzskats ir maldīgs – bērns nekad nedzers vairāk ūdeni, nekā organismam nepieciešams. Bērnu dzīvesveids ir aktīvs, turklāt bērna organisms pastāvīgi aug, tāpēc nepieciešams ūdens rezerves. 
 9. 9. Rekomendētais nepieciešamais ūdens daudzums dienā Kopējais nepieciešamais Ūdens, kas grupa Gadi ūdens iegūts no daudzums šķidrumiem (litri/dienā) Bērni 1 – 4 gadi 1,3 0,9 5 – 8 gadi 1,9 1,1 Vīrieši 9 – 13 gadi 2,4 1,8 14 – 18 gadi 3,3 2,8 >19 gadi 3,7 3,0 Sievietes 9 – 13 gadi 2,1 1,6 14 – 18 gadi 2,3 1,8 > 19 gadi 2,7 2,2
 10. 10. Vidējais ūdens daudzums, ko būtu jāuzņembrokastīs: Ūdens daudzums brokastīs=2×35/100≈0,68litri(tik vajadzētu saņemt ūdens daudzumu)Pēc eksperimenta ieguvu šādus datus: 3497,27/60=0,54litri(Bet tik saņem ūdens daudzumu) 0,54 litri ir mazāk par 0,68 litriem, tas norāda,ka pirmklasniekiem uzņemtais ūdensdaudzums brokastīs ir nepietiekams
 11. 11. Rekomendētais nepieciešamais ūdens daudzums brokastīs Kopējais nepieciešamais Ūdens, kas grupa Gadi ūdens iegūts no daudzums šķidrumiem (litri/brokastīs)Bērni 1 – 4 gadi 0,455 0,3 5 – 8 gadi 0,68 0,4 Vīrieši 9 – 13 gadi 0,84 0,65 14 – 18 gadi 1,155 0,80 >19 gadi 1,295 0,95Sievietes 9 – 13 gadi 0,735 0,53 14 – 18 gadi 0,805 0,63 > 19 gadi 0,945 0,76
 12. 12. ŪDENS DAUDZUMA SALĪDZINOŠAIS GRAFIKS PĀRTIKASPRODUKTOS
 13. 13. SecinājumiMana hipotēze apstiprinājās, kas norāda uz to ka ūdens daudzums, ko saņem brokastīs ir nepietiekams.Ja pirmklasnieks nesaņem pietiekami daudz ūdeni brokastīs, tad tas iespaido viņa uzmanību un koncentrēšanās spējas un traucēta skolēna pašsajūta.
 14. 14. Secinājumi Manuprāt, it īpaši jau vecākiem ir jāveicina bērniem ūdens regulāra uzņemšana, lai tie uzņemtu pietiekami daudz ūdeni. Pēc eksperimenta veikšanas var secināt, ka pirmklasnieka organisma normālai darbībai nepieciešams ūdens bilances dinamisks līdzsvars, tas nozīmē, pilnīga atbilstība starp uzņemtā un no organisma izvadītā ūdens daudzumiem.
 15. 15. Autore iepazīstina ar savu eksperimentu 1. c klasi
 16. 16. Darba vadītāja īsi izklāsta eksperimenta norisi 1. c klasei
 17. 17. Tabula, kuru izmantoju aptaujā 1. klases skolēniem:KlaseVārds, uzvārds Manas brokastisProdukta nosaukums Svars Ražotājs
 18. 18. Paziņojums vecākiem!Jūsu pirmās klases skolēni tiks iesaistīti pasākumā, kassaistīts ar izstrādāto ZPD, kas noritēs ķīmijas kabinetā 25.februārī no 1. līdz 4. stundai.Kārtība:pirmā stunda būs 1. a klasei;otrā stunda 1. b klasei; trešā stunda 1. c klasei;ceturtā stunda 1. d klasei. Ceru uz labu sadarbību! Ar cieņu Laura Leja. (Iepazīstināju ar savu ZPD 1. klases skolēnu vecākus, uzaicināju pirmklasniekus uz aizraujošu eksperimentu ar ūdeni)
 19. 19. Ūdens 1. Klases skolnieku brokastīs «Dzelzs izaicinājums» Pirmās klases skolēni piedalījās interesantā eksperimentā, kuru palīdzēja veikt 12. klase. Pirmklasniekus iesaistīja piecās darbnīcās ar viņu ikdienā lietojamo ūdeni. Viena no darbnīcām bija «Dzelzs izaicinājums», kur pētīja dzelzs klātbūtni ūdenī.
 20. 20. Hipotēze Ja ūdens paraugs krāsojas zilā krāsā, pievienojotdzelteno asinssāli, tad tajā atrodas divvērtīgāsdzelzs joni un zilganzaļš trīsvērtīgās dzels joni. Darba piederumiTrīs mēģenes, mērglāze, pipete, sverglāzīte,piltuvīte, laboratorijas svariņi, dzeltenā asinssāls,dzelzs sulfāta kristālhidrāts , dzelzs (III) hlorīds.
 21. 21. Darba gaita1.Ieleju mēģenē 3. ml ūdens parauga2.Ūdens paraugā ieberu 0,01g dzeltenāsasinssāls, nosaku parauga krāsu.3. Ieleju mēģenē 3 ml ūdens parauga, pieleju0.5 ml dzelzs sulfāta kristālhidrāta un 0.01gdzeltenās asinssāls, nosaku parauga krāsu.
 22. 22. Darba gaita4.Ieleju mēģenē 3ml ūdens parauga pieberu0,01 gramu dzeltenās asinssāls, nosakuparauga krāsu.5. Ieleju mēģenē 3ml ūdens parauga pielejutrīsvērtīgas dzelzs hlorīdu 0.05 ml , pēc tam0,01 gramu sarkanās asinssāls, nosakuparauga krāsu.
 23. 23. Eksperimenta dalībniekiDeivids KrastiņšKristers ViksnaEvelīna CelmiņaViljams ŽirgensonsDeniss AfanasjevsRolands GirmansDenijs KrauklisEvelīna PēkuleKitija AfanasjevaMegija Ziliņa
 24. 24. SecinājumiHipotēze apstiprinājās, ūdens 1. klases brokastīs satur dzelzi.Izstrādājot laboratorijas darbu „Dzelzs izaicinājums” mūsu mērķis bija noteikt vai atnesto ūdens paraugu sastāvā ir dzelzs. Eksperimenta visiem dalībniekiem ūdens krāsojās gaiši zilā krāsā, tātad tās ūdeņi sastāvā ir dzelzs joni.
 25. 25. Secinājumi Lielākajai daļai eksperimenta dalībnieku ūdeni bija ņēmuši tieši no skolas vai āri nopirkuši veikalā. Secinājām, ka daļai Bauskas iedzīvotāju un ūdenim, kuru piegādā 2.vidusskolai ir novērojama dzelzs klātbūtne.
 26. 26. ūdens nepietiekamība spējizskaidrot daudzu slimībucēloņus, tāpēc to ir jādzerikdienu regulāri. Pietiekamsūdens daudzums ir viens nocilvēka dzīvības un labasveselības priekšnosacījumiem,jo ūdens, gluži tāpat kā gaiss,nepieciešams dzīvības procesuuzturēšanai.
 27. 27. Ja jūs māc nogurumsvai grūtikoncentrēties –padzerieties ūdeni!
 28. 28. Paldies par uzmanību!

×