Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miers sākas ar mani

1,050 views

Published on

Prezentācija UNESCO ASP seminārā "Miers sākas ar mani"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miers sākas ar mani

 1. 1. MIERS SĀKAS AR MANI UNESCO ASP seminārs projekta «Mācīšanās nākotnei» ietvaros 2015. gada 10. decembrī Jaunsilavas pamatskolā
 2. 2. 12:00 – 12:40 Pirmā daļa - Sveiciens semināra dalībniekiem no Jaunsilavas pamatskolas Janīna Usāre, Jaunsilavas pamatskolas direktore - Miera kultūra un globālais pilsoniskums UNESCO skatījumā Baiba Moļņika, UNESCO Ģenerālsekretāra p.i 12:40 – 13:40 Cilvēktiesības, miera kultūra un laikmetīgās vērtības Maija Kūle, Latvijas Universitāte 13:40 – 14:40 Būt glokālam – globālais un lokālais dialogā. Mieram Sanita Lazdiņa, Rēzeknes Augstskola 14:40 – 15:40 Pusdienas 16:00 – 17:30 Otrā daļa Latgales māksla un kultūra globālā kontekstā: - Latgales mākslas un amatniecības centra apskate un tikšanās ar Lilitu Rudzāti: stāstījums par filozofu Augustu Miltu. - Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas apmeklējums, tikšanās ar Līvānu katoļu draudzes priesteri Juri Zarānu.
 3. 3. Cilvēktiesību diena • Šajā dienā atzīmē ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas pieņemšanu 1948. gada 10. decembrī. «Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. Viņiem ir dots saprāts un sirdsapziņa, un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā.» • Šogad Cilvēktiesību dienai izvēlēta tēma «brīvība», atsaucoties uz Franklina Delano Rūzvelta runu.
 4. 4. Cilvēktiesību diena Franklins Delano Rūzvelts ir nosaucis četras cilvēka pamatbrīvības, kuru akcentēšanai šogad veltīta ANO Cilvēktiesību diena: • vārda un uzskatu brīvība, • ticības brīvība, • brīvība no nabadzības, • Brīvība no bailēm jeb drošība.
 5. 5. Izglītība 2030: nodrošināt iekļaujošu, taisnīgu un kvalitatīvu izglītību un mūžizglītības iespējas visiem 4.7 Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visi, kas mācās, apgūst zināšanas un prasmes, kas veicina ilgtspējīgu attīstību, tostarp izglītību ilgtspējīgai attīstībai, ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesības, dzimumu līdztiesību, miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un spēju novērtēt kultūras daudzveidību, kā arī ir guvuši izpratni par kultūras nozīmi ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.
 6. 6. Globālais pilsoniskums: raksturojošie lielumi • Attieksmes – identitātes, piederības izjūta, dažādības uztvere, kultūru daudzveidība; • Zināšanas par pasauli, tās kopsakarībām un vienojošām vērtībām; • Kognitīvās prasmes: kritiskā un sistēmiskā domāšana, domāšanas mērogs; • Nekognitīvās prasmes: empātija, konfliktu risināšana, komunikācija; • Uzvedība: sadarbība un atbildība globālu risinājumu meklēšanā.
 7. 7. PASAULES LIELĀKĀ MĀCĪBU STUNDA LATVIJĀ 3182 59 139
 8. 8. 14 8 25 14 4 6 7 4 4 7 7 20 5 16 10 9 8 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Visi Lielā stunda Latvijā un ANO Mērķi
 9. 9. Aktuālākās tēmas
 10. 10. Pasaules lielākā mācību stunda UNESCO ASP skolās • Brocēnu vidusskola • Daugavpils Vienības pamatskola • Jaunsilavas pamatskola • Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums • Ozolnieku vidusskola • Pļaviņu novada ģimnāzija • Skujenes pamatskola • Rīgas 74.vidusskola • Kalsnavas pamatskola • Grobiņas sākumskola

×