Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikvienam draudzīga klase iekļaujošā skolā, pieņemošā kopienā

777 views

Published on

Autore: Prof. Liesma Ose
Prezentācija lasīta UNESCO ASP seminārā "Saliec lauzīšus-atver pasauli!"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ikvienam draudzīga klase iekļaujošā skolā, pieņemošā kopienā

 1. 1. Ikvienam draudzīga klase iekļaujošā skolā Dr.paed., prof., Liesma Ose, Rīga, 26.04.2016
 2. 2. kopiena skola klase bērns
 3. 3. PIEŅEMOŠA KOPIENA Iedzīvotāji Izglītības iestādes mediji Sociālais dienests Veselības aprūpes iestādes Nodarbinātības aģentūra Valsts valodas apguve ārpus formālās izglītības iestādēm Labdarības NVO Tulki
 4. 4. VĒRTĪBAS •Uzticēšanās • Solidaritāte •Atbalsts •Daudzvalodība
 5. 5. IEKĻAUJOŠA SKOLA I Atbalsts skolēnu adaptācijai un akulturācijai: Sociālie darbinieki/ pedagogi konsultanti ĀRSTI Medicīnas darbinieki PSIHOLOGI TULKI
 6. 6. IEKĻAUJOŠA SKOLA II • Mūsu pieredze ir pierādījusi, ka ir svarīgi izzināt katru individuālo skolēnu, uzzināt par viņa izcelsmi, iepriekšējo izglītību, dzīvesstāstu pirms ierašanās mūsu pilsētā, garīgo un fizisko veselību, īpašajām vajadzībām, īpašajiem talantiem un prasmēm, draugiem un ģimeni, ģimenes locekļiem. Anita Lødrup
 7. 7. IEKĻAUJOŠA SKOLA III • Izlīdzinoša klase, pirms integrēt parastajās klasēs • Intensificēta valsts valodas apguve • atbalsts – ja pieejams – imigrantu dzimtajām valodām • Tulki un bilingvāli skolotāju asistenti/palīgi darbā ar imigrantu izcelsmes skolēniem un vecākiem • Skolēnu «samierināšana» ar viņu hibrīdajām identitātēm neformālās izglītības formātos • Izmanto pielāgotus – atvieglotus valsts valodas eksāmenus, pieļauj otrreizēju eksaminēšanos valsts eksāmenos.
 8. 8. Daudzveidīgā DRAUDZĪGĀ klase: ko dara skolotāja? • Mācību vides un prasmju attīstības «diriģente» (OECD 2013); • Skolēna integritātes, emociju un prāta vienotības, psihoemocionālās labklājības aizstāve; • Gide un atbalstītāja mācību procesā.
 9. 9. Kompetence • Kompetence (..) ir spēja izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās, spēja adekvāti lietot mācīšanās rezultātu noteiktā kontekstā (izglītības, darba, personīgā vai sabiedriski politiskā). • Atšķirībā no prasmes kompetence ir kompleksa, tā ietver: zināšanas (satura, epistēmiskas vai procedurālas); prasmes (kognitīvās, tehniskās, intrapersonālās u.c.); attieksmes (tās ir balstītas uz vērtībām un vienlaikus ir saistītas ar motivācijas un gribas elementiem) VISC, 2015
 10. 10. Kompetence iekļaušanai cilvēku un viņu kultūras piederību (sociālo identitāšu) daudzveidības atzīšana un pieņemšana; ikvienas personas (skolēna) individuālo spēju, potenciāla un savu robežu tās ietekmēt apzināšanās un pieņemšana; orientācija iepretim savai un skolēna kompetences attīstībai tā vietā, lai koncentrētos uz trūkumiem, nevarēšanu un problēmām; attiecību izpratnē un komunikācijas nozīmībā fokusēta pedagoģiska domāšana; spēja reflektēt par savu un skolēnu darbību un tās rezultātiem dažādos sociālos kontekstos. Piaget, 1954, Glaserfeld, 1995, Fairclough, 2003
 11. 11. Inerkulturālās kompetneces Aprakstīšanas un Izskaidrošanas spējas Svešvalodu zināšanas Starpkultūru kompetence (starpkultūru) Stratēģiskās kompetences (starpkultūru) Profesionālā kompetence (starpkultūru) Sociālā kompetence Gatavība riskam Sinerģiska domāšana Organizēšanas prasmes Zināšanu vadība Problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana Pašmotivācija Izturība Gatavība mācīties Pašorganizācija Spēja kontrolēt situāciju Daudzpusīga domāšana Optimisms Paškritika Izprast kultūratšķirības Strādāt komandā Spēja pielāgoties Iniciatīva Labas komunikācija s spējas Empātija Tolerance Vadības spējas Zināšanas par darba tirgu, tiesībām un organizācijām Zināšanas savā profesijā Darba pieredze (starptautiska) (starpkultūru) Personiskās kompetences
 12. 12. APZINĀŠANĀS ZINĀŠANAS ATTIEKSMES METODISKĀS PRASMES
 13. 13. PRASMES Plānojot pedagoģisko darbu individuāli un metodiskajās apvienībās vai kopā ar kolēģiem, * izmanto zināšanas par skolēnu mācīšanās vajadzībām, sociālajiem un kultūras apstākļiem; * virza savu darbu, lai sekmētu viņu individuālo attīstību un iekļaušanos skolas vidē, * spēj strādāt kopā ar skolēnu vecākiem, * spēj nostiprināt skolēnu daudzvalodību, strādājot bilingvāli.
 14. 14. Kolēģu novēlējumi I • Sāc strādāt ar katru skolēnu no viņa pašreizējā līmeņa, lai ātrāk sasniegtu rezultātu. • Mūsu pieredze māca, ka individuālā apmācība un mazākas skolēnu grupas iesākumā ir papildus iztērēto resursu vērtas, ja rezultāti ir labāki, nekā gaidīts! • Visiem skolēniem nepieciešams kaut nedaudz “paspīdēt”: atrodi uzdevumus, ko viņi var izpildīt ļoti labi un prezentēt citiem.
 15. 15. Kolēģu novēlējumi II • «Praktiska» mācīšanās ir pati labākā! • Iemāci «sociālos kodus»: kā sadarboties, reflektēt, diskutēt! • Radi drošu atmosfēru un veido labas attiecības, un pārliecinies, ka skolēni patiešām saprot uzdotos uzdevumus.
 16. 16. Vēres: • UNESCO International Bureau of Education (UNESCO-IBE). 2013. Learning in the post-2015 education and development agenda. Geneva: UNESCO- IBE. • Lanfranchi, A. 2008. Intercultural competence as an element of educational professionalism conclusions for the teacher training, in Georg Auenheimer (Ed.) Intercultural competence and educational professionalism, 2nd edition. • Lodrup, A. Kā norit imigrantu izcelsmes skolēnu integrācija Tūra Heijerdāla vidusskolā?/krājumā «Dažādība kā resurss», IAC, 2016. • Pollock, D.C., Van Reken, R., E. 2009.Third Culture Kids: Growing Up Among Worlds. Nicholas Brealey Publishing. • Hughes, C. 2014. Training Tools for Curriculum Development. Personalized Learning. Geneva: UNESCO-IBE. (Dussel 2013). • Ose, L. 2014. Skolotājs māca to, kas ir viņš pats. GlobeEdit/OmniScriptum GmbH & Co. 27-28.
 17. 17. Paldies mācīties! Paldies par uzmanību!

×