Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
„Poticanje energetske efikasnosti u
Hrvatskoj”
EE Projekt 2006. – 2013.
EE Projekt
• Projekt pokrenut krajem 2005. g. od strane
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i
UNDP-a
• Početno...
Javni sektor mora voditi primjerom
• Poboljšanje energetske efikasnosti (EE) u sektoru
zgradarstva
• Smanjenje emisija sta...
Komponente EE projekta
• Pilot projekt „Uvođenje sustavnog gospodarenja
energijom u Grad Sisak”, veljača 2006.g.
• Informa...
Stanje 2005. godine
• Energetska efikasnost (EE) samo riječima prisutna
u zakonodavstvu
• Javni sektor ne provodi nikakve ...
Prepreke?
• Nedovoljna svijest, kapaciteti i znanje (posebice u
javnom sektoru) za pripremu i provedbu EE
projekata
• Nepo...
Koraci na putu do rezultata
1. Informativno edukativne aktivnosti
2. Tehnička pomoć u razvoju i izmjenama
zakonodavstva
3....
1. Informativno edukativne aktivnosti
Istraživanje tržišta 2007., 2010. i 2013. godine
Harmonizacija HR i EU zakonodavstva:
• Program energetske učinkovitosti RH od 2008-2016
• Energetska strategija
• Prvi Nac...
Zgrada
Postavljanje
mjerljivih ciljeva
Energetski
pregledi
Gospodarenje
energijom
Stanje zgrade
Potencijal ušteda
Prijedlo...
SGE
Sustavno gospodariti energijom znači kontinuirano poboljšavati
energetsku efikasnost i održivo upravljati energetskim ...
M
LJUDI
PROCEDURE
I ZNANJA
OPREMA
Rezultat  POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Razvoj kapaciteta
(educirani i motivirani ...
Ukupan broj zgrada: 41
Troškovi za energiju (bez troškova sustava vodoopskrbe i odvodnje):
Zgrade  6.000.000,00 kn
Javna ...
Potpisali svi gradovi (127)
i županije (20)
Republike Hrvatske
5. Energetska povelja
Registar zgrada
ISGE
Gospodarenje energijom
na lokalnom, regionalnom
i nacionalnom nivou
Gospodarenje energijom na
razini ...
Gradovi i županije
Gradovi Županije Ukupno
Pismo namjere
102
(127)
20
(20)
122
(147)
EE uredi 85 16 101
EE politike 87 14 ...
Objekti u vlasništvu JLRS
JLRS
Nadležne
institucije
EE Info
točka
ISGE
EE
ured Građani
Model SGE u gradovima i županijama
...
SGE – rezultati
1. Postignuta viša razina
informiranosti i stručnosti
o EnU u zgradarstvu
2. Uspostavljen jedinstveni
info...
Državne institucije i organizacije
Osnovana struktura EE timova na različitim razinama
• uspješni EE timovi na objektima: ...
Edukacija zaposlenika u državnim
institucijama
• kroz različite razine edukacije je programom
obuhvaćeno oko 14.000 polazn...
Uspostava Registra objekata u vlasništvu i
korištenju državnih institucija u bazi ISGE-a
• uneseno 3750 objekata (fizički ...
Tehnička pomoć EE timovima
u pripremi tehničke dokumentacije
• 145 provedenih energetskih pregleda
• 197 izdanih energetsk...
• 278 mjerila električne energije, vode, plina, pare lož
ulja dostavlja u ISGE potrošnju svakih 60 minuta
• sustav instali...
Informacijski sustav za gospodarenje
energijom - ISGE
• Internet aplikacija - glavni alat za kontinuirano prikupljanje
pod...
ISGE početna stranica
ISGE korisničko sučelje
ISGE unos računa
ISGE zaključavanje računa
ISGE grafovi računa
ISGE grafovi očitanja
Rujan 2013.:
uneseno gotovo 8.500 od 11.000 (procjena) javnih zgrada
(ukupno više od 10.900 energetskih troškovnih centara...
1.131.209 računa energenata i vode** (oko 10.000 tjedno)
21.319 mjernih mjesta potrošnje za 17 energenata
436 distributera...
Naziv energenta Godina Izračunata količina [m³] Broj zaključanih računaKoličina [m³] / broj računa
Voda 2007 7443351,919 3...
Ljudski resursi 2006. – 2013.
• Centralni ured: Zagreb
• Regionalni uredi:
o Osijek
o Rijeka
o Zadar
o Split
0
50
100
150
...
Uložena financijska sredstva 2006. - 2013.
Donator Iznos (kn)
GEF 24.584.000
FZOEU 86.834.000
MINGO 2.560.500
MGIPU 125.00...
Nastavak provedbe aktivnosti
• Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU),
Agencija za pravni promet i posre...
Kapaciteti:
razvoj potrebnih ljudskih kapaciteta (znanje i praktično
iskustvo) za SGE i provedbu projekata poboljšanja EE
...
Procijenjene uštede na razini svih objekata u ISGE-u (apsolutni iznosi)
Godina Potrošnja (kWh) Ušteda (kn) Emisije CO2 (t)...
Analiza ostvarenih ušteda
• Ukupno procijenjena ušteda od 2010.g. do kraja 2012.g. je
veća od 113 milijuna kuna – oko 6,40...
Analiza potencijala
Troškovi za energiju i ovisnost o uvozu u RH
BDP u RH 2011.
334 milijardi kuna
(44 milijardi €)
Ukupna...
Troškovi za energiju RH  15% BDP-a
Troškovi za energiju u RH 2011.  50 milijardi kuna
(6,5 milijardi €)
Od toga u gradov...
Prezentirali:
• Goran Čačić, nacionalni voditelj EE projekta
• Zoran Bogunović, koordinator marketinga i komunikacije
• Ml...
Osam godina EE projekta
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Osam godina EE projekta

508 views

Published on

Osam godina EE projekta

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Osam godina EE projekta

 1. 1. „Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj” EE Projekt 2006. – 2013.
 2. 2. EE Projekt • Projekt pokrenut krajem 2005. g. od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i UNDP-a • Početno financiranje putem Globalnog fonda za okoliš (Global Environment Facility – GEF) • Posljednje dvije godine projekt je financiran gotovo u potpunosti iz nacionalnih izvora financiranja
 3. 3. Javni sektor mora voditi primjerom • Poboljšanje energetske efikasnosti (EE) u sektoru zgradarstva • Smanjenje emisija stakleničkih plinova • Sustavni pristup gospodarenju energijom • Poticanje promjena tržišta EE usluga Ciljevi projekta
 4. 4. Komponente EE projekta • Pilot projekt „Uvođenje sustavnog gospodarenja energijom u Grad Sisak”, veljača 2006.g. • Informativno edukativna kampanja, siječanj 2007.g. • Projekt „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u RH” – SGE projekt, prosinac 2007.g. • Program Vlade RH “Dovesti svoju kuću u red” (eng. „House in Order”) – HIO Program, listopad 2008.g.
 5. 5. Stanje 2005. godine • Energetska efikasnost (EE) samo riječima prisutna u zakonodavstvu • Javni sektor ne provodi nikakve značajne EE aktivnosti/projekte • Nema sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru • Generalni nedostatak informacija i znanja o primjenjivim mjerama EE i gospodarenju energijom
 6. 6. Prepreke? • Nedovoljna svijest, kapaciteti i znanje (posebice u javnom sektoru) za pripremu i provedbu EE projekata • Nepostojanje jasne organizacijske strukture i infrastrukture s definiranim odgovornostima, dužnostima i ciljevima • Opći stav u javnom sektoru: „Troškovi za energiju su fiksni, na njih ne možemo utjecati, a ionako ih plaća „netko drugi”.”
 7. 7. Koraci na putu do rezultata 1. Informativno edukativne aktivnosti 2. Tehnička pomoć u razvoju i izmjenama zakonodavstva 3. Razvoj metodologije sustavnog gospodarenja energijom (SGE) 4. Pilot projekt Sisak 5. Energetska povelja 6. Provedba na nacionalnoj razini
 8. 8. 1. Informativno edukativne aktivnosti
 9. 9. Istraživanje tržišta 2007., 2010. i 2013. godine
 10. 10. Harmonizacija HR i EU zakonodavstva: • Program energetske učinkovitosti RH od 2008-2016 • Energetska strategija • Prvi Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti (2008-2010) • Drugi Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti (do 2013) • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji - ZUKE • Niz drugih pod zakonskih akata i tehničkih dokumenata 2. Tehnička pomoć u razvoju i izmjenama zakonodavstva
 11. 11. Zgrada Postavljanje mjerljivih ciljeva Energetski pregledi Gospodarenje energijom Stanje zgrade Potencijal ušteda Prijedlog mjera Mjerenja Izvještavanje (poglavarstvo, korisnici zgrada) Sustavno gospodarenje energijom Donošenje odluka Plan provođenja Izvršavanje jednostavnih korektivnih mjera Planiranje opsežnih korektivnih mjera velika odstupanja od ciljeva Analiza podataka mala odstupanja od ciljeva Provođenje projekata poboljšanja energetske efikasnosti Potpora provođenju Ured za gospodarenje energijom (EE ured) Lokalni energetski menadžer Tim za gospodarenje energijom Građani EE Kutak EE Info centar 3. Metodologija sustavnog gospodarenja energijom - SGE
 12. 12. SGE Sustavno gospodariti energijom znači kontinuirano poboljšavati energetsku efikasnost i održivo upravljati energetskim resursima kroz sustavno praćenje i analizu potrošnje energije (mjesečno; tjedno; dnevno), tako da u svakom trenutku znamo: GDJE trošimo energiju KAKO trošimo energiju KOJE energente trošimo KOLIKO energije trošimo i koliko nas to košta TKO je zadužen za gospodarenje energijom ŠTO možemo učiniti da smanjimo potrošnju energije
 13. 13. M LJUDI PROCEDURE I ZNANJA OPREMA Rezultat  POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI Razvoj kapaciteta (educirani i motivirani ljudi) Organizacijska struktura (zadane odgovornosti i ciljevi analitičke procedure i znanje) Provedba (Mjerenje i potvrda rezultata) ZNANJE i obrazovanje je ključno za uspjeh! Ključne komponente SGE-a
 14. 14. Ukupan broj zgrada: 41 Troškovi za energiju (bez troškova sustava vodoopskrbe i odvodnje): Zgrade  6.000.000,00 kn Javna rasvjeta  3.500.000,00 kn Broj provedenih projekata do 2011. godine: 28 Ukupna investicija:  16.000.000 kn Raspodjela investicija: Grad Sisak 87% Sufinanciranje FZOEU 13% Rezultat: 13% smanjenje troškova za energiju na godišnjoj razini  1.300.000 kn/godinu  400 tona CO2/godinu 4. Pilot projekt Sisak
 15. 15. Potpisali svi gradovi (127) i županije (20) Republike Hrvatske 5. Energetska povelja
 16. 16. Registar zgrada ISGE Gospodarenje energijom na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou Gospodarenje energijom na razini pojedine zgrade 6. Provedba na nacionalnoj razini GRADOVI I ŽUPANIJEDRŽAVNE INSTITUCIJE
 17. 17. Gradovi i županije Gradovi Županije Ukupno Pismo namjere 102 (127) 20 (20) 122 (147) EE uredi 85 16 101 EE politike 87 14 101 EE tim 359 43 402 Samostalni EE ured 5 3 8
 18. 18. Objekti u vlasništvu JLRS JLRS Nadležne institucije EE Info točka ISGE EE ured Građani Model SGE u gradovima i županijama ZUKE
 19. 19. SGE – rezultati 1. Postignuta viša razina informiranosti i stručnosti o EnU u zgradarstvu 2. Uspostavljen jedinstveni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) 3. Potaknuta ulaganja u primjenu tehničkih i ne- tehničkih mjera povećanja EnU i primjene OiE •95 radionica Uspostava registra: 2.350 polaznika •154 ISGE radionica za krajnje korisnike: 1.550 polaznika •24 tečaja za Energetske savjetnike: 610 polaznika •Broj objekata: 6.200 •Uneseni opći podaci: 4.270 objekata •Redoviti unos računa: 3.050 objekta •Do prvog kvartala 2012. g. realizirano 196 projekata u koje je uloženo 163.292.942 kn
 20. 20. Državne institucije i organizacije Osnovana struktura EE timova na različitim razinama • uspješni EE timovi na objektima: proaktivni, posvećeni instituciji i objektu, spremni iskoristiti pruženu tehničku pomoć, samostalno pokreću aktivnosti • način korištenja sredstava iz proračuna nije stimulativan za proaktivne EE timove – računi za energente uvijek se plate Ministarstva Vlade RH 20 - Institucije unutar ministarstava 125 Ostale državne organizacije 15
 21. 21. Edukacija zaposlenika u državnim institucijama • kroz različite razine edukacije je programom obuhvaćeno oko 14.000 polaznika • Zahvaljujući promjeni ponašanja nakon održane edukacije, izmjerili smo uštede do 6% Dvosmjerni proces: • Kontinuirano prilagođavanje programa i publikacija • kroz aktivnosti educirano 220 asistenata, koji nakon završetka fakulteta nastavljaju profesionalni život
 22. 22. Uspostava Registra objekata u vlasništvu i korištenju državnih institucija u bazi ISGE-a • uneseno 3750 objekata (fizički podaci o objektu, računi za bar jednu godinu) • osnova za pretraživanje objekata po parametrima (način korištenja, m2, kWH, broj korisnika,…) te izradu prioriteta za energetsku obnovu Za punu funkcionalnost neophodno je: • cjelovit unos ostatka objekata i računa za postojeće objekte • povezivanje s drugim informatičkim sustavima
 23. 23. Tehnička pomoć EE timovima u pripremi tehničke dokumentacije • 145 provedenih energetskih pregleda • 197 izdanih energetskih certifikata • 11 detaljnih investicijskih studija • 22 idejna, glavna ili izvedbena projekta • 31 idejna rješenja i podrške pri projektiranju za ugradnju toplinske izolacije ili solarnih sustava
 24. 24. • 278 mjerila električne energije, vode, plina, pare lož ulja dostavlja u ISGE potrošnju svakih 60 minuta • sustav instaliran na 46 lokacija (zgrade ministarstava, 16 najvećih bolnica, 4 najveća fakulteta, 3 zatvora,…) Sustav daljinskog mjerenja potrošnje energenata i vode • sustav je projektiran skalabilno i spreman je prihvatiti podatke sa 550 objekata koji imaju zakonsku obvezu prema ZUKE-u (NN 152/08, 55/12) jer imaju godišnju potrošnju energenata i vode veću od 300.000 kn.
 25. 25. Informacijski sustav za gospodarenje energijom - ISGE • Internet aplikacija - glavni alat za kontinuirano prikupljanje podataka, praćenje i analizu potrošnje energije i vode u zgradama • Omogućuje jednostavne analize i interpretacije potrošnje energije i vode na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini s jednog centralnog mjesta. • Jednostavan pristup s bilo kojeg računala s pristupom internetu.
 26. 26. ISGE početna stranica
 27. 27. ISGE korisničko sučelje
 28. 28. ISGE unos računa
 29. 29. ISGE zaključavanje računa
 30. 30. ISGE grafovi računa
 31. 31. ISGE grafovi očitanja
 32. 32. Rujan 2013.: uneseno gotovo 8.500 od 11.000 (procjena) javnih zgrada (ukupno više od 10.900 energetskih troškovnih centara – ETC) Ukupno više od 3.650 korisničkih računa (1498 aktivnih). ISGE objekti i korisnici
 33. 33. 1.131.209 računa energenata i vode** (oko 10.000 tjedno) 21.319 mjernih mjesta potrošnje za 17 energenata 436 distributera energenata i vode 331 automatskih mjernih mjesta 4.376.905 očitanja od čega: 3.737.084 daljinskih SCADA očitanja 639.821 ručnih očitanja * - različite agencije, državne institucije, Ured Predsjednika, Vlada i Sabor RH, itd. ** - udio energenata: električna energija: 628.501 voda: 313.174 prirodni plin: 132.129 ekstra lako lož ulje 25.753 114 gradova (od127) 20 županija (20 bez ZG) 20 Ministarstava (20) 24 općina 25 ostalih institucija* ISGE statistika unosa
 34. 34. Naziv energenta Godina Izračunata količina [m³] Broj zaključanih računaKoličina [m³] / broj računa Voda 2007 7443351,919 30463 244,341 Voda 2008 8588021,257 34961 245,646 Voda 2009 8772991,439 35594 246,474 Voda 2010 8755596,769 38348 228,320 Voda 2011 8385436,342 41754 200,830 Voda 2012 5637104,380 34041 165,597 Naziv energenta Godina Izračunata količina [kWh] Broj zaključanih računaKoličina [kWh] / broj računa Električna energija 2007 286739368,645 42170 6799,606 Električna energija 2008 382219074,600 51544 7415,394 Električna energija 2009 403819055,630 69738 5790,517 Električna energija 2010 429613646,351 93957 4572,450 Električna energija 2011 398470429,940 97285 4095,908 Električna energija 2012 309890233,240 75157 4123,238 70 % ISGE promjena trendova 0.000 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Voda [m3] / broj zaključanih računa 0.000 1000.000 2000.000 3000.000 4000.000 5000.000 6000.000 7000.000 8000.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Električna energija [kWh] / broj zaključanih računa
 35. 35. Ljudski resursi 2006. – 2013. • Centralni ured: Zagreb • Regionalni uredi: o Osijek o Rijeka o Zadar o Split 0 50 100 150 200 250 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VANJSKI SURADNICI 9 34 65 74 116 167 123 115 STALNI ZAPOSLENICI 5 6 16 29 37 53 49 40
 36. 36. Uložena financijska sredstva 2006. - 2013. Donator Iznos (kn) GEF 24.584.000 FZOEU 86.834.000 MINGO 2.560.500 MGIPU 125.000 Međunarodne organizacije (GtZ, UNESCO, OICE, ICE) 565.600 Privatni sektor (RH) 1.092.000 Gradovi i županije (RH) 1.245.400 UNDP 4.284.000 UKUPNO 121.290.500
 37. 37. Nastavak provedbe aktivnosti • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i UNDP 29. kolovoza 2013 g. potpisali su sporazum o prijenosu aktivnosti, ljudskih i ostalih resursa • Nakon 31.10.2013.g.: – MGIPU krovni nositelj aktivnosti gospodarenja energijom – FZOEU preuzima provedbu energetskih pregleda i informativno edukacijskih aktivnosti – APN preuzima koordinaciju SGE-a, administraciju i razvoj ISGE sustava, koordinacija gospodarenja energijom EE timovi u ministarstvima, gradovima i županijama samostalno nastavljaju s provedbom aktivnosti u svom djelokrugu
 38. 38. Kapaciteti: razvoj potrebnih ljudskih kapaciteta (znanje i praktično iskustvo) za SGE i provedbu projekata poboljšanja EE Proces: uspostavljena organizacijska struktura za SGE na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou Alat: razvijen i uspostavljen nacionalni Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE Rezultat: uspostavljena osnova za kontinuirano i sustavno gospodarenje energijom u Hrvatskoj Zaključak
 39. 39. Procijenjene uštede na razini svih objekata u ISGE-u (apsolutni iznosi) Godina Potrošnja (kWh) Ušteda (kn) Emisije CO2 (t) 2011 69.558.000 32.685.000 17.826 2012 69.437.000 36.752.000 19.126 Procjena s korekcijom HDD (bez korekcije električne energije) 2011 106.368.000 47.603.000 26.493 2012 141.830.000 66.091.000 19.079 6,40% Model: • 1540 analiziranih objekata, NKP cca. 1.6 milijuna m²; • „Zaključani” računi za 5 godina (2008.-2012.) • Bazna godina 2010.g., uštede u 2011.g. i 2012.g. • Potrošnja normalizirana prema broju stupanj-dana grijanja – HDD • Izračunata ušteda 49.420.000 kWh; 20.028.000 kn Ekstrapolacija modela na sve objekte u ISGE-u (NKP cca. 8.2 mil.m²) Analiza ostvarenih ušteda
 40. 40. Analiza ostvarenih ušteda • Ukupno procijenjena ušteda od 2010.g. do kraja 2012.g. je veća od 113 milijuna kuna – oko 6,40% godišnje • Uz pretpostavku istog trenda kao u 2012.g., uštede do rujna 2013.g. iznose gotovo 150 milijuna kuna • Uštede su ostvarene uz vrlo mali broj provedenih projekata cjelovite rekonstrukcije zgrada! • Provedbom projekata dodatni potencijal ušteda je ogroman, čak od 30 – 50%!
 41. 41. Analiza potencijala Troškovi za energiju i ovisnost o uvozu u RH BDP u RH 2011. 334 milijardi kuna (44 milijardi €) Ukupna potrošnja energije u RH 2011.* 384 petajoula (PJ) od toga iz uvoza** 74% Troškovi za energiju u RH 2011.  50 milijardi kuna (6,5 milijardi €)  15% BDP-a Izvor podataka: Publikacija Energija u Hrvatskoj 2011, EIHP. 2012 * - eng. Total Primary Energy Supply – Ukupna potrošnja energije prije transformacija ** - Količina uvezene energije (Energy import) u 2011. iznosi 283 PJ. Količina izvezene energije (Energy export) u 2011 iznosi 88 PJ. Razlika 195 PJ. Pretpostavka je da svu uvezenu energiju potrošimo u RH tada je udio energije iz uvoza 74%; oduzmemo li izvezenu količinu energije tada udio iznosi 51%
 42. 42. Troškovi za energiju RH  15% BDP-a Troškovi za energiju u RH 2011.  50 milijardi kuna (6,5 milijardi €) Od toga u gradovima 50% ili  25 milijardi kuna (3,25 milijarde €) Potencijal za uštede 30% ili  7,5 milijardi kuna (1 milijarda €) = 2,25% BDP-a Potencijal za uštedu provedbom projekata Analiza potencijala
 43. 43. Prezentirali: • Goran Čačić, nacionalni voditelj EE projekta • Zoran Bogunović, koordinator marketinga i komunikacije • Mladen Antolić, koordinator SGE Projekta • Tomislav Veliki, koordinator HIO Programa • Marin Mastilica, nacionalni administrator ISGE-a • Marina Mijatović, voditeljica financija i operativnh poslova Hvala!

×