Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leds 1st worshop_jelavic

840 views

Published on

Vladimir Jelavic, EKONERG

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leds 1st worshop_jelavic

 1. 1. 1st Workshop on developing Croatian Low-Emission Development Strategy Ministry of Environmental and Nature Protection (MZOIP), UNDP Thursday 14th June 2012, Zagreb, HGK, Nova cesta 3-7 Review of relevant documents for background information Vladimir Jelavić dr.sc. EKONERG
 2. 2. Energy and climate documentsThe Plan for protection and improvement of air quality in Croatia for forthe period of 2008. to 2011. (NN 61/08)HGH emission reduction scenarios for post-Kyoto period till 2009., with view on 2030and 2050. (EKONERG, 2009)Croatian energy sector development strategy, (NN 130/09)Fifth National Communication of Croatia under the UNFCCC, (MZOPUG, 2010)Plan for implementation of article 3.3 and 3.4 of Kyoto protocol (EKONERG,andCroatian Forest Company, 2010)Draft National Renewable Action Plan, Republic of Croatia, Prepared in accordancewith the requirements of Directive 2009/28/EC Article 4 (1,2) (Ministry of Economy,Labour and Entepreneurship, 2010)Croatian GHG Emission Projection Report, (AZO, 2011)National Inventory Report for 2010, (AZO, 2012)
 3. 3. The Plan for protection and improvement of air quality in Croatia for for the period of 2008. to 2011. (NN 61/08) 3/26
 4. 4. HGH emission reduction scenarios for post-Kyoto period till 2009., with view on 2030 and 2050. (EKONERG, 2009) Glavne mjere za smanjenje emisije održivog scenarija 70000 60000 Nova nuklearna 1000 MW CCS-izdvajanje i skladištenje CO2 50000 Mjere u sektoru otpad Mjere u poljoprivredi 40000 Mjere u industrijskim procesima Gg CO2-eq Promjena goriva i ostale mjere 30000 Obnovljivi izvori energije Energetska učinkovitost 20000 Održivi scenarij 10000 0 2005 2010 2015 2020 2025 2030 4/26
 5. 5. HGH emission reduction scenarios for post-Kyoto period till 2009.,with view on 2030 and 2050. (EKONERG, 2009) -22% u odnosu na BAU, u 2020. godini 70000 60000 50000 2q -e 40000 -5% u odnosu na Baznu godinu O G C 30000 g 20000 10000 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Scenarij bez mjera Scenarij s mjerama Scenarij s dodatnim mjerama -5% u odnosu na Baznu godinu 5/26
 6. 6. ‘Green book’ - Croatian energy sector development strategy, (NN 130/09) 6/26
 7. 7. Fifth National Communication of Croatia under the UNFCCC, (MZOPUG, 2010) GHG emission of Republic of Croatia and targets 40000 35000 30000 25000 GgCO2-eq 20000 GHG emission Base year 15000 95% of Base year 10000 95% of year 1990 5000 0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Peto nacionalno izvješće RH prema UNFCCC-u, MZOPUG 2009
 8. 8. Draft National Renewable Action Plan, Republic of Croatia, Prepared in accordance with the requirements of Directive 2009/28/EC Article 4 (1,2) (Ministry of Economy, Labour and Entepreneurship, 2010)  Example – transport sector 8/26
 9. 9. The main measures till 2020- Energy efficiency - According EU directive 206/32/EC, 10% energy consumption reduction in 2020 comparing to average consumption in 2001-2005 9/26
 10. 10. % Strategy) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Bu lg ar ia La tv R ia om an C ia ro a Sl tia Renewable sources ov ak i E a C s to ze ni ch a R Li ep. th ua ni Po a la H n un d ga Sl ry ov en i Fi a nl a Lu nd xe m Po b. rtu ga C l yp ru s M al ta Sp a10/26 Be in lg iu G m re ec Au e st Sw ria ed The main measures till 2020 en EU -2 7 Ita N ly et he G r er l . m an Fr y an ce Ire la nd U Increase comparing the year 2005 D K en m ar k - 20% of gross net consumption in 2020, calculated target (Energy
 11. 11. The main measures till 2020Renewable energy:Sectorial goals: - 35% in electricity production - 10% in transport - 21% in heating and coolingContribution to 20% target: - RES in electricity 9,2 % - RES in transport 2,2 % - RES in heating and cooling 8,6% 11/26
 12. 12. The measures in other sectors In process industry In waste management In agriculture In land use change and forestry (LULUCF) 12/26
 13. 13. Where we can reduce emissions? 13/26
 14. 14. Where in energy sectors? 14/26
 15. 15. Through indicators Udio Hrvatske u Svijetu, % Države Priloga 1 CO2eq/stanovnik u odnosu na BDP/ stanovnik Površina 0,2 30 0,15 25 EU CO2-eq em isija 0,1 Stanovnika 20 Hrvatska 2004 tCO2-eq/stanovnik 0,05 15 0 10Proizvodnja el.en. Nom inalni BDP 5 0 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Ukupna potrošnja US$/stanovnik (PPP 2004) energije Low carbon pathway for Croatia 15/26
 16. 16. ZaključnoPrilike:- Smanjenje ovisnosti o uvozu- Smanjenje troškova u sektorima gdje se primjenjuje energetska efikasnost- Povećanje sigurnosti energetske opskrbe- Razvoj novih gospodarskih aktivnosti i otvaranje radnih mjesta- Smanjenje onečišćenja zrakaIzazovi:- Kako ubrzati primjenu OIE- Socio-gospodarski aspekt povećanja cijena zbog troškova ugljika- Opasnosti gubitka konkurentnosti i povećanje ovisnosti o stranim tehnologijama- ‘curenje ugljika’- Odluka o primijeni CCS- Nuklearna energija 16/26
 17. 17. Thank you

×