Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30.1.2013, Jyväskylä

883 views

Published on

Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia
EU:n tulevaisuus ja Suomi – Mitä vuosi 2013 tuo tullessaan?
Jyväskylä 30.1.2013
Jouni Timonen, Suomen Pankki

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia - 30.1.2013, Jyväskylä

 1. 1. Talous- ja rahaliiton kehittäminen – kohti eurooppalaista pankkiunionia EU:n tulevaisuus ja Suomi – Mitä vuosi 2013 tuo tullessaan? Jyväskylä 30.1.2013 Jouni Timonen SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
 2. 2. Pankkiunionin taustaaYhteinen rahapolitiikka, integroituneet rahoitusmarkkinatja rajat ylittävien rahoitusvirtojen kasvu sekä kansallinenpankkivalvonta loivat hauraan kokonaisuudenPankin ja sen kotivaltion välillä kaksisuuntainenriippuvuus, ”kohtalonyhteys”Pankkien valvonnalle ja kriisinratkaisulle tarvitaannykyistä paremmat instituutiot SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
 3. 3. PankkiunioniPankkiunionin kriittiset elementit: Kriisinratkaisu Talletussuoja Pankkivalvonta Ylikansallinen - Viranomaisvaltuudet ja - Harmonisointi - Tehokas ylikansallinen ja kriisinratkaisumenettely - Rahoitetaan pankeilta yhdenmukainen valvonta - Sijoittajan vastuu (bail-in) kerättävillä maksuilla Pankkituki (bail-tuki) -out) Kun tämä toteutetaan huolella... - Kallis, poliittisesti latautunut ...tämän tarve pienenee merkittävästi - Tapauskohtainen poliittinen harkinta SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
 4. 4. Pankkiunionin eteneminenPoliittinen tahtotila kesäkuun 2012 EU huippukokouksessaKomission ehdotus syyskuussa 2012EU:n huippukokous joulukuussa 2012– Poliittinen yhteisymmärrys lainsäädännöstä– Käytännön valmistelujen toteuttaminen 2013– Tavoite: yhteinen pankkivalvontamekanismi aloittaa toimintansa 1.3.2014Tekninen valmistelutyö EKP:ssä käynnissä syksystä 2012lähtien SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
 5. 5. Yhteinen pankkivalvontamekanismi EKP:n yhteyteenValvonnan hallintomalli– EKP:n rahapolitiikan itsenäisyys turvataan – valvontapäätökset valmistellaan valvontaneuvostossa (Supervisory Board)– Yhteisötason vs. kansallisten valvojien rooli – valtaosa käytännön työstä kansallisille valvojilleKattavuus– Pankki EKP:n suoraan valvontaan, jos • taseen loppusumma ylittää 30 mrd € • tase/bkt ylittää 20 % ja taseen loppusumma vähintään 5 mrd € • se saa suoraa julkista tukea ERVV:stä tai EVM:stä– Kustakin osallistuvasta maasta vähintään kolme tärkeintä pankkia EKP:n suoraan valvontaan– Tarvittaessa mikä tahansa pankki voidaan ottaa EKP:n valvontaan SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
 6. 6. Tavoitteena parantaa valvonnan uskottavuuttaValvonnan laatu paranee, kun euroalueella noudatetaankattavasti yhtenäisiä valvonnan kriteereitä ja käytäntöjäEuroalueen finanssisektoria uhkaaviin riskeihin voidaanpuuttua voimallisestiSuurten, ylikansallisten pankkien valvonta vahvistuuValtioiden ja pankkien välistä haitallista kytköstä voidaanheikentää 6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 11.2.2013
 7. 7. Kriisinratkaisu ja sijoittajan vastuu- veronmaksajien ”piikki” kiinniKomission ehdotus pankkien elvytys- ja kriisinratkaisu-kehyksestä (kesäkuu 2012)– Yhtenäinen kriisinratkaisukehikko ja -työkalut viranomaisilleKolme keskeistä elementtiä:1. Pankeille suunnattu erityinen kriisinratkaisumenettely2. Pankkien uskottavat kriisinratkaisusuunnitelmat3. Sijoittajan vastuu bail-in mekanismilla; velkojen arvon alentaminen tai muuntaminen osakepääomaksi Yhteisötason kriisinratkaisumekanismi– Komission ehdotus 2013 aikana SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
 8. 8. Kriisinratkaisu ja sijoittajan vastuu $ Pankki Resoluutio- Rakennejärjestelyt si o se s viranomainen reso luu tiopr - siltapankki - roskapankki - päättää kuinka toimitaan Rahoitusmuodot Ongelmapankki saavuttaa ko nk - bail-in”todennäköisesti kaatumassa” u rs si - resoluutiorahasto pisteen - talletussuojarahasto SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
 9. 9. TalletussuojaNykyisissä kansallisissa järjestelmissä suuria eroja– Nopea järjestelmien yhdistäminen ei ole mahdollistaYhteisen talletussuojan rakentamisessa voidaan edetäpankkiunionin muita vaiheita hitaammin– Yhteinen talletussuojamekanismi voitaisiin kerryttää asteittain yhdenmukaisin säännöin– Riskinjako-, ei tulonsiirtojärjestelmä SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
 10. 10. Mikä on talletussuoja?Mikä on talletussuoja?– Talletussuojan ensisijainen tarkoitus on estää talletuspaot tilanteessa, jossa pankki ajautuu vaikeuksiin– Talletussuojan enimmäismäärä € 100 000– Talletussuojarahaston tarkoitus on tallettajien saatavien turvaaminen ja ripeä takaisinmaksu– Talletussuojarahasto kerää kannatusmaksuja jäseniltään eli pankeilta– Rahaston varojen suhde suojattuihin talletuksiin on n.1% SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
 11. 11. Katkaisuhoitoa pankkien ja valtioiden väliseen kohtalonyhteyteenLyhyt aikaväli– Euroalueen päämiehet sopivat kesäkuussa 2012, että toimivan yhteisen valvontamekanismin käynnistämisen jälkeen Euroopan vakausmekanismilla (EVM) on mahdollisuus pääomittaa suoraan ongelmapankkejaKeskipitkä/pitkä aikaväli– Uusi kriisinratkaisukehikko ja sijoittajanvastuun (bail-in) tehokas toteuttaminen– Merkittävä parannus pankkien ”liian-suuri-kaatumaan” ongelmaan ja markkinakurin puutteeseen mahdollinen SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
 12. 12. Valuuttakurssi-/ Sota, vaihtotasekriisi Finanssikriisi katastrofit Reaalitalouden romahdus 1. Romahduttaa valtioiden 5. Tappiot ja omien varojen verotulot ja kasvattaa puute rajoittavat luotonantoa menoja 4. Rahoituskustannusten kasvu heikentää pankkien kannattavuutta 2. Valtioiden lainojen korot nousevat PankkienValtioiden raju varainhankinnanvelkaantuminen 3. Valtioiden velanotto syrjäyttää vaikeutuminen pankkien varainhankintaa SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
 13. 13. Kiitos!SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND

×