Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Remiza grafika

1,000 views

Published on

 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Remiza grafika

 1. 1. DACHÓWKA KARPIÓWKA W KORONK ISTNIEJ CA CEG A SUROWA ELEWACJA FRONTOWA BBG- PROJEKT BART OMIEJ B BI SKI W OC AWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88 OBIEKT REMONT BUDYNKU STAR A REMIZ A AD RES W OC AWEK UL. ABIA 8 DZ . NR 129 KM 45 Nr.Rys. T YTU RYSUNKU ELEWACJA FRONT OWA Skala 1 1:50 ELEWACJA FRONTOWA 1 : 50 PROJEKTOWA Specjalno Data MGR IN . ARCH . KPOKK IA 18/ 2005 architekt oniczna do BART OMI EJ B BI SKI projektowania bez ogranicze 20.07.2009 SPRAWD ZAJ CY ARCH . Nr.upraw.bud. Specjalno Data Podpis MGR .IN . ARCH . UAN-V-838 6-5/41/84 Wk architekt oniczna do ANNA C ET NER projektowania bez ogranicze 20.07.2009PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 2. 2. DACHÓWKA KARPIÓWKA URZ DZENIA I OBRÓBKI BBG-PROJEKT BART OMIEJ B BI SKI ELEWACJE WG KOLORYTNIKA W KORONK Z BLACHY TYTAN CYNK W OC AWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88 BASF S 1020-Y30R OBIEKT REMONT BU DYNKU STAR A REMIZ A ELEWACJE I OBRAMOWANIA WG KOLORYTNIKA ISTNIEJ CA CEG A ADRES BASF S 0505-Y30R W OC AWEK UL. ABIA 8 DZ. NR 129 KM 45 Nr.Rys. SUROWA T YTU RYSUN KU ELEWACJA BOC ZNA Skala 2 COKÓ P YTKI GRANITOWE 1:50 BUDYNEK S SIEDNI PADANG DARK (SZARY) ELEWACJA BOCZNA 1 : 50 PROJEKTOWA Specjalno Data MGR IN . ARCH. KPOKK IA 18/2005 architektonic zna do BART OM IEJ B BI SKI projek towania bez ogranic z e 20.07.2009 SPRAWDZAJ CY ARCH. Nr.upraw.bud. Specjalno Data Podpis MGR.IN . ARCH. UAN-V-8386-5/41/84 W k architektonic zna do ANNA CETNER projek towania bez ogranic z e 20.07.2009PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 3. 3. ELEWACJA TYLNA 1 : 50 DACHÓWKA MARSYLKA URZ DZENIA I OBRÓBKI ELEWACJE WG KOLORYTNIKA BASF S 1020-Y30R Z BLACHY TYTAN CYNK BBG- PROJEKT BART OMIEJ B BI SKI ELEWACJE I OBRAMOWANIA WG KOLORYTNIKA W OC AWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88 ISTNIEJ CA CEG A SUROWA BASF S 0505-Y30R OBIEKT REMONT BUDYNKU STAR A REMIZ A AD RES W OC AWEK UL. ABIA 8 DZ . NR 129 KM 45 Nr.Rys. COKÓ P YTKI GRANITOWE T YTU RYSUNKU ELEWACJA TYLNA Skala 3 BUDYNEK S SIEDNI PADANG DARK (SZARY) 1:50 PROJEKTOWA Specjalno Data MGR IN . ARCH . KPOKK IA 18/ 2005 architekt oniczna do BART OMI EJ B BI SKI projektowania bez ogranicze 20.07.2009 SPRAWD ZAJ CY ARCH . Nr.upraw.bud. Specjalno Data Podpis MGR .IN . ARCH . UAN-V-838 6-5/41/84 Wk architekt oniczna do ANNA C ET NER projektowania bez ogranicze 20.07.2009PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 4. 4. DACHÓWKA MARSYLKA URZ DZENIA I OBRÓBKI BBG-PROJEKT BART OMIEJ B BI SKI ELEWACJE WG KOLORYTNIKA BASF S 1020-Y30R Z BLACHY TYTAN CYNK W OC AWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88 OBIEKT REMONT BU DYNKU STARA REMIZ A ELEWACJE I OBRAMOWANIA WG KOLORYTNIKA ISTNIEJ CA CEG A ADRES BASF S 0505-Y30R W OC AWEK U L. ABIA 8 DZ. NR 129 KM 45 Nr.Rys. SUROWA TYTU RYSUN KU ELEWACJ A BOCZNA Skala 4 COKÓ P YTKI GRANITOWE 1:50 BUDYNEK S SIEDNI PADANG DARK (SZARY) ELEWACJA BOCZNA 1 : 50 PROJEKTOWA Specjalno Data MGR IN . ARCH. KPOKK IA 18/2005 architek tonic zna do BART OM IEJ B BI SKI projektowania bez ogranicz e 20.07.2009 SPRAWDZAJ CY AR CH. Nr.upr aw.bud. Specjalno Data Podpis MGR.IN . ARCH. UAN-V-8386-5/41/84 W k architek tonic zna do ANN A CETN ER projektowania bez ogranicz e 20.07.2009PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 5. 5. B A WC A: 6,26 m2 H: 2,92 m 20,4 8,8 90,0 90,0 26,3 235,5 SALA - BRYDZ SALA - SENIOR KUJAWY A: 19,68 m2 120,5 109,0 6,0 A: 17,69 m2 D4 H: 3,37 m H: 3,29 m 125,5 109,0 6,0 ±0,00 ±0,00 ±0,00 1,20 2,95 ±0,00 H:3,00 m 52,7 14,4 109,0 73,3 27,0 53,4 SUFIT PODWIESZONY WC 337,5 434,0 POM.GOSP. A: 1,79 m2 132,0 108,5 27,0 85,0 109,0 116,5 29,0 92,0 109,9 203,2 A: 2,27 m2 H: 3,29 m H: 3,29 m WC 121,2 D2109,0 220,8 D3109,0 262,1 109,9D3 5,0 188,1 A: 1,79 m2 109,0 nadpro e H: 3,29 m A H:3,29 m 80 stalowe KOMUNIKACJA ±0,00 205 54,0 101,0 549,0 A: 37,68 m2 A 109,0 124,0 14,0 207,1 221,0 SUFIT PODWIESZONY H:3,00 m 90 H:2,71 m 205 H:2,02 m 194,0 101,0 479,0 22,0 48,0 D2109,0 352,0 591,0 520,0 PRZY ACZE CIEPL. 1 111,0 A: 4,02 m2 109,0 H: 3,29 m B 90  205 ±0,00 KSV-P 194,0 90,1 89,9 14,0  625 x 125 500 m3/h KSV-P H:2,02 m 78,0 625 x 125 SLUP ZABEZPIECZYC 214,5 54,5 500 m3/h 8,0 108,5 FARBA PECZNIEJACA 30,0 D1 B SZATNIA A: 9,51 m2 H: 3,29 m SALA - TA CA A: 142,92 m2  C 90 205 H: 3,47 m 99,0 17,5 KSV-P 625 x 125  500 m3/h 269,0 17,0 C KSV-P 625 x 125 C H:3,00 m 500 m3/h 1467 SUFIT PODWIESZONY ±0,00 1,40 ±0,00 2,20 D8 Ei30 286,0 100,0 SLUP ZABEZPIECZYC 132,0 130,0 124,0 FARBA PECZNIEJACA 23x15,5x26   H:3,29 m KSV-P KSV-P ±0,00 625 x 125 625 x 125 500 m3/h 500 m3/h 1 197,6 597,0 600,6 15,0 228,0 57,0 253,0 87,0 253,0 59,0 228,0 17,6 386,0 132,0 130,0 124,0 DZ2 DG1 DG2 DG2 DG1 -0,13 -0,13 53,5 24,0 115,0 84,0 134,0 24,0 53,5 15,5 228,0 57,0 253,0 87,0 253,0 59,0 228,0 78,0 14,0 1 760,5 B CIANY PROJEKTOWANE A UZUPE NIENIA CEGLANE BBG-PROJEKT BART OMIEJ B BI SKI W OC AWEK U L.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88 DOCIEPLENIE STYROPIAN 10 CM OBIEKT REMONT BUDYNKU STARA REMIZA CIANY DO ROZBIÓRKI ADRES W OC AWEK UL. ABIA 8 DZ. NR 129 KM 45 Nr.Rys. TYTU RYSUNKU RZUT PARTERU Skala 5 1:50 CIANY ISTNIEJ CE RZUT PARTERU 1 : 50 PROJEKTOWA Spec jalno Data MGR IN . ARCH. KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do BART OMIEJ B BI SKI projektowania bez ogranicze 20.07.2009 KANA WENTYLACYJNY+ SPRAWDZAJ CY ARCH. Nr.upraw.bud. Spec jalno Data Podpis OBUDOWA Z P YT GK MGR.IN . ARCH. UAN-V-8386-5/41/84 Wk architektoniczna do 20.07.2009 ANNA CETNER projektowania bez ograniczePDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 6. 6. B A DOCIEPLENIE STYROPIANEM 10 CM H:2,98 m H:2,70 m ZAPLECZE A: 7,18 m2 80 SALA SALA +3,62 205 A: 25,99 m2 A: 26,13 m2 H: 2,57 m H: 3,21 m 246,1 WC A: 5,17 m2 +3,92 H: 2,88 m 122,0 97,0 +3,92 219,0 KANA WENTYLACJI KANA WENTYLACJI Z SALI TANECZNEJ Z SALI TANECZNEJ 503,0 269,4 63,0 61,2 19,7 109,023,0 109,0 181,0 492,6 D4 229,0 5,0 109,0 378,6 5,9 109,0 114,1 PROFIL 100x120 5,9 109,0 106,1 47,0 82,0 109,0 346,0 114,0 95,0 KONSTRUKCJA POD CENTRALE D2 D2 H:3,21 m 10,0 127,6 10,0 151,6 H:2,07 m KOMUNIKACJA H:2,07 m 80 A A: 30,93 m2 205 ZAPLECZE H:2,51 m +3,92 A: 5,22 m2 H: 3,21 m H:2,88 m 43,0 509,0 30,0 41,5 146,0 23,5 365,0 +3,92 2,86 klimatyzator YORK klimatyzator YORK klimatyzator YORK YOHC MOD 24 YOHC MOD 24 YOHC MOD 24 B 576,5 153,0 361,9 O4 1 091,4 143,0 29,0 64,0 110,0 18,0 35,0 108,0 H:4,75 m Hp25 H:2,88 m SLUP ZABEZPIECZYC 118,0 77,0 27,0 FARBA PECZNIEJACA H:4,67 m 41,0 110,0 14,5 B KIEROWNIK A: 8,23 m2 H:3,65 m H: 3,65 m C 90 205 1,32 2,20 SALA - ZEBRA A: 139,90 m2 C H:6,57 m 222,0 17,0 C 1467 +3,92 +3,92 239,3 153,7 D9 11,5 SLUP ZABEZPIECZYC Ei30 FARBA PECZNIEJACA 232,0 139,0 601,5 616,5 97,4 130,0 158,6 15,0 22x18x26 1,32 H:4,67 m 23x15,5x26 2,20 +3,92 H:4,75 m H:3,65 m KOMUNIKACJA A: 5,36 m2 386,0 1 218,0 257,0 129,0 42,5 186,0 126,0 186,0 126,0 186,0 126,0 186,0 53,5 106,5 186,0 93,5 53,5 97,5 186,0 97,5 53,5 35,0 186,0 35,0 56,0 35,0 186,0 35,0 56,0 35,0 186,0 35,0 56,0 35,0 186,0 35,0 56,0 24,5 1 760,5 O1 O1 O1 O1 O1 B A SZCZEGÓ B BBG-PROJEKT BART OMIEJ B BI SKI W OC AWEK U L.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88 OBIEKT REMONT BUDYNKU STARA REMIZA ADRES W OC AWEK UL. ABIA 8 DZ. NR 129 KM 45 Nr.Rys. TYTU RYSUNKU RZUT I PI TRA Skala 6 1:50 RZUT I PI TRA 1 : 50 PROJEKTOWA Spec jalno Data MGR IN . ARCH. KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do BART OMIEJ B BI SKI projektowania bez ogranicze 20.07.2009 SPRAWDZAJ CY ARCH. Nr.upraw.bud. Spec jalno Data Podpis MGR.IN . ARCH. UAN-V-8386-5/41/84 Wk architektoniczna do ANNA CETNER 20.07.2009 projektowania bez ograniczePDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 7. 7. B A +7,61 OBRÓBKI NOWE +8,74 OGNIOMUR NADMUROWANY USKOK OBRÓBKI DO WYMIANY Z WYWINI CIEM 15 CM 8 NA KOMIN centrala nawiewna 1500m3/h TAMPA 0/N-5D/1-1/P W wentylator DO WYKONANIA ZA AMANIE dachowy PODEST STALOWY M 100x100 podest stalowy zawór 3-drogowy dostawa z central 8 centrala wyw. 1500m3/h A TAMPA 0/W-128B/1-1/L 5/8"-gaz , 3/4"-ciecz A 97,4 52,5 515,0 52,5 372,5 1 089,9 B 2,86   448,0 DODATKOWY WENT. MECHANICZNY 195,0 86,0 123,5 404,5 1 201,5 B OKNO NIEOTWIERANE C Ei60 SALA A: 21,51 m2 H: 3,03 m BALKON +7,87 C 79 79 C 1,88 1,88 WEJ CIE NA WIE 404,5 +7,46 278,2 89,3 37,0 122,0 207,0 60,7 89,3 41,0 1 212,6 D1 D10 KOMUNIKACJA 129,0 73,0 5,0 A: 5,06 m2 H: 3,76 m Ei30 90 205 Ei30 89,455,0 WC 36,6 A: 1,50 m2 +7,87 H: 3,76 m D6 1 215,5 108,8 90,0 8,2 90,0 91,0 53,5 92,0 78,8 39,4 78,8 92,0 53,5 256,0 56,0 256,0 56,0 256,0 56,0 256,0 56,0 24,5 1 760,5 KOMUNIKACJA A: 2,10 m2 B A H: 3,76 m BBG-PROJEKT BART OMIEJ B BI SKI W OC AWEK U L.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88 OBIEKT REMONT BUDYNKU STARA REMIZA ADRES W OC AWEK UL. ABIA 8 DZ. NR 129 KM 45 Nr.Rys. TYTU RYSUNKU RZUT II PI TRA Skala 7 1:50 RZUT II PI TRA 1 : 50 PROJEKTOWA Spec jalno Data MGR IN . ARCH. KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do BART OMIEJ B BI SKI projektowania bez ogranicze 20.07.2009 SPRAWDZAJ CY ARCH. Nr.upraw.bud. Spec jalno Data Podpis MGR.IN . ARCH. UAN-V-8386-5/41/84 Wk architektoniczna do ANNA CETNER 20.07.2009 projektowania bez ograniczePDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 8. 8. B A +7,61 OBRÓBKI NOWE +8,74 OGNIOMUR NADMUROWANY USKOK OBRÓBKI DO WYMIANY Z WYWINI CIEM 15 CM 330,0 8 NA KOMIN centrala nawiewna 1500m3/h TAMPA 0/N-5D/1-1/P podest stalowy DO WYKONANIA ZA AMANIE podest stalowy 249,9 centrala wyw. 1500m3/h A TAMPA 0/W-128B/1-1/L 1 189,4 A 231,0 8 B 2,86 695,9 72,0 305,0 25,0 WY AZ DACHOWY KONTROLNY NOWY 458,0 25,0 B 25 OBRÓBKI ZGODNIE Z DETALEM A 695,9 72,0 Z WYWINI CIEM 15 CM C OBRÓBKI ZGODNIE Z DETALEM A Z WYWINI CIEM 15 CM C 2,86 C 37,0 35,0 381,0 35,0 37,0 7,0 40,0 62,0 19,0 62,0 40,0 7,0 25 USKOK DO UZUPENIENIA 246,1 121,0 SZCZEGÓ A 246,1 51,6 62,0 19,0 62,0 51,6 35,0 24,0 27,0 24,0 35,0 DRABINKA PRZECIW NIEGOWA 7,0 37,0 20,0 54,0 54,0 20,0 37,0,0 7 381,0 521,0 B A BBG-PROJEKT BART OMIEJ B BI SKI W OC AWEK U L.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88 OBIEKT REMONT BUDYNKU STARA REMIZA ADRES W OC AWEK UL. ABIA 8 DZ. NR 129 KM 45 Nr.Rys. TYTU RYSUNKU RZUT DACHU 1 : 50 /III KONDYGNACJI (WIE A) Skala 8 1:50 RZUT DACHU 1 : 50 PROJEKTOWA Spec jalno Data MGR IN . ARCH. KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do /III KONDYGNACJI (WIE A) BART OMIEJ B BI SKI projektowania bez ogranicze 20.07.2009 SPRAWDZAJ CY ARCH. Nr.upraw.bud. Spec jalno Data Podpis MGR.IN . ARCH. UAN-V-8386-5/41/84 Wk architektoniczna do ANNA CETNER 20.07.2009 projektowania bez ograniczePDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 9. 9. B C C 2,86 37,0 35,0 381,0 35,0 37,0 7,0 69,5 12,0 60,0 12,0 69,5 7,0 37,0 35,0 24,0 13,0 24,0 35,0 37,0 6,8 21,0 12,0 83,0 13,02,0 1 21,0 7,0 380,8 RZUT IV KONDYGNACJI (WIE A) 1: 50 B BBG-PROJEKT BART OMIEJ B BI SKI W OC AWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88 OBIEKT REMONT BUDYNKU STARA REMIZA ADRES W OC AWEK UL. ABIA 8 DZ. NR 129 KM 45 Nr.Rys. TYTU RYSUNKU RZUT DACHU 1 : 50 /IV KONDYGNACJI (WIE A) Skala 9 1:50 PROJEKTOWA Specjalno Data MGR IN . ARCH. KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do BART OMIEJ B BI SKI projektowania bez ogranicze 20.07.2009 SPRAWDZAJ CY ARCH. Nr.upraw.bud. Specjalno Data Podpis MGR.IN . ARCH. UAN-V-8386-5/41/84 Wk architektoniczna do ANNA CETNER projektowania bez ogranicze 20.07.2009PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 10. 10. B C C 2,86 221,0 11,60 m2 8,0 21,942,6 76,0 42,621,9 8,0 30,2 12,4 30,2 8,0 21,9 76,0 12,4 21,9 8,0 221,0 RZUT V KONDYGNACJI (WIE A) 1: 50 B BBG-PROJEKT BART OMIEJ B BI SKI W OC AWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88 OBIEKT REMONT BUDYNKU STARA REMIZA ADRES W OC AWEK UL. ABIA 8 DZ. NR 129 KM 45 Nr.Rys. TYTU RYSUNKU RZUT DACHU 1 : 50 V KONDYGNACJI (WIE A) Skala 10 1:50 PROJEKTOWA Specjalno Data MGR IN . ARCH. KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do BART OMIEJ B BI SKI projektowania bez ogranicze 20.07.2009 SPRAWDZAJ CY ARCH. Nr.upraw.bud. Specjalno Data Podpis MGR.IN . ARCH. UAN-V-8386-5/41/84 Wk architektoniczna do ANNA CETNER projektowania bez ogranicze 20.07.2009PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 11. 11. B C C 2,86 RZUT DACHU(WIE A) 1: 50 B BBG-PROJEKT BART OMIEJ B BI SKI W OC AWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88 OBIEKT REMONT BUDYNKU STARA REMIZA ADRES W OC AWEK UL. ABIA 8 DZ. NR 129 KM 45 Nr.Rys. TYTU RYSUNKU RZUT DACHU 1 : 50 (WIE A) Skala 11 1:50 PROJEKTOWA Specjalno Data MGR IN . ARCH. KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do BART OMIEJ B BI SKI projektowania bez ogranicze 20.07.2009 SPRAWDZAJ CY ARCH. Nr.upraw.bud. Specjalno Data Podpis MGR.IN . ARCH. UAN-V-8386-5/41/84 Wk architektoniczna do ANNA CETNER projektowania bez ogranicze 20.07.2009PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 12. 12. 1A ISTNIEJ CY STROP 9 TYNK SYLIKATOWY BARWIONY SUFIT PODWIESZONY GRUNT P YTY GIPSOWO - KATRONOWE MASA KLEJ CA NA BAZIE YWIC SYNTETYCZNYCH TYLKO OBUDOWA KANA ÓW WENTYLACYJNYCH Z ZATOPION SIATK WE NA MINERALNA 10 CM WARSTWA KLEJ CA ISTNIEJ C CIANA 1 POSADZKA BEZ ZMIAN 3 PARKIET 2,2 CM KLEJ THOMSIT P 600 10 DACHÓWKA CERAMICZNA DO WYMIANY JASTRYCH CN 87 4,5 CM NA DACHÓWK KARPIÓWK W KORONK FOLIA PVC W KOLORZE NATURALNYM STYROPIAN 10 CM EPS 100-038 ATY I KONTR ATY W ÓKNINA - FIZELINA TECHNICZNA GRAM. 150g/m2 ISTNIEJ CA WI BA MEMBRANA CERESIT BT 18 WE NA MINERALNA 12 CM ISTNIEJ CA GRUNT CERESIT BT 26 SUFIT PODWIESZONY CHUDY BETON 10 CM 5 P YTKI GRES ZAPRAWA KLEJOWA CM 12 JASTRYCH CEMENTOWY 6 CM 10a DACHÓWKA CERAMICZNA DO WYMIANY LUB SZYBKOTWARDNIEJ CY CN 87 GR 4,5 DACHÓWKA MARSYLKA RÓ NOKOLOROWA FOLIA PVC NA KARPIÓWK W KORONK STYROPIAN 10 CM EPS 100-038 W KOLORZE NATURALNYM MEMBRANA CERESIT BT 18 ATY I KONTR ATY GRUNT CERESIT BT 26 ISTNIEJ CA WI BA CHUDY BETON 10 CM WE NA MINERALNA 12 CM ISTNIEJ CA SUFIT PODWIESZONY 4 P YTKI GRES ZAPRAWA KLEJOWA CM 12 PODK AD GRUNTUJ CY OK ADZINA COKO OWA 11 ISTNIEJ CE POSADZKA P YTKA GRANITOWA ISTNIEJ CY STROP GRUNT MASA KLEJ CA NA BAZIE YWIC SYNTETYCZNYCH 7 TYNK SYLIKATOWY BARWIONY Z ZATOPION SIATK GRUNT POLISTYREN 8 CM MASA KLEJ CA NA BAZIE YWIC SYNTETYCZNYCH MASA KLEJ CA Z ZATOPION SIATK SIATKA ZBROJ CA WE NA MINERALNA 10 CM BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJ CA WARSTWA KLEJ CA ISTNIEJ C CIANA ISTNIEJ C CIANA 12 MUR CEGLANY OCZYSZCZONY I UZUPE NIONY +12,56 10 wy az dachowy 10A 10 +10,49 wy az dachowy WENTYLACJA MECHANICZNA +8,67 +8,67 7 13 12 1 4 4 +3,92 9 1A 1A 3 5 5 ±0,00 11 BBG-PROJEKT BART OMIEJ B BI SKI W OC AWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88 OBIEKT REMONT BU DYNKU STARA REMIZ A ADRES W OC AWEK U L. ABIA 8 D Z. NR 129 KM 45 Nr.Rys. TYTU RYSUNKU PRZEKRÓJ A- A Skala 12 1:50 PR OJEKT OWA Specjalno Data MGR IN . ARCH . KPOKK I A 18/2005 architektoniczna do BART OMIEJ B BI SKI projektowania bez ogranicze 20.07.2009 SPRAWDZAJ CY ARCH . Nr.upraw.bud. Specjalno Data Podp is MGR.IN . ARCH . UAN-V-8386-5/41/84 Wk architektoniczna do ANNA CETNER 20.07.2009 projektowania bez ograniczePDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

×