Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Włocławek do 2015 r.

Inwestycje miejskie
realizowane
w ramach Lokalnego Programu
Rew...
Lokalny Program Rewitalizacji – aktualizacja uchwały

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/46/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia
...
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku
Działania rewitalizacyjne infrastrukturalne przewidziane do re...
„Rewitalizacja Zielonego Rynku”

Wartość całkowita projektu – 9 807 969,68 zł
Dofinansowanie z EFRR – 6 252 731,17 zł

 p...
„Przebudowa budynku Stara Remiza przy
ul. Żabiej 8a na potrzeby kulturalno –
Społeczne”
Wartość całkowita projektu – 2 282...
„Remont budynku Inspektoratu ZUS”

Wartość całkowita projektu – 1 924 135,24 zł
Dofinansowanie z EFRR – 570 927,23 zł

 w...
„Monitoring Śródmieścia Włocławka – etap I”
Wartość całkowita projektu – 1 410 979,09 zł
Dofinansowanie z EFRR – 987 552,7...
„Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a
na Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu”
Wartość całkowita projektu – ...
Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku
„Ku Wiśle” – element I – przebudowa
Starego Rynku
Wartość całkowita projektu – 5...
Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku
„Ku Wiśle” – element II
Wartość całkowita projektu – 6 011 260,28 zł
Dofinansowa...
„Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów” – etap I i II
Wartość całkowita I etapu - 12 353 887,63 zł
Dofinansowanie z EFRR ...
„Rozbudowa i przebudowa Teatru
Impresaryjnego im. Włodzimierza
Gniazdowskiego we Włocławku”
Wartość całkowita projektu – 1...
Centrum Kultury „Browar B” – adaptacja
do nowych funkcji społeczno-gospodarczych
obiektów poprzemysłowych we Włocławku
ul....
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Włocławek do 2015 r.

Dziękuję za uwagę

Urząd Miasta Włocławek
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inwestycje miejskie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 r.

928 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Inwestycje miejskie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 r.

 1. 1. Lokalny Program Rewitalizacji miasta Włocławek do 2015 r. Inwestycje miejskie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 r. Urząd Miasta Włocławek
 2. 2. Lokalny Program Rewitalizacji – aktualizacja uchwały Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/46/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27.05.2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku, dokonana została aktualizacja ww. dokumentu. Zmiany w dokumencie dotyczyły:  umieszczenia zadania „Zagospodarowanie włocławskich Bulwarów – II etap” będących kontynuacją prac rewitalizacyjnych na nadwiślańskich bulwarach.  korekty kosztów inwestycji oraz opisu projektu „Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”.  bieżącej korekty wartości kwotowych realizowanych inwestycji z listy podstawowej. Urząd Miasta Włocławek
 3. 3. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku Działania rewitalizacyjne infrastrukturalne przewidziane do realizacji przy współfinansowaniu z Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 1.Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” – element II. 2.Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów - I i II etap. 3.Rewitalizacja Zielonego Rynku. 4.Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. 5.Remont budynku Inspektoratu ZUS (inwestycja realizowana przez ZUS). 6.Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku. 7.Przebudowa budynku „Stara Remiza” przy ul. Żabiej 8 na potrzeby kulturalno – społeczne. 8.Monitoring Śródmieścia Włocławka – etap I. 9.Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” – element I – Przebudowa Starego Rynku. Urząd Miasta Włocławek
 4. 4. „Rewitalizacja Zielonego Rynku” Wartość całkowita projektu – 9 807 969,68 zł Dofinansowanie z EFRR – 6 252 731,17 zł  przebudowano nawierzchnię jezdni, chodników, placu imprez masowych i parkingu;  na przebudowanym skwerze przy Urzędzie Miasta zainstalowano fontannę oraz zaaranżowano nową zieleń;  zrewitalizowany obszar wyposażono w elementy małej architektury, w tym m.in.: ławki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery. Projekt zrealizowany.
 5. 5. „Przebudowa budynku Stara Remiza przy ul. Żabiej 8a na potrzeby kulturalno – Społeczne” Wartość całkowita projektu – 2 282 582,16 zł Dofinansowanie z EFRR – 1 486 189,24 zł  restauracja i termomodernizacja elewacji zewnętrznej;  wymiana stolarki okiennej;  dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych;  wymiana posadzek w pomieszczeniach;  instalacja wentylacji mechanicznej;  wzmocnienie zabezpieczeń p. poż. Projekt zrealizowany.
 6. 6. „Remont budynku Inspektoratu ZUS” Wartość całkowita projektu – 1 924 135,24 zł Dofinansowanie z EFRR – 570 927,23 zł  wymiana istniejącego pokrycia dachowego,  częściowa wymiana stolarki okiennej, drzwiowej z przystosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych,  wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem. Projekt zrealizowany.
 7. 7. „Monitoring Śródmieścia Włocławka – etap I” Wartość całkowita projektu – 1 410 979,09 zł Dofinansowanie z EFRR – 987 552,71 zł  zainstalowanie 30 kamer w obszarze priorytetowym w zakresie bezpieczeństwa, w tym na: Placu Wolności, Zielonym Rynku, ul. 3 Maja, Starym Rynku, Bulwarach;  utworzenie centrum dozoru z dwoma stanowiskami operatorskimi;  docelowe objęcie monitoringiem wszystkich miejsc niebezpiecznych w mieście, a szczególnie w Śródmieściu. Projekt zrealizowany.
 8. 8. „Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” Wartość całkowita projektu – 1 734 305,66 zł Dofinansowanie z EFRR – 1 080 757,47 zł  rozbiórka istniejącego budynku w części wynikającej z ekspertyzy budowlanej,  odbudowa obiektu z koniecznością odtworzenia ściany frontowej wraz z konstrukcją dachu i pokryciem dachowym,  wyposażenie budynku zapewniające jego funkcjonowanie. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony do Urzędu Marszałkowskiego. W zakresie prac remontowo – budowlanych – inwestycja zakończona.
 9. 9. Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” – element I – przebudowa Starego Rynku Wartość całkowita projektu – 5 138 708,11 zł Dofinansowanie z EFRR – 2 388 174,30 zł  budowa ciągów pieszych, schodów terenowych i infrastruktury technicznej na Starym Rynku i w ulicach Maślana i Św. Jana;  urządzenie zieleni;  wprowadzenie małej architektury;  wbudowanie w nawierzchnię placu informacji o obiektach niegdyś istniejących w danym miejscu;  przebudowa oświetlenia i odwodnienie terenu. Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – grudzień 2013r.
 10. 10. Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” – element II Wartość całkowita projektu – 6 011 260,28 zł Dofinansowanie z EFRR – 3 069 991,46 zł  budowa infrastruktury technicznej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem;  przebudowa nawierzchni chodników i jezdni na ulicach Tumskiej, Gdańskiej, Zamczej, Matebudy, Wiślanej i Bednarskiej;  budowa parkingu dla autobusów i miejsc postojowych dla aut osobowych;  wykonanie aranżacji plastycznej w nawiązaniu do turystycznej funkcji terenu. Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – grudzień 2013r.
 11. 11. „Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów” – etap I i II Wartość całkowita I etapu - 12 353 887,63 zł Dofinansowanie z EFRR – 6 383 435,41 zł  budowa ciągu komunikacyjno – spacerowego wzdłuż Bulwarów i oświetlenia;  budowa parkingu przy ul. Ogniowej;  urządzenie placów zabaw dla dzieci;  przygotowanie terenów do lokalizacji obiektów gastronomicznych oraz punktów małej gastronomii;  wykonanie szaty roślinnej. Projekt zrealizowany. Wartość całkowita II etapu – 2 254 461,48 zł Dofinansowanie z EFRR – 300 000 zł budowa pływającej sceny wraz z trapem wejściowym, schodami zejściowymi na nabrzeżu, remont siedzisk i wykonanie widowni sezonowej. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Planowany termin zakończenia – grudzień 2013.
 12. 12. „Rozbudowa i przebudowa Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku” Wartość całkowita projektu – 13 668 551,04 zł Dofinansowanie z EFRR – 7 787 003,32 zł przebudowa korpusu sali teatralnej, sceny i sznurowni,  przebudowa zaplecza sceny, zespołu foyer bocznych, głównego wejścia, zapleczy gospodarczo – technicznych,  wymieniony strop nad sala widowiskową, instalacje wewnątrz budynku.  Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – marzec 2014r.
 13. 13. Centrum Kultury „Browar B” – adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych obiektów poprzemysłowych we Włocławku ul. Bechiego-Łęgska Działanie 7.2 RPO WK-P Wartość całkowita projektu – 33 857 401,44 zł Dofinansowanie z EFRR – 18 469 752,37 zł  przebudowa, rozbudowa i kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie zachowanych 5 zabytkowych obiektów  budowa 1 nowego obiektu  rewaloryzacja terenów zielonych wraz z centralnym dziedzińcem Projekt w trakcie realizacji Planowany termin zakończenia – grudzień 2013r.
 14. 14. Lokalny Program Rewitalizacji miasta Włocławek do 2015 r. Dziękuję za uwagę Urząd Miasta Włocławek

×