Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka

1,445 views

Published on

Wizualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Włocławka.

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka

 1. 1. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku Włocławek 2007 - 2009
 2. 2. Tu obejrzysz projekty
 3. 3. PROJEKTY - Lista podstawowa Nazwa projektu Koszt całkowity w PLN EFRR Budżet Miasta I nne środki Okres realizacji projektu Rewitalizacja Zielonego Rynku 9 500 000 6 175 000 3 325 000 - 2009-2010 Rewitalizacja Starego Miasta „ Ku Wiśle " 16 250 000 10 000 000 6 250 000 - 2009-2012 Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów 9 750 000 6 389 349 3 360 651 - 2009-2011 Remont budynku Inspektoratu ZUS 2 200 000 715 000 - 1 485 000 2009-2011 Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 4 000 000 2 600 000 1 400 000 - 2010-2011 Monitoring Śródmieścia 2 500 000 1 625 000 875 000 - 2010-2011 Ogółem 44 200 000 27 504 349 15 210 651 1 485 000
 4. 4. Rewitalizacja Zielonego Rynku Koszt całkowity – 9 500 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 6 175 000 PLN Środki beneficjenta – 3 325 000 PLN Termin realizacji: 2009 – 2010
 5. 5. Remont budynku Inspektoratu ZUS Koszt całkowity – 2 200 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 715 000 PLN Środki beneficjenta – 1 485 000 PLN Termin realizacji: 2009 – 2011
 6. 6. Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Koszt całkowity – 4 000 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 2 600 000 PLN Środki beneficjenta – 1 400 000 PLN Termin realizacji: 2010 – 2012
 7. 7. Monitoring Śródmieścia Koszt całkowity – 2 500 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 1 650 000 PLN Środki beneficjenta – 875 000 PLN Termin realizacji: 2010 – 2011
 8. 8. Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów Koszt całkowity – 9 750 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 6 389 349 PLN Środki beneficjenta – 3 360 651 PLN Termin realizacji: 2009 – 2011
 9. 9. PROJEKTY – lista rezerwowa Nazwa projektu Koszt całkowity w PLN EFRR Budżet Miasta Inne środki Okres realizacji projektu Przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego 13 500 000 8 775 000 4 725 000 - 2010-2012 Przebudowa budynków MZOZ w obszarze rewitalizowanym 1 776 000 1 147 900 - 618 100 2009-2010 Rewitalizacja historycznego Placu wolności 12 000 000 7 800 000 4 200 000 - 2009-2011 Remont i adaptacja budynku przy ul. Cyganka 1/3 n a potrzeby kulturalne i społeczne 3 200 000 2 080 000 1 120 000 - 2013-2015 Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza 16 900 000 10 985 000 5 915 000 - 2013-2015
 10. 10. Przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego Koszt całkowity – 13 500 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 8 775 000 PLN Środki beneficjenta – 4 725 000 PLN Termin realizacji: 2010 – 2012
 11. 11. Przebudowa budynków MZOZ w obszarze rewitalizowanym Koszt całkowity – 1 776 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 1 147 900 PLN Środki beneficjenta – 618 000 PLN Termin realizacji: 2009 – 2010 Budynek przy ulicy Mickiewicza Budynek przy ulicy Kilińskiego
 12. 12. Rewitalizacja Pl. Wolności
 13. 14. Lokalny Program Rewitalizacji Rewitalizacja historycznego Placu Wolności we Włocławku
 14. 15. Lokalny Program Rewitalizacji Rewitalizacja historycznego Placu Wolności we Włocławku
 15. 16. Lokalny Program Rewitalizacji Rewitalizacja historycznego Placu Wolności we Włocławku
 16. 17. Lokalny Program Rewitalizacji Rewitalizacja historycznego Placu Wolności we Włocławku FONTANNA WIDOK OD STRONY UL. ZDUŃSKIEJ
 17. 18. Lokalny Program Rewitalizacji Rewitalizacja historycznego Placu Wolności we Włocławku PLAC WIDOK Z WIEŻOWCA Koszt całkowity – 12 000 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 7 800 000 PLN Środki beneficjenta – 4 200 000 PLN Termin realizacji: 2009 – 2011
 18. 19. Rewitalizacja historycznego Placu wolności  ul. Kilińskiego  ul. Kościuszki ul. Brzeska  ul. Bezimienna
 19. 20. Remont i adaptacja budynku przy ul. Cyganka 1/3 na potrzeby kulturalne i społeczne Koszt całkowity – 3 200 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 2 080 000 PLN Środki beneficjenta – 1 120 000 PLN Termin realizacji: 2013 – 2015
 20. 21. Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza Koszt całkowity – 16 900 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 10 985 000 PLN Środki beneficjenta – 5 915 000 PLN Termin realizacji: 2013 – 2015

×