Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

,,Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji”

844 views

Published on

,,Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji”

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

,,Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji”

  1. 3. <ul><li>REALIZUJĄC PROJEKT CHCIELIŚMY OSIĄGNĄĆ CELE: </li></ul><ul><li>ZAKTYWIZOWANIE UCZNIÓW ZAGROŻONYCH NIEUZYSKANIEM PROMOCJI DO NASTĘPNEJ KLASY; </li></ul><ul><li>STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU DZIECIOM I MŁODZIEŻY DEFAWORYZOWANEJ, Z PROBLEMAMI W NAUCE, PROBLEMAMI WYCHOWAWCZYMI; </li></ul><ul><li>BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS W EDUKACJI; </li></ul>
  2. 4. CELE REALIZOWALIŚMY POPRZEZ UTWORZENIE GRUP PROJEKTOWYCH DOBRANYCH POD KĄTEM DYSFUNKCJI ORAZ PRZEPROWADZENIE W NICH NIEZBĘDNYCH ZAJĘĆ…
  3. 6. <ul><li>ABY UATRAKCYJNIĆ ZAJĘCIA ZAPLANOWANO ZAKUPY DLA SZKÓŁ: </li></ul><ul><li>7 NOTEBOOKÓW Z PROJEKTORAMI MULTIMEDIALNYMI </li></ul><ul><li>11 TABLIC INTERAKTYWNYCH </li></ul>
  4. 7. <ul><li>POZA TYM SZKOŁY ZOSTAŁY WYPOSAŻONE W : </li></ul><ul><li>SŁOWNIKI </li></ul><ul><li>ATLASY </li></ul><ul><li>MULTIMEDIA </li></ul><ul><li>GRY </li></ul><ul><li>DVD, MAGNETOFONY </li></ul><ul><li>PODRĘCZNIKI, ĆWICZENIA </li></ul><ul><li>KTÓRE SŁUŻYĆ BĘDĄ UCZNIOM RÓWNIEŻ PO ZAKOŃCZENIU PROJETU. </li></ul>
  5. 8. <ul><li>KAŻDY UCZEŃ OTRZYMAŁ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWANE PRZEZ PROWADZĄCYCH POSZCZEGÓLNE ZAJĘCIA ORAZ PAKIET POMOCY ZAWIERAJĄCY : </li></ul><ul><li>podręczniki i ćwiczenia ; </li></ul><ul><li>gry edukacyjne dla dzieci młodszych; </li></ul><ul><li>repetytoria, ćwiczenia językowe, matematyczne; </li></ul><ul><li>słowniki; </li></ul><ul><li>multimedia; </li></ul><ul><li>pomoce dydaktyczne takie jak: kalkulator, pendrive, nożyczki, zeszyty, teczka… </li></ul>
  6. 9. <ul><li>ZAPLANOWANA LICZBA UCZNIÓW ZOSTAŁA OBJĘTA WSPARCIEM. </li></ul><ul><li>KOORDYNATORZY W SZKOŁACH DBALI O SPORZĄDZENIE ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI. </li></ul><ul><li>NA ROZPOCZĘCIE I NA ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ PRZEPROWADZANO ANKIETĘ EWAKUACYJNĄ A POSTĘPY W PROJEKCIE BYŁY NA BIEŻĄCO MONITOROWANE . </li></ul>
  7. 10. <ul><li>Cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte. </li></ul><ul><li>Trwałość projektu stanowią uczniowie z większym zasobem wiadomości oraz przeprowadzone zajęcia psychologiczne i pedagogiczne, podniosły wiarę uczniów we własne umiejętności i predyspozycje </li></ul>
  8. 11. <ul><li>DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! </li></ul>

×