Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unijne pieniądze spływają do Włocławka

2,254 views

Published on

275 milionów 520 tysięcy złotych to łączna kwota unijnego dofinansowania z programów operacyjnych 2007-2013 dla projektów realizowanych przez Miasto Włocławek. Daje to w przeliczeniu na jednego mieszkańca 2 tysiące 375 złotych. Dokument ten jest SZCZEGÓŁOWĄ INFORMACJĄ O FUNDUSZACH UNIJNYCH JAKIE MIASTO MA ZAKONTRAKTOWANE NA LATA 2007-2013.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

×