Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VIO: Video Interventie in de Ouderenzorg

563 views

Published on

VIO: Video Interventie in de Ouderenzorg
Sprekers: Andrea de Groot

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

VIO: Video Interventie in de Ouderenzorg

  1. 1. Video Interventie Ouderenzorg
  2. 2. Wat is Video Interventie OuderenzorgEen interventie die gericht is op anders leren kijken naar probleemgedrag middels videofeedback
  3. 3. Kenmerken VIO• Gaat uit van geslaagde communicatie• Middel is video feedback• Gericht op capaciteiten• Waarneembaar gedrag in herkenbare situaties• Stapsgewijze oefeningen• Eenduidige taal
  4. 4. Hoe verloopt een trajectIntakefase • Verwijzing • Intakegesprek • 1e opnameScreeningsfase • Analyse en opstellen plan • 1e feedback met opdracht • Oefenen van opdrachtUitvoeringsfase • 2e opname en feedback • Oefenen opdracht • Enz. • Opstellen richtlijnen • Presentatie aan derdenAfsluitende fase • Follow up
  5. 5. Hoe werkt VIOstapsgewijze focusverschuiving
  6. 6. Effect van VIO• Inzicht in geslaagde communicatie in probleemsituatie• Inzicht in eigen aandeel daarin• Kunnen toepassen van oefeningen in de probleemsituatie• Probleemsituatie ten alle tijden aan kunnen
  7. 7. Indicatie en contra-indicatie• Niet gericht op behandeling cliënt• Wilsbekwaam: geen toestemming- geen casus• Soms negatieve reacties op camera• Alert bij traumatische ervaringen

×