Advertisement

Suomalaisten aikuisten paikallaanolo. Minna Aittasalo ja Pauliina Husu

UKK-instituutti
Sep. 27, 2019
Advertisement

More Related Content

Similar to Suomalaisten aikuisten paikallaanolo. Minna Aittasalo ja Pauliina Husu(20)

More from UKK-instituutti(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Suomalaisten aikuisten paikallaanolo. Minna Aittasalo ja Pauliina Husu

 1. Aittasalo & Husu 2018 Suomalaisten aikuisten paikallaanolo PAIKALLAANOLON VÄHENTÄMINEN: OSA 2
 2. Aittasalo & Husu 2018 2 Opetuspaketti terveyden ja liikunnan ammattilaisten käyttöön • Paketti sisältää kolme osaa. • Tutustu myös osien 1 ja 2 muistiinpano-osuuksiin. Löydät ne UKK-instituutin verkkosivulta: http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/paikallaanolon-vahentaminen • Tarkista aina ennen paketin käyttöä, että sinulla on uusin versio paketista käytössäsi. Pakettia pidetään ajantasalla em. verkkosivulla. • Opetuspaketin sisältöasiantuntijat ▪ Minna Aittasalo, erikoistutkija, TtT, ft ▪ Pauliina Husu, erikoistutkija, TtT
 3. Aittasalo & Husu 2018 Suurin osa valveillaoloajasta ollaan paikallaan Husu ym. 2018 3 Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimus
 4. Aittasalo & Husu 2018 min Istumiseen käytetty aika (min) vuorokaudessa miehillä ja naisilla FINRISKI 2012 -tutkimuksessa. Ikä- ja aluevakioitu (Borodulin 2014) 7 h 4 min 6 h 30 min Suomalaiset aikuiset istuvat eniten toimistotyössä ja kotona television ääressä 4
 5. Aittasalo & Husu 2018 Henri Vähä-Ypyä MET Toimistotyöntekijän päivä on suurimmaksi osaksi istumista 5
 6. Aittasalo & Husu 2018 Henri Vähä-Ypyä MET Yksittäinen juoksulenkki ei tee päivästä aktiivista 6
 7. Aittasalo & Husu 2018 Henri Vähä-Ypyä MET Liikkeellä on hyvä pysyä pitkin päivää 7
 8. Aittasalo & Husu 2018 Mukailtu Townsend ym. 2012 60–70 % 20–30 % < 5–10 % Paikallaanolo Kevyt Reipas ja rasittava R 1 2 3 4 8 Lisää liikettä vähitellen
 9. Aittasalo & Husu 2018 9 Mukailtu Owen ym. 2014 Paikallaanolon vähentämisessä on muutospotentiaalia
 10. Aittasalo & Husu 2018 Sosiaali- ja terveysministeriö 2015 10
 11. Aittasalo & Husu 2018 11 • Matkat ovat mahdollisuus. – Kulje työ-, koulu- ja asiointimatkasi tai ainakin osa matkaa kävellen tai pyöräillen. Voit myös seisoa osan matkaa julkisissa kulkuvälineissä. • Pyri fyysisesti entistä aktiivisempiin ja monipuolisempiin työtapoihin, jotta asennot ja toimintatavat vaihtelevat säännöllisesti. – Portaat ovat arjen teholiikuntaa. – Kokoukset seisten tai kävellen. Istuminen on yksi terveysriski muiden joukossa. Tavoitteena ei ole nollalinja! Sosiaali- ja terveysministeriö 2015 Vältä runsasta paikallaanoloa aina kun mahdollista
 12. Aittasalo & Husu 2018 •Vähintään 2 tuntia päivässä työskentelyä seisten tai kevyesti liikkuen, vähitellen ajan kasvattaminen 4 tuntiin. •Istumatyön säännöllinen tauottaminen seisomatyöllä ja päinvastoin. → pitkäkestoisen paikallaanolon välttäminen •Säädettävät työpisteet käyttöön. •Pitkäkestoisen istumisen terveyshaitoista tiedottaminen. Suositukset toimistotyöhön 12 Buckley ym. 2015
 13. Aittasalo & Husu 2018 13 Esimerkki paikallaanolon vähentämisestä työpaikalla kevät 2016 Tukit oimet Organisaat io Työyht eisö Yksilö Työt erveyshuolt o Yrit ys Toimintayksikkö, -osasto tmv. Yksit t äinen t yönt ekijä Husu ym. 2016
Advertisement