Advertisement

Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3

UKK-instituutti
May. 15, 2020
Advertisement

More Related Content

Similar to Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3(20)

Advertisement

More from UKK-instituutti(20)

Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3

  1. Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus 1 Koostaneet Pauliina Husu ja Katriina Ojala, UKK-instituutti versio 2 kevät 2020 Liikuntaryhmien ohjaaminen osana järjestötoimintaa: osa 3
  2. Liikuntaryhmien ohjaaminen osana järjestötoimintaa Koostaneet Pauliina Husu ja Katriina Ojala UKK-instituutti versio 2 kevät 2020
  3. • 1: Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä • 2: Ohjaajana liikuntaryhmässä • 3: Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus • 4: Musiikin käyttö liikuntaryhmässä • 5: Ikäihmisten ohjaaminen • 6: Ohjaustaitojen itsearviointi 3 Vertaisohjaajan tietopaketti
  4. Turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä • liikkeiden kuormittavuus ➢hengitys- ja verenkiertoelimistö ➢tuki- ja liikuntaelimistö • osallistujiin liittyvät tekijät ➢ikä, terveydentila, aikaisemmat liikkumistottumukset, harjoitustausta • olosuhteisiin liittyvät tekijät ➢ympäristö, kuten valaistus, lämpötila ja liukkaus ➢välineet ja varusteet, esim. jalkineet ➢ilmapiiri, mm. kannustus, kilpailullisuus, paineet • ohjaajan pätevyys 4
  5. Liikkumisen turvallisuus • Liikuntavammoille altistavat riskitekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin: ➢Sisäiset tekijät ovat liikkujasta itsestään johtuvia ➢ esim. yleinen terveys, ravitsemustila, vireystila, liikehallintataidot, aikaisemmat vammat, motivaatio ja riskinotto. ➢Ulkoiset tekijät liittyvät liikuntamuotoon ja olosuhteisiin ➢ esim. liikuntamuoto, liikunnan kokonaismäärä ja teho, sääolosuhteet ja suojavarusteet. • Liikuntavamman synnyn taustalla on usein tapahtumaketju, jossa ovat mukana liikkuja, häneen vaikuttavat ulkoiset tekijät, jokin vamman laukaiseva tekijä sekä näiden kaikkien yhteisvaikutus.
  6. Riskien tiedostaminen ehkäisee vammoja • Liikuntavammoja voidaan vähentää, kun tiedostetaan liikuntaan liittyvät riskit. Riskitekijöihin on helpompi vaikuttaa, kun tietää niiden olemassaolon. • Huolellinen alku- ja loppuverryttely on tärkeää vammojen ehkäisemiseksi. ➢Alkuverryttely valmistaa kehoa tulevaan liikuntasuoritukseen. Verryttely kiihdyttää hengitystä, lisää verenkiertoa, aktivoi hermoston ja lihasten toimintaa sekä virittää liikkujan mielen liikuntaa varten. ➢Loppuverryttely rauhoittaa ja auttaa elimistöä palautumaan rasituksesta sekä poistaa lihaksiin kertyneitä kuona-aineita. • Liikkumaan lähtiessä on syytä ottaa huomioon asianmukaiset liikuntavarusteet ja -ympäristö. Varusteiden tulee vastata liikuntamuodon ja lajin vaatimuksia. Vaatetus ja jalkineet tulee valita olosuhteet huomioiden liikkujalle itselleen sopiviksi. • Liikuntaa ei suositella flunssan aikana. Lievä nuha ei estä kevyttä liikkumista, mutta reipas/rasittava liikkuminen lopetettava heti, kun ilmaantuu flunssan yleisoireita, kuten lihaskipua, kuumetta ja väsymystä.
  7. Monipuolinen harjoittelu ehkäisee vammoja • Liikuntavammoja ehkäistään parhaiten monipuolisella ja laadukkaalla liikkumisella. Hyvä peruskunto ja riittävä lihasvoima luovat perustan turvalliselle liikkumiselle. • Näiden lisäksi yleisten liiketaitojen, tasapainon, koordinaation ja kehon hallinnan harjoittelu on tärkeää. • Monipuolinen liikkuminen on erityisen tärkeää lapsuusiässä, jolloin liikuntataidot ja monipuoliset liikemallit pääasiallisesti kehittyvät. Koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä aloittaa liikuntaharjoittelua.
  8. Turvallisuus liikuntaryhmissä Turvallisuutta lisäävät Turvallisuutta heikentävät kohderyhmän mukaan suunniteltu tuntisisältö liian haastava tuntisisältö pieni ryhmäkoko suuri ryhmäkoko ohjaajalle entuudestaan tuttu kohderyhmä ohjaajalle tuntematon kohderyhmä hyvä valmistautuminen huono valmistautuminen riittävän pitkä alku- ja loppuverryttely liian lyhyt alku- ja loppuverryttely tai niiden puuttuminen hyvä suoritustekniikka ja suoritusvirheiden korjaaminen huono suoritustekniikka, virheitä ei korjata täsmälliset, selkeät ohjeet, toisto tarvittaessa useiden aistikanavien käyttö ohjaamisessa epäselvät ohjeet ympäristötekijät (esim. riittävä valaistus, sopiva alusta, ei häiriötekijöitä) ympäristötekijät (esim. huono valaistus, liukas tai tahmea alusta, kiire, melu jne.) sopivat välineet (myös jalkineet) puutteelliset välineet hyvä vireystila väsymys hyvä terveydentila akuutit terveysongelmat/toipilasvaihe hyvä keskittyminen huono keskittyminen 8
  9. Kiitos ukkinstituutti.fi 9 Katso myös muut tietopaketin osat.
Advertisement