Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 26 Ad

Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula

Download to read offline

Terveysliikunnan webinaarisarja: Liikunnan Käypä hoito -suositus on päivitetty vuoden 2016 alussa. Työryhmässä mukana ollut UKK-instituutin vanhempi tutkija Katriina Kukkonen-Harjula esitteli suositusta UKK-instituutin webinaarisarjassa 15.3.2016.

Terveysliikunnan webinaarisarja: Liikunnan Käypä hoito -suositus on päivitetty vuoden 2016 alussa. Työryhmässä mukana ollut UKK-instituutin vanhempi tutkija Katriina Kukkonen-Harjula esitteli suositusta UKK-instituutin webinaarisarjassa 15.3.2016.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula (20)

Advertisement

More from UKK-instituutti (20)

Recently uploaded (18)

Advertisement

Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula

 1. 1. 17.3.2016 1 Päivitetty Liikunnan Käypä hoito -suositus – liikunnan käyttö sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa 15.3.2016 webinaarimateriaali
 2. 2. 17.3.2016 2 Päivitetty Liikunnan Käypä hoito -suositus – liikunnan käyttö sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa Katriina Kukkonen-Harjula LKT, liikuntalääket. dos., erik.lääk. vanhempi tutkija, UKK-instituutti Käypä hoito -toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 3. 3. 17.3.2016 3 www.käypähoito.fi Webinaarin sisältö • mitä ovat Käypä hoito -suositukset ja miten niitä käytetään? • päivitetyn Liikunta-hoitosuosituksen pääosat – liikuntasuositukset ja liikuntaharjoittelun perusteet – liikuntakelpoisuus (varotoimet) – keskeiset pitkäaikaissairaudet
 4. 4. 17.3.2016 4 www.käypähoito.fi Käypä hoito -hoitosuositukset • Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. • Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen sekä ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. • Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi. • Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntija- työryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.
 5. 5. 17.3.2016 5 www.käypähoito.fi Hoitosuositus (clinical guideline) − asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatima − tieteellisesti perusteltu kannanotto, jota lääkäri ja potilas voivat käyttää hoitopäätöksen tukena tieteelliseen näyttöön perustuva − voi sisältää useita yksittäisiä suosituksia (recommendations)
 6. 6. 17.3.2016 6 www.käypähoito.fi Liikunta Käypä hoito -suosituksen päivitys 13.1.2016 saatavilla sähköisesti seur. muodoissa - kokoteksti täydellisin taustamateriaaleineen, tarv. päivitykset - pdf ei korjauksia myöhemmin - tiivistelmä myös Duodecim-aikakauskirjassa + lyhyt engl. tiivistelmä - interaktiivinen kaavio (liikuntakelpoisuus) - videot (terapeuttinen harjoittelu) - luentomateriaali (Power Point) - potilasversio (tekeillä)
 7. 7. 17.3.2016 7 www.käypähoito.fi Näytön varmuusaste KH-hoitosuosituksissa Koodi Näytön aste Selitys A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita1 tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia2 tutkimuksia C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus D Ei tutkimus- näyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvia näytön vaatimuksia 1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai laadukas havainnoiva tutkimus); tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. 2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.
 8. 8. 17.3.2016 8 www.käypähoito.fi Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä Puheenjohtaja Rainer Rauramaa, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Kokoava kirjoittaja Katriina Kukkonen-Harjula, UKK-instituutti (Käypä hoito -toimittaja) Jäsenet Jari Arokoski KYS:n fysiatrian klinikka Hannele Hohtari HUS:n Jorvin sairaala Eeva Ketola Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus Jyrki Kettunen Yrkeshögskolan Arcada Ab, Helsinki Pirjo Komulainen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Urho Kujala Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos Jari Laukkanen Keski-Suomen keskussairaala, sisätaudit Liisa Pylkkänen Suomen Syöpäyhdistys Salla Savela Oulun kaupunginsairaala Kai Savonen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Heikki Tikkanen Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitos Työryhmän sidonnaisuudet näkyvät suosituksen sähköisessä versiossa
 9. 9. 17.3.2016 9 www.käypähoito.fi Kohderyhmä (lukijat) • Suositus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisille. Tavoitteet • Suosituksen tavoitteena on edistää liikunnan käyttöä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa aikuisilla. Lisäksi käsitellään raskaana olevien ja ikääntyneiden liikuntaa. Aiheen rajaus • Suosituksessa ei käsitellä kilpaurheilua, liikuntavammoja eikä dopingaineita ja -menetelmiä. • Suosituksessa ei käsitellä lasten ja nuorten liikuntaa.
 10. 10. 17.3.2016 10 www.käypähoito.fi Lähde: Yhdysvaltojen terveysministeriön liikuntasuositus 2008 US Department of Health and Human Services 2008, www.health.gov/paguidelines Yleiset liikuntasuositukset 2008 (1) 18–64-vuotiaat • Kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa, kuten reipasta kävelyä, suositellaan ainakin 150 minuuttia viikossa (esim. 30 minuuttia kerralla 5 päivänä viikossa), tai raskasta kestävyysliikuntaa, kuten juoksua, 75 minuuttia viikossa (esim. jaettuna 3 liikuntakertaan). – Liikunta voidaan toteuttaa myös useampina vähintään 10 minuutin jaksoina. – Suositus täyttyy myös yhdistettäessä kohtuukuormitteista ja raskasta liikuntaa. • Kestävyysliikunnan lisäksi tarvitaan vähintään kohtuukuormitteista lihasvoimaa ja -kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa vähintään 2 päivänä viikoittain. • Tämän vähimmäissuosituksen ylittävällä liikunnalla on mahdollista lisätä saavutettavia terveyshyötyjä.
 11. 11. 17.3.2016 11 www.käypähoito.fi Yleiset liikuntasuositukset (2) 65 vuotta täyttäneet • Kestävyysliikuntaa ja lihasvoimaharjoittelua suositellaan kuten 18–64-vuotiaille. • Lisäksi suositellaan tasapainoa ja liikkuvuutta ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa erityisesti henkilöille, jotka ovat kaatumisvaarassa (ollut kaatumisia lähimenneisyydessä tai on ongelmia kävelyssä). Lähde: Yhdysvaltojen terveysministeriön liikuntasuositus 2008 US Department of Health and Human Services 2008, www.health.gov/paguidelines
 12. 12. 17.3.2016 12 www.käypähoito.fi Liikunnan aiheiden ja liikuntakelpoisuuden arviointi – yhteistyö • Lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten keskeiset tehtävät – kysyä liikuntatottumuksista ja liikkumisesta – arvioida liikunnan riittävyys terveyden kannalta – arvioida liikunnan aiheet, vasta-aiheet ja sairauksiin liittyvät liikkumisrajoitteet – sopia yhdessä potilaan kanssa liikkumisen tavoitteet ja kannustaa liikkumaan – kirjata tiedot potilastietojärjestelmään • Terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaiset antavat yhteistyössä yksilölliset liikuntaohjeet ja seuraavat liikuntaohjelmien toteutumista.
 13. 13. 17.3.2016 13 www.käypähoito.fi Liikuntakelpoisuus • Oireettomat voivat aloittaa kevyen tai kohtuukuormitteisen liikunnan ilman edeltävää lääkärintarkastusta. • Jos henkilöllä on oireita tai mikä tahansa verenkierto- tai hengityselimistön sairaus, diabetes tai jokin muu aktiivisessa vaiheessa oleva pitkäaikaissairaus tai terveysongelma, hänet tulee ohjata lääkärin puoleen ennen kuormittavuudeltaan jokapäiväisiä toimintoja selvästi raskaamman liikunnan aloittamista.
 14. 14. 17.3.2016 14 www.käypähoito.fi Liikuntakelpoisuus
 15. 15. 17.3.2016 15 www.käypähoito.fi Näyttö liikunnan terveysvaikutuksista – aikuiset & ikääntyneet (1) Vahva näyttö USA 2008 vähäisempi sairastumisvaara • ennenaik. kuolema, sepelvaltimosairaus, aivohalvaus • kohonnut verenpaine, veren lipidihäiriöt • tyypin 2 diabetes, metabolinen oireyhtymä • paksusuoli-, rintasyöpä lihomisen ehkäisy laihtuminen (erityisesti yhdistettynä ruokavalioon) kohentunut kestävyys- ja lihaskunto kaatumisten ehkäisy vähentynyt depressio parempi kognitiivinen toiminta (ikääntyneet) www.health.gov/paguidelines/committeereport.aspx
 16. 16. 17.3.2016 16 www.käypähoito.fi Näyttö terveysvaikutuksista (2) Kohtalainen – vahva näyttö parempi toimintakyky (ikääntyneet) vähemmän vyötärölihavuutta Kohtalainen näyttö vähäisempi sairastumisvaara • lonkkamurtuma • keuhkosyöpä • kohtusyöpä (endometrium) painonhallinta laihdutuksen jälkeen suurentunut luuntiheys parantunut unen laatu www.health.gov/paguidelines/committeereport.aspx
 17. 17. 17.3.2016 17 www.käypähoito.fi KH-luentomateriaalissa käsiteltävät keskeiset sairaudet ja erityisryhmät Sydämen ja verenkiertoelimistön sairaudet Tuki- ja liikuntaelinsairaudet kohonnut verenpaine dyslipidemiat lihavuus tyypin 2 diabetes sepelvaltimotauti sydämen vajaatoiminta aivoinfarkti ja aivoverenvuoto ääreisvaltimotauti sydämen rytmihäiriöt osteoporoosi polvi- ja lonkkanivelrikko niskakipu alaselkäkipu fibromyalgia nivelreuma Muut sairaudet Muut ryhmät keuhkosairaudet depressio syöpä raskaana olevat ikääntyneet
 18. 18. 17.3.2016 18 www.käypähoito.fi Kohonnut verenpaine (hypertensio) • Kohtuukuormitteinen kestävyysliikunta alentaa kohonnutta verenpainetta keskimäärin 8/5 mmHg A. • Kohtuukuormitteinen lihasvoimaharjoittelu ilmeisesti alentaa lievästi kohonnutta verenpainetta muutaman mmHg:n B. • muut elintapamuutokset: suola, energia, alkoholi
 19. 19. 17.3.2016 19 www.käypähoito.fi Dyslipidemiat (veren rasvayhdisteet: kolesteroli, triglyseridit) • Kestävyysliikunta suurentaa veren HDL-kolesteroli- pitoisuutta ja pienentää LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuuksia keskimäärin 5 % A. – HDL-muutoksen aikaansaamiseksi liikunnan kokonaismäärän pitää olla yli 1 500 kcal viikossa useiden kuukausien ajan, esim. 30–60 minuuttia päivittäistä ripeää kävelyä • Lihasvoimaharjoittelu pienentää kokonaiskolesterolin, LDL-kolesterolin ja triglyseridien pitoisuutta noin 5 %, mutta HDL-kolesterolin pitoisuuteen sillä ei ole vaikutusta A. • muut elintapamuutokset: kova (maito)rasva
 20. 20. 17.3.2016 20 www.käypähoito.fi Lihavuus ja liikapaino Laihdutusvaihe • Liikunnan lisäyksen ohella tarvitaan aina ruokavaliota, jossa energian ja tyydyttyneiden rasvojen saantia rajoitetaan. • Kestävyysliikunta ilman ruokavaliomuutoksia vähentää liikapainoa muutaman kg:n A, erityisesti viskeraalisesta rasvakudoksesta A. • Kestävyysliikunta yhdistettynä niukkaenergiaiseen ruokavalioon lisää painon vähenemistä enintään muutaman kg:n pelkkään ruokavalioon verrattuna A. • Lihasvoimaharjoittelulla paino vähenee vain vähän, mutta lihaskudoksen määrä suurenee ja rasvakudoksen vähenee. • Tavoitteena on lisätä energiankulutusta 1,3 kJ (300 kcal) päivittäin. – esim. 45–60 minuuttia reipasta kävelyä
 21. 21. 17.3.2016 21 www.käypähoito.fi Tyypin 2 diabetes • Hoidon tavoitteena ovat hyvän glukoositasapainon ohella liikapainon välttäminen tai vähentäminen ja kardio-vaskulaaririskien pienentäminen. • Liikunnan vaikutukset glukoositasapainoon – Sekä kestävyysliikunta että lihasvoimaharjoittelu pienentävät aterianjälkeistä glukoosipitoisuutta ja lyhentävät hyperglykemistä aikaa. – Vaikutukset paastoglukoosiin tai hypoglykemiaan ovat vähäiset. – Viikoittainen vähintään 150 minuutin kestävyysliikunta- ja lihasvoimaharjoittelu pienentää HbA1c-pitoisuutta vähintään 3 mmol/mol (vastaa 0,3 prosenttiyksikköä).
 22. 22. 17.3.2016 22 www.käypähoito.fi Liikunta sepelvaltimotaudin hoidossa ja kuntoutuksessa • Liikuntaan perustuva sydänkuntoutus vähentää ennenaikaisen kuoleman vaaraa A. • Kestävyysliikunta parantaa kardiorespiratorista kuntoa A. – Intervalliharjoittelu ilmeisesti parantaa kardiorespiratorista kuntoa enemmän kuin yhtäjaksoinen tasavauhtinen kestävyysliikunta B. • Kestävyysliikunta ilmeisesti parantaa sydämen pumppaustehoa B. • Lihasvoimaharjoittelu parantaa lihasvoimaa ja -kestävyyttä sekä toimintakykyä A. • Liikuntapainotteinen sydänkuntoutus ilmeisesti parantaa elämänlaatua tavanomaiseen hoitoon verrattuna B.
 23. 23. 17.3.2016 23 www.käypähoito.fi Depressio • Depression ehkäisy – Säännöllinen liikkuminen voi yksilötasolla edistää mielenterveyttä ja vähentää masennustilan kehittymisen vaaraa. • Depression hoito – Liikuntaharjoittelu saattaa vähentää depressiopotilaan masennusoireita vähän tai kohtalaisesti C. – Liikuntaa voidaan aina suositella osaksi kokonais- hoitoa, ellei lääketieteellisiä vasta-aiheita ole. Liikunta ei kuitenkaan korvaa depression muuta hoitoa. • Ks. Käypä hoito -suositus Depressio
 24. 24. 17.3.2016 24 www.käypähoito.fi Ikääntyneet • Liikunta fyysisen toimintakyvyn parantamisessa ja säilyttämisessä – Säännöllinen kohtuukuormitteinen kestävyysliikunta, lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu ja nivelten liikkuvuusharjoittelu ovat keskeisiä. – Äkillisen sairauden yhteydessä ja sairaalahoidon aikana vuodelevon välttäminen ja liikkeellä oleminen ovat tärkeitä. • Liikkumiskyvyn parantaminen ja liikkumisen lisääminen ovat keskeisiä kaatumisten ehkäisyssä. – Liikunnan pääpaino on alaraajojen lihasvoimaa ja tasapainoa parantavassa harjoittelussa.
 25. 25. 17.3.2016 25 www.käypähoito.fi Keskeinen sanoma • Säännöllisen liikunnan tulee kuulua pitkäaikaissairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen, tarvittaessa yhdistettynä muihin elintapamuutoksiin ja hoitoihin. – valtimotaudit, lihavuus, diabetes, rappeuttavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, ahtauttavat keuhkosairaudet, muistisairaudet, depressio, useat syöpäsairaudet • Vähäinen fyysinen aktiivisuus ja huono fyysinen kunto, erityisesti kardiorespiratorinen kunto, suurentavat ennenaikaisen kuoleman riskiä. • Runsas istuminen on terveydelle haitallista. • Oikein toteutetulla liikunnalla on vähän terveyshaittoja.
 26. 26. 17.3.2016 26 www.käypähoito.fi www.käypähoito.fi > Suositukset > ”Liikunta” > Opi ja ota käyttöön (oikealla)

×