SlideShare a Scribd company logo
Návrhové vzory
v grafickém rozhraní
Martin Kopta
Martin Kopta: Výhody a nevýhody paternů v GUI
Martin Kopta: Výhody a nevýhody paternů v GUI
Martin Kopta: Výhody a nevýhody paternů v GUI
Historie
 Christopher Alexander
 americký architekt
 A Pattern Language: Towns, Buildings,
Construction (1977)
Definice
 Návrhový vzor
 Obecný návod pro řešení problému, který
se běžně vyskytuje
 Pattern language
 Kontext
 Popis problému
 Řešení
Příklad – instalace programu
 Kontext
 Uživatel potřebuje nainstalovat program.
Instalace vyžaduje nakopírování několika
souborů na různá místa v souborovém
systému, změnu nastavení operačního
systému, vytvoření zástupců a
zaznamenání změn pro snadné
odinstalování.
Příklad – instalace programu
 Popis problému
 Uživatel nemusí být obeznámený s tím,
kam ukládat soubory a jak pozměnit
nastavení systému.
 Uživatel může při komplexním úkolu udělat
chybu, která má za následek nemožnost
použít instalovaný program, případně i
poškodí souborový nebo operační systém.
Příklad – instalace programu
 Řešení
 Instalace s použitím wizardu (průvodce).
 Průvodce provede uživatele všemi kroky
postupně, nakopíruje soubory, změní
nastavení systému a vytvoří zástupce pro
snadné spuštění, a zároveň zaznamená
kroky pro návrat do původního stavu před
instalací.
Martin Kopta: Výhody a nevýhody paternů v GUI
Martin Kopta: Výhody a nevýhody paternů v GUI
Martin Kopta: Výhody a nevýhody paternů v GUI
Martin Kopta: Výhody a nevýhody paternů v GUI
Martin Kopta: Výhody a nevýhody paternů v GUI
Martin Kopta: Výhody a nevýhody paternů v GUI
Pattern versus styleguide
 Styleguide je přesný popis (barvy,
velikosti, tvary) řešení
 Obvykle je doprovozený implementací
(knihovnou).
Martin Kopta: Výhody a nevýhody paternů v GUI
Pattern versus opisování
 Gmail – štítky
 Google Mapy – ajax
Výhody a nevýhody
 Výhody
 Zjednodušení práce
 Omezení rizika chyby
 Konzistence (migrace uživatelů)
 Nevýhody
 Inovace
 Nevhodné vzory
Přežité vzory
Zdroje
 Designing Interfaces: Patterns for
Effective Interaction Design
 http://designinginterfaces.com
 Design Patterns
 http://www.welie.com/
 Hillside Group
 http://hillside.net/
 http://www.hcipatterns.org/
Zdroje
 Richard P. Gabriel – Patterns of
Software: Tales from the Software
Community
 http://www.dreamsongs.com/NewFiles/Pat
ternsOfSoftware.pdf
 Patterns, Design Patterns, and HCI
Patterns
 http://www.mprove.de/script/04/hcipatterns
/
Děkuji za pozornost
Martin Kopta
martin.kopta@garcon.cz

More Related Content

Viewers also liked

Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
ÚISK FF UK
 
Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě
Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě
Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě
ÚISK FF UK
 
Zlata Houšková: Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a inform...
Zlata Houšková: Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a inform...Zlata Houšková: Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a inform...
Zlata Houšková: Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a inform...
ÚISK FF UK
 
Linda Skolková: Citování on-line informačních zdrojů v praxi
Linda Skolková: Citování on-line informačních zdrojů v praxi Linda Skolková: Citování on-line informačních zdrojů v praxi
Linda Skolková: Citování on-line informačních zdrojů v praxi
ÚISK FF UK
 
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
ÚISK FF UK
 
Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...
Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...
Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...
ÚISK FF UK
 
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
ÚISK FF UK
 
Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...
Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...
Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...
ÚISK FF UK
 
Jan Mařík: Geografické informační systémy v archeologii
Jan Mařík: Geografické informační systémy v archeologii Jan Mařík: Geografické informační systémy v archeologii
Jan Mařík: Geografické informační systémy v archeologii
ÚISK FF UK
 
Miloš Lešikar: Historie, současnost a budoucnost papíru - nejrozšířenějšího m...
Miloš Lešikar: Historie, současnost a budoucnost papíru - nejrozšířenějšího m...Miloš Lešikar: Historie, současnost a budoucnost papíru - nejrozšířenějšího m...
Miloš Lešikar: Historie, současnost a budoucnost papíru - nejrozšířenějšího m...
ÚISK FF UK
 
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
ÚISK FF UK
 
Elisa Cerveira: Training, skills and competencies of the information professi...
Elisa Cerveira: Training, skills and competencies of the information professi...Elisa Cerveira: Training, skills and competencies of the information professi...
Elisa Cerveira: Training, skills and competencies of the information professi...
ÚISK FF UK
 
Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...
Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...
Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...
ÚISK FF UK
 
María Luisa Alvite Díez: Information Science in Spain: Information Science at...
María Luisa Alvite Díez: Information Science in Spain: Information Science at...María Luisa Alvite Díez: Information Science in Spain: Information Science at...
María Luisa Alvite Díez: Information Science in Spain: Information Science at...
ÚISK FF UK
 
Blanka Vorlíčková: Elektronické systémy kulturního dědictví
Blanka Vorlíčková: Elektronické systémy kulturního dědictví Blanka Vorlíčková: Elektronické systémy kulturního dědictví
Blanka Vorlíčková: Elektronické systémy kulturního dědictví
ÚISK FF UK
 

Viewers also liked (15)

Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
Adolf Knoll: Digitální zpřístupnění historických a vzácných knihovních sbírek
 
Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě
Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě
Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb Národ sobě
 
Zlata Houšková: Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a inform...
Zlata Houšková: Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a inform...Zlata Houšková: Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a inform...
Zlata Houšková: Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a inform...
 
Linda Skolková: Citování on-line informačních zdrojů v praxi
Linda Skolková: Citování on-line informačních zdrojů v praxi Linda Skolková: Citování on-line informačních zdrojů v praxi
Linda Skolková: Citování on-line informačních zdrojů v praxi
 
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
Edita Lichtenbergová, Jaroslava Svobodová, Jarmila Přibylová: RDA v České rep...
 
Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...
Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...
Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...
 
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
Pavla Kovářová: Ochrana soukromí na internetu a postavení knihovny
 
Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...
Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...
Miloslava Faitová: Evaluace s použitím Evropského průvodce: Metodika, dosavad...
 
Jan Mařík: Geografické informační systémy v archeologii
Jan Mařík: Geografické informační systémy v archeologii Jan Mařík: Geografické informační systémy v archeologii
Jan Mařík: Geografické informační systémy v archeologii
 
Miloš Lešikar: Historie, současnost a budoucnost papíru - nejrozšířenějšího m...
Miloš Lešikar: Historie, současnost a budoucnost papíru - nejrozšířenějšího m...Miloš Lešikar: Historie, současnost a budoucnost papíru - nejrozšířenějšího m...
Miloš Lešikar: Historie, současnost a budoucnost papíru - nejrozšířenějšího m...
 
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
 
Elisa Cerveira: Training, skills and competencies of the information professi...
Elisa Cerveira: Training, skills and competencies of the information professi...Elisa Cerveira: Training, skills and competencies of the information professi...
Elisa Cerveira: Training, skills and competencies of the information professi...
 
Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...
Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...
Marie Balíková: Portál Národní autority ČR a novinky v oblasti jmenných, věcn...
 
María Luisa Alvite Díez: Information Science in Spain: Information Science at...
María Luisa Alvite Díez: Information Science in Spain: Information Science at...María Luisa Alvite Díez: Information Science in Spain: Information Science at...
María Luisa Alvite Díez: Information Science in Spain: Information Science at...
 
Blanka Vorlíčková: Elektronické systémy kulturního dědictví
Blanka Vorlíčková: Elektronické systémy kulturního dědictví Blanka Vorlíčková: Elektronické systémy kulturního dědictví
Blanka Vorlíčková: Elektronické systémy kulturního dědictví
 

Similar to Martin Kopta: Výhody a nevýhody paternů v GUI

Obhajoba diplomové práce
Obhajoba diplomové práceObhajoba diplomové práce
Obhajoba diplomové práce
Ústřední knihovna FF MU
 
4312 souborovy system_os_net_ware_2
4312 souborovy system_os_net_ware_24312 souborovy system_os_net_ware_2
4312 souborovy system_os_net_ware_2
pisaceku
 
Patchování, upgrade, migrace a clonování
Patchování, upgrade, migrace a clonováníPatchování, upgrade, migrace a clonování
Patchování, upgrade, migrace a clonování
Tomas Solar
 
4318 archivace a_zalohovani_dat_1
4318 archivace a_zalohovani_dat_14318 archivace a_zalohovani_dat_1
4318 archivace a_zalohovani_dat_1
pisaceku
 
4311 souborovy system_os_net_ware_1
4311 souborovy system_os_net_ware_14311 souborovy system_os_net_ware_1
4311 souborovy system_os_net_ware_1
pisaceku
 
Lucie jelinkova a3a - seminarka
Lucie jelinkova a3a - seminarkaLucie jelinkova a3a - seminarka
Lucie jelinkova a3a - seminarka
Lucka Jelínková
 
České Lotus Notes 7 jsou zde!
České Lotus Notes 7 jsou zde!České Lotus Notes 7 jsou zde!
České Lotus Notes 7 jsou zde!
Martin Humpolec
 
Kompilace a instalace balíčků
Kompilace a instalace balíčkůKompilace a instalace balíčků
Kompilace a instalace balíčků
zdendator
 
openMagazin 9/2012
openMagazin 9/2012openMagazin 9/2012
openMagazin 9/2012
Liberix, o.p.s.
 

Similar to Martin Kopta: Výhody a nevýhody paternů v GUI (11)

Maturitní otázka
Maturitní otázkaMaturitní otázka
Maturitní otázka
 
Obhajoba diplomové práce
Obhajoba diplomové práceObhajoba diplomové práce
Obhajoba diplomové práce
 
4312 souborovy system_os_net_ware_2
4312 souborovy system_os_net_ware_24312 souborovy system_os_net_ware_2
4312 souborovy system_os_net_ware_2
 
Patchování, upgrade, migrace a clonování
Patchování, upgrade, migrace a clonováníPatchování, upgrade, migrace a clonování
Patchování, upgrade, migrace a clonování
 
Mojo SP Obhajoba
Mojo SP ObhajobaMojo SP Obhajoba
Mojo SP Obhajoba
 
4318 archivace a_zalohovani_dat_1
4318 archivace a_zalohovani_dat_14318 archivace a_zalohovani_dat_1
4318 archivace a_zalohovani_dat_1
 
4311 souborovy system_os_net_ware_1
4311 souborovy system_os_net_ware_14311 souborovy system_os_net_ware_1
4311 souborovy system_os_net_ware_1
 
Lucie jelinkova a3a - seminarka
Lucie jelinkova a3a - seminarkaLucie jelinkova a3a - seminarka
Lucie jelinkova a3a - seminarka
 
České Lotus Notes 7 jsou zde!
České Lotus Notes 7 jsou zde!České Lotus Notes 7 jsou zde!
České Lotus Notes 7 jsou zde!
 
Kompilace a instalace balíčků
Kompilace a instalace balíčkůKompilace a instalace balíčků
Kompilace a instalace balíčků
 
openMagazin 9/2012
openMagazin 9/2012openMagazin 9/2012
openMagazin 9/2012
 

More from ÚISK FF UK

Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenMartina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
ÚISK FF UK
 
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
ÚISK FF UK
 
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UKEva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
ÚISK FF UK
 
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivuIva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
ÚISK FF UK
 
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivovéAndrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
ÚISK FF UK
 
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnáchMartina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
ÚISK FF UK
 
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistikaJana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
ÚISK FF UK
 
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.czJiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
ÚISK FF UK
 
Jak na video?
Jak na video? Jak na video?
Jak na video?
ÚISK FF UK
 
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autoritMarie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
ÚISK FF UK
 
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
ÚISK FF UK
 
Anna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovnyAnna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovny
ÚISK FF UK
 
Magdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake newsMagdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake news
ÚISK FF UK
 
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligenceRudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
ÚISK FF UK
 
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021) Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
ÚISK FF UK
 
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
ÚISK FF UK
 
Anna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knizeAnna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knize
ÚISK FF UK
 
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovnyHana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
ÚISK FF UK
 
Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech) Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech)
ÚISK FF UK
 
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality SeriouslyVojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
ÚISK FF UK
 

More from ÚISK FF UK (20)

Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenMartina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
 
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
Vojtěch Vojtíšek & Laďka Zbiejczuk Suchá: Redesign knihovních služeb: webové ...
 
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UKEva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
Eva Novotná: Kartografické dědictví v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK
 
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivuIva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
Iva Horová: Sto let pokusů o vybudování národního zvukového archivu
 
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivovéAndrea Jelínková: Knihovědní detektivové
Andrea Jelínková: Knihovědní detektivové
 
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnáchMartina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
Martina Košanová: Vizuální smog v knihovnách
 
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistikaJana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
Jana Šeblová: Samizdatová literatura a hudební publicistika
 
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.czJiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
Jiří Nechvátal: Projekt Obálkyknih.cz
 
Jak na video?
Jak na video? Jak na video?
Jak na video?
 
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autoritMarie Balíková: Databáze věcných autorit
Marie Balíková: Databáze věcných autorit
 
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
Eva Lesenková: Zdravotní gramotnost : Jak můžeme lépe získat informace o zdraví?
 
Anna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovnyAnna Hoťová: Školní knihovny
Anna Hoťová: Školní knihovny
 
Magdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake newsMagdalena Paul: Fake news
Magdalena Paul: Fake news
 
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligenceRudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
Rudolf Rosa: Milníky umělé inteligence
 
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021) Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
Pavel Berounský: Prohlídka datacentra Kokura (18. 10. 2021)
 
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
Pavel Herout: Datová centra (18. 10. 2021)
 
Anna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knizeAnna Štičková: Čuchni ke knize
Anna Štičková: Čuchni ke knize
 
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovnyHana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
Hana Šandová: Centrum technického vzdělávání Půda jako třetí oddělení knihovny
 
Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech) Open data (Civic Tech)
Open data (Civic Tech)
 
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality SeriouslyVojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
Vojtěch Ripka: Taking Mediality Seriously
 

Martin Kopta: Výhody a nevýhody paternů v GUI

 • 1. Návrhové vzory v grafickém rozhraní Martin Kopta
 • 5. Historie  Christopher Alexander  americký architekt  A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (1977)
 • 6. Definice  Návrhový vzor  Obecný návod pro řešení problému, který se běžně vyskytuje  Pattern language  Kontext  Popis problému  Řešení
 • 7. Příklad – instalace programu  Kontext  Uživatel potřebuje nainstalovat program. Instalace vyžaduje nakopírování několika souborů na různá místa v souborovém systému, změnu nastavení operačního systému, vytvoření zástupců a zaznamenání změn pro snadné odinstalování.
 • 8. Příklad – instalace programu  Popis problému  Uživatel nemusí být obeznámený s tím, kam ukládat soubory a jak pozměnit nastavení systému.  Uživatel může při komplexním úkolu udělat chybu, která má za následek nemožnost použít instalovaný program, případně i poškodí souborový nebo operační systém.
 • 9. Příklad – instalace programu  Řešení  Instalace s použitím wizardu (průvodce).  Průvodce provede uživatele všemi kroky postupně, nakopíruje soubory, změní nastavení systému a vytvoří zástupce pro snadné spuštění, a zároveň zaznamená kroky pro návrat do původního stavu před instalací.
 • 16. Pattern versus styleguide  Styleguide je přesný popis (barvy, velikosti, tvary) řešení  Obvykle je doprovozený implementací (knihovnou).
 • 18. Pattern versus opisování  Gmail – štítky  Google Mapy – ajax
 • 19. Výhody a nevýhody  Výhody  Zjednodušení práce  Omezení rizika chyby  Konzistence (migrace uživatelů)  Nevýhody  Inovace  Nevhodné vzory
 • 21. Zdroje  Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design  http://designinginterfaces.com  Design Patterns  http://www.welie.com/  Hillside Group  http://hillside.net/  http://www.hcipatterns.org/
 • 22. Zdroje  Richard P. Gabriel – Patterns of Software: Tales from the Software Community  http://www.dreamsongs.com/NewFiles/Pat ternsOfSoftware.pdf  Patterns, Design Patterns, and HCI Patterns  http://www.mprove.de/script/04/hcipatterns /
 • 23. Děkuji za pozornost Martin Kopta martin.kopta@garcon.cz