Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
K problémům překladuK problémům překladu
Evropského průvodce kompetencemiEvropského průvodce kompetencemi
v oboru knihovni...
Kdy to vše začalo?Kdy to vše začalo?
 Rok 1997 – setkání předsedy ADBS aRok 1997 – setkání předsedy ADBS a
tehdejší předs...
Rok 1999Rok 1999
První hmatatelný výsledek:První hmatatelný výsledek:
Euroguide LIS – první vydání,Euroguide LIS – první v...
Rok 2004Rok 2004
Druhé, zcela přepracované vydáníDruhé, zcela přepracované vydání
Evropského průvodceEvropského průvodce
k...
Konsorcium CERTIDocKonsorcium CERTIDoc
Pozměnily se někteří účastníci projektu, dnesPozměnily se někteří účastníci projekt...
Přidružení členové CERTIDocPřidružení členové CERTIDoc
Na webu projektu CERTIDoc najdete výčetNa webu projektu CERTIDoc na...
Rok 2006Rok 2006
SKIP publikuje český překlad druhéhoSKIP publikuje český překlad druhého
přepracovaného vydání Evropského...
Překlady PrůvodcePřeklady Průvodce
do evropských jazykůdo evropských jazyků
Evropský průvodce (2.vyd.) je v současné doběE...
Překlady již zpřístupněnéPřeklady již zpřístupněné
na webu CERTIDocna webu CERTIDoc
 Euroguide/EuroréférentielEuroguide/E...
Další plánovaný postupDalší plánovaný postup
Na základě Evropského průvodce 7 asociacíNa základě Evropského průvodce 7 aso...
Rozšiřování KonsorciaRozšiřování Konsorcia
 Asociace dvou zemí (Belgie a Švýcarska)Asociace dvou zemí (Belgie a Švýcarska...
RozšiřováníRozšiřování
Evropského průvodceEvropského průvodce
Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
Jarmila.Burgetova@seznam.czJarmila.Burgetova@seznam.cz
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Jarmila Burgetová: K problémům překladu Evropského průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb

Download to read offline

Prezentace k přednášce v předmětu Jinonické informační pondělky ze dne 22. 1. 2007. Prezentace k workshopu Kompetence a schopnosti informačního profesionála - jak je poznat, rozvíjet, hodnotit - certifikovat.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Jarmila Burgetová: K problémům překladu Evropského průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb

 1. 1. K problémům překladuK problémům překladu Evropského průvodce kompetencemiEvropského průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačníchv oboru knihovnických a informačních služebslužeb
 2. 2. Kdy to vše začalo?Kdy to vše začalo?  Rok 1997 – setkání předsedy ADBS aRok 1997 – setkání předsedy ADBS a tehdejší předsedkyně SKIP a nabídkatehdejší předsedkyně SKIP a nabídka k účasti na evropském projektu DECIDock účasti na evropském projektu DECIDoc v rámci programu Leonardo da Vinci -v rámci programu Leonardo da Vinci - v době, kdy Česká republika ještě nebylav době, kdy Česká republika ještě nebyla členem Evropské unie.členem Evropské unie.
 3. 3. Rok 1999Rok 1999 První hmatatelný výsledek:První hmatatelný výsledek: Euroguide LIS – první vydání,Euroguide LIS – první vydání, téhož roku vydal SKIP český překladtéhož roku vydal SKIP český překlad Průvodce znalostmi a dovednostmiPrůvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníkůevropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačníchv oboru knihovnických a informačních služebslužeb Jazykové problémy – pojem kompetence, francouzské aJazykové problémy – pojem kompetence, francouzské a anglické pojetí a různost odborné terminologieanglické pojetí a různost odborné terminologie
 4. 4. Rok 2004Rok 2004 Druhé, zcela přepracované vydáníDruhé, zcela přepracované vydání Evropského průvodceEvropského průvodce kompetencemikompetencemi a prvna prvníí vydánívydání „Úrovní„Úrovní kvalifikace“kvalifikace“ výsledek projektuvýsledek projektu CERTIDocCERTIDoc opět v rámciopět v rámci evropského programu Leonardo da Vinci.evropského programu Leonardo da Vinci. http://www.certidoc.net/index.phphttp://www.certidoc.net/index.php
 5. 5. Konsorcium CERTIDocKonsorcium CERTIDoc Pozměnily se někteří účastníci projektu, dnesPozměnily se někteří účastníci projektu, dnes jsou to členové Konsorcia:jsou to členové Konsorcia: 1.1. ADBS (stále „spiritus agens a movens“)ADBS (stále „spiritus agens a movens“) 2.2. SEDIC (SEDIC (Sociedad Española de Documentación e InformaciónSociedad Española de Documentación e Información CientíficaCientífica)) 3.3. DGI (Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft undDGI (Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis)Informationspraxis) 4.4. Bureau van Dijk – poradenská informační společnost se sídlemBureau van Dijk – poradenská informační společnost se sídlem v Paříži a v Bruseluv Paříži a v Bruselu 5.5. Université libre v BruseluUniversité libre v Bruselu.. První tři asociace (ADBS, SEDIC a DGI) v současně době provádějíPrvní tři asociace (ADBS, SEDIC a DGI) v současně době provádějí evropské certifikace informačních pracovníků.evropské certifikace informačních pracovníků.
 6. 6. Přidružení členové CERTIDocPřidružení členové CERTIDoc Na webu projektu CERTIDoc najdete výčetNa webu projektu CERTIDoc najdete výčet přidružených členů. Je jich celkempřidružených členů. Je jich celkem devětdevět a je mezi nimi také SKIP.a je mezi nimi také SKIP. Zastoupené země: Belgie, Švýcarsko, Itálie,Zastoupené země: Belgie, Švýcarsko, Itálie, Portugalsko, Velká Británie, Rakousko,Portugalsko, Velká Británie, Rakousko, Rumunsko, Německo, ČeskoRumunsko, Německo, Česko http://www.certidoc.net/fr1/tout.phphttp://www.certidoc.net/fr1/tout.php
 7. 7. Rok 2006Rok 2006 SKIP publikuje český překlad druhéhoSKIP publikuje český překlad druhého přepracovaného vydání Evropského průvodce apřepracovaného vydání Evropského průvodce a prvního vydání „Úrovní kvalifikace“prvního vydání „Úrovní kvalifikace“ pod názvempod názvem Evropský průvodce kompetencemiEvropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačníchv oboru knihovnických a informačních služebslužeb
 8. 8. Překlady PrůvodcePřeklady Průvodce do evropských jazykůdo evropských jazyků Evropský průvodce (2.vyd.) je v současné doběEvropský průvodce (2.vyd.) je v současné době vydán vvydán v deseti jazycíchdeseti jazycích * * * * ** * * * * V některých případech pouze vV některých případech pouze v eelektronickélektronické formě, v jiných také v formě, v jiných také v ttištěných publikacích.ištěných publikacích. (francouzsky: t+e, anglicky: e, německy: e,(francouzsky: t+e, anglicky: e, německy: e, španělsky: t+e, portugalsky: t+e, italsky: t+e,španělsky: t+e, portugalsky: t+e, italsky: t+e, rumunsky: t+e, maďarsky: e, chorvatsky: e,rumunsky: t+e, maďarsky: e, chorvatsky: e, česky: t. Připravuje se překlad do vlámštinyčesky: t. Připravuje se překlad do vlámštiny..
 9. 9. Překlady již zpřístupněnéPřeklady již zpřístupněné na webu CERTIDocna webu CERTIDoc  Euroguide/EuroréférentielEuroguide/Euroréférentiel Nouvelle édition, 2004Nouvelle édition, 2004  Établi à l'intention des professionnels de l'information-Établi à l'intention des professionnels de l'information- documentation, ce guide européen recense 33 domainesdocumentation, ce guide européen recense 33 domaines de compétences (vol. 1) et 4 niveaux de qualificationde compétences (vol. 1) et 4 niveaux de qualification (vol. 2).(vol. 2).  Français :Français : Volume 1Volume 1 -- Volume 2Volume 2English :English : Volume 1Volume 1 -- Volume 2Volume 2Español :Español : Volumen 1Volumen 1 -- Volumen 2Volumen 2 Deutsch :Deutsch : 1. Band1. Band -- 2. Band2. Band Croate :Croate : Volume 1 - Volume 2Volume 1 - Volume 2 Italien :Italien : Volume 1 - Volume 2Volume 1 - Volume 2 Portugais :Portugais : Volume 1 - Volume 2Volume 1 - Volume 2
 10. 10. Další plánovaný postupDalší plánovaný postup Na základě Evropského průvodce 7 asociacíNa základě Evropského průvodce 7 asociací (francouzská, španělská, německá, belgická,(francouzská, španělská, německá, belgická, portugalská, chorvatská a česká) ustavilo tzv.portugalská, chorvatská a česká) ustavilo tzv. groupe-miroirgroupe-miroir – pracovní skupiny, které mají– pracovní skupiny, které mají soustavně analyzovat využití Průvodce ve svésoustavně analyzovat využití Průvodce ve své zemi, shromažďovat a prověřovat návrhy nazemi, shromažďovat a prověřovat návrhy na opravy a zlepšení Průvodce. Je mezi nim i SKIP.opravy a zlepšení Průvodce. Je mezi nim i SKIP.
 11. 11. Rozšiřování KonsorciaRozšiřování Konsorcia  Asociace dvou zemí (Belgie a Švýcarska)Asociace dvou zemí (Belgie a Švýcarska) uzavřela s Konsorciem dohodu ouzavřela s Konsorciem dohodu o partnerství, která jim umožňuje přístup kpartnerství, která jim umožňuje přístup k evropské certifikaci.evropské certifikaci.  Další dvě země (Itálie a Rumunsko) právěDalší dvě země (Itálie a Rumunsko) právě zavádějí takovou formu certifikace, kterázavádějí takovou formu certifikace, která vychází z pravidel CERTIDoc, což jim vvychází z pravidel CERTIDoc, což jim v budoucnu umožní přijetí do Konsorcia.budoucnu umožní přijetí do Konsorcia.
 12. 12. RozšiřováníRozšiřování Evropského průvodceEvropského průvodce
 13. 13. Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost Jarmila.Burgetova@seznam.czJarmila.Burgetova@seznam.cz

Prezentace k přednášce v předmětu Jinonické informační pondělky ze dne 22. 1. 2007. Prezentace k workshopu Kompetence a schopnosti informačního profesionála - jak je poznat, rozvíjet, hodnotit - certifikovat.

Views

Total views

97

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×