Успіхи та досягнення. Звіт UIF

U

Звіт Українського інституту за 2017 рік.

Успіхи і досягнення
2017
Успіхи та досягнення. Звіт UIF
ЗМІСТ
РІК СТАНОВЛЕННЯ
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ
ДОПОВІДІ
ЗАХОДИ
МЕДІАЗВІТ
ФІНАНСИ
КОМАНДА
03
05
09
15
19
24
27
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ03
РІК
СТАНОВЛЕННЯ
Аналітичний центр Український інститут
майбутнього (UIF) був створений у 2016 році,
тож у 2017 ми пережили етап становлення як
організація і як колектив.
Як організація ми почали виправдовувати
очікування суспільства, забезпечуючи громад-
ськість та ЗМІ актуальною та ґрунтовною
аналітикою. Як колектив ми досягли систем-
ності та злагодженості у роботі.
uifuture.org
РІК СТАНОВЛЕННЯ 04
можу упевнено констатувати: становлення
Українського інституту майбутнього відбулося.
У 2018 році ми плануємо оприлюднити
доповідь "Донбас. Сценарії конфлікту" та
реалізувати проект, який зараз має робочу
назву "Модель економіки України до 2030 року".
Приклад нашої організації доводить: маючи
спільну мету і невеличку компанію сильних
спеціалістів, можна гідно реалізувати новий
проект в Україні.
Висловлюю щиру вдячність засновникам,
експертам, усій команді Українського інституту
майбутнього за підтримку і затяту працю на всі
120%.
Із повагою
Експерти Українського інституту майбутньо-
го підняли аналітику держави на новий рівень.
Це привернуло увагу незалежних експертів з
інших країн і дало змогу налагодити постійну
співпрацю. У результаті були опубліковані
спільні доповіді з експертом Дмитром Некра-
совим "Межі стійкості Росії" та колективна
робота експертів під керівництвом Тараса
Березовця "Крим: 3 роки окупації". Ми налаго-
дили зв’язки з аналітичними центрами США та
ЄС, а журнал Foreign Affairs зробив рецензію
на нашу доповідь "Крим: 3 роки окупації" .
Політики і чиновники почали дослухатися
до наших порад. Зокрема, ми підготували "Про-
позиції до плану розвитку промисловості" для
Уряду. Розрахунки щодо економічного ефекту
від податку на виведений капітал були в центрі
уваги на зустрічі Президента Петра Порошен-
ка з бізнесом. Український інститут майбутньо-
го став частиною робочої групи зі створення
Hyperloop в Україні.
Протягом 2017 року ми помітно вдосконали-
ли систему організації заходів. Навіть отрима-
ли перший досвід створення 3-денної події
"Освітній кластер" в рамках Форуму видавців у
місті Львів.
Підтримка наших прихильників стала
справжньою винагородою: за прогноз "2018:
виклики та можливості" ми отримали понад 80
тисяч гривень благодійних пожертв. Високий
попит на друковані видання Інституту серед
читачів з усієї України можна вважати одним із
основних показників ефективності роботи
команди українського think tank.
Озираючись на 2017 рік, я як виконавчий
директор Українського інституту майбутнього
Віктор Андрусів
виконавчий директор Українського
інституту майбутнього
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ
УСПІХИ І
ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ
01
02
ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПЛАНУ ПЕРШОЧЕРГОВИХ
ДІЙ З РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
КРИМ: 3 РОКИ ОКУПАЦІЇ
UIF на замовлення Міністерства
економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ)
розробив і опублікував “Пропозиції до плану
першочергових дій з розвитку промисловості”.
Документ має стати підґрунтям стратегії Уряду.
Пропозиції опубліковані на сайті Кабінету
міністрів.
Доповідь “Крим: 3 роки окупації” була
презентована у Вашингтоні для аналітичних
центрів та у Стразбурзі для Парламентської
асамблеї ради Європи (ПАРЄ). Отримала
схвальну рецензію від провідного журналу у
сфері світової політики Foreign Affairs.
05
uifuture.org
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ 06
У вересні 2017 року в межах книжкового форуму у Львові
UIF організував "Освітній кластер". Подія зібрала 60 найавто-
ритетніших спікерів з питань освіти. Міністр освіти Лілія Грине-
вич була серед поважних гостей події. За 3 дні "кластер"
відвідали понад 300 осіб.
Український інститут майбутнього здійснив
англомовний переклад книги видатного
вченого Володимира Горбуліна “Світова
гібридна війна: український фронт”.
Представники Українського інституту
майбутнього презентували книгу сенаторам та
чиновникам під час візиту у США.
СВІТОВА ГІБРИДНА ВІЙНА:
УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТ
03
04ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ
05ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ЗАМІНИ
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПОДАТКОМ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ
UIF презентував єдину в Україні комплексну модель оцінки впливу податку на виведений капітал на
економіку: бізнес, громадян і бюджет. Модель стала основою для перемовин авторів відповідного
законопроекту з Адміністрацією Президента, головою профільного комітету ВР, Мінфіном. На зустрічі з
бізнесом Президент Порошенко підтримав ухвалення податку на виведений капітал з 2019 року,
аргументувавши свою позицію фактами з документу, підготовленого UIF.
07
8 3 9 4 7
дискусій
події формату
«діалог практиків»
майстер-класів
інтерактивні
сесії
книжкових
презентацій
15партнерів
60спікерів
9педагогів-іноваторів
з 7 областей України
uifuture.org
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ 08
06ПЕРЕВАГИ
ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ
ДОРІГ В УКРАЇНІ
Дослідження UIF довело: бетонні дороги на 40%
дешевші за асфальтні, враховуючи 20 років їхнього
робочого циклу. Доповідь була презентована в Комітеті ВР
з питань транспорту і знайшла підтримку депутатів та
представників Автодору.
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ
ДОПОВІДІ
ДОПОВІДІ
У 2017 році Український інститут майбутнього
опублікував
Доповідь, підготовлена
експертом з реформування
правоохоронної та судової
систем Денисом Монастирсь-
ким, порушує актуальні питан-
ня нагальних змін в роботі
поліції. Доповідь була презен-
тована в контексті призначен-
ня нового глави поліції.
09
01ПЛАН ДІЙ
ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
УКРАЇНИ
ПЕРШI
100
ДНІВ
#100 днів для Князева
ПЛАН ДІЙ ДЛЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ.
100 ДНІВ
14 доповідей та
аналітичних документів.
uifuture.org
ДОПОВІДІ 10
02 03 04
МЕЖІ СТІЙКОСТІ
РОСІЇ
Доповідь, підготовлена за
підтримки UIF російським
експертом Дмитром Некрасо-
вим. У ній аналізується вплив
санкцій та цін на нафту на
російську економіку. Розгля-
дається низка сценаріїв та
прогнозів того, що відбувати-
меться з економікою Росії.
Доповідь була презентована в
аналітичних центрах США.
КРИМ:
3 РОКИ ОКУПАЦІЇ
Доповідь підготовлена
колективом експертів під керів-
ництвом Тараса Березовця. У
ній проаналізовані наслідки
трирічної окупації півострова,
політика окупантів щодо замі-
щення населення, наслідки
окупації для економіки тощо.
БІЛОРУСЬ: СТАН,
ЗАГРОЗИ, МОЖЛИВОСТІ
СПІВПРАЦІ
Доповідь, підготовлена
спільно з експертами UIF та
Білорусі.У матеріалі аналізують-
ся витоки сучасного політично-
го режиму Білорусі, стратегічне
значення країни в контексті
українсько-російської війни та
можливості співпраці двох
країн.
RUSSIA’S STABILITY RANGE
ПРЕДЕЛЫ УСТОЙЧИВОСТИ
РОССИИ
Дмитрий Некрасов
2017
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ11
05 06 07
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
HYPERLOOP В УКРАЇНІ
Одна з найпопулярніших
доповідей UIF, підготовлена
експертами програми «Інфра-
структура майбутнього» Воло-
димиром Шульмейстром та
Ярославом Пилипчуком. У
доповіді аналізується один з
видів транспорту майбутнього,
– Hyperloop – перспективи його
впровадження у Європі та
Україні, пораховано будівництво
маршруту Київ-Одеса.
ОСВІТА ДЛЯ
ТУРБУЛЕНТНОГО СВІТУ
Доповідь, підготовлена експер-
том Миколою Скибою про
останні тенденціїу сфері освіти
на глобальному рівні на
прикладі освітніх моделей
Фінляндії та Сингапуру.
ЕКОНОМІКА ЛОУКОСТІВ
ТА АЕРОПОРТІВ
Доповідь, підготовлена Володи-
миром Шульмейстром та Ярос-
лавом Пилипчуком, була
відповіддю на скандал з прихо-
дом в Україну Rayanair. У
доповіді детально прописані
розрахунки та умови появи
компаній-лоукостерів на нових
ринках.
uifuture.org
ДОПОВІДІ 12
08 09 10
МАЙБУТНЄ
УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА
Доповідь залученого експерта
Наталії Іщенко щодо стану
розвитку медіа в Україні. У
межах підготовки доповіді було
опитано 50 експертів галузі та
журналістів.
АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ.
ОЦІНКА СТАНУ ТА
ПРОПОЗИЦІЇ РОЗВИТКУ
Ще одна доповідь інфраструк-
турного напряму, в якій пред-
ставлено детальний аналіз
існуючих аеропортів України та
обсяги необхідних інвестицій
для їх модернізації.
ПОДАТОК НА
ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ.
ОЦІНКА ЕФЕКТУ
Аналітичний документ
експертів UIF, в якому проа-
налізовано наслідки запровад-
ження податку на виведений
капітал замість податку на
прибуток
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ13
11 12 13
ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПЛАНУ
ПЕРШОЧЕРГОВИХ ДІЙ
З РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Аналітичний документ Україн-
ського інституту майбутнього,
підготовлений для Міністерства
економіки та розвитку торгівлі.
РОСІЙСЬКИЙ ДОСВІД
ПОЛІТИЧНОГО ПРОТЕСТУ:
МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ
Доповідь, підготовлена залуче-
ним експертом Павлом Щелі-
ним. Враховуючи зростання
протестних настроїв в Росії,
автор зробив історичний аналіз
протестних рухів у РФ та
перспективи нових протестів.
ДО РЕФОРМИ
РИНКУ ЗЕМЛІ
Доповідь, підготовлена відомим
російським економістом В'яче-
славом Іноземцевим та експер-
том Дмитром Некрасовим. У
доповіді проаналізовано світо-
вий досвід та ризики запровад-
ження ринку землі.
uifuture.org
ДОПОВІДІ 14
14
ПЕРЕВАГИ
ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ ДОРІГ
Доповідь, підготовлена за
підтримки Асоціації «Укрце-
мент». У матеріалі представле-
но порівняльний аналіз будів-
ництва асфальтних та цементо-
бетонних доріг.
01
КРУГЛИЙ СТІЛ
«ПРЕЗИДЕНТСЬКІ
ІНІЦІАТИВИ У СФЕРІ
ГРОМАДЯНСТВА»
Захід був присвячений змінам у
законодавстві щодо надання та позбавлення
громадянства у разі виявлення подвійного
громадянства. Участь у дискусії взяли
представники правозахисних організацій,
аналітичних центрів, народні депутати. Під час
обговорення народний депутат Андрій
Артеменко вперше публічно продемонстрував
паспорт громадянина Канади.
02
КРУГЛИЙ СТІЛ
«ЗАБОРОНА VK, OK ТА 1C -
ЕКСПЕРТНЕ ОБГОВОРЕННЯ»
Захід був організований одразу після
виходу Указу Президента про заборону
російських соціальних мереж, пошукових
ресурсів, IT-продуктів тощо. Участь у дискусії
взяли Дмитро Шимків – заступник голови
Адміністрації Президента, Олександр Данченко
– голова комітету Верховної Ради з питань
інформатизації та зв'язку, Олександр
Ольшанський – голова Інтернет-асоціації
України, представники СБУ, Держспецзв'язку,
українські бізнесмени та інші.
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ
ЗАХОДИ
ЗАХОДИ15
У 2017 році в Українському інституті майбутнього відбулося. В
57 38
публічних
заходів
безпосередньо
організовані Інститутомз яких
Виокремимо найважливіші з них.
uifuture.org
ЗАХОДИ 16
В межах дослідження експерти UIF зробили економічний аналіз впровадження в Україні податку
на виведений капітал. Результатом заходу стала активна дискусія в українському політикумі щодо
нововведення, до якої долучились і Президент Петро Порошенко, і прем'єр-міністр Володимир
Гройсман. Учасниками презентації були: Анатолій Амелін –директор економічних програм
Українського інституту майбутнього, Андрій Забловський – керівник секретаріату Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів України , Тетяна Шевцова–співавтор законопроекту, голова податкового
комітету ГР Мінфіну та ГР ДФ, Олександр Шемяткін – співавтор законопроекту, юрист, партнер АО "КМ
Партнери", Валерій П'ятницький – радник прем'єр-міністра України, екс-голова Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, Грігол Катамадзе – президент Асоціації платників податків
України.
Захід, організований на тлі дискусій про
прихід в Україну компанії-лоукостера Rayanair.
Під час дискусії був представлений
економічний аналіз моделі роботи лоукостерів
та можливі пропозиції залучення їх в Україну.
Учасники: Володимир Шульмейстр – директор
програми «Інфраструктура майбутнього» UIF,
Павло Рябікін директор ДП МА "Бориспіль",
Денис Костржевський голова ради директорів
аеропорту "Київ" (Жуляни), Євген Трескунов –
член правління Асоціації "Аеропорти України".
ПУБЛІЧНА ДИСКУСІЯ
«ЕКОНОМІКА ЛОУКОСТІВ»
03
04ПРЕЗЕНТАЦІЯ
«ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ –
ЕКОНОМІЧНИЙ БЕЗВІЗ ДЛЯ УКРАЇНИ»
05ЕКСПЕРТНІ ДЕБАТИ
«АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД:
TO BE OR NOT TO BE»
Подія, що зібрала активних депутатів та
експертів, які ведуть публічні дискусії щодо
необхідності запровадження в Україні
антикорупційного суду. Участь у заході взяли
народні депутати України Олена Сотник, Антон
Геращенко та Сергій Алексєєв, керівник відділу
верховенства права координатора проектів
ОБСЄ в Україні Олександр Водянников, експерт
Центру політико-правових реформ Роман
Куйбіда, експерт програми реформування
судової та правоохоронної систем
Українського інституту майбутнього Тетяна
Ющенко.
06
КРУГЛИЙ СТІЛ
«ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖ-
НІСТЬ ЗА 5 РОКІВ»
Під час заходу обговорювалися шляхи
подолання залежності від імпорту енергоносіїв
та були представлені розрахунки UIF стосовно
досягнення енергетичної незалежності за 5
років. Участь у обговоренні взяли Юрій
Романенко – директор політичних програм UIF,
Анатолій Амелін – директор економічних
програм UIF, Олег Устенко – виконавчий
директор Міжнародного фонду Блейзера,
Роман Опімах – виконавчий директор Асоціації
газовидобувних компаній України.
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ17
uifuture.org
ЗАХОДИ 18
Захід передбачав обговорення законопро-
ектів щодо системи парламентських виборів в
Україні. Учасники круглого столу мали презен-
тувати різні думки та бачення реалізації
пропорційної системи за відкритими списками.
Учасники: народні депутати України Оксана Продан, Антон Геращенко, Павло Різаненко, Олек-
сандр Черненко, член Центральної виборчої комісії Андрій Магера, голова правління ВГО "Громадянсь-
ка мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовська, голова Комітету виборців України Олексій Кошель, представник
ГО "Інтерньюз-Україна" Євген Радченко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього
Віктор Андрусів.
КРУГЛИЙ СТІЛ
«ЯК ОБИРАТИМЕМО
ДЕПУТАТІВ?» 07
Традиційний захід UIF, під час якого експерти оприлюднюють свої прогнози стосовно основних
подій 2018 року у політиці, економіці, правоохоронній та судовій системі, освіті. Доповідачі: Юрій
Романенко – директор програми «Міжнародна та внутрішня політика UIF», Анатолій Амелін – директор
економічних програм UIF. У заході взяли участь народні депутати, громадські діячі та експерти.
04ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОГНОЗУ
«2018: ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ»
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ
МЕДІАЗВІТ
ДИНАМІКА ВІДВІДУВАЧІВ САЙТУ UIFUTURE.ORG
19
Кількість сеансів збільшилася на
469,08%
Загальна кількість опублікованих матеріалів
677
Загальна кількість переглядів матеріалів
515 896
Загальна кількість матеріалів, у рубриці "Коментарі"
444
Найпопулярніші матеріали на сайті за рік:
«2017: Виклики і можливості»
«Ринок землі: нерозкритий потенціал»
«Hyperloop в Україні: економічна оцінка»
uifuture.org
МЕДІАЗВІТ 20
Загальна кількість опублікованих аналітичних статей
25
Загальна кількість опублікованих доповідей
13
Загальне охоплення всіх дописів:Динаміка фоловерів:
ТОП-3 найпопулярніші дописи у Facebook:
5 954 207
Загальна кількість дописів, опублікованих у 2017р.:
1222
91003
63842
58743
Нове процесуальне законодавство
напередодні другого читання. Круглий стіл.
Круглий стіл "Заборона VK, OK і 1C:
крок до тоталітаризму або захист
інформаційної безпеки України?»
Дискусія на тему:
"Визначення правового статусу окремих
районів Донецької, Луганської областей
та АР Крим"
4тис.
10тис.
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ
UKRAINIAN INSTITUTE FOR THE FUTURE У FACEBOOK:
21
початок 2017
фоловерів
фоловерів
кінець 2017
АКТИВНІСТЬ У МЕДІА
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗГАДОК УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАЙБУТНЬОГО ЗА МІСЯЦЯМИ
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗГАДОК УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАЙБУТНЬОГО ЗА НАПРЯМАМИ
за рік
18 989
89 81 303 221 234 229 379 248 3899 4929 4469 3908
uifuture.org
МЕДІАЗВІТ 22
Січень2017
Лютий2017Березень2017Квітень2017Травень2017Червень2017Липень2017Серпень2017Вересень2017Жовтень2017Листопад2017Грудень2017
Міжнародна та внутрішня політика
Адміністрація, співзасновники без департаментів
Інфраструктура
Національна безпека та оборона
Правоохоронна та судова система
Економіка
Освіта та компетенції майбутнього
Усього за рік
110
ТБ Радіо Преса Усього
14
31
68
85
26
12
346
91
3
58
17
32
13
7
221
2078
662
492
423
284
291
68
4298
2279
679
581
508
401
330
87
4865
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ23
ТБ, РАДІО, ПРЕСА
0
500
1000
1500
2000
2500
Міжнародна
Адміністрація
Інфраструктура
Національна
Правооїоронна
Економіка
Освіта
Преса Радіо ТБ
РОЗПОДІЛ ЕФІРІВ ТА ПУБЛІКАЦІЙ ЗА НАПРЯМАМИ, 2017
Освіта та компетенції
1,8%
Міжнародна
46,8%
Економіка
6,8%
Правоохоронна
8,2%
Національна безпека
10,4%
Інфраструктура
11,9%
Адміністрація
14,0%
НАДХОДЖЕННЯ
uifuture.org
ФІНАНСИ 24
ФІНАНСИ
Ліскі І.І.
3 887 814,20грн
Карпека О.А.
1 203 596,27грн
ТзОВ "Елекс Європа"
200 000грн
ТЗОВ "ДОКТОР ЕЛЕКС"
350 000грн
Сухомлинов А. О.
250 000грн
ТОВ "Т Р Е Й Д - Захiд"
60 000грн
Почкун О.В.
20 000грн
Буркова Н.І.
40 000грн
ТОВ "ТРЕЙД-МОБIЛ"
100 000грн
ТОВ ДЕЛIШЕС ПРОДАКТС
100 000грн
Николаенко А.
349 650,35грн
Мериков В.I.
879 620,38грн
ТОВ "СЕРВIС ТЕХНОЛОГIЯ"
200 000грн
ТОВ "НТК "МЕТРОПОЛIЯ"
200 000грн
ТОВ "АГРЕСОР"
100 000грн
ФОП Зубатова Алла Юрiївна
80 600грн
ТОВ "ПК "ЗАГРАВА"
50 000грн
Капітонюк І.В.
40 000грн
ТОВ "Ведерстад"
100 000грн
Гісем В.В.
3 000грн
Картка
247 862,63грн
Усього:
8 462 143,83
грн
ВИТРАТИ ЗА 2017
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ25
Виготовлення відео
Дизайнерські послуги
Податки на зарплату
Заробітня плата
Гонорари експертів
Канцтовари та інтернет
Відрядження
Інформаційно-консультаційні послуги
Освітній кластер, м. Львів
Обладнання для офісу
Організація заходів
Переклад
Поліграфія
Господарські витрати
Реклама в журналі Новое Время
Реклама в интернеті
Сайт
Сувернірна продукція
Послуги банку
Послуги зв'язку
Модель економічної стратегії
*оренда надана на благодійній основі компанією Енергія України
40 700,00
174 390,00
809 059,00
1 087 299,75
3 644 848,38
29 488,56
5 020,00
327 283,00
141 289,08
252 747,62
104 388,01
200 811,28
475 634,60
102 435,98
264 780,00
43 700,00
64 131,00
16 053,00
37 602,50
12 497,20
64 000,00
Стаття витрат Сума
грнУсього:
7 898 158,96
uifuture.org
ФІНАНСИ 26
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ
НАША КОМАНДА
27
ВІКТОР АНДРУСІВ
Виконавчий директор Українського
інституту майбутнього
ЗАГАЙНА МАРІЯ
Офіс-менеджер Українського
інституту майбутнього
СОФІЯ КАСЬЯНЕНКО
PR менеджер UIF
БЕРЕЗОВЕЦЬ ТАРАС
Співзасновник UIF, директор
програми "Національна безпека"
АМЕЛІН АНАТОЛІЙ
Співзасновник UIF, директор
програми "Економіка"
uifuture.org
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ 28
РОМАНЕНКО ЮРІЙ
Співзасновник UIF, директор програми
МІжнародна і внутрішня політика
ГЕРАЩЕНКО АНТОН
Співзасновник UIF, директор
програми реформування
правоохоронної та судової систем
ЛІСКІ ІГОР
Співзасновник UIF
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ29
ТИШКЕВІЧ ІГАР
Експерт програми міжнародної і
внутрішньої політики UIF
ЛАВРИК ЯНА
Експерт програми "Економіка" UIF
МОНАСТИРСЬКИЙ ДЕНИС
Експерт програми реформування
правоохоронної та судової систем UIF
СКРИПНИК ОЛЕКСІЙ
Співзасновник UIF
ХОМЕНКО ОЛЬГА
Експерт економічних програм UIF
uifuture.org
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ 30
СКИБА МИКОЛА
Експерт напрямку "Освіта" UIF
ШУЛЬМЕЙСТЕР ВОЛОДИМИР
Директор програми
"Інфраструктура майбутнього"
аналітичного центру UIF
ПИЛИПЧУК ЯРОСЛАВ
Експерт з економічного аналізу та
транспортної інфраструктури UIF
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ31
ЮЩЕНКО ТЕТЯНА
Експерт програми реформування
правоохоронної та судової систем UIF
ПРОКІП АНДРІАН
Експерт з енергетичних питань UIF
КУСА ІЛІЯ
Експерт з міжнародної політики UIF
ЩЕЛІН ПАВЛО
Асоційований експерт UIF
uifuture.org
УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ 32
ГРАНТ ГЛЕН
Експерт UIF з національної безпеки
та оборони
ПАВЛЕНКО ОЛЕКСІЙ
Експерт UIF, директор програми
"Аграрно-індустріальний розвиток"
Ukrainian Institute for the Future
65, Olesya Honchara str., Kyiv, Ukraine
fb.com/UkrainianIF
fb.com/FundForNationalStrategies
twitter.com/UkrInFuture

More Related Content

What's hot(18)

Osvita 10.06 (1)Osvita 10.06 (1)
Osvita 10.06 (1)
UIFuture413 views
Індекс конкурентоспроможності міст 2021Індекс конкурентоспроможності міст 2021
Індекс конкурентоспроможності міст 2021
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій5.2K views
ІНТЕГРАЦІЯ В РАМКАХ АСОЦІАЦІЇ: ДИНАМІКА ВИКОНАННЯ УГОДИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄСІНТЕГРАЦІЯ В РАМКАХ АСОЦІАЦІЇ: ДИНАМІКА ВИКОНАННЯ УГОДИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
ІНТЕГРАЦІЯ В РАМКАХ АСОЦІАЦІЇ: ДИНАМІКА ВИКОНАННЯ УГОДИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій1.1K views
10 04 13_kand.fiz_.-mat._nauk_domrachev_volodya10 04 13_kand.fiz_.-mat._nauk_domrachev_volodya
10 04 13_kand.fiz_.-mat._nauk_domrachev_volodya
Владимир Худяков296 views
08 road-map-sk-end08 road-map-sk-end
08 road-map-sk-end
Світлана Тацієнко492 views
Консультативна робота "Адміністрування та сплата податків: труднощі та перспе...Консультативна робота "Адміністрування та сплата податків: труднощі та перспе...
Консультативна робота "Адміністрування та сплата податків: труднощі та перспе...
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій1.2K views
Topal n kneu 2017Topal n kneu 2017
Topal n kneu 2017
Usyk Vira143 views

Similar to Успіхи та досягнення. Звіт UIF(20)

2020 Final.pdf2020 Final.pdf
2020 Final.pdf
UIFuture770 views
Dixi annual 2018 ukr webDixi annual 2018 ukr web
Dixi annual 2018 ukr web
UA-Energy.org, DiXi Group557 views
Путівник експортера №3 (10)Путівник експортера №3 (10)
Путівник експортера №3 (10)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій226 views
2023_NRES_May_FINAL_.pdf2023_NRES_May_FINAL_.pdf
2023_NRES_May_FINAL_.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій123 views
_NRES_August_2023_FINAL_UA.pdf_NRES_August_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_August_2023_FINAL_UA.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій213 views
Звіт_опитування_номер_3.pdfЗвіт_опитування_номер_3.pdf
Звіт_опитування_номер_3.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій655 views
2023_NRES_April_FINAL_UA.pdf2023_NRES_April_FINAL_UA.pdf
2023_NRES_April_FINAL_UA.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій92 views
2023_NRES_May_FINAL.pdf2023_NRES_May_FINAL.pdf
2023_NRES_May_FINAL.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій47 views
2023_NRES_March_FINAL_UA.pdf2023_NRES_March_FINAL_UA.pdf
2023_NRES_March_FINAL_UA.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій285 views
_NRES_July_2023_FINAL_UA.pdf_NRES_July_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_July_2023_FINAL_UA.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій147 views
754754
754
Kateryna Leliukh24 views
Report antikor march_2017_rev_iiReport antikor march_2017_rev_ii
Report antikor march_2017_rev_ii
UA-Energy.org, DiXi Group247 views
2023_NRES_June_FINAL_UA.pdf2023_NRES_June_FINAL_UA.pdf
2023_NRES_June_FINAL_UA.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій237 views
Вимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендаціїВимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендації
Вимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендації
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій228 views
Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...
Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій105 views

More from UIFuture

NEP(ENG).pdfNEP(ENG).pdf
NEP(ENG).pdfUIFuture
721 views36 slides
Kremlin Towers_ENG.pdfKremlin Towers_ENG.pdf
Kremlin Towers_ENG.pdfUIFuture
606 views64 slides
NEP.pdfNEP.pdf
NEP.pdfUIFuture
3.8K views42 slides

Успіхи та досягнення. Звіт UIF

 • 3. ЗМІСТ РІК СТАНОВЛЕННЯ УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ ДОПОВІДІ ЗАХОДИ МЕДІАЗВІТ ФІНАНСИ КОМАНДА 03 05 09 15 19 24 27
 • 4. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ03 РІК СТАНОВЛЕННЯ Аналітичний центр Український інститут майбутнього (UIF) був створений у 2016 році, тож у 2017 ми пережили етап становлення як організація і як колектив. Як організація ми почали виправдовувати очікування суспільства, забезпечуючи громад- ськість та ЗМІ актуальною та ґрунтовною аналітикою. Як колектив ми досягли систем- ності та злагодженості у роботі.
 • 5. uifuture.org РІК СТАНОВЛЕННЯ 04 можу упевнено констатувати: становлення Українського інституту майбутнього відбулося. У 2018 році ми плануємо оприлюднити доповідь "Донбас. Сценарії конфлікту" та реалізувати проект, який зараз має робочу назву "Модель економіки України до 2030 року". Приклад нашої організації доводить: маючи спільну мету і невеличку компанію сильних спеціалістів, можна гідно реалізувати новий проект в Україні. Висловлюю щиру вдячність засновникам, експертам, усій команді Українського інституту майбутнього за підтримку і затяту працю на всі 120%. Із повагою Експерти Українського інституту майбутньо- го підняли аналітику держави на новий рівень. Це привернуло увагу незалежних експертів з інших країн і дало змогу налагодити постійну співпрацю. У результаті були опубліковані спільні доповіді з експертом Дмитром Некра- совим "Межі стійкості Росії" та колективна робота експертів під керівництвом Тараса Березовця "Крим: 3 роки окупації". Ми налаго- дили зв’язки з аналітичними центрами США та ЄС, а журнал Foreign Affairs зробив рецензію на нашу доповідь "Крим: 3 роки окупації" . Політики і чиновники почали дослухатися до наших порад. Зокрема, ми підготували "Про- позиції до плану розвитку промисловості" для Уряду. Розрахунки щодо економічного ефекту від податку на виведений капітал були в центрі уваги на зустрічі Президента Петра Порошен- ка з бізнесом. Український інститут майбутньо- го став частиною робочої групи зі створення Hyperloop в Україні. Протягом 2017 року ми помітно вдосконали- ли систему організації заходів. Навіть отрима- ли перший досвід створення 3-денної події "Освітній кластер" в рамках Форуму видавців у місті Львів. Підтримка наших прихильників стала справжньою винагородою: за прогноз "2018: виклики та можливості" ми отримали понад 80 тисяч гривень благодійних пожертв. Високий попит на друковані видання Інституту серед читачів з усієї України можна вважати одним із основних показників ефективності роботи команди українського think tank. Озираючись на 2017 рік, я як виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів виконавчий директор Українського інституту майбутнього
 • 6. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ 01 02 ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПЛАНУ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ДІЙ З РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ КРИМ: 3 РОКИ ОКУПАЦІЇ UIF на замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) розробив і опублікував “Пропозиції до плану першочергових дій з розвитку промисловості”. Документ має стати підґрунтям стратегії Уряду. Пропозиції опубліковані на сайті Кабінету міністрів. Доповідь “Крим: 3 роки окупації” була презентована у Вашингтоні для аналітичних центрів та у Стразбурзі для Парламентської асамблеї ради Європи (ПАРЄ). Отримала схвальну рецензію від провідного журналу у сфері світової політики Foreign Affairs. 05
 • 7. uifuture.org УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ 06 У вересні 2017 року в межах книжкового форуму у Львові UIF організував "Освітній кластер". Подія зібрала 60 найавто- ритетніших спікерів з питань освіти. Міністр освіти Лілія Грине- вич була серед поважних гостей події. За 3 дні "кластер" відвідали понад 300 осіб. Український інститут майбутнього здійснив англомовний переклад книги видатного вченого Володимира Горбуліна “Світова гібридна війна: український фронт”. Представники Українського інституту майбутнього презентували книгу сенаторам та чиновникам під час візиту у США. СВІТОВА ГІБРИДНА ВІЙНА: УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТ 03 04ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР
 • 8. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ 05ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ЗАМІНИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПОДАТКОМ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ UIF презентував єдину в Україні комплексну модель оцінки впливу податку на виведений капітал на економіку: бізнес, громадян і бюджет. Модель стала основою для перемовин авторів відповідного законопроекту з Адміністрацією Президента, головою профільного комітету ВР, Мінфіном. На зустрічі з бізнесом Президент Порошенко підтримав ухвалення податку на виведений капітал з 2019 року, аргументувавши свою позицію фактами з документу, підготовленого UIF. 07 8 3 9 4 7 дискусій події формату «діалог практиків» майстер-класів інтерактивні сесії книжкових презентацій 15партнерів 60спікерів 9педагогів-іноваторів з 7 областей України
 • 9. uifuture.org УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ 08 06ПЕРЕВАГИ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ Дослідження UIF довело: бетонні дороги на 40% дешевші за асфальтні, враховуючи 20 років їхнього робочого циклу. Доповідь була презентована в Комітеті ВР з питань транспорту і знайшла підтримку депутатів та представників Автодору.
 • 10. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ ДОПОВІДІ ДОПОВІДІ У 2017 році Український інститут майбутнього опублікував Доповідь, підготовлена експертом з реформування правоохоронної та судової систем Денисом Монастирсь- ким, порушує актуальні питан- ня нагальних змін в роботі поліції. Доповідь була презен- тована в контексті призначен- ня нового глави поліції. 09 01ПЛАН ДІЙ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПЕРШI 100 ДНІВ #100 днів для Князева ПЛАН ДІЙ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. 100 ДНІВ 14 доповідей та аналітичних документів.
 • 11. uifuture.org ДОПОВІДІ 10 02 03 04 МЕЖІ СТІЙКОСТІ РОСІЇ Доповідь, підготовлена за підтримки UIF російським експертом Дмитром Некрасо- вим. У ній аналізується вплив санкцій та цін на нафту на російську економіку. Розгля- дається низка сценаріїв та прогнозів того, що відбувати- меться з економікою Росії. Доповідь була презентована в аналітичних центрах США. КРИМ: 3 РОКИ ОКУПАЦІЇ Доповідь підготовлена колективом експертів під керів- ництвом Тараса Березовця. У ній проаналізовані наслідки трирічної окупації півострова, політика окупантів щодо замі- щення населення, наслідки окупації для економіки тощо. БІЛОРУСЬ: СТАН, ЗАГРОЗИ, МОЖЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ Доповідь, підготовлена спільно з експертами UIF та Білорусі.У матеріалі аналізують- ся витоки сучасного політично- го режиму Білорусі, стратегічне значення країни в контексті українсько-російської війни та можливості співпраці двох країн. RUSSIA’S STABILITY RANGE ПРЕДЕЛЫ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИИ Дмитрий Некрасов 2017
 • 12. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ11 05 06 07 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА HYPERLOOP В УКРАЇНІ Одна з найпопулярніших доповідей UIF, підготовлена експертами програми «Інфра- структура майбутнього» Воло- димиром Шульмейстром та Ярославом Пилипчуком. У доповіді аналізується один з видів транспорту майбутнього, – Hyperloop – перспективи його впровадження у Європі та Україні, пораховано будівництво маршруту Київ-Одеса. ОСВІТА ДЛЯ ТУРБУЛЕНТНОГО СВІТУ Доповідь, підготовлена експер- том Миколою Скибою про останні тенденціїу сфері освіти на глобальному рівні на прикладі освітніх моделей Фінляндії та Сингапуру. ЕКОНОМІКА ЛОУКОСТІВ ТА АЕРОПОРТІВ Доповідь, підготовлена Володи- миром Шульмейстром та Ярос- лавом Пилипчуком, була відповіддю на скандал з прихо- дом в Україну Rayanair. У доповіді детально прописані розрахунки та умови появи компаній-лоукостерів на нових ринках.
 • 13. uifuture.org ДОПОВІДІ 12 08 09 10 МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА Доповідь залученого експерта Наталії Іщенко щодо стану розвитку медіа в Україні. У межах підготовки доповіді було опитано 50 експертів галузі та журналістів. АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ. ОЦІНКА СТАНУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ РОЗВИТКУ Ще одна доповідь інфраструк- турного напряму, в якій пред- ставлено детальний аналіз існуючих аеропортів України та обсяги необхідних інвестицій для їх модернізації. ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ. ОЦІНКА ЕФЕКТУ Аналітичний документ експертів UIF, в якому проа- налізовано наслідки запровад- ження податку на виведений капітал замість податку на прибуток
 • 14. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ13 11 12 13 ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПЛАНУ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ДІЙ З РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Аналітичний документ Україн- ського інституту майбутнього, підготовлений для Міністерства економіки та розвитку торгівлі. РОСІЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОЛІТИЧНОГО ПРОТЕСТУ: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ Доповідь, підготовлена залуче- ним експертом Павлом Щелі- ним. Враховуючи зростання протестних настроїв в Росії, автор зробив історичний аналіз протестних рухів у РФ та перспективи нових протестів. ДО РЕФОРМИ РИНКУ ЗЕМЛІ Доповідь, підготовлена відомим російським економістом В'яче- славом Іноземцевим та експер- том Дмитром Некрасовим. У доповіді проаналізовано світо- вий досвід та ризики запровад- ження ринку землі.
 • 15. uifuture.org ДОПОВІДІ 14 14 ПЕРЕВАГИ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ ДОРІГ Доповідь, підготовлена за підтримки Асоціації «Укрце- мент». У матеріалі представле- но порівняльний аналіз будів- ництва асфальтних та цементо- бетонних доріг.
 • 16. 01 КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ У СФЕРІ ГРОМАДЯНСТВА» Захід був присвячений змінам у законодавстві щодо надання та позбавлення громадянства у разі виявлення подвійного громадянства. Участь у дискусії взяли представники правозахисних організацій, аналітичних центрів, народні депутати. Під час обговорення народний депутат Андрій Артеменко вперше публічно продемонстрував паспорт громадянина Канади. 02 КРУГЛИЙ СТІЛ «ЗАБОРОНА VK, OK ТА 1C - ЕКСПЕРТНЕ ОБГОВОРЕННЯ» Захід був організований одразу після виходу Указу Президента про заборону російських соціальних мереж, пошукових ресурсів, IT-продуктів тощо. Участь у дискусії взяли Дмитро Шимків – заступник голови Адміністрації Президента, Олександр Данченко – голова комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку, Олександр Ольшанський – голова Інтернет-асоціації України, представники СБУ, Держспецзв'язку, українські бізнесмени та інші. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ ЗАХОДИ ЗАХОДИ15 У 2017 році в Українському інституті майбутнього відбулося. В 57 38 публічних заходів безпосередньо організовані Інститутомз яких Виокремимо найважливіші з них.
 • 17. uifuture.org ЗАХОДИ 16 В межах дослідження експерти UIF зробили економічний аналіз впровадження в Україні податку на виведений капітал. Результатом заходу стала активна дискусія в українському політикумі щодо нововведення, до якої долучились і Президент Петро Порошенко, і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Учасниками презентації були: Анатолій Амелін –директор економічних програм Українського інституту майбутнього, Андрій Забловський – керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України , Тетяна Шевцова–співавтор законопроекту, голова податкового комітету ГР Мінфіну та ГР ДФ, Олександр Шемяткін – співавтор законопроекту, юрист, партнер АО "КМ Партнери", Валерій П'ятницький – радник прем'єр-міністра України, екс-голова Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Грігол Катамадзе – президент Асоціації платників податків України. Захід, організований на тлі дискусій про прихід в Україну компанії-лоукостера Rayanair. Під час дискусії був представлений економічний аналіз моделі роботи лоукостерів та можливі пропозиції залучення їх в Україну. Учасники: Володимир Шульмейстр – директор програми «Інфраструктура майбутнього» UIF, Павло Рябікін директор ДП МА "Бориспіль", Денис Костржевський голова ради директорів аеропорту "Київ" (Жуляни), Євген Трескунов – член правління Асоціації "Аеропорти України". ПУБЛІЧНА ДИСКУСІЯ «ЕКОНОМІКА ЛОУКОСТІВ» 03 04ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ – ЕКОНОМІЧНИЙ БЕЗВІЗ ДЛЯ УКРАЇНИ»
 • 18. 05ЕКСПЕРТНІ ДЕБАТИ «АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД: TO BE OR NOT TO BE» Подія, що зібрала активних депутатів та експертів, які ведуть публічні дискусії щодо необхідності запровадження в Україні антикорупційного суду. Участь у заході взяли народні депутати України Олена Сотник, Антон Геращенко та Сергій Алексєєв, керівник відділу верховенства права координатора проектів ОБСЄ в Україні Олександр Водянников, експерт Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда, експерт програми реформування судової та правоохоронної систем Українського інституту майбутнього Тетяна Ющенко. 06 КРУГЛИЙ СТІЛ «ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖ- НІСТЬ ЗА 5 РОКІВ» Під час заходу обговорювалися шляхи подолання залежності від імпорту енергоносіїв та були представлені розрахунки UIF стосовно досягнення енергетичної незалежності за 5 років. Участь у обговоренні взяли Юрій Романенко – директор політичних програм UIF, Анатолій Амелін – директор економічних програм UIF, Олег Устенко – виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, Роман Опімах – виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ17
 • 19. uifuture.org ЗАХОДИ 18 Захід передбачав обговорення законопро- ектів щодо системи парламентських виборів в Україні. Учасники круглого столу мали презен- тувати різні думки та бачення реалізації пропорційної системи за відкритими списками. Учасники: народні депутати України Оксана Продан, Антон Геращенко, Павло Різаненко, Олек- сандр Черненко, член Центральної виборчої комісії Андрій Магера, голова правління ВГО "Громадянсь- ка мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовська, голова Комітету виборців України Олексій Кошель, представник ГО "Інтерньюз-Україна" Євген Радченко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів. КРУГЛИЙ СТІЛ «ЯК ОБИРАТИМЕМО ДЕПУТАТІВ?» 07 Традиційний захід UIF, під час якого експерти оприлюднюють свої прогнози стосовно основних подій 2018 року у політиці, економіці, правоохоронній та судовій системі, освіті. Доповідачі: Юрій Романенко – директор програми «Міжнародна та внутрішня політика UIF», Анатолій Амелін – директор економічних програм UIF. У заході взяли участь народні депутати, громадські діячі та експерти. 04ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОГНОЗУ «2018: ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ»
 • 20. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ МЕДІАЗВІТ ДИНАМІКА ВІДВІДУВАЧІВ САЙТУ UIFUTURE.ORG 19 Кількість сеансів збільшилася на 469,08% Загальна кількість опублікованих матеріалів 677 Загальна кількість переглядів матеріалів 515 896 Загальна кількість матеріалів, у рубриці "Коментарі" 444
 • 21. Найпопулярніші матеріали на сайті за рік: «2017: Виклики і можливості» «Ринок землі: нерозкритий потенціал» «Hyperloop в Україні: економічна оцінка» uifuture.org МЕДІАЗВІТ 20 Загальна кількість опублікованих аналітичних статей 25 Загальна кількість опублікованих доповідей 13
 • 22. Загальне охоплення всіх дописів:Динаміка фоловерів: ТОП-3 найпопулярніші дописи у Facebook: 5 954 207 Загальна кількість дописів, опублікованих у 2017р.: 1222 91003 63842 58743 Нове процесуальне законодавство напередодні другого читання. Круглий стіл. Круглий стіл "Заборона VK, OK і 1C: крок до тоталітаризму або захист інформаційної безпеки України?» Дискусія на тему: "Визначення правового статусу окремих районів Донецької, Луганської областей та АР Крим" 4тис. 10тис. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ UKRAINIAN INSTITUTE FOR THE FUTURE У FACEBOOK: 21 початок 2017 фоловерів фоловерів кінець 2017
 • 23. АКТИВНІСТЬ У МЕДІА ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗГАДОК УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАЙБУТНЬОГО ЗА МІСЯЦЯМИ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗГАДОК УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАЙБУТНЬОГО ЗА НАПРЯМАМИ за рік 18 989 89 81 303 221 234 229 379 248 3899 4929 4469 3908 uifuture.org МЕДІАЗВІТ 22 Січень2017 Лютий2017Березень2017Квітень2017Травень2017Червень2017Липень2017Серпень2017Вересень2017Жовтень2017Листопад2017Грудень2017 Міжнародна та внутрішня політика Адміністрація, співзасновники без департаментів Інфраструктура Національна безпека та оборона Правоохоронна та судова система Економіка Освіта та компетенції майбутнього Усього за рік 110 ТБ Радіо Преса Усього 14 31 68 85 26 12 346 91 3 58 17 32 13 7 221 2078 662 492 423 284 291 68 4298 2279 679 581 508 401 330 87 4865
 • 24. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ23 ТБ, РАДІО, ПРЕСА 0 500 1000 1500 2000 2500 Міжнародна Адміністрація Інфраструктура Національна Правооїоронна Економіка Освіта Преса Радіо ТБ РОЗПОДІЛ ЕФІРІВ ТА ПУБЛІКАЦІЙ ЗА НАПРЯМАМИ, 2017 Освіта та компетенції 1,8% Міжнародна 46,8% Економіка 6,8% Правоохоронна 8,2% Національна безпека 10,4% Інфраструктура 11,9% Адміністрація 14,0%
 • 25. НАДХОДЖЕННЯ uifuture.org ФІНАНСИ 24 ФІНАНСИ Ліскі І.І. 3 887 814,20грн Карпека О.А. 1 203 596,27грн ТзОВ "Елекс Європа" 200 000грн ТЗОВ "ДОКТОР ЕЛЕКС" 350 000грн Сухомлинов А. О. 250 000грн ТОВ "Т Р Е Й Д - Захiд" 60 000грн Почкун О.В. 20 000грн Буркова Н.І. 40 000грн ТОВ "ТРЕЙД-МОБIЛ" 100 000грн ТОВ ДЕЛIШЕС ПРОДАКТС 100 000грн Николаенко А. 349 650,35грн Мериков В.I. 879 620,38грн ТОВ "СЕРВIС ТЕХНОЛОГIЯ" 200 000грн ТОВ "НТК "МЕТРОПОЛIЯ" 200 000грн ТОВ "АГРЕСОР" 100 000грн ФОП Зубатова Алла Юрiївна 80 600грн ТОВ "ПК "ЗАГРАВА" 50 000грн Капітонюк І.В. 40 000грн ТОВ "Ведерстад" 100 000грн Гісем В.В. 3 000грн Картка 247 862,63грн Усього: 8 462 143,83 грн
 • 26. ВИТРАТИ ЗА 2017 УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ25 Виготовлення відео Дизайнерські послуги Податки на зарплату Заробітня плата Гонорари експертів Канцтовари та інтернет Відрядження Інформаційно-консультаційні послуги Освітній кластер, м. Львів Обладнання для офісу Організація заходів Переклад Поліграфія Господарські витрати Реклама в журналі Новое Время Реклама в интернеті Сайт Сувернірна продукція Послуги банку Послуги зв'язку Модель економічної стратегії *оренда надана на благодійній основі компанією Енергія України 40 700,00 174 390,00 809 059,00 1 087 299,75 3 644 848,38 29 488,56 5 020,00 327 283,00 141 289,08 252 747,62 104 388,01 200 811,28 475 634,60 102 435,98 264 780,00 43 700,00 64 131,00 16 053,00 37 602,50 12 497,20 64 000,00 Стаття витрат Сума грнУсього: 7 898 158,96
 • 28. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ НАША КОМАНДА 27 ВІКТОР АНДРУСІВ Виконавчий директор Українського інституту майбутнього ЗАГАЙНА МАРІЯ Офіс-менеджер Українського інституту майбутнього СОФІЯ КАСЬЯНЕНКО PR менеджер UIF БЕРЕЗОВЕЦЬ ТАРАС Співзасновник UIF, директор програми "Національна безпека"
 • 29. АМЕЛІН АНАТОЛІЙ Співзасновник UIF, директор програми "Економіка" uifuture.org УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ 28 РОМАНЕНКО ЮРІЙ Співзасновник UIF, директор програми МІжнародна і внутрішня політика ГЕРАЩЕНКО АНТОН Співзасновник UIF, директор програми реформування правоохоронної та судової систем ЛІСКІ ІГОР Співзасновник UIF
 • 30. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ29 ТИШКЕВІЧ ІГАР Експерт програми міжнародної і внутрішньої політики UIF ЛАВРИК ЯНА Експерт програми "Економіка" UIF МОНАСТИРСЬКИЙ ДЕНИС Експерт програми реформування правоохоронної та судової систем UIF СКРИПНИК ОЛЕКСІЙ Співзасновник UIF
 • 31. ХОМЕНКО ОЛЬГА Експерт економічних програм UIF uifuture.org УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ 30 СКИБА МИКОЛА Експерт напрямку "Освіта" UIF ШУЛЬМЕЙСТЕР ВОЛОДИМИР Директор програми "Інфраструктура майбутнього" аналітичного центру UIF ПИЛИПЧУК ЯРОСЛАВ Експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури UIF
 • 32. УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ У 2017 РОЦІ31 ЮЩЕНКО ТЕТЯНА Експерт програми реформування правоохоронної та судової систем UIF ПРОКІП АНДРІАН Експерт з енергетичних питань UIF КУСА ІЛІЯ Експерт з міжнародної політики UIF ЩЕЛІН ПАВЛО Асоційований експерт UIF
 • 33. uifuture.org УСПІХИ І ДОСЯГНЕННЯ 32 ГРАНТ ГЛЕН Експерт UIF з національної безпеки та оборони ПАВЛЕНКО ОЛЕКСІЙ Експерт UIF, директор програми "Аграрно-індустріальний розвиток"
 • 34. Ukrainian Institute for the Future 65, Olesya Honchara str., Kyiv, Ukraine fb.com/UkrainianIF fb.com/FundForNationalStrategies twitter.com/UkrInFuture