SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Ризики дефолту України стають
критичними
Позиція України у кредитних рейтингах
2013
B- (negative)
з високим ступенем
спекулятивності
Caa1 (negative)
дуже високий
кредитний ризик
B→B-
з високим ступенем
спекулятивності
2014
CCC+ (negative) → CCC→
CCC- (stable)
Caa2→ Caa3
(negative)
CCC
близький до дефолту стан
2015
CC→ SD→ B- (stable)
з високим ступенем
спекулятивності
Ca (negative) →
Caa3 (stable)
близький до
дефолту стан
CC→C→CCC
2016
B-
з високим ступенем
спекулятивності
2017
Caa3 (stable) →
Caa2 (positive)
дуже високий
кредитний ризик
2
50%
40% 37% 35%
32%
29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
10
20
30
40
50
60
31.08.2017 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е
млрд.дол
Зовнішній гарантований державою борг, млрд. дол.
Зовнішній державний борг, млрд. дол.
Зовнішній державний та гарантований державою борг, % ВВП
Прогноз зовнішнього державного та
гарантованого державою боргу України,
2017-2022 рр.
Джерело: прогноз МЕРТ, IMF’s World Economic Outlook Database April 2017, розрахунок UIF
3
За методологією МВФ, критичний рівень - 50%
Платежі з обслуговування та погашення
зовнішнього державного та гарантованого боргу
України, млн. дол. США
Джерело: Міністерство фінансів України
*станом на 15.06.17
4
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
у т.ч. МВФ, млн. дол.
$79 млрд. – загальна сума виплат,
у т.ч.:
$52 млрд. – платежі за зовнішнім
державним боргом
$27 млрд. – платежі за гарантованим
державою боргом
$40 млрд.
Структура платежів з обслуговування та погашення
зовнішнього державного та гарантованого державою боргу
за кредиторами, 2017-2050 рр.
Джерело: Міністерство фінансів України
5
ОЗДП, 33%
МВФ, 31%
МБРР, 11%
ЄС, 6%
Державний банк
розвитку КНР, 5%
Інші, 5%
ЄБРР, 3%
Експортно-імпортний
банк КНР, 3% Європейський Інвестиційний Банк, 3%
$79 млрд. – сума
виплат та обслуговування
зовнішнього державного
та гарантованого
державою боргу станом
на 15.06.17
Графік платежів боргу з реструктуризації 2015
року з урахуванням VRI, млн. дол. США
Джерело: Міністерство фінансів України, IMF, розрахунок UIF
станом на 15.06.17
6
3,6%
4,0%
4,0% 4,0% 4,2% 4,3% 4,5%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2017Е 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 2023Е 2024Е 2025Е 2026Е 2027Е
млн.дол.
Погашення Обслуговування Виплата VRI
Зростання ВВП від 4%
7
Прогноз міжнародних резервів НБУ
без траншей МВФ,
млрд. дол. США
Джерело: припущення, оцінки та розрахунки UIF на базі прогнозу МЕРТ
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2017Е 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е
Критичний обсяг ЗВР (3 міс. Імпорту) Прогноз ЗВР (на кінець року)
Без кредитів МВФ та при умові
збереження зовнішньої кон'юнктури
Шляхи вирішення проблеми
8
Переваги Недоліки
Вихід на
зовнішні
ринки
запозичень
Швидке залучення коштів для
рефінансування зовнішнього боргу.
Зростання зовнішнього боргу, що
призведе до боргової спіралі, та
висока вартість обслуговування.
Ставка вересневих ОЗДВ – 7,375%
річних на 15 років.
Технічний
дефолт
-реструктуризація боргів;
-вивільнення інвестиційного ресурсу для
розвитку реального сектору економіки;
-зростання внутрішнього виробництва та
споживання;
-збільшення обсягів експорту.
-негативний вплив на національну
валюту;
-зростання короткострокового
безробіття;
-негативний вплив на міжнародну
позицію.
Залучення
інвестицій
-зростання ВВП;
-притік іноземної валюти в країну –
стабілізація курсу національної валюти;
-створення нових виробництв/модернізація
старих;
-нові робочі місця – скорочення безробіття;
-збільшення обсягів експорту – формування
позитивного сальдо торговельного балансу.
- інвестиційна експансія одного
суб’єкта господарювання та
монополізація ним природних
ресурсів.
Потреба України в зовнішніх
інвестиціях
Прогноз ПІІ для відновлення золотовалютних резервів
Джерело: МЕРТ, IMF, розрахунки Українського інституту майбутнього
9
15
16
17
20
0
5
10
15
20
25
2018Е 2019Е 2020Е 2021Е
млрд.дол.
Як уникнути технічного дефолту з найбільшою вигодою для
України?
1. Створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій , адже для уникнення
дефолту необхідно залучати $15 -20 млрд. щорічно у період 2018-2021 р.
6. Зняття мораторію на продаж землі та відкриття земельного ринку для нерезидентів -
$7 млрд. інвестицій щорічно, у т.ч. $1 млрд. зовнішніх
5. Відновлення діяльності спеціальних економічних зон, зокрема, зон експортної переробки,
для перенесення в Україну виробництв з Європи та Китаю - $2-4 млрд. щорічно
4. Введення податку на виведений капітал - $1-3 млрд. щорічно
3. Реформа енергетичного сектору, спрощення процедур доступу до розробки надр -
$2-3 млрд
7. Політика імпортозаміщення, стимулювання експорту - $2-3 млрд. щорічно
2. Прозора приватизація державного майна - $1,4 млрд.
10
Потенційний ефект від запропонованих заходів:
база для поповнювання ЗВР
млрд. дол.
11
18 19
22 22
15
16 17
20
0
5
10
15
20
25
2018Е 2019Е 2020Е 2021Е
Потенційний ефект, млрд. дол. KPI для уряду, млрд. дол.
Дефолт в країнах світу:
до та після
Темпи економічного зростання до та
після дефолту, %
Джерело: UNCTAD
-15.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11
Аргентина Мексика РФ Греція
…після дефолту +2,2%
13
Середні темпи зростання
економіки країн до
дефолту -1%...
Прямі іноземні інвестиції, млрд. дол.
Джерело: UNCTAD
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11
млрд.дол.
Аргентина Мексика РФ Греція
14
Курс національної грошової одиниці,
дол.
Джерело: UNCTAD
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11
дол.
Аргентина Мексика РФ Греція
В середньому національна валюта
«здешевшала» у 2 рази:
аргентинський песо – на 67,4%,
мексиканський песо – 46,6%,
російський рубль – 40,4%.
15
Частка зовнішнього боргу у ВВП, %
Джерело: World Bank, Eurostat
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11
Аргентина Мексика РФ Греція
За методологією МВФ,
критичний рівень співвідношення
зовнішнього боргу до ВВП - 50%.
16
Залучення кредитів МВФ, млрд. дол.
Джерело: World Bank, IMF
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11
млрд.дол.
Аргентина Мексика РФ Греція
Використання кредитів МВФ
для реструктуризації боргу та
макроекономічної
стабілізації збільшилося у
перший рік після дефолту.
17
Золотовалютні резерви країн, млрд. дол
Джерело: World Bank
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11
млрд.дол.
Аргентина Мексика РФ Греція
Скорочення ЗВР обумовлено
потребою стабілізації
макроекономічної ситуації в
державах, штучному утриманні
курсу національних валют
шляхом валютних інтервенцій.
18
Рівень безробіття, % до працездатного
населення
Джерело: World Bank
0
5
10
15
20
25
30
1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11
%
Аргентина Мексика РФ Греція
Середній рівень безробіття
до дефолту – 10,4%...
19
…після - 13,7%
Макроекономічні показники України:
до та після реструктуризації (1995-2005рр.)
Джерело: World Bank, UNCTAD
-15
-10
-5
0
5
10
15
0
1
2
3
4
5
6
%
грн./дол.
Курс національної валюти до дол. Темпи зростання економіки,%
Безробіття, % від працезданого населення
20
Дякую за Вашу увагу!

More Related Content

What's hot

Cbr sytnyk presentation_10_12_2021
Cbr sytnyk presentation_10_12_2021Cbr sytnyk presentation_10_12_2021
Cbr sytnyk presentation_10_12_2021zaxidnet
 
Україна в системі міжнародних валютно фінансових відносин
Україна в системі міжнародних валютно фінансових відносинУкраїна в системі міжнародних валютно фінансових відносин
Україна в системі міжнародних валютно фінансових відносинOllie Flawless
 
Украина и мир в 2013 году
Украина и мир в 2013 годуУкраина и мир в 2013 году
Украина и мир в 2013 годуSergey Nagornyuk
 
Аналітичний прогноз 2018. Економіка України
Аналітичний прогноз 2018. Економіка УкраїниАналітичний прогноз 2018. Економіка України
Аналітичний прогноз 2018. Економіка УкраїниUIFuture
 
фінансова доларизація
фінансова доларизаціяфінансова доларизація
фінансова доларизаціяNadia Soshenko
 
Доларизація національної економіки: причини і наслідки
Доларизація національної економіки: причини і наслідкиДоларизація національної економіки: причини і наслідки
Доларизація національної економіки: причини і наслідкиVladyslav Tyshynskyi
 
Огляд банківського сектору за лютий 2020 року
Огляд банківського сектору за лютий 2020 рокуОгляд банківського сектору за лютий 2020 року
Огляд банківського сектору за лютий 2020 рокуtsnua
 
2 панель дмитро сологуб
2 панель  дмитро сологуб2 панель  дмитро сологуб
2 панель дмитро сологубHD-Partners
 
Макроекономічний огляд банку "Південний" - 08.04.2019
Макроекономічний огляд банку "Південний" - 08.04.2019Макроекономічний огляд банку "Південний" - 08.04.2019
Макроекономічний огляд банку "Південний" - 08.04.2019Bank Pivdenny
 
Итоги работы ПриватБанка в 2017 году
Итоги работы ПриватБанка в 2017 годуИтоги работы ПриватБанка в 2017 году
Итоги работы ПриватБанка в 2017 годуVYacheslav Sadovnychyi
 
Меморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ
Меморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФМеморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ
Меморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФДмитрий Неймырок
 
kryvoruchko 2014
kryvoruchko 2014kryvoruchko 2014
kryvoruchko 2014KNEPA KNEU
 
Звернення міністра фінансів Наталії Яресько до громадян України
Звернення міністра фінансів Наталії Яресько до громадян УкраїниЗвернення міністра фінансів Наталії Яресько до громадян України
Звернення міністра фінансів Наталії Яресько до громадян Україниtsnua
 
Проект Меморандума об экономической и финансовой политики с МВФ
Проект Меморандума об экономической и финансовой политики с МВФПроект Меморандума об экономической и финансовой политики с МВФ
Проект Меморандума об экономической и финансовой политики с МВФDenys Bezliudko
 
Бюджетна декларація на 2022 – 2024 роки
Бюджетна декларація на 2022 – 2024 роки Бюджетна декларація на 2022 – 2024 роки
Бюджетна декларація на 2022 – 2024 роки Pravotv
 

What's hot (19)

Cbr sytnyk presentation_10_12_2021
Cbr sytnyk presentation_10_12_2021Cbr sytnyk presentation_10_12_2021
Cbr sytnyk presentation_10_12_2021
 
Україна в системі міжнародних валютно фінансових відносин
Україна в системі міжнародних валютно фінансових відносинУкраїна в системі міжнародних валютно фінансових відносин
Україна в системі міжнародних валютно фінансових відносин
 
Украина и мир в 2013 году
Украина и мир в 2013 годуУкраина и мир в 2013 году
Украина и мир в 2013 году
 
State m
State mState m
State m
 
Аналітичний прогноз 2018. Економіка України
Аналітичний прогноз 2018. Економіка УкраїниАналітичний прогноз 2018. Економіка України
Аналітичний прогноз 2018. Економіка України
 
фінансова доларизація
фінансова доларизаціяфінансова доларизація
фінансова доларизація
 
Доларизація національної економіки: причини і наслідки
Доларизація національної економіки: причини і наслідкиДоларизація національної економіки: причини і наслідки
Доларизація національної економіки: причини і наслідки
 
Огляд банківського сектору за лютий 2020 року
Огляд банківського сектору за лютий 2020 рокуОгляд банківського сектору за лютий 2020 року
Огляд банківського сектору за лютий 2020 року
 
Demchenko O
Demchenko ODemchenko O
Demchenko O
 
2 панель дмитро сологуб
2 панель  дмитро сологуб2 панель  дмитро сологуб
2 панель дмитро сологуб
 
Макроекономічний огляд банку "Південний" - 08.04.2019
Макроекономічний огляд банку "Південний" - 08.04.2019Макроекономічний огляд банку "Південний" - 08.04.2019
Макроекономічний огляд банку "Південний" - 08.04.2019
 
Итоги работы ПриватБанка в 2017 году
Итоги работы ПриватБанка в 2017 годуИтоги работы ПриватБанка в 2017 году
Итоги работы ПриватБанка в 2017 году
 
Меморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ
Меморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФМеморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ
Меморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ
 
kryvoruchko 2014
kryvoruchko 2014kryvoruchko 2014
kryvoruchko 2014
 
Звернення міністра фінансів Наталії Яресько до громадян України
Звернення міністра фінансів Наталії Яресько до громадян УкраїниЗвернення міністра фінансів Наталії Яресько до громадян України
Звернення міністра фінансів Наталії Яресько до громадян України
 
Проект Меморандума об экономической и финансовой политики с МВФ
Проект Меморандума об экономической и финансовой политики с МВФПроект Меморандума об экономической и финансовой политики с МВФ
Проект Меморандума об экономической и финансовой политики с МВФ
 
Бюджетна декларація на 2022 – 2024 роки
Бюджетна декларація на 2022 – 2024 роки Бюджетна декларація на 2022 – 2024 роки
Бюджетна декларація на 2022 – 2024 роки
 
State m
State mState m
State m
 
Ukraine-IMF
Ukraine-IMFUkraine-IMF
Ukraine-IMF
 

Similar to Ризики дефолту України - доповідь

Forecast of the Ukrainian economy 2020
Forecast of the Ukrainian economy 2020Forecast of the Ukrainian economy 2020
Forecast of the Ukrainian economy 2020Anatoliy Amelin
 
Ekonomika prognoz
Ekonomika prognozEkonomika prognoz
Ekonomika prognozUIFuture
 
Доповідь голови НБУ Валерії Гонтаревої на парламентських слуханнях 18 лютого ...
Доповідь голови НБУ Валерії Гонтаревої на парламентських слуханнях 18 лютого ...Доповідь голови НБУ Валерії Гонтаревої на парламентських слуханнях 18 лютого ...
Доповідь голови НБУ Валерії Гонтаревої на парламентських слуханнях 18 лютого ...tsnua
 
Огляд банківського сектору України від 29 квітня 2020 року
Огляд банківського сектору України від 29 квітня 2020 рокуОгляд банківського сектору України від 29 квітня 2020 року
Огляд банківського сектору України від 29 квітня 2020 рокуtsnua
 
Огляд ринку депозитів за вересень 2014
Огляд ринку депозитів за вересень 2014Огляд ринку депозитів за вересень 2014
Огляд ринку депозитів за вересень 2014Банк Надра
 
Макроэкономический обзор банка "Пивденный" - 01.04.2019
Макроэкономический обзор банка "Пивденный" - 01.04.2019Макроэкономический обзор банка "Пивденный" - 01.04.2019
Макроэкономический обзор банка "Пивденный" - 01.04.2019Bank Pivdenny
 
Украина. Макроэкономический обзор, Сергей Николайчук, заместитель Главы НБУ
Украина. Макроэкономический обзор, Сергей Николайчук, заместитель Главы НБУУкраина. Макроэкономический обзор, Сергей Николайчук, заместитель Главы НБУ
Украина. Макроэкономический обзор, Сергей Николайчук, заместитель Главы НБУMorten Kriek, MSc
 
Аналіз Державного Бюджету України 2000 року
Аналіз Державного Бюджету України 2000 рокуАналіз Державного Бюджету України 2000 року
Аналіз Державного Бюджету України 2000 рокуIrene Butovskaya
 
Poyasnuvalna zapyska pnvk 2020 03
Poyasnuvalna zapyska pnvk 2020 03Poyasnuvalna zapyska pnvk 2020 03
Poyasnuvalna zapyska pnvk 2020 03UIFuture
 
дефіцит.ppt презентація для навчання 10 клас
дефіцит.ppt презентація для навчання 10 класдефіцит.ppt презентація для навчання 10 клас
дефіцит.ppt презентація для навчання 10 класssuserefff1d2
 
Poyasnuvalna zapyska pnvk
Poyasnuvalna zapyska pnvkPoyasnuvalna zapyska pnvk
Poyasnuvalna zapyska pnvkUIFuture
 
Пояснювальна записка
Пояснювальна запискаПояснювальна записка
Пояснювальна запискаUIFuture
 
analiz stanu ukr ekonomiky.pdf
analiz stanu ukr ekonomiky.pdfanaliz stanu ukr ekonomiky.pdf
analiz stanu ukr ekonomiky.pdfPRDepartment
 
Аналіз_стану_української_економіки_11082022.pdf
Аналіз_стану_української_економіки_11082022.pdfАналіз_стану_української_економіки_11082022.pdf
Аналіз_стану_української_економіки_11082022.pdfUIFuture
 
Аналіз_стану_української_економіки.pdf
Аналіз_стану_української_економіки.pdfАналіз_стану_української_економіки.pdf
Аналіз_стану_української_економіки.pdfUIFuture
 
Пояснювальна записка
Пояснювальна запискаПояснювальна записка
Пояснювальна запискаUIFuture
 
Scho chekaye na hlobalnyi svit do 2030E.pdf
Scho chekaye na hlobalnyi svit do 2030E.pdfScho chekaye na hlobalnyi svit do 2030E.pdf
Scho chekaye na hlobalnyi svit do 2030E.pdfPRDepartment
 
Огляд ринку депозитів за серпень 2014
Огляд ринку депозитів за серпень 2014Огляд ринку депозитів за серпень 2014
Огляд ринку депозитів за серпень 2014Банк Надра
 

Similar to Ризики дефолту України - доповідь (20)

Forecast of the Ukrainian economy 2020
Forecast of the Ukrainian economy 2020Forecast of the Ukrainian economy 2020
Forecast of the Ukrainian economy 2020
 
Ekonomika prognoz
Ekonomika prognozEkonomika prognoz
Ekonomika prognoz
 
Доповідь голови НБУ Валерії Гонтаревої на парламентських слуханнях 18 лютого ...
Доповідь голови НБУ Валерії Гонтаревої на парламентських слуханнях 18 лютого ...Доповідь голови НБУ Валерії Гонтаревої на парламентських слуханнях 18 лютого ...
Доповідь голови НБУ Валерії Гонтаревої на парламентських слуханнях 18 лютого ...
 
Огляд банківського сектору України від 29 квітня 2020 року
Огляд банківського сектору України від 29 квітня 2020 рокуОгляд банківського сектору України від 29 квітня 2020 року
Огляд банківського сектору України від 29 квітня 2020 року
 
Огляд ринку депозитів за вересень 2014
Огляд ринку депозитів за вересень 2014Огляд ринку депозитів за вересень 2014
Огляд ринку депозитів за вересень 2014
 
Макроэкономический обзор банка "Пивденный" - 01.04.2019
Макроэкономический обзор банка "Пивденный" - 01.04.2019Макроэкономический обзор банка "Пивденный" - 01.04.2019
Макроэкономический обзор банка "Пивденный" - 01.04.2019
 
Украина. Макроэкономический обзор, Сергей Николайчук, заместитель Главы НБУ
Украина. Макроэкономический обзор, Сергей Николайчук, заместитель Главы НБУУкраина. Макроэкономический обзор, Сергей Николайчук, заместитель Главы НБУ
Украина. Макроэкономический обзор, Сергей Николайчук, заместитель Главы НБУ
 
Аналіз Державного Бюджету України 2000 року
Аналіз Державного Бюджету України 2000 рокуАналіз Державного Бюджету України 2000 року
Аналіз Державного Бюджету України 2000 року
 
Poyasnuvalna zapyska pnvk 2020 03
Poyasnuvalna zapyska pnvk 2020 03Poyasnuvalna zapyska pnvk 2020 03
Poyasnuvalna zapyska pnvk 2020 03
 
дефіцит.ppt презентація для навчання 10 клас
дефіцит.ppt презентація для навчання 10 класдефіцит.ppt презентація для навчання 10 клас
дефіцит.ppt презентація для навчання 10 клас
 
Poyasnuvalna zapyska pnvk
Poyasnuvalna zapyska pnvkPoyasnuvalna zapyska pnvk
Poyasnuvalna zapyska pnvk
 
Пояснювальна записка
Пояснювальна запискаПояснювальна записка
Пояснювальна записка
 
Макроекономічний прогноз України - Коронакриза (квітень, 2020)
Макроекономічний прогноз України - Коронакриза (квітень, 2020)Макроекономічний прогноз України - Коронакриза (квітень, 2020)
Макроекономічний прогноз України - Коронакриза (квітень, 2020)
 
analiz stanu ukr ekonomiky.pdf
analiz stanu ukr ekonomiky.pdfanaliz stanu ukr ekonomiky.pdf
analiz stanu ukr ekonomiky.pdf
 
Аналіз_стану_української_економіки_11082022.pdf
Аналіз_стану_української_економіки_11082022.pdfАналіз_стану_української_економіки_11082022.pdf
Аналіз_стану_української_економіки_11082022.pdf
 
Аналіз_стану_української_економіки.pdf
Аналіз_стану_української_економіки.pdfАналіз_стану_української_економіки.pdf
Аналіз_стану_української_економіки.pdf
 
Пояснювальна записка
Пояснювальна запискаПояснювальна записка
Пояснювальна записка
 
Scho chekaye na hlobalnyi svit do 2030E.pdf
Scho chekaye na hlobalnyi svit do 2030E.pdfScho chekaye na hlobalnyi svit do 2030E.pdf
Scho chekaye na hlobalnyi svit do 2030E.pdf
 
Огляд ринку депозитів за серпень 2014
Огляд ринку депозитів за серпень 2014Огляд ринку депозитів за серпень 2014
Огляд ринку депозитів за серпень 2014
 
Nadra analitika_082014 ukr
Nadra analitika_082014 ukrNadra analitika_082014 ukr
Nadra analitika_082014 ukr
 

More from UIFuture

Detsentralizatsia 2.0.pdf
Detsentralizatsia 2.0.pdfDetsentralizatsia 2.0.pdf
Detsentralizatsia 2.0.pdfUIFuture
 
NEP(ENG).pdf
NEP(ENG).pdfNEP(ENG).pdf
NEP(ENG).pdfUIFuture
 
Kremlin Towers_ENG.pdf
Kremlin Towers_ENG.pdfKremlin Towers_ENG.pdf
Kremlin Towers_ENG.pdfUIFuture
 
Yakoyu maye buty zovnishnya polityka Ukrainy.pdf
Yakoyu maye buty zovnishnya polityka Ukrainy.pdfYakoyu maye buty zovnishnya polityka Ukrainy.pdf
Yakoyu maye buty zovnishnya polityka Ukrainy.pdfUIFuture
 
ukr enerhetyka prez.pptx
ukr enerhetyka prez.pptxukr enerhetyka prez.pptx
ukr enerhetyka prez.pptxUIFuture
 
UA energy.pdf
UA energy.pdfUA energy.pdf
UA energy.pdfUIFuture
 
Factory_uspihy_i_provaly_krain_24042023.pdf
Factory_uspihy_i_provaly_krain_24042023.pdfFactory_uspihy_i_provaly_krain_24042023.pdf
Factory_uspihy_i_provaly_krain_24042023.pdfUIFuture
 
renematsyonnaya logika (rus).pdf
renematsyonnaya logika (rus).pdfrenematsyonnaya logika (rus).pdf
renematsyonnaya logika (rus).pdfUIFuture
 
reanimatsyoannaya logika ros terrorizma(rus).pdf
reanimatsyoannaya logika ros terrorizma(rus).pdfreanimatsyoannaya logika ros terrorizma(rus).pdf
reanimatsyoannaya logika ros terrorizma(rus).pdfUIFuture
 
reanimatsiyna lohika ros teroryzmy.pdf
reanimatsiyna lohika ros teroryzmy.pdfreanimatsiyna lohika ros teroryzmy.pdf
reanimatsiyna lohika ros teroryzmy.pdfUIFuture
 
2020 Final.pdf
2020 Final.pdf2020 Final.pdf
2020 Final.pdfUIFuture
 
Боротьба-за-людей.pptx
Боротьба-за-людей.pptxБоротьба-за-людей.pptx
Боротьба-за-людей.pptxUIFuture
 
prognoz ekonomiky prez.pptx
prognoz ekonomiky prez.pptxprognoz ekonomiky prez.pptx
prognoz ekonomiky prez.pptxUIFuture
 
prohnoz ekonomiky 2022.pdf
prohnoz ekonomiky 2022.pdfprohnoz ekonomiky 2022.pdf
prohnoz ekonomiky 2022.pdfUIFuture
 
humanitarnyi plan marshalla prez.pptx
humanitarnyi plan marshalla prez.pptxhumanitarnyi plan marshalla prez.pptx
humanitarnyi plan marshalla prez.pptxUIFuture
 
humanitarnyi plan marshalla.pdf
humanitarnyi plan marshalla.pdfhumanitarnyi plan marshalla.pdf
humanitarnyi plan marshalla.pdfUIFuture
 
Ananliz stanu Ukrainskoi ekonomiky prezentatsiia
Ananliz stanu Ukrainskoi ekonomiky prezentatsiiaAnanliz stanu Ukrainskoi ekonomiky prezentatsiia
Ananliz stanu Ukrainskoi ekonomiky prezentatsiiaUIFuture
 
Стратегія_економіки_воєнного_часу_анимация.pptx
Стратегія_економіки_воєнного_часу_анимация.pptxСтратегія_економіки_воєнного_часу_анимация.pptx
Стратегія_економіки_воєнного_часу_анимация.pptxUIFuture
 
Стратегія_економіки_військового_времени.pdf
Стратегія_економіки_військового_времени.pdfСтратегія_економіки_військового_времени.pdf
Стратегія_економіки_військового_времени.pdfUIFuture
 

More from UIFuture (20)

Detsentralizatsia 2.0.pdf
Detsentralizatsia 2.0.pdfDetsentralizatsia 2.0.pdf
Detsentralizatsia 2.0.pdf
 
NEP(ENG).pdf
NEP(ENG).pdfNEP(ENG).pdf
NEP(ENG).pdf
 
Kremlin Towers_ENG.pdf
Kremlin Towers_ENG.pdfKremlin Towers_ENG.pdf
Kremlin Towers_ENG.pdf
 
NEP.pdf
NEP.pdfNEP.pdf
NEP.pdf
 
Yakoyu maye buty zovnishnya polityka Ukrainy.pdf
Yakoyu maye buty zovnishnya polityka Ukrainy.pdfYakoyu maye buty zovnishnya polityka Ukrainy.pdf
Yakoyu maye buty zovnishnya polityka Ukrainy.pdf
 
ukr enerhetyka prez.pptx
ukr enerhetyka prez.pptxukr enerhetyka prez.pptx
ukr enerhetyka prez.pptx
 
UA energy.pdf
UA energy.pdfUA energy.pdf
UA energy.pdf
 
Factory_uspihy_i_provaly_krain_24042023.pdf
Factory_uspihy_i_provaly_krain_24042023.pdfFactory_uspihy_i_provaly_krain_24042023.pdf
Factory_uspihy_i_provaly_krain_24042023.pdf
 
renematsyonnaya logika (rus).pdf
renematsyonnaya logika (rus).pdfrenematsyonnaya logika (rus).pdf
renematsyonnaya logika (rus).pdf
 
reanimatsyoannaya logika ros terrorizma(rus).pdf
reanimatsyoannaya logika ros terrorizma(rus).pdfreanimatsyoannaya logika ros terrorizma(rus).pdf
reanimatsyoannaya logika ros terrorizma(rus).pdf
 
reanimatsiyna lohika ros teroryzmy.pdf
reanimatsiyna lohika ros teroryzmy.pdfreanimatsiyna lohika ros teroryzmy.pdf
reanimatsiyna lohika ros teroryzmy.pdf
 
2020 Final.pdf
2020 Final.pdf2020 Final.pdf
2020 Final.pdf
 
Боротьба-за-людей.pptx
Боротьба-за-людей.pptxБоротьба-за-людей.pptx
Боротьба-за-людей.pptx
 
prognoz ekonomiky prez.pptx
prognoz ekonomiky prez.pptxprognoz ekonomiky prez.pptx
prognoz ekonomiky prez.pptx
 
prohnoz ekonomiky 2022.pdf
prohnoz ekonomiky 2022.pdfprohnoz ekonomiky 2022.pdf
prohnoz ekonomiky 2022.pdf
 
humanitarnyi plan marshalla prez.pptx
humanitarnyi plan marshalla prez.pptxhumanitarnyi plan marshalla prez.pptx
humanitarnyi plan marshalla prez.pptx
 
humanitarnyi plan marshalla.pdf
humanitarnyi plan marshalla.pdfhumanitarnyi plan marshalla.pdf
humanitarnyi plan marshalla.pdf
 
Ananliz stanu Ukrainskoi ekonomiky prezentatsiia
Ananliz stanu Ukrainskoi ekonomiky prezentatsiiaAnanliz stanu Ukrainskoi ekonomiky prezentatsiia
Ananliz stanu Ukrainskoi ekonomiky prezentatsiia
 
Стратегія_економіки_воєнного_часу_анимация.pptx
Стратегія_економіки_воєнного_часу_анимация.pptxСтратегія_економіки_воєнного_часу_анимация.pptx
Стратегія_економіки_воєнного_часу_анимация.pptx
 
Стратегія_економіки_військового_времени.pdf
Стратегія_економіки_військового_времени.pdfСтратегія_економіки_військового_времени.pdf
Стратегія_економіки_військового_времени.pdf
 

Ризики дефолту України - доповідь

 • 1. Ризики дефолту України стають критичними
 • 2. Позиція України у кредитних рейтингах 2013 B- (negative) з високим ступенем спекулятивності Caa1 (negative) дуже високий кредитний ризик B→B- з високим ступенем спекулятивності 2014 CCC+ (negative) → CCC→ CCC- (stable) Caa2→ Caa3 (negative) CCC близький до дефолту стан 2015 CC→ SD→ B- (stable) з високим ступенем спекулятивності Ca (negative) → Caa3 (stable) близький до дефолту стан CC→C→CCC 2016 B- з високим ступенем спекулятивності 2017 Caa3 (stable) → Caa2 (positive) дуже високий кредитний ризик 2
 • 3. 50% 40% 37% 35% 32% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 10 20 30 40 50 60 31.08.2017 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е млрд.дол Зовнішній гарантований державою борг, млрд. дол. Зовнішній державний борг, млрд. дол. Зовнішній державний та гарантований державою борг, % ВВП Прогноз зовнішнього державного та гарантованого державою боргу України, 2017-2022 рр. Джерело: прогноз МЕРТ, IMF’s World Economic Outlook Database April 2017, розрахунок UIF 3 За методологією МВФ, критичний рівень - 50%
 • 4. Платежі з обслуговування та погашення зовнішнього державного та гарантованого боргу України, млн. дол. США Джерело: Міністерство фінансів України *станом на 15.06.17 4 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 у т.ч. МВФ, млн. дол. $79 млрд. – загальна сума виплат, у т.ч.: $52 млрд. – платежі за зовнішнім державним боргом $27 млрд. – платежі за гарантованим державою боргом $40 млрд.
 • 5. Структура платежів з обслуговування та погашення зовнішнього державного та гарантованого державою боргу за кредиторами, 2017-2050 рр. Джерело: Міністерство фінансів України 5 ОЗДП, 33% МВФ, 31% МБРР, 11% ЄС, 6% Державний банк розвитку КНР, 5% Інші, 5% ЄБРР, 3% Експортно-імпортний банк КНР, 3% Європейський Інвестиційний Банк, 3% $79 млрд. – сума виплат та обслуговування зовнішнього державного та гарантованого державою боргу станом на 15.06.17
 • 6. Графік платежів боргу з реструктуризації 2015 року з урахуванням VRI, млн. дол. США Джерело: Міністерство фінансів України, IMF, розрахунок UIF станом на 15.06.17 6 3,6% 4,0% 4,0% 4,0% 4,2% 4,3% 4,5% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2017Е 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 2023Е 2024Е 2025Е 2026Е 2027Е млн.дол. Погашення Обслуговування Виплата VRI Зростання ВВП від 4%
 • 7. 7 Прогноз міжнародних резервів НБУ без траншей МВФ, млрд. дол. США Джерело: припущення, оцінки та розрахунки UIF на базі прогнозу МЕРТ 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 2017Е 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е Критичний обсяг ЗВР (3 міс. Імпорту) Прогноз ЗВР (на кінець року) Без кредитів МВФ та при умові збереження зовнішньої кон'юнктури
 • 8. Шляхи вирішення проблеми 8 Переваги Недоліки Вихід на зовнішні ринки запозичень Швидке залучення коштів для рефінансування зовнішнього боргу. Зростання зовнішнього боргу, що призведе до боргової спіралі, та висока вартість обслуговування. Ставка вересневих ОЗДВ – 7,375% річних на 15 років. Технічний дефолт -реструктуризація боргів; -вивільнення інвестиційного ресурсу для розвитку реального сектору економіки; -зростання внутрішнього виробництва та споживання; -збільшення обсягів експорту. -негативний вплив на національну валюту; -зростання короткострокового безробіття; -негативний вплив на міжнародну позицію. Залучення інвестицій -зростання ВВП; -притік іноземної валюти в країну – стабілізація курсу національної валюти; -створення нових виробництв/модернізація старих; -нові робочі місця – скорочення безробіття; -збільшення обсягів експорту – формування позитивного сальдо торговельного балансу. - інвестиційна експансія одного суб’єкта господарювання та монополізація ним природних ресурсів.
 • 9. Потреба України в зовнішніх інвестиціях Прогноз ПІІ для відновлення золотовалютних резервів Джерело: МЕРТ, IMF, розрахунки Українського інституту майбутнього 9 15 16 17 20 0 5 10 15 20 25 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е млрд.дол.
 • 10. Як уникнути технічного дефолту з найбільшою вигодою для України? 1. Створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій , адже для уникнення дефолту необхідно залучати $15 -20 млрд. щорічно у період 2018-2021 р. 6. Зняття мораторію на продаж землі та відкриття земельного ринку для нерезидентів - $7 млрд. інвестицій щорічно, у т.ч. $1 млрд. зовнішніх 5. Відновлення діяльності спеціальних економічних зон, зокрема, зон експортної переробки, для перенесення в Україну виробництв з Європи та Китаю - $2-4 млрд. щорічно 4. Введення податку на виведений капітал - $1-3 млрд. щорічно 3. Реформа енергетичного сектору, спрощення процедур доступу до розробки надр - $2-3 млрд 7. Політика імпортозаміщення, стимулювання експорту - $2-3 млрд. щорічно 2. Прозора приватизація державного майна - $1,4 млрд. 10
 • 11. Потенційний ефект від запропонованих заходів: база для поповнювання ЗВР млрд. дол. 11 18 19 22 22 15 16 17 20 0 5 10 15 20 25 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е Потенційний ефект, млрд. дол. KPI для уряду, млрд. дол.
 • 12. Дефолт в країнах світу: до та після
 • 13. Темпи економічного зростання до та після дефолту, % Джерело: UNCTAD -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11 Аргентина Мексика РФ Греція …після дефолту +2,2% 13 Середні темпи зростання економіки країн до дефолту -1%...
 • 14. Прямі іноземні інвестиції, млрд. дол. Джерело: UNCTAD 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11 млрд.дол. Аргентина Мексика РФ Греція 14
 • 15. Курс національної грошової одиниці, дол. Джерело: UNCTAD 0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11 дол. Аргентина Мексика РФ Греція В середньому національна валюта «здешевшала» у 2 рази: аргентинський песо – на 67,4%, мексиканський песо – 46,6%, російський рубль – 40,4%. 15
 • 16. Частка зовнішнього боргу у ВВП, % Джерело: World Bank, Eurostat 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11 Аргентина Мексика РФ Греція За методологією МВФ, критичний рівень співвідношення зовнішнього боргу до ВВП - 50%. 16
 • 17. Залучення кредитів МВФ, млрд. дол. Джерело: World Bank, IMF 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11 млрд.дол. Аргентина Мексика РФ Греція Використання кредитів МВФ для реструктуризації боргу та макроекономічної стабілізації збільшилося у перший рік після дефолту. 17
 • 18. Золотовалютні резерви країн, млрд. дол Джерело: World Bank 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11 млрд.дол. Аргентина Мексика РФ Греція Скорочення ЗВР обумовлено потребою стабілізації макроекономічної ситуації в державах, штучному утриманні курсу національних валют шляхом валютних інтервенцій. 18
 • 19. Рівень безробіття, % до працездатного населення Джерело: World Bank 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 Дефолт 7 8 9 10 11 % Аргентина Мексика РФ Греція Середній рівень безробіття до дефолту – 10,4%... 19 …після - 13,7%
 • 20. Макроекономічні показники України: до та після реструктуризації (1995-2005рр.) Джерело: World Bank, UNCTAD -15 -10 -5 0 5 10 15 0 1 2 3 4 5 6 % грн./дол. Курс національної валюти до дол. Темпи зростання економіки,% Безробіття, % від працезданого населення 20