Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Профіль зовнішньоекономічної діяльності україни 2

4,683 views

Published on

На сучасному етапі розвитку світогосподарських відносин зростає взаємозалежність економік країн. Залученість у світову торгівлю, а саме чистий експорт, є одним з чотирьох факторів економічного розвитку країни. Тому наше дослідження ми сфокусували на оцінці обсягів чистого експорту товарів та послуг. За даними Глобального індексу залученості в торгівлю Всесвітнього економічного форуму, у 2016 році Україна посіла 95 місце серед 136 країн. Серед факторів, що обумовили таку позицію, є високі вхідні бар’єри на іноземний ринок, низький рівень якості інфраструктури та адміністративні перешкоди при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

Профіль зовнішньоекономічної діяльності україни 2

 1. 1. ПРОФІЛЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 2008-2016 рр. Київ 2017
 2. 2. Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр.
 3. 3. Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. 02 Зміст ТОРГОВЕЛЬНИ Й БАЛАНС УКРАЇНИ .................................................................................................................................................... Товарна структура експортно-імпортних операцій 2008-2016 рр. ............................................................................. Географічна структура експортно-імпортних операцій 2008-2016 рр. .................................................................... Міжнародна торгівля послугами: видова та географічна структура 2008-2016 рр. .......................................... Оцінка ефективності міжнародної торгівлі України ........................................................................................................... МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ Прямі іноземні інвестиції в Україну: галузева та географічна структура 2008-2016 рр. ................................. Прямі зарубіжні інвестиції з України: галузева та географічна структура 2008-2016 рр. .............................. МІЖНАРОДНІ ОФІЦІЙНІ РЕЗЕРВИ УКРАЇНИ ................................................................................................................................... РЕЗЮМЕ ........................................................................................................................................................................................................... ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ ........................................... 04 07 03 10 12 15 17 18 21 23
 4. 4. На сучасному етапі розвитку світогосподарських відносин зростає взаємозалежність економік країн. Залу- ченість у світову торгівлю, а саме чистий експорт, є одним з чотирьох факторів економічного розвитку країни. Тому наше дослідження ми сфокусували на оцінці обсягів чистого експорту товарів та послуг. За даними Глобального індексу залученості в торгівлю Всесвітнього економічного форуму, у 2016 році Україна посіла 95 місце серед 136 країн. Серед факторів, що обумовили таку позицію, є високі вхідні бар’єри на іноземний ринок, низький рівень якості інфраструктури та адміністративні перешкоди при здійс- ненні експортно-імпортних операцій. Експерти The Heritage Foundation оцінили торговельну свободу країн світу, що відображає легкість здійс- нення зовнішньоторговельної діяльності в країні. У 2017 році Україна в цьому рейтингу посіла 51 позицію серед 181 країн. Це свідчить про відносну відкритість економіки нашої держави. У 2016 році Україна посіла 66 місце за розміром економіки з часткою у світовому ВВП – 0,11%. В той же час, частка у світовій торгівлі становила лише 0,22%, а зовнішньоторговельна квота, що характеризує відкритість та залученість у міжнародну торгівлю, майже 104 %. Україна є одним з найбільших експортерів соняшникової олії (1 місце), напівфабрикатів чорного металу (2 місце), кукурудзи (3 місце), залізної руди (5 місце) та пшениці (5 місце). Імпортує Україна переважно продукти паливно-енергетичного комплексу (перероблена нафта та газ), фармацевтичну продукцію, а також автомобілі. За оцінками експертів Українського інституту майбутньо- го, Україна має ресурсний потенціал ПЕК, який може забезпечити зниження імпорту паливної продукції 1 . 1 Яна Лаврик. Для повного самозабезпечення України нафтопродуктами необхідно $17 млрд: http://uifuture.org/uk/post/ekonomika-ukraini-dla-povnogo-samozapezpecenna-ukraini-naftoproduktami-neobhidno-17-mlrd-ekspert_150 03 Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. Торговельний баланс України
 5. 5. Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. 04 За даними Державної служби статистики України, у 2016 році обсяги експорту скоротилися на 4,6 %, а імпорту збільшилися на 4,6 % порівняно з 2015 роком. Динаміка зміни експорту та імпорту свідчить про значний вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на темпи зростання. У 2011 та 2012 роках вдалося вийти на показники міжнародної торгівлі 2008 року – докризовий період. Падіння вартісних обсягів міжнародної торгівлі в 2013 році обумовлено валютними коливаннями в кінці року та початком політичної кризи, яка триває дотепер. Негативне торговельне сальдо свідчить про низьку спроможність імпортозаміщення та повільне просуван- ня українського експортера на світовий ринок. Товарна структура експортно-імпортних операцій 2008-2016 рр. Динаміка експорту та імпорту товарів України, 2008-2016 рр. Джерело: Державна служба статистики України 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Експорт товарів 66954,4 39702,9 51430,5 68394,2 68809,8 63312,0 53901,7 38127,1 36362,8 Імпорт товарів 85535,4 45435,6 60740,0 82608,2 84658,1 76964,0 54428,7 37516,4 39248,6 0,0 10000,0 20000,0 30000,0 40000,0 50000,0 60000,0 70000,0 80000,0 млн.дол.США
 6. 6. 2 Анатолій Амелін. 25 років незалежності України: економічні підсумки: http://uifuture.org/uk/post/25-rokiv-nezaleznosti-ekonomicni-pidsumki_106 Починаючи з 2014 року, Україна розпочала політику географічної диверсифікації експорту та імпорту, що обумовило появу нетарифних обмежень міжнародної торгівлі. У 2015 році значний вплив на вартісні показники експорту/імпорту здійснюють світові ціни на сировинних ринках, а переважна частка українського експорту – це сировина та напівфабрикати. У дослідженні Україн- ського інституту майбутнього «25 років незалежності України: економічні підсумки» доведено вплив світо- вих цін на сировинних ринках (Commodity Price Index) на ВВП 2 . У 2016 році найбільша частка експорту припадає на продукцію важкої промисловості, а саме видобувну – понад 45 %, на АПК – близько 40 %. Частка готової продукції в українському експорті становить 10 %. У товарній структурі імпорту традиційно переважає готова продукція: 56 % – паливо, сировинна продукція – понад 30 % та сільськогосподарська продукція – 10 %. 05 Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. Аналізуючи детально структуру товарного експорту України в динаміці з 2008 по 2016 рр., можна виокремити традиційні статті. Найбільша частка товарного експорту припадає на чорні метали. Вже зазначалося, що Україна посідає 2 місце (з часткою 16%) у світі за експортом напівфабрикатів чорного металу – залізо середнього та низького ґатунку, блюми, заготовки, плити, сутунки, нержавіючі сплави. 34,28 36,84 28,44 27,00 22,29 22,62 23,94 21,19 19,93 5,53 6,21 4,80 5,29 10,17 10,06 12,14 15,89 16,71 2,91 6,59 5,09 4,97 6,12 5,54 7,09 8,65 10,90 4,25 6,39 4,93 4,66 4,70 4,95 4,97 5,19 5,71 3,22 6,49 5,01 5,73 4,80 6,19 6,44 5,81 5,37 5,22 7,90 6,10 5,22 5,51 6,07 5,52 5,14 4,29 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % Частка основних товарних позицій в експорті України, 2008-2016 рр. Джерело: Державна служба статистики України Чорні метали Зернові культури Жири та олії твариного або рослинного походження Електричні машини Руди, шлак і зола Реактори ядерні, котли, машини
 7. 7. 3 Використання природного газу в Україні, 2015-2016 рр: http://naftogaz-europe.com/article/ua/vikoristannaprirodnogogazuvukraini20152016 Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. 06 У розрізі динаміки, частка чорних металів з кожним роком скорочується, натомість зростає частка продукції АПК – зернові культури, тварині жири та олії. Однак, мова йде не про готову продукцію, а сиро- вину. Наприклад, Україна за експортом пшениці посідає 5 місце в світі, а за пшеничного борошна – 6 пози- цію (2016/2017 рр.). По-перше, сировинна має нижчу додану вартість, аніж готова продукція, а це обумовлює меншу дохідність від експорту. По-друге, як вже зазначалося, існує тісний кореляційний зв’язок між індексом сировинних цін та ВВП, тому є ризики зростання негативного сальдо торговельного балансу у наслідок падіння світових цін на сировину. У розрізі товарної структури імпорту переважають нафтопродукти та мінеральні палива, однак, варто зана- чити, що в 2016 році частка зменшилась на 9,01 в.п. Однією з причин є скорочення імпорту газу на 5,3 млрд. м3, а також коливання цін на світовому сировинному ринку. Необхідно підкреслити, що у 2016 році, знизило- ся споживання газу за всіма категоріями споживачів на 2% 3 . 26,69 43,14 32,27 34,63 30,94 27,58 27,82 29,01 20,00 11,19 10,04 7,51 8,61 8,54 8,98 9,03 9,54 11,94 4,45 7,93 5,93 6,88 7,03 7,22 6,99 7,18 8,16 4,11 6,31 4,72 4,13 4,03 4,62 5,37 5,58 5,61 2,84 5,38 4,03 3,49 3,91 4,03 4,54 3,64 4,09 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % Частка основних товарних позицій в імпорті України, 2008-2016 рр. Джерело: Державна служба статистики України Мінеральні палива, нафта та продукти її перегонки Ядерні реактори, котли, машини Електричні машини Пластмаси, полімерні матеріали Фармацевтична продукція
 8. 8. У 2016 році Україна здійснювала експортно-імпортні операції з партнерами із 226 країн. Починаючи з 2014 року, відбувається диверсифікація українського експорту та переорієнтація на ринки Західної Європи та Далекого Сходу. Частка українського експорту в РФ за період з 2014 по 2016 роки зменшилася вдвічі: з 18,18 % до 9,88 %, проте зростає частка Польщі, КНР та Індії. Протягом останніх 9 років найбільшими торговельними партнерами України з імпортних операцій є РФ, Китай, Німеччина, Польща, Білорусь, США. Однак, останні 3 роки зростає сукупна частка ЄС-28 в імпорті України – понад 40 % у 2016 році. 07 Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. Географічна структура експортно-імпортних операцій 2008-2016 рр. Географічна структура експорту товарів України, частка % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Джерело: Державна служба статистики України РФ Туреччина Італія Польща Білорусь США Німеччина Казахстан Єгипет Угорщина Індія Китай Лiван Іспанія
 9. 9. Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. 08 Поглиблення співпраці з КНР знайшло своє відображення не лише в зростанні українського експорту, але й у імпорті. Китай є третім за розміром експортером в Україну, та сьомим – імпортером. Серед країн СНД одним із ключових партнерів виступає Білорусь. Її частка щорічно зростає в середньому на 2 в.п. Одночасно зменшилися обсяги торгівлі з РФ: з 2013 року майже на 40 % у 2016 році (з 30,19 % до 13,12 %), що обумовлено спільними ембарго. 10 % РФ 5,0 % Китай 5,0 % Індія4,6 % Туреччина 2,0 % Білорусь 6,0 % Польща 3,0 % Нідерланди 4,0 % Німеччина 3,0 % Іспанія 5,0 % Італія 3,0 % Угорщина 2,0 % Румунія 6,0 % Єгипет Географічна структура експорту України у 2016 році
 10. 10. 09 Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. 0% 10% 20% 30%30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Географічна структура імпорту України, 2008-2016 рр., частка % Джерело: Державна служба статистики України Російська Федерація Німеччина Китай Туркменістан Польща Бiлорусь Казахстан США Японія Італія Франція Туреччина Угорщина Швейцарія Корея, Республіка Географічна структура імпорту у 2016 році 13,1 % РФ 7,1 % Білорусь6,9 % Польща 11,0 % Німеччина 1,8 % Велика Британія 4,3 % США 11,9 % Китай 2,8 % Туреччина 3,5 % Італія 3,9 % Франція Швейцарія 2,5 % Чехія 1,7 %Угорщина 2,0 %
 11. 11. Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. 10 Частка українського експорту послуг на світовому ринку є незначною та становить 0,25 %. Однак, традицій- но, сальдо міжнародної торгівлі послуг України є позитивним, обсяг експорту значно перевищує імпорт – у 1,8 разів у 2016 році. Як і міжнародна торгівля товарами, у кризові часи спостерігається скорочення темпів приросту експортно-імпортних операцій. У 2016 році експорт послуг становив 9631,4 млн. дол. США, імпорт – 5304,7 млн. дол. Порівняно із 2015 роком експорт у 2016 році скоротився на 1,1 % (на 105,2 млн. дол.), а з докризовим роком – на 21,4 %, та є наймен- шим показником за весь досліджуваний період. Динаміка імпорту послуг має аналогічну тенденцію до спаду (рис.8). В 2016 році імпорт скоротився на 4,0 % (на 218,3 млн. дол.) порівняно з 2015 роком, та на 18,2 % – відносно 2008 року. Найнижчий показник імпорту був у 2009 році, що пов’язано із скороченням імпорту фінансових послуг. Міжнародна торгівля послугами: видова та географічна структура 2008-2016 рр. Міжнародна торгівля послугами України, 2008-2016 рр. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Експорт послуг 12260,1 10129,7 12324,2 14180,3 14096,2 14836,3 11520,9 9736,7 9631,4 Імпорт послуг 6481,5 5186,4 5467,2 6214,2 6650,1 7609,0 6373,1 5523,0 5304,7 0,0 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0 10000,0 12000,0 14000,0 16000,0 млн.дол. Джерело: Державна служба статистики України
 12. 12. У 2016 році в структурі експорту комерційних послуг переважають транспортні послуги – понад 50%, ІТ-по- слуги – 16,3% та ділові – 7,95%, а в структурі імпорту – державні та урядові (23,8%). 11 Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. Партнерами України в міжнародній торгівлі послугами виступають 216 країн світу. Традиційно в експорті послуг найбільша частка припадає на РФ – 32,12%. Експорт послуг України у 2016 р. Джерело: Державна служба статистики України Транспортні послуги Послуги у сфері IT Ділові послуги Послуги з будівництва Туристичні послуги Інші Транспортні послуги Туристичні послуги Ділові послуги Фінансові послуги Послуги ІКТ Роялті Державні та урядові Інші Імпорт послуг України у 2016 р. Російська Федерація 32% Швейцарія 7% США 7%Німеччина 5% Велика Британія 5% Туркменістан 3% Кіпр 2% Польща 2% Вірґінські Острови (Брит.) 2% Туреччина 2% Інші 33% Географічна структура експорту послуг у 2016 році Джерело: Державна служба статистики України 54,7% 15,8% 16,3% 7,95% 3,05% 2,29% 23.81% 21.11% 14.82% 10.83% 10.55% 7.73% 5.88% 5.27%
 13. 13. Основними показниками, що характеризують ефективність міжнародної торгівлі, є сальдо торговельного балансу, імпортна, експортна та зовнішньоторговельна квоти, коефіцієнт покриття експорту. Оцінюючи динаміку торговельного сальдо України за 9 років, лише в 2015 році сальдо було позитивне – 610,7 млн. дол. США. Це пов’язано зі скороченням імпорту з РФ та падінням цін на продукцію ПЕК. Останній випа- док позитивного сальдо торговельного балансу було зафіксовано в 2005 році. Оцінка ефективності міжнародної торгівлі України Така значна частка експорту послуг до РФ пов’язана з наданням транзитних та транспортних послуг – тран- зит нафти на газу через територію України та вантажів до ЄС. У географічній структурі імпорту послуг найбільша частка припадає на США (12,85 %) та Велику Британію (10,26 %) – переважно фінансові послуги. Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. 12 Географічна структура імпорту послуг у 2016 році Джерело: Державна служба статистики України Інші 39,9% США 12,8% Велика Британія 10,3% РФ 9,4% Німеччина 6,3% Туреччина 4,9%Кіпр 4,6%Швейцарія 3,7% Молдова 3,4% Польща 2,5% Словаччина 2,1%
 14. 14. У 2016 році, у зв’язку зі зростанням обсягів імпорту на 4,6 % та скороченням експорту на 4,6 %, негативне сальдо становило 2885,8 млн. дол. У період з 2014 по 2016 рр. у цілому обсяги торгівлі зменшилися, що й обумовило відносно незначне перевищення імпорту над експортом. Подібна ситуація характерна для кризових 2009-2010 років. 13 Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. Цілком протилежною виглядає ситуація з сальдо торгівлі послугами, яке є позитивним. Це пояснюється передусім значною часткою експорту транспортних послуг, яка становить понад 40 %. Однак, динаміка сальдо торгівлі послуг у кризові часи є від’ємною та, враховуючи проблеми зношення транспортної інфра- структури України. У найближчому майбутньому можна очікувати зменшення частки транспортних послуг у структурі експорту України. Торговельне сальдо України, 2008-2016 рр. Джерело: Державна служба статистики України-20000,0 -15000,0 -10000,0 -5000,0 0,0 5000,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 млн.грн. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Сальдо торгівлі послугами, млн. дол. 5778,6 4943,3 6856,9 7966,1 7446,1 7227,3 5147,7 4213,6 4326,7 Темпи приросту (зменшення), % 0,0 -14,5 38,7 16,2 -6,5 -2,9 -28,8 -18,1 2,7 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 7000,0 8000,0 9000,0 млн.дол. Сальдо торгівлі послугами України, 2008-2016 рр. Джерело: Державна служба статистики України
 15. 15. Аналіз динаміки коефіцієнта покриття експортом імпорту з 2008 по 2016 рр. свідчить про те, що обсяг експортних надходжень для покриття імпортних витрат недостатній. Однак, у 2015 році цей показник пере- вищив 100 %, що обумовило профіцит покриття експортом імпортних витрат на 2,62 в.п. Важливим показником, який характеризує відкритість економіки країни, є зовнішньоторговельна квота – частка експорту та імпорту у ВВП. В 2016 році вона становить майже 104 %, що перевищує норму (45 %) та свідчить про відкритість економіки України. Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. 14 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Коефіцієнт покриття експортом імпорту, % 78,28 87,38 84,67 82,79 81,28 82,26 99,03 101,63 92,65 Темпи прирости (зменшення), % 0 11,63 -3,10 -2,22 -1,83 1,21 20,39 2,62 -8,84 -20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 % Коефіцієнт покриття експорту імпортом, 2008-2016 рр. Джерело: Державна служба статистики України 91,03 82,64 92,04 101,22 95,41 85,42 95,77 94,69 103,84 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Індекс відкритості торгівлі, % ВВП Джерело: UNCTAD, Український інститут майбутнього Номінальний ВВП, млн. дол. США Індекс відкритості торгівлі
 16. 16. В економіку України в 2016 році іноземними інвесторами вкладено 4,4 млрд. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) проти 3,8 млрд. дол. у 2015 році. Міжнародну інвестиційну діяльність Україна здійснює з 77 країнами-партнерами. До основних країн-інве- сторів, на які припадає майже 70% загального обсягу надходжень інвестицій, належать: Російська Феде- рація – 1667,0 млн. дол., Кіпр – 427,7 млн. дол., Велика Британія – 403,9 млн. дол., Нідерланди – 255,0 млн. дол., Австрія – 249,9 млн. дол. 15 Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. Міжнародна інвестиційна позиція України Прямі іноземні інвестиції в Україну: галузева та географічна структура 2008-2016 рр. 5851,2 6033,7 5290,7 5462,1 2451,7 3763,7 4405,8 679,5 90,9 662,3 127,5 68,0 27,9 20,7 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Прямі іноземні та зарубіжні інвестиції України 2010-2016 рр., млн. дол. Джерело: Державна служба статистики України Вкладення прямих інвестицій з України в економіку країн світу Надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України
 17. 17. Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. 16 Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані в установи та організації, які здійсню- ють фінансову та страхову діяльність – 2825,3 млн. дол. (докапіталізація банків), підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів – 524,9 млн. дол. та промисловості – 475,2 млн. дол. РФ 44% Кіпр 11% Велика Британія 11% Нідерланди 7% Австрія 7% Інші 20% Географічний розподіл ПІІ в Україну у 2016 р., млн. дол. Джерело: Державна служба статистики України Фінансова та страхова діяльність 29,7% Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 12,5% Операції з нерухомим майном 8,5% Професійна, наукова та технічна діяльність 5,0% Інформація та телекомунікації 5,0% Інші види економічної діяльності 9,9% Переробна промисловість 25,3% Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 2,6% Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 1,4% Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 0,1% Промисловість 29,4% Структура прямих іноземних інвестиційв економіці України за видами економічної діяльності у ІІІ кв. 2016 р. Джерело: Державна служба статистики України
 18. 18. Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), здійснених підприємствами-резидентами України в економіку країн світу в 2016 році, становив 20,7 млн. дол. (у 2015 р. – 27,9 млн. дол.). Українські підприємства в 2016 році здійснили вкладення прямих інвестицій у 15 країн світу. 17 Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. Найбільші обсяги прямих інвестицій з України були спрямовані до Кіпру – 7,5 млн. дол., Віргінських Островів (Брит.) – 7,3 млн. дол., Австрії та Російської Федерації – по 1,6 млн. дол. До країн ЄС з України інвестовано 11,4 млн. дол., або 55 % загального обсягу вкладень. Така географічна структура прямих зарубіжних інвестицій свідчить про виведення українського капіталу в зони з «м’яким» податковим режимом, що призводить до тінізації економіки України та розбалансування платіжного балансу. Кіпр: 7,5 Вiрґiнськi Острови (Брит.): 7,3 Австрія: 1,6 Російська Федерація: 1,6 Інші країни: 2,7 Географічна структура прямих зарубіжних інвестицій з України у 2016 році, млн. грн. Джерело: Державна служба статистики України
 19. 19. Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. 18 У 2016 році Україна посідає 68 місце у світі за обсягом міжнародних офіційних резервів за даними Міжна- родного валютного фонду. За даними Національного банку України, на 31 січня 2017 року офіційні резервні активи України становлять 15,4 млрд. дол. США. Аналіз динаміки офіційних резервних активів свідчить про суттєве скорочення резервів у 2009 році та в період із 2012 по 2014 рр. У 2009 та 2014 роках таке зменшення офіційних резервних активів обумовлено знеціненням національної валюти У 2012 році за рахунок скорочення офіційних резервів здійснювалося штучне утримання курсу національної валюти на рівні 8 грн./дол. в результаті дефіциту рахунку поточних операцій платіжного балансу, що призвело до тиску на валюту. Міжнародні офіційні резерви України31543,20 26505,11 34576,40 31794,61 24546,19 20415,71 7533,33 13299,99 15539,33 15539,33 -2,88 30,45 -8,05 -22,80 -16,83 -63,10 76,55 16,84 -0,65 -80,00 -60,00 -40,00 -20,00 $23,7 млрд. необхідний обсяг резервів для забезпечення економічної стабільності 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 35 000,00 40 000,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Е Офіційні резервні активи України, 2008-2016 рр., млн. дол. Джерело: НБУ Офіційні резервні активи Темпи приросту (зменшення),% -15,97 15439,00
 20. 20. У структурі офіційних резервів України найбільша частка припадає на резервні активи в іноземній валюті – 75,6 %. У період з 2008 по 2016 рр. активи в іноземній валюті зменшилися більше ніж на 60%. 19 Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. У 2016 році в структурі офіційних резервів різко зростає частка спеціальних прав запозичення (СПЗ) та становить 17 %, що обумовлено отриманням кредитних ресурсів від МВФ. На кінець 2016 року чисті офіційні резерви становлять близько 4 млрд. дол. Якщо в 2012 році стабілізація національної валюти відбувалася за рахунок зменшення валютних резервів – валютних інтервенцій, то в 2014 році з цією ж метою було реалізовано понад 40 % золотого резерву України. 0,00 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20082008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Резервні активи в іноземній валюті, млн. дол. 30 791,85 25 493,33 33 319,44 30 391,38 22 646,62 18 759,52 6 618,47 12 359,23 11 893,74 Резервна позиція в МВФ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Спеціальні права запозичення 8,60 63,57 7,96 17,91 9,18 16,01 3,74 8,82 2 703,85 Монетарне золото, млн. дол. 742,72 948,18 1 248,97 1 385,29 1 890,36 1 640,15 911,09 931,91 941,71 Структура офіційних резервних активів України, 2008-2016 рр. Джерело: НБУ
 21. 21. Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. 20 Отже, порівняно з 2014 роком офіційні резерви України в 2016 році зросли на 80 % та становили 15,6 млрд. дол., що дозволяє покривати 2,86 місяці імпорту. Збільшення резервів відбувається переважно за рахунок кредитних ресурсів МВФ, розміщення єврооблігацій під гарантії США та валютних ОВДП. За оцінками експертів Українського інституту майбутнього, для збереження макроекономічної стабільності офіційні резерви до кінця 2017 року повинні вирости до 23,7 млрд. дол. 4 4 2017: Виклики і можливості: http://uifuture.org/uk/post/2017-vikliki-i-mozlivosti_89 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Коефіцієнт покриття офіційними резервами імпорту 2,92 1,91 1,91 2,79 3,72 4,14 8,07 3,24 2,87 Темпи приросту (зменшення), % 0 -34,53 0,26 45,90 33,15 11,36 94,83 -59,91 -11,40 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 місяці Покриття офіційними резервами імпорту України, 2008-2016 рр. Джерело: НБУ, Украстат, розрахунок Українського інституту майбутнього
 22. 22. На сьогоднішній день Україна – країна сировинного експорту та є найбільшим експортером соняшникової олії, напівфабрикатів чорного металу, кукурудзи, залізної руди та пшениці. Коливання цін на сировинних ринках прямо впливають на платіжний баланс та ВВП України. За останні 3 роки значно змінюється товарна структура експорту та імпорту України. Зростає частка експорту зернових культур, тваринних жирів та рослинних олій, а частка чорних металів скорочується. В імпорті відбувається зменшення частки продукції ПЕК за рахунок імпортозаміщення та скорочення споживання газу всіма категоріями користувачів. В географічному розрізі відбулися зміни у бік нарощення торгівлі з КНР, Індією та країнами ЄС. У той же час скорочуються обсяги експорту та імпорту з РФ, що обумовлено взаємним ембарго. Сальдо торговельного балансу є від’ємним, що свідчить про не покриття витрат на імпорт надходженнями від експорту. Негативний торговельний баланс знаходить своє відображен- ня в уповільненому зростанні економіки. Частка України у світовому обсязі міжнародної торгівлі послугами становить 0,25%, сальдо торгівлі послугами є позитивне, однак, щорічно зменшується. Найбільша частка експорту припадає на транспортні послуги, що обумовлено попитом на транзит через територією України, а в імпорті переважають державні послуги. Країнами найбільшими імпортерами українських послуг є РФ, Швейцарія, США. Держави-експортери послуг в Україну є США, Велика Британія, РФ. Зростаюча тенденція характерна для прямих іноземних інвестицій. У 2016 році в економіку України інвестовано 4,4 млрд. дол. з РФ, Кіпру, Великої Британії, Нідерландів та Австрії. Найбільша частка була інвестована не у реальний сектор, а у фінансову сферу з метою докапіталізації банків. 21 Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. Резюме 1 2 3 4 5 6
 23. 23. Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. 22 Із зростанням ПІІ скорочуються прямі зарубіжні інвестиції з України в економіки 15 країн світу. У 2016 році українські інвестори інвестували 20,7 млн. дол., у зони з «м’яким» податко- вим режимом - 14,8 млн. дол. Офіційні резерви України є невід’ємною частиною регулювання платіжного балансу. У 2016 році Україна посідає 68 місце в світі за обсягом міжнародних офіційних резервів – 15,5 млрд. дол. На кінець 2016 року чисті міжнародні офіційні резерви становлять 4 млрд. дол.. Необхідний обсяг резервів для забезпечення макроекономічної стабільності України повинен стано- вити 23,7 млрд. дол. Сьогодні Україна має значний потенціал для формування експортної конкурентоспромож- ності продукції з високою та середньою доданою вартістю. Ланцюговою реакцією буде стабілізація макроекономічної ситуації за рахунок збалансування платіжного балансу, а далі - підвищення інвестиційної привабливості. 7 8 9 10
 24. 24. Першочерговим завданням уряду України повинно стати прийняття комплексної експортної стратегії, яка має базуватися на «трьох китах»: - експортний консалтинг (спрощення доступу до інформації; торгові контакти і статистична інформація; аналіз ринку та розвідка); - розвиток експорту (фінансування експорту, розвиток інфраструктури, створення експорт- ної екосистеми); - розвиток торговельних можливостей (підвищення попиту на український експорт, експорт інвестицій, маркетинг та лобіювання). З точки зору стимулювання експортної діяльності, ураховуючи успішний досвід Німеччини, Франції та Китаю, доцільно запровадити такий дієвий механізм як експортно-кредитне агентство. Це дозволить не лише стимулювати галузі з середньою та високою продуктивні- стю праці, але й здійснюватиме консалтингову діяльність, що забезпечить просування українського виробника на світовий ринок товарів і послуг. У зв’язку з високим рівнем відкритості економіки України та залежності її експорту від сиро- винних цін на світових ринках доцільно здійснювати диверсифікацію товарної структури, а саме: нарощувати експорт продукції з середньою та високою доданою вартістю, тобто готової продукції шляхом зниження вивізного мита на певні групи товарів. Орієнтація на імпортозаміщення паливно-енергетичних ресурсів, що зменшить залежність від сировинного імпорту та маніпулятивного впливу країн-експортерів. За оцінками експертів Українського інституту майбутнього, для повного самозабезпечення України нафтою та нафтопродуктами необхідно близько 17 млрд. дол. протягом 3-5 років 5 . 23 Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. Пріоритетні напрями підвищення зовнішньоекономічної позиції України 1 2 3 4 5 Яна Лаврик. Для повного самозабезпечення України нафтопродуктами необхідно $17 млрд: http://uifuture.org/uk/post/ekonomika-ukraini-dla-povnogo-samozapezpecenna-ukraini-naftoproduktami-neobhidno-17-mlrd-ekspert_150
 25. 25. Профіль зовнішньоекономічної діяльності України 2008-2016 рр. 24 Для підвищення торговельної конкурентоспроможності необхідним є насамперед подальше впровадження електронного обліку експортно-імпортних операцій, що зменшуватиме корупційну складову митниці. Обов’язковою умовою є сертифікація продукції з метою формування конкурентоспромож- ності українського товару, адже це зменшить вхідні технічні бар’єри на світовий ринок товарів та послуг. Невід’ємним елементом платіжного балансу є інвестиції. За розрахунками експертів Українського інституту майбутнього, необхідний щорічний обсяг інвестицій в економіку країни повинен бути на рівні 10-18 млрд. дол. США. Саме такий обсяг дасть стимули для економічного зростання України. Основними перешкодами у формуванні інвестиційної привабливості є високий податко- вий тиск (сумарний обсяг податків, які сплачує підприємство, становить 51,9 % у той час, коли в країнах ОЕСР – 40,9 %); не стимулююча роль податків; високі валютні ризики; неефектив- на система захисту прав приватної власності. З метою вирішення цих проблем та форму- вання сприятливого інвестиційного клімату необхідно здійснити регуляторні реформи в: - податковій політиці (відмова від податку на прибуток та запровадження податку на виве- дений капітал; пільгові податкові режими для експортних підприємств); - судовій системі (рівноправний захист приватної власності та результатів підприємницької діяльності); - земельних відносинах (зняття мораторію на продаж землі, що створить умови для залу- чення інвестиційного капіталу). Запровадження ефективного механізму управління офіційними резервами країни – аль- тернативу політиці валютних інтервенцій, що може призвести до втрати всіх золотовалютних резервів під час кризи. Створення сприятливих умов для експортної діяльності шляхом надання податкових пільг та канікул, кредитування експортних підприємств відповідно до умов СОТ, а також форму- вання привабливого інвестиційного клімату забезпечать наповнення офіційних резервів країни. 5 6 7 8 9 10
 26. 26. Ukrainian Institute for the Future 65, Olesya Honchara str., Kyiv, Ukraine fb.com/UkrainianIF fb.com/FundForNationalStrategies twitter.com/UkrInFuture

×