Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Савчин Михайло, д.ю.н., проф.,
радник Голови КСУ (2008-2010),
НДІ порівняльного публічного права та
міжнародного права, Уж...
• Як засіб подолання відомої дилеми ориджиналістів та
контекстуалістів;
• Визначити особливості висвітлення певних ідей та...
Особливості конституційної ідентичності та її
вплив на зміст конституційних явищ і процесів
Рівні ідентичності згідно із Л...
Макрорівень
взаємодії
Мезорівень
взаємодії
Мікрорівень
взаємодії
Взаємодія національних конституційних порядків
а) правові...
• а) верховні суди та наднаціональні інституції (наприклад, Суд ЄС);
• б) конституційні суди та наднаціональні суди у конт...
УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 6
• Права людини (ст. 3 Конституції) як:
– Правомірна вимога особи до держ...
УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 7
• Тактика рибака (В. Буткевич) – рішення КСУ
№ 2рп/2017
• Тактика бортов...
• Критика підходу балансування як засобу самоствердження влади
судів;
• Як балансування між індивідуальними правами та пуб...
Судовий активізм, якому властива ознака судової правотворчості (рішення КСУ № 2-
рп/2016 як позитивний досвід і рішення КС...
Засади демократичної легітимації судових
рішень
УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 10
• Природа прав людини –...
Основні стратегії ухвалення судових рішень
• Судова стриманість
(самообмеження);
• Судова нейтральність;
• Судовий активіз...
Повнота і всебічність юридичної аргументації
а) дослідження правових позицій
учасників процесу судочинства;
б) дослідження...
УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 13
а) конкретизація і деталізація положень Конституції України
шляхом вирі...
УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 14
• Практична корисність – неприпустимість довільного цитування
законодав...
 Глибока криза Вестфальської системи;
 Анексія Криму та криза концепту нерозповсюдження ядерної зброї – неспроможність
Б...
УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 16
Основні цінності європейського конституціоналізму:
• повага гідності лю...
УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 17
1. «Емпіричний підхід» - формування європейських співтовариств;
2. Маас...
УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 18
 Криза інститутів ООН та прецеденти гуманітарної катастрофи
(Руанда (1...
УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 19
• Конституціоналізація міжнародного права та глобалізація у праві
• Кон...
УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 20
Механізми зближення національних законодавств;
Універсальний характер п...
• Роль Maastricht case, 1994 у побудові доктрин ЄС як асоціації
суверенних держав і композитної конституції ЄС;
• Поділ вл...
Конституційна система і правило Solange
Матеріальні критерії Процесуальні критерії
• Solange rule, 1978/1993: передача
час...
2. Положення статті 18 Конституції України викласти у такій редакції:
Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спр...
Дякую за увагу!
Михайло Савчин,
д.ю.н., проф.,
радник Голови КСУ (2008 – 2010)
msavchyn@bigmir.net
Доброї музи вам!!!
УКУ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Михайло Савчин «Юридичні сенси та юридична аргументація у контексті конституційної реформи»

104 views

Published on

Презентація з відкритої лекції Михайла Савчина у рамках проекту Школи права УКУ UCU Rule of Law Lecture Series

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Михайло Савчин «Юридичні сенси та юридична аргументація у контексті конституційної реформи»

 1. 1. Савчин Михайло, д.ю.н., проф., радник Голови КСУ (2008-2010), НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права, УжНУ
 2. 2. • Як засіб подолання відомої дилеми ориджиналістів та контекстуалістів; • Визначити особливості висвітлення певних ідей та цінностей через юридичні конструкції у тексті конституцій, актах законодавства та судової практики; • Досягнення opinio iuris doctorum через інтерсуб’єктний дискурс; • Роль в інтерпретації таких універсальних цінностей, як гідність людини, свобода, рівність. УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 2
 3. 3. Особливості конституційної ідентичності та її вплив на зміст конституційних явищ і процесів Рівні ідентичності згідно із Лоренцом Кольбергом: • індивідуальна, • соціальних груп (спільнот), • національних держав, • наднаціональна?? Національна конституційна ідентичність а) національна конституційна культура і доктрина; б) правовий стиль ухвалення юридичних рішень; в) система судового конституційного контролю; г) інституційний дизайн: горизонтальний і вертикальний поділ влади; д) вибори та контроль над владою УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 3
 4. 4. Макрорівень взаємодії Мезорівень взаємодії Мікрорівень взаємодії Взаємодія національних конституційних порядків а) правові норми та процедури; б) техніка ухвалення та обґрунтування рішень; в) юридична техніка, зокрема інтерпретації принципів і норм а) співвідношення консти- туційного, міжнародного та наднаціонального права; б) конвергенція конституційних систем; г) конституційна динаміка та конституційний перехід . а) конкуренція судових юрисдикцій; б) запозичення принципів права та доктрин; в) запозичення та/або інкорпорація інститутів УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 4
 5. 5. • а) верховні суди та наднаціональні інституції (наприклад, Суд ЄС); • б) конституційні суди та наднаціональні суди у контексті верховенства конституції; • в) конституційні суди, верховні суди та міждержавні суди (наприклад, ЄСПЛ). УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 5
 6. 6. УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 6 • Права людини (ст. 3 Конституції) як: – Правомірна вимога особи до держави; – Обов'язок захисту з боку держави; – Втручання держави у приватну автономію особи • Допустимі межі втручання держави у приватну автономію особи (трискладовий тест): – На основі закону; – Необхідність у демократичному суспільстві; – Доречність і достатність заходів (легітимна мета)
 7. 7. УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 7 • Тактика рибака (В. Буткевич) – рішення КСУ № 2рп/2017 • Тактика бортового залпу (Б. Візер) – рішення КСУ № 11-рп/2010
 8. 8. • Критика підходу балансування як засобу самоствердження влади судів; • Як балансування між індивідуальними правами та публічними інтересами; • Балансування як засіб арбітражу у діяльності судів; • Балансування як передумова посилення влади суду; • Балансування як найважливіший інструмент судового конституційного контролю. УКУ 8(с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія
 9. 9. Судовий активізм, якому властива ознака судової правотворчості (рішення КСУ № 2- рп/2016 як позитивний досвід і рішення КСУ № 3-рп/2012 як негативний досвід). «Судове стримування» (judicial restraint) передбачає стримане відношення суду до формулювання певних юридичних конструкцій (рішення КСУ у справі Козлова) Судова летаргія (judicial lethargy) передбачає ухилення суду від формулювання певних правоположень (відмова КСУ від вирішення питання про конституційність закону про особливості приватизації металургійного комбінату ім. Ілліча) УКУ 9(с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія
 10. 10. Засади демократичної легітимації судових рішень УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 10 • Природа прав людини – між правилами і принципами; • Проблема зважування (балансування) між принципами (цінностями); • Герменевтичне коло тлумачення
 11. 11. Основні стратегії ухвалення судових рішень • Судова стриманість (самообмеження); • Судова нейтральність; • Судовий активізм. УКУ 11(с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія
 12. 12. Повнота і всебічність юридичної аргументації а) дослідження правових позицій учасників процесу судочинства; б) дослідження правових позицій експертів (amicus curiae); в) дослідження питань права і фактів. УКУ 12(с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія
 13. 13. УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 13 а) конкретизація і деталізація положень Конституції України шляхом вирішення справ Конституційним Судом України; б) автономне і динамічне тлумачення Євроконвенції ЄСПЛ, рішення якого володіють перевагою над національним законодавством при умові, якщо вони не понижують конституційний стандарт захисту прав людини; в) інтерпретація законів загальними судами, яка має відповідати юриспруденції КСУ та case-law ЄСПЛ при умові, якщо вони не понижують конституційний стандарт захисту прав людини.
 14. 14. УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 14 • Практична корисність – неприпустимість довільного цитування законодавства на шкоду розв'язання юридичного спору або необхідності інтерпретації закону, що застосовується; • Зв'язаність цінностями і принципами > 3-4-5 правових аргументів > фактичний склад > положення законодавства > юридична кваліфікація; • Правило судового прецедентного права: stare decisis (правоположення, правова позиція) = ratio dicidendi + obiter dictum; • Основа = справедливість + рівність + розумність + розсудливість (розважливість)
 15. 15.  Глибока криза Вестфальської системи;  Анексія Криму та криза концепту нерозповсюдження ядерної зброї – неспроможність Будапештського меморандуму;  Необхідність формування мережевого світового правопорядку: – Консенсусні механізми ухвалення рішень через кваліфіковану більшість представницьких інституцій; – Поєднання відносин ієрархії та гетерархії у публічному управлінні за взірцем ЄС; – Формування системи наднаціональних інституцій глобального рівня – Мереживо систем колективної безпеки (регіонального та універсального рівня); – Формування міжнародних сил швидкого реагування у разі порушень прав людини. УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 15
 16. 16. УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 16 Основні цінності європейського конституціоналізму: • повага гідності людини; • гарантії прав людини й основоположних свобод; • верховенство права (rule of law, rechtsstaat); • поділ влади та субсидіарність; • соціально орієнтована ринкова економіка; • механізми узгодження інтересів у відкритому суспільстві, виходячи із ідей відкритості, толерантності і справедливості; • acquis communautaire (спільний доробок)
 17. 17. УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 17 1. «Емпіричний підхід» - формування європейських співтовариств; 2. Маастрихтський та Ніццький договори та засади конституціоналізації ЄС; 3. Розширення ЄС, Конституційний конвент та його наслідки; 4. Лісабонський договір та проблеми легітимності конституціоналізації ЄС у світлі національних конституційних традицій.
 18. 18. УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 18  Криза інститутів ООН та прецеденти гуманітарної катастрофи (Руанда (1993), Боснія і Герцеговина (1995), Сомалі (1993 -?), Афганістан (2001), Ірак (2003))  Світова економічна криза (2008 - 2011) та її вплив на функціонування міжнародних інститутів (МВФ, СОТ, СБ);  Лібералізм та авторитаризм, ісламізм, традиціоналізм;  Права людини і тероризм;  Обмеженість природних ресурсів та концепція стійкого розвитку;  Необхідність посилення міжцивілізаційного діалогу
 19. 19. УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 19 • Конституціоналізація міжнародного права та глобалізація у праві • Конституція України та практика Конституційного Суду • Конституція та делегування частини суверенних повноважень держави супранаціональним інститутам • Конституція та транскордонне співробітництво
 20. 20. УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 20 Механізми зближення національних законодавств; Універсальний характер прав людини та культурний релятивізм; Примат міжнародного права; Конституція та загальновизнані принципи міжнародного права; Проекти конституцій для ЄС
 21. 21. • Роль Maastricht case, 1994 у побудові доктрин ЄС як асоціації суверенних держав і композитної конституції ЄС; • Поділ влади по вертикалі та субсидіарність; • Поділ влади по горизонталі та контрбаланси; • Когерентність: узгодження регіональних політики та вирівнювання розвитку регіонів; • Національні інтереси та політика безпеки УКУ 21(с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія
 22. 22. Конституційна система і правило Solange Матеріальні критерії Процесуальні критерії • Solange rule, 1978/1993: передача частини суверенних повноважень держави наднаціональним інститутам допустима настільки, наскільки це покращуватиме забезпечення прав і свобод людини і не посягатиме на сутність їх змісту; • Пряма дія норм правопорядку і його придатність забезпечити ефективний і дієвий захист основних прав; • Диференціація владних функцій та засобів правового захисту. • Гарантії участі громадян у виробленні наднаціональної політики; • Забезпечення пропорційного представництва держав-учасниць та консенсусний механізм ухвалення рішень; • Ефективна та дієва діяльність суду наднаціональної інституції для тлумачення установчих договорів та захисту основних прав УКУ 22(с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія
 23. 23. 2. Положення статті 18 Конституції України викласти у такій редакції: Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства, забезпечення колективної безпеки і мирного розв’язання конфліктів за загальновизнаними принципами міжнародного права. Українська Республіка може брати участь у системах колективної безпеки, заснованих на повазі до прав людини, демократії та верховенства права, на підставі міжнародного договору. Метою участі Української Республіки у системах колективної безпеки є підтримка миру, взаємовигідного співробітництва між членами міжнародного співтовариства, захист національних інтересів і національної безпеки. Українська Республіка може передавати частину своїх суверенних повноважень наднаціональним установам та інститутам. При цьому не допускається звуження та обмеження сутності змісту прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України, обмеження суверенітету і територіальної цілісності Української Республіки. Для вирішення питання у порядку частини третьої цієї статті Кабінет Міністрів України проводить консультації із Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, управами при обласних радах та муніципалітетами міст Києва і Севастополя. Щодо визначення обсягу повноважень для ведення переговорів Кабінету Міністрів України щодо визначення допустимих меж передачі частини суверенних повноважень Української Республіки наднаціональним установам та інститутам остаточне рішення ухвалює Верховна Рада України у формі постанови. При наявності позитивного висновку Конституційного Суду України, ухваленого відповідно до вимог статті 151 Конституції України Верховна Рада України надає згоду на обов’язковість відповідного міжнародного договору не менше трьома п’ятими голосів народних депутатів України від присутніх на її пленарному засіданні. З метою забезпечення належного захисту прав людини і основоположних свобод Українська Республіка на підставі міжнародного договору визнає юрисдикцію міжнародних установ.»УКУ (с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія 23
 24. 24. Дякую за увагу! Михайло Савчин, д.ю.н., проф., радник Голови КСУ (2008 – 2010) msavchyn@bigmir.net Доброї музи вам!!! УКУ 24(с) Михайло Савчин Конституційна ідеографія

×