Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Litteraturlister

Å lage litteraturlister

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Litteraturlister

 1. 1. Bruk informasjon fra databaser og leksika Lag litteraturlister 7. mars 2018
 2. 2. Litteraturliste i APA 6th stil, bokmål Bell, D. (2017). Geographies of hospitality. I C. Lashley (red.), Routledge handbook of hospitality studies (s. 30-42). Abingdon: Routledge. Carr, N. (2008). Is Google Making Us Stupid? (Cover story). Atlantic Monthly, 302(1), 56-63. Copeland, B. J. (2017). Alan Turing (British mathematician and logician) Encyclopædia Britannica. Hentet fra http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Alan-Turing/73839 Gilmore, B. (2009). Plagiarism: a how-not-to guide for students. Portsmouth, N.H.: Heinemann. Karlsen, G. (2017). Turingtesten. I A. Tidemann (red.), Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Alan_Turing Keeney, P. & Barrow, R. (2006). Academic ethics. Aldershot: Ashgate. Ludvigsen, S. (2015). Fremtidens skole : fornyelse av fag og kompetanser. NOU 2015:8. Petroleumstilsynet. (2017). Lover. Hentet 01.11.2017 fra http://www.ptil.no/lover/category703.html Rienecker, L., Stray Jørgensen, P., Skov, S. & Landaas, W. (2013). Den gode oppgaven : håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. Tenbrunsel, A. E. & Cremer, D. D. (2012). Behavioral business ethics : shaping an emerging field. New York: Routledge. Wilson, S. & Hannam, K. (2017). The frictions of slow tourism mobilities: Conceptualising campervan travel. Annals of Tourism Research, 67, 25-36. DOI:10.1016/j.annals.2017.07.021
 3. 3. Litteraturliste i IEEE stil, engelsk [1] L. Rienecker, P. Stray Jørgensen, S. Skov, and W. Landaas, Den gode oppgaven : håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, 2. ed. (Den gode opgave). Bergen: Fagbokforl., 2013. [2] P. Keeney and R. Barrow, Academic ethics. Aldershot: Ashgate, 2006, pp. XXVIII, 632. [3] N. Carr, "Is Google making us stupid? What the Internet is doing to our brains.(Cover story)," The Atlantic, vol. 302, no. 1, p. 56. [4] B. Gilmore, Plagiarism: a how-not-to guide for students. Portsmouth, N.H.: Heinemann, 2009, pp. VI, 98. [5] S. Ludvigsen, Fremtidens skole : fornyelse av fag og kompetanser, Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning, 2015. [Online]. Available. [6] B. J. Copeland. (2017). Alan Turing (British mathematician and logician) Available: http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Alan-Turing/73839 [7] G. Karlsen, "Turingtesten," in Store norske leksikon, A. Tidemann, Ed., 2017. [8] Petroleumstilsynet. (2017, 01.11.2017). Lover. Available: http://www.ptil.no/lover/category703.html [9] A. E. Tenbrunsel and D. D. Cremer, Behavioral business ethics : shaping an emerging field (Organization and management series). New York: Routledge, 2012. [10] D. Bell, "Geographies of hospitality," in Routledge handbook of hospitality studies, C. Lashley, Ed. Abingdon: Routledge, 2017, pp. 30-42. [11] A. M. Wilson, "The nature of corporate culture within a service delivery environment," International Journal of Service Industry Management, vol. 8, no. 1, pp. 87-102, 1997.
 4. 4. Velg referansestil • Referansestil APA 6th • - en author-date stil • Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatter, deretter år, så bokas eller artikkelens tittel. • OBS: Når referansen går over mer enn ei linje, skal det brukes hengende innrykk. • Referansestil IEEE • - en author-number stil • Referansene ordnes etter nummer og følger siteringsrekkefølgen i teksten. • OBS: Numrene skrives med arabiske tall, og referansen som starter med forfatter, er rykket inn.
 5. 5. Kildekompasset APA 6th • Velg referansetype: Artikkel Bok Internett Offentlig publikasjon Andre www.kildekompasset.no
 6. 6. APA 6th i Kildekompasset, eksempler
 7. 7. IEEE i Kildekompasset, eksempler
 8. 8. ORIA
 9. 9. Google Scholar
 10. 10. Store norske leksikon Se siteringsveiledningen nede til høyre på nettsida:
 11. 11. Britannica online
 12. 12. Wikipedia
 13. 13. LISTE OVER LITTERATUR OG ANDRE KILDER Litteraturlista gir en oversikt over den litteraturen og de andre kildene du har brukt i oppgaven eller avhandlingen din. Litteraturlista viser at du bygger på andres forskning og ikke plagierer. Litteraturlista gjør det lettere for leserne å søke relevant informasjon. Litteraturlista gjør det lettere å sensurere oppgaven eller avhandlingen din.
 14. 14. HVA ER HVA? • BOK • Forfatter eller redaktør, tittel, trykkeår, forlag.
 15. 15. HVA ER HVA? • KAPITTEL I REDIGERT BOK • Forfatter, år, kapitteltittel, redaktør av boka, bokas tittel, sidetall for kapittelet, utgivelsessted, forlag.
 16. 16. HVA ER HVA? • ARTIKKEL I TIDSSKRIFT • Artikkelforfatter, år, artikkeltittel, tidsskrifttittel, årgang, heftenummer, sidetall
 17. 17. HVA ER HVA? • OFFENTLIG PUBLIKASJON • NOU år:nummer, utgivelsesår, tittel, utgivelsessted, utgiver.
 18. 18. HVA ER HVA? • WEBSIDE • Forfatter (om finnes), institusjon, tittel, år (oppdateringsdato), lesedato. DOI eller URL
 19. 19. HER ER MER HJELP Å FÅ • ORIA • GOOGLE SCHOLAR • LEKSIKA • Store norske leksikon, Britannica Online, Wikipedia

×