Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

å Lage litteraturlister

Å lage litteraturlister

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

å Lage litteraturlister

 1. 1. Bruk informasjon fra databaser og leksika Lag litteraturlister 21. desember 2017
 2. 2. LISTE OVER LITTERATUR OG ANDRE KILDER Litteraturlista gir en oversikt over den litteraturen og de andre kildene du har brukt i oppgaven eller avhandlingen din. Litteraturlista viser at du bygger på andres forskning og ikke plagierer. Litteraturlista gjør det lettere for leserne å søke relevant informasjon. Litteraturlista gjør det lettere å sensurere oppgaven eller avhandlingen din.
 3. 3. HVA ER HVA? • BOK • Forfatter eller redaktør, tittel, trykkeår, forlag.
 4. 4. HVA ER HVA? • KAPITTEL I REDIGERT BOK • Forfatter, år, kapitteltittel, redaktør av boka, bokas tittel, sidetall for kapittelet, utgivelsessted, forlag.
 5. 5. HVA ER HVA? • ARTIKKEL I TIDSSKRIFT • Artikkelforfatter, år, artikkeltittel, tidsskrifttittel, årgang, heftenummer, sidetall
 6. 6. HVA ER HVA? • OFFENTLIG PUBLIKASJON • NOU år:nummer, utgivelsesår, tittel, utgivelsessted, utgiver.
 7. 7. HVA ER HVA? • WEBSIDE • Forfatter (om finnes), institusjon, tittel, år (oppdateringsdato), lesedato. DOI eller URL
 8. 8. Velg referansestil • Referansestil APA 6th • - en author-date stil • Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatter, deretter år, så bokas eller artikkelens tittel. • OBS: Når referansen går over mer enn ei linje, skal det brukes hengende innrykk. • Referansestil IEEE • - en author-number stil • Referansene ordnes etter nummer og følger siteringsrekkefølgen i teksten. • OBS: Numrene skrives med arabiske tall, og referansen som starter med forfatter, er rykket inn.
 9. 9. Kildekompasset APA 6th • Velg referansetype: Artikkel Bok Internett Offentlig publikasjon Andre www.kildekompasset.no
 10. 10. APA 6th i Kildekompasset, eksempler
 11. 11. IEEE i Kildekompasset, eksempler
 12. 12. HER ER MER HJELP Å FÅ • ORIA • GOOGLE SCHOLAR • LEKSIKA • Store norske leksikon, Britannica Online, Wikipedia
 13. 13. ORIA
 14. 14. Google Scholar
 15. 15. Store norske leksikon Se siteringsveiledningen nede til høyre på nettsida:
 16. 16. Britannica online
 17. 17. Wikipedia
 18. 18. Litteraturliste i APA 6th stil, bokmål Bell, D. (2017). Geographies of hospitality. I C. Lashley (red.), Routledge handbook of hospitality studies (s. 30-42). Abingdon: Routledge. Carr, N. (2008). Is Google Making Us Stupid? (Cover story). Atlantic Monthly, 302(1), 56-63. Copeland, B. J. (2017). Alan Turing (British mathematician and logician) Encyclopædia Britannica. Hentet fra http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Alan-Turing/73839 Gilmore, B. (2009). Plagiarism: a how-not-to guide for students. Portsmouth, N.H.: Heinemann. Karlsen, G. (2017). Turingtesten. I A. Tidemann (red.), Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Alan_Turing Keeney, P. & Barrow, R. (2006). Academic ethics. Aldershot: Ashgate. Ludvigsen, S. (2015). Fremtidens skole : fornyelse av fag og kompetanser. NOU 2015:8. Petroleumstilsynet. (2017). Lover. Hentet 01.11.2017 fra http://www.ptil.no/lover/category703.html Rienecker, L., Stray Jørgensen, P., Skov, S. & Landaas, W. (2013). Den gode oppgaven : håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. Tenbrunsel, A. E. & Cremer, D. D. (2012). Behavioral business ethics : shaping an emerging field. New York: Routledge. Wilson, S. & Hannam, K. (2017). The frictions of slow tourism mobilities: Conceptualising campervan travel. Annals of Tourism Research, 67, 25-36. DOI:10.1016/j.annals.2017.07.021
 19. 19. Litteraturliste i IEEE stil, engelsk [1] L. Rienecker, P. Stray Jørgensen, S. Skov, and W. Landaas, Den gode oppgaven : håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, 2. ed. (Den gode opgave). Bergen: Fagbokforl., 2013. [2] P. Keeney and R. Barrow, Academic ethics. Aldershot: Ashgate, 2006, pp. XXVIII, 632. [3] N. Carr, "Is Google making us stupid? What the Internet is doing to our brains.(Cover story)," The Atlantic, vol. 302, no. 1, p. 56. [4] B. Gilmore, Plagiarism: a how-not-to guide for students. Portsmouth, N.H.: Heinemann, 2009, pp. VI, 98. [5] S. Ludvigsen, Fremtidens skole : fornyelse av fag og kompetanser, Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning, 2015. [Online]. Available. [6] B. J. Copeland. (2017). Alan Turing (British mathematician and logician) Available: http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Alan-Turing/73839 [7] G. Karlsen, "Turingtesten," in Store norske leksikon, A. Tidemann, Ed., 2017. [8] Petroleumstilsynet. (2017, 01.11.2017). Lover. Available: http://www.ptil.no/lover/category703.html [9] A. E. Tenbrunsel and D. D. Cremer, Behavioral business ethics : shaping an emerging field (Organization and management series). New York: Routledge, 2012. [10] D. Bell, "Geographies of hospitality," in Routledge handbook of hospitality studies, C. Lashley, Ed. Abingdon: Routledge, 2017, pp. 30-42. [11] A. M. Wilson, "The nature of corporate culture within a service delivery environment," International Journal of Service Industry Management, vol. 8, no. 1, pp. 87-102, 1997.

×