Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reptes i potencial del Barcelonès Nord en el desenvolupament econòmic metropolità

478 views

Published on

X Seminari de l’Observatori de Treball del Barcelonès Nord

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reptes i potencial del Barcelonès Nord en el desenvolupament econòmic metropolità

  1. 1. Reptes i potencial del Barcelonès Nord en el desenvolupament econòmic metropolità X Seminari de l’Observatori de Treball del Barcelonès Nord Desembre 2012 Eduard Jiménez, economista i consultor en polítiques públiques @edjihe www.ubicivis.com www.politicsandterritories.com
  2. 2. Sumari• La paradoxa dels territoris metropolitans: No és viable tenir-ne una estratègia aïllada però no ‘sobreviuran’ sense una estratègia pròpia• Un posicionament territorial, el del Barcelonès Nord, que empeny al predomini de les funcions residencials indiferenciades• Un esdevenidor estratègic que es veu truncat per la crisi... i per algunes coses més• Els fonaments (latents) d’un estratègia pròpia• Les preguntes del Què cal fer?• Les preguntes del Com cal fer-ho?• Epíleg: el futur no està escritReptes i potencial del Barcelonès Nord en el desenvolupament econòmic metropolità - Eduard Jiménez - Desembre 2012 2
  3. 3. D’on venim. Cap a on anem? Evolució de les principals variables Barcelonès Nord s/RMB 2001-2011 9,0% 8,0% 7,0% Població total 6,0% Població 15-64 Empreses (RGSS) 5,0% Llocs de treball 4,0% 3,0% 2001 2009 2011Reptes i potencial del Barcelonès Nord en el desenvolupament econòmic metropolità - Eduard Jiménez - Desembre 2012 3
  4. 4. Les estratègies generals, truncades? B500Reptes i potencial del Barcelonès Nord en el desenvolupament econòmic metropolità - Eduard Jiménez - Desembre 2012 4
  5. 5. On estem, d’on sortim La realitat que tenim Els tags de l’àmbit• 8000 empreses i 80.000 • Salut llocs de treball • Educació superior• 320 Ha de sòl per activitats • Energia• 400.000 habitants • Logística i distribució• Mitja dotzena de grans projectes en l’àmbit • Tèxtil-química i metall• Unes autoritats conscients • Comerç urbà del moment crític: 40.000 • Activitats nàutiques i litorals desocupats pel cap baixReptes i potencial del Barcelonès Nord en el desenvolupament econòmic metropolità - Eduard Jiménez - Desembre 2012 5
  6. 6. Què fer?• Identificar més clarament la dimensió econòmica, social i ocupacional dels grans projectes en curs – Descriure les cadenes de valors i provisió relacionades amb la seva implantació i funcionament. – Visibilitzar les aportacions pròpiament territorials que poden gaudir – Contactar i interrelacionar Subsectors i clústers d’activitat que poden col•laborar – Determinar perfils professionals i oportunitats d’ocupació que es poden generar• Definir les apostes per les àrees d’activitat econòmica – Aturar la dinàmica de degradació que s’observa en alguns dels sectors i que el buidatge i la rotació no fa sinó accelerar – Revisar les previsions de pèrdua de sòl per activitat en l’àmbit – Iniciar els treballs de redefinició de projectes dels Polígons menys actualitzats – Abordar els problemes més comuns i explícits del funcionament quotidià de les àrees d’activitatReptes i potencial del Barcelonès Nord en el desenvolupament econòmic metropolità - Eduard Jiménez - Desembre 2012 6
  7. 7. El salt imprescindible és més i millor cooperació Alta Lobby Projecte IMPLICACIÓ Acord/Pacte Relacions Declaració ‘típiques’ DEL Baixa Baixa Alta ASIMETRÍAReptes i potencial del Barcelonès Nord en el desenvolupament econòmic metropolità - Eduard Jiménez - Desembre 2012 7

×