Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La crisi i la gestió eficient dels serveis públics

502 views

Published on

Jornada cercles de comparació intermunicipals: La crisi i la gestió eficient dels serveis públics locals - Diputació de Barcelona

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La crisi i la gestió eficient dels serveis públics

 1. 1. La crisi i la gestió eficient dels  serveis públics localsJornada Cercles de Comparació Intermunicipals Desembre 2011 Eduard Jiménez Economista i consultor en polítiques públiques
 2. 2. SUMARI• L’eficiència: Concepte, pertinència i oportunitat• La teoria del valor públic i la distinció entre outputs i  outcomes• La teoria de les dimensions de les polítiques públiques:  conceptual, substantiva i operacional• Les teories pluralistes i les relacions entre administració  i societat• La doctrina Emanuel• Les particularitats dels serveis públics obligatoris• El paper clau de la posició directivaLa crisi i la gestió eficient dels serveis públics locals ‐ Desembre 2011‐ Eduard Jiménez 2
 3. 3. L’enfocament estàndard de  l’eficiència (1)• Dues obvietats a recordar: – Els conceptes de realització que emprem (eficàcia,  eficiència, efectivitat) provenen de les ciències pures i  són aplicables per convenció a les ciències socials i de  la gestió, però compte! – Aquests conceptes es construeixen com a relacions  entre conceptes bàsics (objectius, resultats, recursos):  llavors modificar les ràtios implica modificar un o més  d’un d’aquests conceptes bàsics, no sempre ni  necessàriament el mateix La crisi i la gestió eficient dels serveis públics locals ‐ Desembre 2011‐ Eduard Jiménez 3
 4. 4. L’enfocament estàndard de  l’eficiència (2) • eficiència [fís] Quocient entre el  treball efectuat per  una màquina i el  treball necessari per a  fer‐la funcionar. (GEC)  ® Ajuntament d’Alacant  (2011) Oficina Coordinació Projectes La crisi i la gestió eficient dels serveis públics locals ‐ Desembre 2011‐ Eduard Jiménez 4
 5. 5. Discutint sobre la pertinència i oportunitat  de la moda actual de l’eficiència• Els guanys potencials per millores d’eficiència són  altíssims a les nostres societats, també en el sector públic i  els seus serveis, i són com més va un factor més clau de  manteniment del nostre benestar• Hi ha una confusió molt estesa –i fins a cert punt natural‐ entre eficiència i productivitat. Però aquests darrers són  més clars i (relativament) més fàcils de dissenyar que els  primers: – Els guanys de productivitat permeten sovint centrifugar els  costos de les millores, i el rendiment agregat és menor – Els guanys d’eficiència, necessàriament , impliquen estalvis en  els paràmetres de la transformació, i això requereix canvis (de  materials, tecnològics, de procés,...)La crisi i la gestió eficient dels serveis públics locals ‐ Desembre 2011‐ Eduard Jiménez 5
 6. 6. La teoria del valor públic i la difícil  distinció entre productes i resultats © Albert Serra, 2007La crisi i la gestió eficient dels serveis públics locals ‐ Desembre 2011‐ Eduard Jiménez 6
 7. 7. Les dimensions en polítiques  públiques: Qui i on es remou  l’eficiència?Seqüència racional de disseny • Conceptual = Quin és el  +++ problema? <Quina és la solució  implícita?> • Substantiva = En què consisteix la  intervenció que millora el  problema? <Com es resoldrà el  problema?> • Operacional = Com i qui realitza la  intervenció? <Què es farà?, Qui  ‐‐‐ farà què?> Graus de llibertat /  Marges de decisió La crisi i la gestió eficient dels serveis públics locals ‐ Desembre 2011‐ Eduard Jiménez 7
 8. 8. La creixent complexitat de les  relacions govern / administració /  societat CONTEXT CARACTERITZACIÓ• Seqüència temporal • Ciutadans• Asimetria • Usuaris• Intensitat • Beneficiaris• Rols • Clients Comunicació (percepció) / Participació / Rendició de comptesLa crisi i la gestió eficient dels serveis públics locals ‐ Desembre 2011‐ Eduard Jiménez 8
 9. 9. La doctrina Enmanuel: Cut,  Invest and Tax • Quin paper juga en el  canvi ,imprescindible  per la millora  d’eficiència, la inversió? • I la participació dels  beneficiaris? • Quina és la trajectòria  dels serveis? Quin és el  nivell desitjat?La crisi i la gestió eficient dels serveis públics locals ‐ Desembre 2011‐ Eduard Jiménez 9
 10. 10. El cas dels serveis  municipals obligatoris (1)• Dificultats per establir nivells objectivables de  resultat (no així d’output)• Feblesa i distorsions del debat al voltant de les  ‘obligacions’ municipals• Desvinculació entre costos dels outputs i  ingressos dels (hipotètics) beneficiaris• Alta dependència de les millores d’eficiència  de les inversions i innovacions La crisi i la gestió eficient dels serveis públics locals ‐ Desembre 2011‐ Eduard Jiménez 10
 11. 11. El cas dels serveis  municipals obligatoris (2)La crisi i la gestió eficient dels serveis públics locals ‐ Desembre 2011‐ Eduard Jiménez 11
 12. 12. Les millores d’eficiència en el nou  context local: el paper directiu Més que mai l’equilibri entre política <acord amb els  ciutadans> i gestió tècnica <factibilitat d’introduir  millores d’eficiència> dependrà d’una funció directiva  que racionalitzi prioritats i eviti free riders  La crisi i la gestió eficient dels serveis públics locals ‐ Desembre 2011‐ Eduard Jiménez 12
 13. 13. Gràcies per l’atencióEduard JiménezEconomista i consultor en polítiques públiquesTerritoris i Organitzacions (r) Innovación y Consultoria en Políticas Públicas slt. 937156033m. 679257392in. http://es.linkedin.com/in/edjihetw. @edjiheLa crisi i la gestió eficient dels serveis públics locals ‐ Desembre 2011‐ Eduard Jiménez 13

×