Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Методи з’ясування
таксономічної структури
та порівняння біот
Вид: Mycena inclinata
Форма: M. inclinata f. albopilea
Відділ: Basidiomycota
Клас: Agaricomycetes
Порядок: Agaricales
Роди...
Таксономічна структура біоти -
Сукупність даних про кількість та
представленість НАДВИДОВИХ
таксонів у біоті
Пропорції біоти
Міра, що вказує на середню кількість
молодших таксонів в одному старшому
таксоні
(відділ):(середня кількіс...
Таксономічне відношення
➢ Середня кількість видів у родині (S/F)
➢ Середня кількість родів у родині (G/F)
➢ Середня кількі...
Візуалізація таксономічної структури
Типологічна структура біоти
Співвідношення видів, що належать до різних груп (групи
виділяються за різним принципом)
Екомо...
Коефіцієнт ранґової кореляції
➢ Коефіцієнт Спірмена
➢
Коефіцієнт Кендела τ
➢
Коефіцієнт γ
Характеризують ступінь подібност...
Вільні програми для обчислення
коефіцієнтів ранґової кореляції
PAST
BioDiversity Pro
Побудова кореляційних кілець
Подібність між біотами
зображується як
з’єднувальні лінії
Бінарні коефіцієнти подібності біот
а — кількість видів у першій біоті
b — кількість видів у другій біоті
с — кількість ви...
Рівнорозмірні біоти
a = 10; b = 10; с = 5; с/а = 0,5; с/b = 0,5
с/а = с/b = 0,5
Різнорозмірні біоти
a = 10; b = 8; с = 5; с/а = 0,5; с/b = 0,625
с/а ≠ с/b
Спроби розв’язку:
1) Відношення кількості спільних видів до
середньої кількості видів у біоті
Csc
= 2×5 / (10+8) = 0,55
2)...
Спроби розв’язку:
3) Застосування теорії множин (кола Ейлера)
Коефіцієнт
Жаккара
Ck
= 5 / (10 + 8 - 5) = 0,38
C j=
c
a+b−c
Динаміка бінарних коефіцієнтів
Випадок 1. Обидві біоти (a та b) мають по 10 видів, а
кількість спільних видів (c) поступов...
Візуалізація β-різноманіття
1) Побудова графів подібності на основі
коефіцієнтів подібності
Бінарні коефіцієнти відмінності біот
Коефіцієнт
Екмана
Коефіцієнт
Стугрена-
Радулеску
Не має верхнього порогу значень. Неп...
Коефіцієнти включення
Міри включення
для кожної з
біот
Тричастинний
індекс
подібності
Тулоса
Де U — міра нерівності біот, ...
Розрахунок індексу Тулоса
min(a,b) — кількість
видів у меншій з біот
max(a,b) — кількість
видів у більшій з біот
Візуалізація β-різноманіття
2) Побудова орграфів подібності на основі
коефіцієнтів подібності
● Біота А — 100 видів
● Біот...
Візуалізація β-різноманіття
2) Побудова дендритів подібності за принципом
максимального кореляційного шляху
● Відштовхуєть...
Візуалізація β-різноманіття
2) Побудова дендрограм подібності за методом
середньоарифметичного зв’язування
4_Біорізноманіття грибів з основами мікосозології. Таксономічна структура й порівняння біот
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4_Біорізноманіття грибів з основами мікосозології. Таксономічна структура й порівняння біот

89 views

Published on

Презентація до курсу "Біорізноманіття грибів з основами мікосозології", що його викладають на кафедрі мікології та фітоімунології біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4_Біорізноманіття грибів з основами мікосозології. Таксономічна структура й порівняння біот

 1. 1. Методи з’ясування таксономічної структури та порівняння біот
 2. 2. Вид: Mycena inclinata Форма: M. inclinata f. albopilea Відділ: Basidiomycota Клас: Agaricomycetes Порядок: Agaricales Родина: Mycenaceae Рід: Mycena Таксономічна супідрядність виду Mycena inclinata
 3. 3. Таксономічна структура біоти - Сукупність даних про кількість та представленість НАДВИДОВИХ таксонів у біоті
 4. 4. Пропорції біоти Міра, що вказує на середню кількість молодших таксонів в одному старшому таксоні (відділ):(середня кількість класів в одному відділі):(середня кількість порядків в одному класі):(середня кількість родин в одному порядку):(середня кількість родів в одній родині):(середня кількість видів в одному роді) 1 : 1 : 3 : 6 : 2,3 : 3,6
 5. 5. Таксономічне відношення ➢ Середня кількість видів у родині (S/F) ➢ Середня кількість родів у родині (G/F) ➢ Середня кількість видів у роді (S/G) S/F = 8,1 G/F = 2,3 S/G = 3,6
 6. 6. Візуалізація таксономічної структури
 7. 7. Типологічна структура біоти Співвідношення видів, що належать до різних груп (групи виділяються за різним принципом) Екоморфологічна структура — співвідношення видів, що належать до різних життєвих форм (агарикоїди / гастероїди / афілофороїди тощо) Трофічна структура — ....... різних трофічних груп (сапротрофи / симбіотрофи / паразити тощо) Ценотична структура — ........ що розвиваються у різних рослинних угрупованнях (гриби діброви / гриби бору / гриби трав’янистих угруповань тощо) Хроноісторична структура — ...., з різною історичною долею ( автохтонні / адвентивні тощо) Географічна структура — ......., різних типів ареалу (космополітні / голарктичні / палеотропічні тощо)
 8. 8. Коефіцієнт ранґової кореляції ➢ Коефіцієнт Спірмена ➢ Коефіцієнт Кендела τ ➢ Коефіцієнт γ Характеризують ступінь подібності таксономічних структур кількох біот на заданому рівні (порядків, родин, родів)
 9. 9. Вільні програми для обчислення коефіцієнтів ранґової кореляції PAST BioDiversity Pro
 10. 10. Побудова кореляційних кілець Подібність між біотами зображується як з’єднувальні лінії
 11. 11. Бінарні коефіцієнти подібності біот а — кількість видів у першій біоті b — кількість видів у другій біоті с — кількість видів, спільних для обох біот Методи, засновані на порівнянні видових переліків, без урахування рясностей видів Набувають значень від 0 (біоти не мають спільних видів) до 1 (біоти тотожні)
 12. 12. Рівнорозмірні біоти a = 10; b = 10; с = 5; с/а = 0,5; с/b = 0,5 с/а = с/b = 0,5
 13. 13. Різнорозмірні біоти a = 10; b = 8; с = 5; с/а = 0,5; с/b = 0,625 с/а ≠ с/b
 14. 14. Спроби розв’язку: 1) Відношення кількості спільних видів до середньої кількості видів у біоті Csc = 2×5 / (10+8) = 0,55 2) Використання середнього значення с/а та с/b Коефіцієнт Кульчинського Коефіцієнт Серенсена- Чекановського Ck = (5/10 + 5/8) / 2 = 0,56 CSC= c a+b 2 = 2c a+b Ck= c a + c b 2
 15. 15. Спроби розв’язку: 3) Застосування теорії множин (кола Ейлера) Коефіцієнт Жаккара Ck = 5 / (10 + 8 - 5) = 0,38 C j= c a+b−c
 16. 16. Динаміка бінарних коефіцієнтів Випадок 1. Обидві біоти (a та b) мають по 10 видів, а кількість спільних видів (c) поступово зростає від 0 до 10
 17. 17. Візуалізація β-різноманіття 1) Побудова графів подібності на основі коефіцієнтів подібності
 18. 18. Бінарні коефіцієнти відмінності біот Коефіцієнт Екмана Коефіцієнт Стугрена- Радулеску Не має верхнього порогу значень. Непридатний для порівняння різнорозмірних біот Варіює від -1 (абсолютна подібність) до 1 (абсолютна відмінність). За логікою подібний до коеф. Жаккара E= a+b−2c c ρs= a+b−3c a+b−c
 19. 19. Коефіцієнти включення Міри включення для кожної з біот Тричастинний індекс подібності Тулоса Де U — міра нерівності біот, S — міра внеску спільних видів до меншої з біот, R — міра внеску спільних видів у загальну кількість видів Ia= c a Ib= c b T=U×S×R
 20. 20. Розрахунок індексу Тулоса min(a,b) — кількість видів у меншій з біот max(a,b) — кількість видів у більшій з біот
 21. 21. Візуалізація β-різноманіття 2) Побудова орграфів подібності на основі коефіцієнтів подібності ● Біота А — 100 видів ● Біота В — 20 видів ● Спільних видів — 18 ● Частка спільних видів у біоті А — 18% ● Частка спільних видів у біоті В — 90% Відображує міри включення однієї біоти в іншу А В 90%
 22. 22. Візуалізація β-різноманіття 2) Побудова дендритів подібності за принципом максимального кореляційного шляху ● Відштовхується від значень коефіцієнтів попарної кореляції ● Чітка послідовність зв’язування груп ● Групи ніколи не бувають циклічними А ВС 0,350,51
 23. 23. Візуалізація β-різноманіття 2) Побудова дендрограм подібності за методом середньоарифметичного зв’язування

×