Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Реформа державних підприємств: проблеми та рішення

23 червня 2015

  • Be the first to comment

Реформа державних підприємств: проблеми та рішення

  1. 1. Реформа державних підприємств: проблеми та рішення 23 червня 2015
  2. 2. Мета реформи держпідприємств 2 Підвищення ефективності діяльності держпідприємств Приватизація нестратегічних держпідприємств 1 2 Реформа реалізується спільно з міжнародними організаціями:
  3. 3. Mar- 15 Apr- 15 May- 15 Jun- 15 Jul-1 5 Aug- 15 Sep- 15 Oct- 15 Nov- 15 Dec1 5 7 8 9 10 11 6 5 4 3 2 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Виконано В процесі виконання Не розпочато 45% завдань – виконано Інші 55% - в процесі виконнаня без затримок Завдання в рамках реформи держпідприємств виконуються без затримок Разом завдань = 20 4 березня Затвердження ПЛАНУ ЗАХОДІВ з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна— 2020” у 2015 році 23 липня Колегія Мінекономрозвитку Резюме виконання Плану Заходів Програми КМУ 9 10 1 Виконано В процесі виконання Не розпочато 3
  4. 4. Підвищення ефективності діяльності держпідприємств Проблема §  Слабке корпоративне управління держпідприємств 4 Рішення Основні причини §  Створення наглядових рад в унітарних підприємствах §  Запровадження інституту незалежних директорів §  Корпоратизація §  Інвестори застосовують дисконт до підприємств з поганим корпоративним управлінням (дослідження McKinsey – до 23%) 1 §  Низький рівень прозорості інформації та неперевірена інформація про діяльність держпідприємств §  Розкриття інформації про діяльність підприємств щоквартально та щорічно §  Проведення аудиту міжнародними аудиторами, визнаними ЕБРР та Світовим Банком §  Якісний аудит є необхідним елементом для виходу на ринки капіталу (міжнародні біржі, фінансування від міжнародним організацій) 2 §  Відсутність належної мотивації для менеджменту компаній (винагорода) §  Ринковий рівень винагороди керівників держпідприємств (рівень приватного сектора) §  Оплата праці відповідно до результатів діяльності держпідприємств §  Європейська Комісія розробила рекомендації щодо винагороди керівників, відповідно до яких оплата має складатися з фіксованою та змінної частини (коротко- та довгострокові цілі) 3 §  Непрозорий і недостатньо конкурентний процес призначення керівників держпідприємств §  Конкурентний процес відбору керівників §  Комітет з призначень (5 міністрів та 5 незалежних членів) §  Відповідно до рекомендації ОЕСР відбір та призначення керівників має відбуватися на конкурсних засад 4
  5. 5. Приватизація нестратегічних ДП Проблема 5 Рішення Основні причини §  Занадто багато нестратегічних ДП на балансі держави (~2,000) §  Приватизувати нестратегічні ДП, забезпечивши прозорість та професійність процесу §  Країни-члени ОЕСР володіють дуже обмеженою кількістю ДП: Дані на кінець 2012 р., джерело: ОЕСР: •  Розвинені країни: Італія – 17; Великобританія – 17; США – 19; Нідерланди – 26; Франція – 57; Німеччина – 72; •  Країни, що розвиваються: Туреччина – 50; Латвія – 74; Чехія – 125; Литва – 137; Польща – 326 5 §  Непрозорий процес приватизації (відсутність незалежних зовнішніх радників) §  Створити належні процедури для залучення радників та оплати їхніх послуг §  Покращити розкриття інформації про ДП, що підлягають приватизації §  Більшість країн-членів ОЕСР наймають зовнішніх радників з приватизації, що є гарною практикою та рекомендовано принципами ОЕСР: •  Польща та Іспанія: передприватизаційна підготовка є обов’язковою відповідно до законодавства •  Інші приклади: Австралія, Ізраїль, Канада, Угорщина, Італія, Словаччина та ін. 6

×