Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prezentare informativă post-selecție
Programul SEE
Contractul de practică SEE
(Training Agreement)
Ce cuprinde?
I. Date despre student (nume, nivel studiu, specializare)
II....
CEREREA DE DEPLASARE ÎN STRĂINĂTATE
 După obținerea SCRISORII DE ACCEPT/INVITAȚIE/CONFIRMARE semnată și
ștampilată de ins...
CONTRACTUL FINANCIAR CU UAIC
• Document în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile
studentului şi ale universităţii...
PLATA GRANTULUI INDIVIDUAL
Programul SEE
Cât? Când?
• Studenţii vor primi un avans de 80% din suportul financiar SEE înain...
OLS (Online Linguistic Support)
Suport lingvistic online
În ce constă?
Un test la începutul mobilității pentru a măsura n...
ÎN TIMPUL STAGIULUI
În termen de 5 zile lucrătoare de la începerea stagiului, fiecare student
trebuie sa trimită Certific...
LA ÎNTOARCEREA DIN MOBILITATE
Programul SEE
1. Certificatul de prezenţă (Certificate of Attendance) semnat şi
ştampilat de...
ALTE PRECIZĂRI
• Studentul Erasmus are dreptul la plata bursei MEN în ţară pe toată perioada
mobilităţii;
• Dacă este plăt...
Biroul pentru Programe Comunitare
(BPC)
Programul de lucru cu publicul: Luni – Joi, orele 10.00-12.30
 mobilităţi SEE: Io...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentare SEE Post-selecție

2,765 views

Published on

Programul SEE

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare SEE Post-selecție

 1. 1. Prezentare informativă post-selecție Programul SEE
 2. 2. Contractul de practică SEE (Training Agreement) Ce cuprinde? I. Date despre student (nume, nivel studiu, specializare) II. Perioada de stagiu, detalii despre programul de practică propus, sarcinile/ activitățile pe perioada stagiului, competențele care vor fi dobândite, monitorizarea și evaluarea studentului III. Informații despre instituția gazdă (nume supervizor, adresă) Trebuie semnat înainte de plecare de către student, coordonatorul Erasmus pe facultate și instituția gazdă. Training Agreement-ul este un contract! Trebuie completat cu mare atenţie şi respectat!!!
 3. 3. CEREREA DE DEPLASARE ÎN STRĂINĂTATE  După obținerea SCRISORII DE ACCEPT/INVITAȚIE/CONFIRMARE semnată și ștampilată de instituția gazdă, se pot continua formalitățile de plecare la UAIC cu CEREREA DE DEPLASARE ÎN STRĂINĂTATE:  Formularul-tip se obține de la BPC, împreună cu modelul de completare  Se completează şi se obțin 6 semnături, în ordinea indicată  Se anexează copii după: 1) Scrisoarea de accept/invitaţie/confirmare 2) Training Agreement SEE semnat de student, coordonatorul Erasmus pe facultate și instituția gazdă 3) Declaraţia privind durata stagiului Erasmus efectuat anterior (maxim 12 luni cumulate per ciclu de studiu)  Cererea se depune la BPC (program de lucru cu publicul luni-joi, orele 10-12.30)  La o săptămână după depunerea cererii, BPC va elibera ORDINUL DE DEPLASARE/ORDINUL RECTORULUI.
 4. 4. CONTRACTUL FINANCIAR CU UAIC • Document în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile studentului şi ale universităţii • Se primeşte prin email de la BPC după aprobarea cererii de deplasare în străinătate • Se completează numai în format electronic cu toate datele solicitate • Cont în LEI pe numele studentului beneficiar de mobilitate • Se tipărește în 2 exemplare (Programul SEE nu cere autentificarea contractului financiar la notar) care rămân la BPC pentru a obţine semnăturile reprezentanţilor universităţii
 5. 5. PLATA GRANTULUI INDIVIDUAL Programul SEE Cât? Când? • Studenţii vor primi un avans de 80% din suportul financiar SEE înainte de plecare, numai după ce ORDINUL DE DEPLASARE/ORDINUL RECTORULUI a fost emis şi Contractul financiar a fost semnat de reprezentanţii UAIC. • Soldul de 20% va fi primit după întoarcerea din mobilitate şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor specificate în contractul financiar. ! Contractul financiar va fi adus la BPC cu min. 20 de zilemin. 20 de zile înaintea începerii mobilităţii. Împreună cu contractul financiar, studenţii vor mai depune următoarele documente: 1) extrasul de cont în LEI pe numele studentului. Contul poate fi deschis la orice bancă. Grantul SEE va fi virat din contul din Trezorerie al UAIC. 2) copie asigurare de sănătate + răspundere civilă + împotriva accidentelor la locul de practică
 6. 6. OLS (Online Linguistic Support) Suport lingvistic online În ce constă? Un test la începutul mobilității pentru a măsura nivelul de competenţă lingvistică într-o singură limbă străină (prin email) Un test la finalul mobilității pentru a măsura progresul lingvistic obţinut pe durata stagiului (prin email) Rezultatul testelor se trimite automat studentului și instituţiei de origine. Cursuri de limbă online: - dacă rezultatul testului iniţial arată nivelul min. B1, atunci cursul se urmează doar la cererea studentuluila cererea studentului;; - dacă rezultatul arată un nivel sub B1, atunci cursul se va urma obligatoriuobligatoriu. Cursul se efectuează obligatoriu în timpul stagiului Erasmus/SEE. Susţinerea celor două teste şi a cursului de limbă (nivel sub B1) este OBLIGATORIE.
 7. 7. ÎN TIMPUL STAGIULUI În termen de 5 zile lucrătoare de la începerea stagiului, fiecare student trebuie sa trimită Certificatul de sosire (Certificate of Arrival) conţinând confirmarea de către instituţia gazdă a datei de început a stagiului - scanat, prin email, la BPC
 8. 8. LA ÎNTOARCEREA DIN MOBILITATE Programul SEE 1. Certificatul de prezenţă (Certificate of Attendance) semnat şi ştampilat de instituţia gazdă, care să ateste întreaga perioadă finanţată (original) 2. Contractul de practică (Training Agreement) semnat şi ştampilat de instituţia gazdă (original) 3. Rezulatele stagiului (Transcript of WORK) semnat şi ştampilat de instituţia gazdă (original) 4. Documente de transport internaţional (bilete dus-întors, tichete de îmbarcare) (original) – NU pentru decont, ci pentru justificarea datelor de mobilitate 5. Declaraţie pe propria răspundere pentru evitarea dublei finanţări formular de la BPC/site (original) În termen de cel mult 5 zile de la încheierea mobilităţii, studentul trebuie să depună la BPC: Imediat după încheierea mobilităţii, fiecare student va primi prin email un chestionar pe care îl va completa electronic. Completarea chestionarului este obligaţie contractualăobligaţie contractuală.
 9. 9. ALTE PRECIZĂRI • Studentul Erasmus are dreptul la plata bursei MEN în ţară pe toată perioada mobilităţii; • Dacă este plătitor de taxă, va continua să plătească taxa pe toată durata stagiului SEE în străinătate; • Studentul titular de mobilitate care are, la plecare, dreptul la un loc de cazare în căminele UAIC, îşi păstrează acest drept şi la întoarcerea din mobilitate (cerere înregistrată depusă la administratorul facultăţii).
 10. 10. Biroul pentru Programe Comunitare (BPC) Programul de lucru cu publicul: Luni – Joi, orele 10.00-12.30  mobilităţi SEE: Ioana PĂŞTINARU (ioana.pastinaru@uaic.ro, tel. 201021)  administrator financiar: Oana ŢONEA (oana.tonea@uaic.ro, tel. 201821) Pentru mai multe informaţii, vă invităm să accesaţi pagina Internaţional de pe site-ul UAIC: http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/programul-see/

×