Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Звіт ІПВГ України за 2016 р. Короткий огляд результатів.

186 views

Published on

В презентації можна переглянути результати підготовки Звіту ІПВГ України за 2016 рік.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Звіт ІПВГ України за 2016 р. Короткий огляд результатів.

 1. 1. Звіт ІПВГ України за 2016 р. Короткий огляд результатів Київ, 16 травня 2018 р.
 2. 2. Ст. 2 Кінцевий Звіту ІПВГ Мета – забезпечити, щоб коментарі БГЗО щодо проекту Звіту були розглянуті та враховані у кінцевому Звіті ІПВГ. Коротка версія Звіту ІПВГ Мета – підготовка наочної і простої візуалізації основної інформації, яка міститься в кінцевому Звіті ІПВГ Звітні матеріали 1 2 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р.
 3. 3. Ст. 3 Структура Звіту ІПВГ України Звіт ІПВГ України за 2016 р. ►Нормативне та фіскальне регулювання галузі, надання ліцензій (спецдозволів), бенефіціарне право, контракти) ►Загальний огляд галузі ►Роль видобувних галузей, які увійшли в сферу охоплення Звіту, в економіці України 1Контекстна інформація ►Платежі в бюджети різних рівнів: ► Податкові платежі ► Неподаткові надходження (ЄСВ, дивіденди) ►Інші платежі (соціальні та благодійні, квазіфіскальні операції) 2Фінансова інформація 16 травня 2018 р.
 4. 4. Ст. 4 Список видобувних галузей, що були включені в Звіт ІПВГ ► Добування вугілля; ► Добування нафти; ► Добування природного газу; ► Добування руд заліза; ► Добування руд титану; ► Добування руд марганцю; ► Добування вогнетривких глин; ► Добування тугоплавких глин; ► Добування піску для скляної промисловості; ► Транспортування нафти та газу. 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р.
 5. 5. Ст. 5 Інформація щодо кожної видобувної галузі ► Роль держави в галузі; ► Запаси; ► Суттєві розвідувальні роботи; ► Інформація щодо спеціальних дозволів; ► Обсяги видобування; ► Експорт та імпорт. 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р.
 6. 6. Ст. 6 Підхід до визначення матеріальності 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р. Матеріальні компанії підзвітних галузей за суттєвими видами платежів 100 088 748,23 тис. грн 95,36% Дрібні компанії 1,27% Несуттєві платежі 3,37% 101 425 032,76 тис. грн 96,63% Несуттєві платежі 3,37% 104 963 464,54 тис. грн 100% Всі компанії підзвітних галузей за суттєвими видами платежів Всі компанії підзвітних галузей за всіма видами платежів
 7. 7. Ст. 7 Детальні результати звірки (1/4) 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р. Повнота звірки за кількістю компаній, що надали інформацію про сплату податкових та інших платежів у Зведений бюджет та Пенсійний фонд
 8. 8. Ст. 8 Детальні результати звірки (2/4) 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р. Повнота звірки за обсягом надходжень у Зведений бюджет та Пенсійний фонд від підзвітних компаній, тис. грн
 9. 9. Ст. 9 Детальні результати звірки (3/4) 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р. Результати звірки надходжень за видобувними галуззями, тис. грн
 10. 10. Ст. 10 Детальні результати звірки (4/4) 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р. Результати звірки надходжень за видами платежів, тис. грн
 11. 11. Ст. 11 Типові причини появи розходжень і здійснення коригувань ► Невключення компаніями сплати штрафів (пені), пов’язаних з певним податком, у загальну суму його сплати; ► Невключення компаніями суми повернень з бюджету за переплату за податком на прибуток. Ці суми не були фактично сплаченими в бюджет у 2016 р., тому інформація, отримана від компаній, з формальної точки зору була коректною. Однак, ДФС відображає такі суми як переплату (тобто, зі знаком мінус) по податку на прибуток, і через це виникали розбіжності; ► Включення деякими компаніями у податок на додану вартість суму ПДВ з ввезених на територію України товарів, яка була сплачена на рахунки митниць. ДФС не надала відповідної інформації, тому в Незалежного адміністратора не було можливості звірити вказані платежі; ► Невключення компаніями податку на прибуток іноземних юридичних осіб в загальну суму сплати податку на прибуток; ► Технічні особливості обліку сплати податків у компаній (зарахування частини сплати податків після закінчення періоду його фактичної сплати) і технічні помилки (помилково вказані суми сплати платежів за неправильним кодом). 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р.
 12. 12. Ст. 12 Платежі видобувних компаній на соціальні та благодійні цілі 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р.
 13. 13. Ст. 13 Квазіфіскальні операції (1/2) природний газ 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р. 5,7 11,2 11,9 ТКЕ (для потреб релігійних організацій) 0,002 Релігійні організації 0,02 ТКЕ (для потреб населення) Промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання Населення 2 353,32 317,8 4 215,5 3 283,1 5 701,9 Обсягиспоживанняприродного газузакатегоріямиспоживачів, млрдмкуб. Середньозваженацінана природнийгазза категоріямиспоживачів,грн затис.мкуб.(безПДВ) Обсяги споживання природного газу за категоріями споживачів та середньозважена ціна для відповідних категорій у 2016 р Квазфіскальні операції НАК Нафтогаз України 31 606,7 млн грн.
 14. 14. Ст. 14 Квазіфіскальні операції (2/2) вугілля 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р. 3 368,7 2 645,7 Виручка державних шахт при застосуванні ціноутворення з Порядку №289 (9 місяців), млн грн +723 млн грн Виручка державних шахт, приведена до 9 місяців, млн грн 1120,0 1729,0 400,0 +609 Млн грн +720 млн грн 201720162015 Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції Виручка державних шахт, що аналізуються, при застосуванні порядку НКРЕКП №289 та витрати Зведеного бюджету на підтримку вугледобувних підприємств
 15. 15. Ст. 15 Регіональне походження платежів державі від видобувних галузей 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р.
 16. 16. Ст. 16 Додаткова інформація ► Додаток до Звіту про статус отримання інформації від компаній, в т. ч. наявність супровідних листів, публічної фінансової звітності та аудиторських висновків; ► Додаток до Звіту про відповідність вимогам Стандарту; ► Оцінка регіонального походження платежів державі від видобувних компаній; ► Оцінка внеску видобувних галузей в неформальний сектор економіки; ► Процедури аудиту та підтвердження в видобувних компаніях та державних органах. 16 травня 2018 р. Звіт ІПВГ України за 2016 р.
 17. 17. EY | Assurance | Tax | Law | Transactions | Advisory Інформація про компанію EY EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. Наші знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють зміцненню довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому світі. Ми формуємо команду видатних лідерів, під чиїм управлінням наш колектив виконує взяті на себе зобов'язання. Таким чином, ми робимо суттєвий внесок у поліпшення ділового середовища в інтересах співробітників, клієнтів і суспільства в цілому. Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до однієї чи декількох компаній, що входять до складу Ernst & Young Global Limited, кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global Limited – юридична особа, створена відповідно до законодавства Великобританії, – є компанією, що обмежена відповідальністю її учасників і не надає послуг клієнтам. Дізнайтеся більше на сайті: ey.com. © 2018 ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» Усі права захищені. 2017

×