Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 11

16.00 Anna Carlsson Tylösand 2016_final

0

Share

Download to read offline

16.00 Autonoma drift- och underhållsfordon för cykelstråk, Anna Carlsson

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

16.00 Anna Carlsson Tylösand 2016_final

 1. 1. Autonoma Drift- och Underhållsfordon för Cykelstråk Anna Carlsson Tekn. Dr. Viveca Wallqvist Tekn. Dr. CIT – Stiftelsen Chalmers Industriteknik SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 2. 2. BAKGRUND Ökad cykelpendling Positiva Effekter - Miljö - Hälsa Sedan 2008 utgör cyklister den största gruppen av skadade väg- trafikanter som vårdas på sjukhus [VTI (2013) rapport 801] =>Cyklar Bilar Negativa Effekter - Olyckor - Skador
 3. 3. BAKGRUND Kan man få fler att cykla och samtidigt minska risken för olyckor och skador? ”Om cykeln är på väg att bli ett fullvärdigt alternativ till personbil och kollektivtrafik så bör denna säsongsvariation minska.” [TRAFA (2015) rapport 2015:14] Dubbelt så många cykelresor maj–okt jämfört med nov–apr [TRAFA (2015) rapport 2015:14] => Detta återspeglas även i skadestatistiken [VTI (2013) rapport 801] => => ~90% i tätort => 8 av 10 i singelolyckor => 44% pga brister i DoU* *Drift- och Underhåll => Var tredje pga halka Allvarligt skadade cyklister: [VTI (2013) rapport 801]
 4. 4. BAKGRUND Tid på dygnet Fördelning Allvarligt skadade cyklister (singelolyckor pga halka på is/snö) Kan man få fler att cykla och samtidigt minska risken för olyckor och skador? Allvarligt skadade cyklister: [VTI (2013) rapport 801] Hälften av halkolyckorna på is/snö inträffar på morgonen mellan kl. 6−10 => Viktigt att säkerställa god halkbekämpning före kl. 6 =>
 5. 5. SYFTE Autonoma drift- och underhållsfordon för cykelstråk – Barmark Pågående FFI-finansierad förstudie Projektledare: Viveca Wallqvist (SP) Mål: Skapa underlag för större projektansökan => Förberedelser pågår för en större projektansökan Planerat: Hösten 2016 Mål: Ta fram en körbar prototyp =>
 6. 6. RESULTAT FÖRSTUDIE Autonoma drift- och underhållsfordon för cykelstråk – Barmark Dagens metoder för drift- och underhåll Nyttor med autonoma drift- och underhållsfordon => Även till nytta för fotgängare och andra trafikantgrupper => Har begränsningar => Kräver intensiva arbetsinsatser på obekväma arbetstider => Kontinuerligt underhåll/övervakning + Komplement => Förbättrad arbetsmiljö => Frigör resurser från vården (minskad skaderisk + ökad folkhälsa) => Behöver inte ta pauser; kan köra på obekväm arbetstid
 7. 7. RESULTAT FÖRSTUDIE Autonoma drift- och underhållsfordon för cykelstråk – Barmark Frågeställningar – Exempel *Dagens metod: Personalkostnad ~50% av kostnaden (=grov uppskattning) => Konfliktsituationer (cyklist, gångtrafikant, etc) => ”Misuse” (hackning, tolkning, …) => Körförhållanden & Körscenarier => Detektion, Optimering & Kvalitetssäkring => Användningsområden (säsongs-/ branschoberoende) => Kostnader*
 8. 8. Robotmaskiner (snöröjning, gräsklippning) (Exempel: http://robotnyheter.se/2014/11/29/har-ar-robotarna-som-skoter-snorojningen/#more-28646) STATE-OF-THE-ART Sopsaltning (=vald snöröjningsmetod) Har visat på god effekt [Niska & Blomqvist (2016)] Två varianter: *Fördel: Olika redskap kan kopplas på beroende på säsong (gräsklippare, grus- och lövsopare, transportörer, …) Flygplatssnöplog (Yeti, Øveraasen) (http://www.dagbladet.no/2015/10/27/nyheter/okonomi/hegnarno/snomaking/avinor/41695064/) 1) Integrerat i fordon 2) Kopplat till redskapsbärare* [Niska & Blomqvist (2015) VTI-notat 29] SaltlösningRedskapsbärareSopning
 9. 9. IDÉSKISS Autonoma drift- och underhållsfordon för cykelstråk – Barmark II => Teknik från fordonsindustrin (radar/LIDAR/kamera + DGPS + IKT) => Flera användningsområden (snöröjning, renhållning, cykelväg, flygplats, gräsklippning, inspektion, …) => Elektrifiering (miljö, buller, manövrerbarhet) Utformning => Redskapsbärare => Autonom drift => Sensorpaket för positionering, uppkoppling, monitorering => Iterativt (Prototyp 1.0, prototyp 2.0, …)
 10. 10. TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN
 11. 11. Arbetet har utförts med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI

×