Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

14.55 Nya skandinaver i trafiken, Berit Johansson

194 views

Published on

Presentation onsdag Tylösandsseminariet 2016

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

14.55 Nya skandinaver i trafiken, Berit Johansson

  1. 1. Kan körkort var nyckeln till effektivare integration för nya Skandinaver med ökad trafiksäkerhet som bonus? Berit Johansson Förbundsordförande Sveriges Trafikskolors Riksförbund
  2. 2. ..när världen kommer till oss.. • 17.500 163.000 81.000 • Vägtrafikanter med olika traditioner • Att nå fram, i tid - Samordning - Integration i landet och trafiken
  3. 3. Vad säjer regelverket om utländska körkort? • Inom EU • Utanför EU • Oavsett ingång i systemet, samma krav - Ev. snabbspår för yrkesförare
  4. 4. Körkort=jobb=sant enl. HUI-rapport - en klar koppling mellan körkortsfrekvens och förvärvsarbete hos nyanlända - kopplingen är särskilt stark för nyanlända kvinnor - stor skillnad i körkortsfrekvens mellan nyanlända kvinnor och män - samma koppling finns hos svenska medborgare (ej nyanlända), där 85–90 procent av de som förvärvsarbetar har körkort, mot omkring 50 procent för de som ej förvärvsarbetar
  5. 5. Ny skandinav på väg mot körkort • Kulturkrockar (linjär och cirkulär tidsuppfattning, muta, gåva eller tradition?) • Missförstånd (de tog våra pengar) • Hinder på vägen (legitimation, övningsköra privat) • Fällor (svart utbildare)
  6. 6. Framtiden? • Information tidigt skede, anpassat,(tex SFI och trafiksäkerhet/körkortsteori kombinerat) och översatt • Samverkan mellan organisationer och dess myndigheter • Beredskap • Huvudansvar

×