Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació rom andtic

121 views

Published on

Presentació projecte TIC

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació rom andtic

 1. 1. Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials Curs 2015-16 / 2n semestre Aina Muñoz Fernández Jose Maria Nosas Piñol Neus Prats Castellví Roser Vendrell Venrell
 2. 2. QUÈ ÉS ROMANDTIC? RomAndTic és un projecte que planteja la descoberta de la Via Augusta en el seu pas de Bàrcino a Tàrraco. Té com objectiu oferir una experiència TIC en un entorn històric que ens permetrà apropar-nos sobre el propi terreny a la història, construcció, funcionament i usos d’una de les artèries principals dins la xarxa viaria romana.
 3. 3. EL TEMA L’eix central del treball és la civilització romana. Un primer ajustament del tema va ser delimitar la nostra zona d'interès a Catalunya. Més tard, aquesta delimitació espacial es concretaria més al voltant de la coneguda Via Augusta, exactament, el tram que es troba entre l'antiga colònia Barcino i la capital provincial Tàrraco. Ens interessa investigar sobre temes de com va ser la construcció de la via; què va comportar per la civilització romana a Catalunya; quines van ser les funcions tant de Barcino com de Tàrraco, essent centres importants en una de les arteries principals de l'Imperi; quin impacte va tenir aquesta via i quines construccions es van realitzar en conseqüència; etc. A part, volem cercar les diferents eines TIC disponibles per a temes de patrimoni cultural històric, amb l'objectiu de saber com són, com s'utilitzen i en què ens pot ajudar pel nostre projecte virtual. D'aquesta manera, un treball amb una essència historiogràfica, pot adoptar un tarannà en la temàtica de les noves tecnologies al servei de la societat del coneixement.
 4. 4. L’EINA TIC UTILITZADA Wikiloc és una eina gratuïta per a crear i compartir rutes geolocalitzades arreu del món. Les rutes es mostren sobre mapes de Google Maps, OpenStreetMaps i altres. Wikiloc s’ofereix amb diversos idiomes, entre els quals hi ha el català. El servei s’ofereix també com a aplicació per a telèfons mòbils i tablets
 5. 5. EL QUE HA SUPOSAT EL PROJECTE Les tasques desenvolupades al llarg de la concreció, disseny i elaboració de la ruta Bàrcino-Tàrraco per la Via Augusta i la web que l’acompanya ha suposat diversos reptes: Organitzatiu del treball en equip, del temps i les dates d’entrega En la gestió i selecció d’una gran quantitat d’informació En l’ús de diferents eines TIC per al disseny i materialització del projecte Creiem que l’esforç dedicat ha donat els seu fruit, tot i que només amagui dins seu una llavor d’un arbre que encara podria créixer més.
 6. 6. EL RESULTAT El resultat del projecte s’ha concretat en l’elaboració d’una ruta dividia en diversos trams resseguint el traçat original de la Via Augusta en el seu tram de Bàrcino a Tàrraco, assenyalant els diferents punts d’interès. Tram I - Via Augusta de Bàrcino a Tàrraco: Barcelona-Sant Sadurní d'Anoia Tram II A - Via Augusta de Bàrcino a Tàrraco: Sant Sadurní d'Anoia-Els Monjos Tram II B - Via Augusta de Bàrcino a Tàrraco: Sant Sadurní d'Anoia - Els Monjos Tram III A - Via Augusta de Bàrcino a Tàrraco: Els Monjos - El Vendrell Tram III B - Via Augusta de Bàrcino a Tàrraco: Els Monjos - El Vendrell
 7. 7. EL RESULTAT Per altra banda s’ha creat una web que desenvolupa i amplia la informació de forma força exhaustiva, com a complement i suport de l’itinerari. S’han elaborat continguts relacionats amb: El context històric i les funcions de les vies L’enginyeria constructiva El detall i descripció dels vestigis arqueològics en el tram Funcionament i ajuda de l’eina Wikiloc i la ruta creada https://sites.google.com/a/uoc.edu/romandtic
 8. 8. ELS PUNTS FORTS I FEBLES - Gran cohesió d’equip - Capacitat de resoldre problemes - Tasques compartides - No poder realitzar la ruta in situ (l’equip) - Dificultat per a presentar gran quantitat d’informació.
 9. 9. LA CONTINUITAT Creiem que aquest projecte pot tenir continuïtat. Hi ha diferents reformes que es podrien aplicar, com el fet d’afegir als punts tècniques de realitat augmentada (pop ups, escenaris virtuals, imatges...). Hi ha una línia de continuïtat molt clara: ampliar el projecte a tota la via. Seria una proposta molt ambiciosa però que podria arribar a ser un projecte patrimonial molt important i dins de la societat tecnològica.
 10. 10. A MODE DE CONCLUSIÓ Tant si s'hi apropen per interessos culturals, esportius, lúdics o professionals, l’eina creada intenta facilitar la itinerància de les persones que volen resseguir aquest camí mil·lenari. Creiem que pot ser un gra de sorra per posar en valor i promoure la recuperació del traçat original de la Via Augusta i poder així preservar el llegat històric que ens ha arribat fins als nostres dies.
 11. 11. Conèixer és estimar i estimar és fer nostra la memòria històrica. Recuperem i mantenim el nostre llegat, és la nostra història, som nosaltres.
 12. 12. Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials Curs 2015-16 / 2n semestre Aina Muñoz Fernández Jose Maria Nosas Piñol Neus Prats Castellví Roser Vendrell Venrell

×