Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sector Primari

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 45 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement
Advertisement

Recently uploaded (20)

Sector Primari

 1. 1. Les activitats econòmiques El sector primari Agricultura ramaderia Pesca i aqüicultura silvicultura
 2. 2. El sector primari El sector primari es refereix a les activitats que transformen els recursos naturals en productes primaris. Les activitats del sector primari són l'agricultura, la caça, la pesca, la silvicultura, la ramaderia i la mineria.
 3. 3. L’agricultura al món d’avui Països Desenvolupats: • Baix percentatge de població activa agrícola: – Sector primari 9% – Sector secundari 36% – Sector terciari 55% Països en vies de Desenvolupament: • Alt percentatge de població activa agrícola: – Sector primari 46% – Sector secundari 15% – Sector terciari 39% P a ïs o s d e s e n v o lu p a t s 9 % 3 6 % 5 5 % S e c t o r P r im a r i S e c t o r S e c u n d a r i S e c t o r t e r c ia ri P a ïs o s e n v ie s d e d e s e n v o lu p a m e n t 4 6 % 1 5 % 3 9 % S e c t o r P r im a ri S e c t o r S e c u n d a r i S e c t o r t e r c ia r i
 4. 4. Factors del paisatge agrari Factors físics: El clima condiciona el tipus de conreu segons el seu règim de pluges i temperatures. El relleu condiciona els usos de sòl segons ens trobem a la plana o en una muntanya. La fertilitat del sòl condiciona el tipus de producte a conrear i el seu rendiment. La textura és la mesura de les partícules del sòl; de la textura en depèn la capacitat retenir aigua. Les partícules més petites s'anomenen Argiles (són impermeables). Els sòls més aptes per l'agricultura tenen argiles i sorra (sòls francs). L'acidesa es mesura amb un índex anomenat pH. El pH dels sòls neutres és 7. Per sota són àcids, i per damunt bàsics o alcalins.
 5. 5. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quines són les activitats del sector primari? Posa'n un exemple real de cadascuna. 2. Per què als països en vies de desenvolupament hi ha més activitat agrària? 3. Quins són els factors físics agraris? Explica en detall com afecta el factor climàtic en l'agricultura. 4. Què és la textura i l'acidesa quan parlem de tipus de sòls? Quines característiques han de tenir els sòls dedicats a l'agricultura?. 5. Busca una petita biografia d'Albert Einstein.
 6. 6. Elements del paisatge agrari Distingim diversos elements:  Elements morfològics  Sistemes de conreu  Poblament de l'espai rural  El destí de la producció • Agricultura de subsistència • Agricultura de mercat
 7. 7. Elements morfològics Parcel·les: són les unitats bàsiques de conreu, i que poden ser de forma regular o irregular, i de mida gran o petita, tot depenent dels factors físics i antròpics. Camps oberts o Openfield: que es troben sobre tot al centre d’Europa, com Polònia, Hongria, Alemanya. Els camps oberts no tenen parets ni bardisses entre els camps i acostumen a tenir una forma allargada i regular. Camps tancats o Bocage: que es troben a la zona atlàntica, intercalats amb els camps oberts o envoltats de prats.
 8. 8. Openfield Bocage
 9. 9. Sistemes de conreu Segons les associacions de plantes: – Policultiu o policonreu: que consisteix a conrear en el mateix espai agrícola diverses espècies de vegetals. – Monocultiu o monoconreu: consisteix a conrear en un espai un sol producte. ✔ Segons les necessitats d'aigua i la manera d'obtenir-la:  Secà, només rep l’aigua de la pluja.  Regadiu, és regat per l’home.
 10. 10. Monocultiu: camps d’oliveres Policultiu
 11. 11. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quina diferència hi ha entre un camp obert o Openfield i un camp tancat o bocage? 2. Defineix monoconreu i policonreu i posa'n un exemple de cadascun. 3. Quina diferència hi ha entre un camp de secà i un de regadiu? 4. Quina diferència hi ha entre l'agricultura intensiva i l'extensiva? 5. Busca una petita biografia de Marie Curie.
 12. 12. Sistemes de conreu Segons se n’aprofitin les parcel·les: Agricultura intensiva: es produeix la quantitat més gran de productes en el mínim espai possible. Agricultura extensiva: s'obtenen grans quantitats de productes que s'hi conreen a un preu baix en grans extensions.
 13. 13. Poblament de l'espai rural Hàbitat rural: conjunt d’habitatges i edificis annexes (estables, magatzems). Aquest pot ser: Hàbitat concentrat: típic de les zones seques on la població s’agrupa a voltant de l’aigua. Hàbitat dispers: típic de les zones amb aigua.
 14. 14. Habitat dispers Habitat concentrat
 15. 15. El destí de la producció: El destí de la producció: Agricultura de subsistència o d’autoconsum: es troba en explotacions que produeixen just el necessari per viure sense aconseguir excedent per a la comercialització. Agricultura de mercat: producció industrialitzada destinada a aconseguir el màxim excedent de la qualitat adequada per satisfer el mercat al que va dirigit.
 16. 16. L’agricultura de subsistència Característiques:  Està orientada a l'autoconsum i l'excedent pel mercat és escàs.  Es localitza a la zona intertropical càlida del planeta.  Hi treballen 2/4 parts dels agricultors del món (uns 1000 milions de persones).  Les tècniques de conreu que s'utilitzen són rudimentàries.  El rendiment de les terres és molt baix.
 17. 17. L’agricultura de subsistència al món Hi ha diferents tipus d'agricultura de subsistència: Agricultura itinerant per cremació (Àfrica, Amèrica del Sud i Àsia) Agricultura extensiva de secà (zones seques d’Àfrica) Agricultura irrigada, conreu d’arròs (Àsia monsònica).
 18. 18. L'agricultura Itinerant per cremació: Primer es tallen els matolls i arbres, després es crema un tros de terreny i, finalment es conrea. Els camps són productius durant 3 O 4 anys.
 19. 19. Agricultura extensiva de baixa productivitat amb rotació de conreus. Guaret: Sistema de conreu que consisteix a deixar reposar un any sí i un any no un terreny empobrit per tal que torni a adquirir fertilitat.
 20. 20. Mapa dels cultius d’arròs Allà on les pluges són abundants a causa dels monsons es planta arròs. Aquesta agricultura és molt intensiva i s'aconsegueixen dues collites a l'any.
 21. 21. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quina diferència hi ha entre l'agricultura de subsistència i la de mercat? 2. Quines característiques té l'agricultura de subsistència? 3. Explica, en paraules teves, com funciona l'agricultura itinerant per cremació. 4. Busca al diccionari: rudimentari, guaret, rendiment, extensiu, intensiu i irrigar. 5. Busca una petita biografia d'en Isaac Newton.
 22. 22. L’agricultura de Mercat  Agricultura de mercat integrada en el sistema capitalista.  Té dos grans objectius: – Augmentar les vendes i reduir costos. • Això s'aconsegueix amb: – La mecanització – L'especialització – La ràpida comercialització
 23. 23. L’agricultura de Mercat La Mecanització permet: – Estalviar mà d'obra. – Augmentar la producció. – Disminuir els preus dels productes agrícoles.
 24. 24. L’agricultura de Mercat L'especialització permet: – Augmentar la producció, ja que la mecanització resulta més senzilla. – Produir més quantitat, ja que és fàcil conèixer les característiques del producte. – Aconseguir una millor comercialització. Si coneixes el producte és més fàcil produir-ne més
 25. 25. L’agricultura de Mercat La ràpida comercialització: – Els transports moderns faciliten la comercialització, inclús entre els productes frescos.
 26. 26. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quins són els objectius bàsics de l'agricultura de mercat? 2. Per què serveix l'especialització? 3. És sempre possible mecanitzar un camp? Raona la teva resposta. 4. Què són productes peribles? Posa'n un exemple. 5. Què té a veure la pel·lícula “El raïm de la Ira” amb l'agricultura de mercat?
 27. 27. L’agricultura d'especulació Agricultura especialitzada als EEUU:  Grans extensions de camps dedicades al monoconreu (Blat, cotó, blat de moro,...)  Molt mecanitzada (poca mà d'obra) i tecnificada (selecció de llavors, insecticides, etc)  Elevats excedents: exportació
 28. 28. Monocultiu de blat a EUA. Wheat Belt
 29. 29. L’agricultura d'especulació Les plantacions als països tropicals: ✔ Grans extensions de camps dedicades al monoconreu (cafè, te, cacau,...) ✔ Poc mecanitzada (fa servir molta mà d'obra). ✔ Les explotacions són d'empreses estrangeres.
 30. 30. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quina diferència hi ha entre l'agricultura d'especulació americana i la dels països tropicals? 2. A quines zones del planeta es dóna l'agricultura d'especulació? 3. Què fan les empreses estrangeres dels països tropicals per obtenir el màxim benefici? 4. Busca una petita biografia de Thomas Alva Edison.
 31. 31. Altres activitats dels Sector Primari La ramaderia:  Ramaderia tradicional o de subsistència: acostuma a complementar a l'agricultura.  Ramaderia de mercat: ➔ Ramaderia Intensiva: són explotacions on es necessita grans inversions de capital i de mà d’obra. Els animals estan en estables. ➔ Ramaderia Extensiva: són grans explotacions, on el bestiar s’alimenta de pastures naturals i hi ha poca mà d’obra. La productivitat és baixa.
 32. 32. Altres activitat del Sector Primari La ramaderia: L'Estabulació del bestiar i les noves tècniques d’alimentació i d’explotació, fa que tingui menys dependència de les condicions del medi.
 33. 33. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quina diferència hi ha entre la ramaderia intensiva i l'extensiva? Posa'n un exemple de cadascuna. 2. Quins avantatges i desavantatges creieu que tenen les dues ramaderies? 3. Segons la manera com es cria el bestiar, la ramaderia pot ser estabulada, semiestabulada i no estabulada. Explica la diferència. 4. Quin tipus de ramaderia trobem a Aràbia Saudita? Perquè?
 34. 34. Altres activitat del Sector Primari Pesca:  Una de les seves característiques és el caràcter extractiu i depredador.  Les principals zones de pesca o caladors al món són: On hi hagi una plataforma continental extensa (el gran sol) On s’uneixen corrents de diferents temperatures (fred i calent) On hi ha molt de Plàncton.
 35. 35. Corrents marines fredes i calentes
 36. 36. Altres activitat del Sector Primari Pesca  Tipus de pesca:  Pesca de terra: és la que es practica en els llocs on es produeixen marees baixes i el marisc queda fora de l’aigua a l’abast de la mà.  Pesca de costa o de plataforma continental: és la que es practica sense perdre de vista la terra ferma.  Pesca d’altura: és la que es practica lluny de la costa i té com a objectiu l’explotació a gran escala dels recursos pesquers.
 37. 37. Les plataformes continentals són riques en pesca perquè la llum permet que hi hagi vegetació i l’aigua està ben oxigenada.
 38. 38. Altres activitat del Sector Primari Pesca:  Els problemes de la pesca:  La sobreexplotació: la pesca excessiva posa en perill la reproducció i creixement de les espècies. Alguna possible solució s’aconseguiria per la fixació de questes captures i l’establiment de zones vedades o limitades.  El conflicte sobre les aigües jurisdiccionals. Cada cop els països amplien les seves aigües jurisdiccionals, per sobre dels 370 KM o 200 milles marines.  S’ha d’abandonar el sistema de depredació i substituir-lo per un sistema de reproducció i conreu d’espècies: piscicultura o aqüicultura.  La contaminació de les aigües: que destrueix la vida al medi aquàtic.
 39. 39. Piscifactories a L’Estat Espanyol
 40. 40. Altres activitat del Sector Primari Silvicultura:  És tracta de la cura i explotació dels boscos. S’extreu per exemple, fusta, suro, resines, bolets, fruites del bosc, ús cinegètic (caça), etc.  A Catalunya s’exploten els roures, les alzines sureres o es fa servir la fusta per crear carbó vegetal.
 41. 41. Silvicultura
 42. 42. Els bolets
 43. 43. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Què vol dir que la pesca té un caràcter extractiu i depredador? 2. On trobarem captures abundants de peixos? 3. Quins són els problemes de la pesca actual? Proposa un parell de possibles solucions. 4. Què és la Silvicultura?Cita 8 productes procedents de la silvicultura.
 44. 44. Crèdits Aquesta presentació fa ús d’imatges que s’han trobat a Internet. L’ús que es faci deu ser exclusivament de caràcter educatiu. Gràcies a tothom. http://www.xtec.cat/~msegue/ccss.htm

×