Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

портфоліо

183 views

Published on

Portfolio

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

портфоліо

 1. 1. I-III
 2. 2. : 7 грудня 1972 р. : вища : Полтавський Національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка вчитель початкових класів, вихователь ГПД : Могилівська ЗОШ I-III ступенів : 3 роки вихователь ГПД Ростопша Таїса Василівна
 3. 3. «Педагогічне спрямування соціалізації у вихованні молодшого школяра в умовах ГПД» Проблемна тема: Педагогічне кредо: «Щоб бути чудовим вихователем, треба любити те, що виховуєш і любити тих, кого виховуєш»
 4. 4. Шкільне життя - лише частина цілісного процесу життєдіяльності дитини. Я переконана, що на кожному ступені розвитку особистості школа, а зокрема і класні керівники, і вихователі повинні створювати умови для повноцінної життєдіяльності дитини. “ Однією з найцінніших якостей вихователя є глибока любов до дітей,любов, у якій поєднується сердечна ласка з мудрою суворістю та вимогливістю батька та матері ” В.О.Сухомлинський
 5. 5. Робота з педагогами Робота з педагогами Семінари Участь у педрадах Участь у метод - об'єднаннях Бесіди, консультації Допомога у підборі літератури
 6. 6. Науково-методична діяльність Навчальна Виховна Творча Методична Дослідницьк а
 7. 7. СОЦІАЛІЗАЦІЯ - це Любов і повага Прилучення особистості до суспільства Ідея вихованн я Історични й розвиток народу
 8. 8. Мета виховання соціалізації Формування вільної, духовно багатої особистості Характерна чистота моральних відносин Право вибору на основі своєї совісті Заохочення до правди Колектив, середовище Готовність до праці в ім’я розквіту Батьківщини
 9. 9. В 3-х площинах: За 3-ма сферами: - Ціннісні орієнтації - Спілкування - Соціальні ролі - Діяльність - Мотивація - Свідомість
 10. 10. залучити дитину до різнобічної діяльності та спілкування
 11. 11. Під час оволодіння учнями знань, умінь та навичок впроваджую в систему своєї роботи елементи та заходи технології креативності . Які направлені на закріплення, поглиблення і розширення знань, набутих учнями на уроці; підготовка до засвоєння нового матеріалу; формування в дітей уміння самостійно працювати; розвиток їхніх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо.
 12. 12. створюю сприятливі умови для занять розвиваю й удосконалюю вміння і навички учнів самостійно працювати поєдную самостійну працю учнів із колективною формую навички раціонального використання часу використовую різні види і форми занять сприяю розвитку творчої ініціативи й кмітливості у вихованців надаю своєчасну індивідуальну допомогу
 13. 13. Значна увага приділяється індивідуальній роботі з учнями. Можна виділити такі основні напрями цієї роботи :  вивчення індивідуальних особливостей учнів;  надання індивідуальної допомоги учням, навчального закладу, виконанні норм і правил поведінки у школі та поза її межами;  профілактична та корекційна робота з учнями «групи ризику»;  взаємодія з батьками, адміністрацією, педколективом з метою корекції відхилень в інтелектуальному, моральному становленні особистості дитини;  діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня, облік їхніх особистих досягнень.
 14. 14. Роботу спрямовано на формування у дітей особистісних рис: розвиненої духовності, виховання шанобливого ставлення до майбутньої своєї родини, формування навичок здорового способу життя.
 15. 15. психолог учні педагог и, виховат елі Батьки адмініст рація мед. служба логопед
 16. 16. Інтерактивні методи Рольове моделюва ння Емоційні розминки Мозковий штурм Незакінче не речення Дерево очікувань Релаксаці йні вправи Колажі Вправи- актива тори Робота в парах Заняття з елемента ми тренінгу
 17. 17. Під час роботи були впроваджені інтерактивні методи і форми роботи : Свята: «Святий Миколай», «Ми матір називаємо святою», «Осіннє мереживо», «Весна прийшла» , «Народні символи України», «Без родини немає людини». Конкурси: «Найрозумніший», «Ігри типу атракціонів», «Мікрофон», «Естафета на витривалість» та інші.
 18. 18. Форми діяльності Розробки заходів використанням комп'ютерних технологій Участь у шкільних заходах Метод проектів
 19. 19. Доброту, чуйність . Чутливість до красивого Сердечність , Готовність допомогти
 20. 20. Дякую за увагу !

×