Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Itg investor presentation_06feb15
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Tuuli Toivonen, ProGIS-seminaari 19.4.2012

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Tuuli Toivonen, ProGIS-seminaari 19.4.2012

 1. 1. ProGIS ry kevätseminaari 19.4.2012 Avoin paikkatietotutkimuksessa ja opetuksessa Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin ylopisto tuuli.toivonen@helsinki.fi
 2. 2. Suomessalukioita ~ 450
 3. 3. Geoinformatiikkaa yliopistoissa (FIUGINET-yliopistot) Oulun yliopisto (1 paikkatietoalan professori): tieteidenvälinen GIS, liikenneverkot, saavutettavuus, Lapin yliopisto (ei paikkatietoalan professoreita) : sijainnin ja kulkureittien optimointi, väestön alueellinen pohjoiset yhteisöt, yhteiskunnan muutos, matkailu jakautuminen, terveys ja hyvinvointi, spatiaalinen mallinnus, pohjoisen luonnon tutkimus Itä-Suomen yliopisto (1 paikkati etoalan professori): kaukokartoi tus – ja paikk atietosovelluk set: puuston, Jyväskylän yliopisto (ei paik katietoalan professoreita): bi omassan, hii len ja biodiversi teetin kartoitus, kauk ok artoitussovell ukset: luontoarvojen esti moint i, kulkukelpoisuusmall it, aineistofuusiot, spatiaalinen maankäytön suunnittelu ja muutos, kuljetusten simulointi, maanpeitteen ja -käytön muutokset, optimointi, sijoittelun suunnittelu, spatiaali nen ekosysteemipalveluiden kartoit us, aluekehity ksen interpol ointi, vesistötieteen mittausten spatiaalinen simulointi, maaseut ututkimus ennustaminen, hy drol oginen mal linnus ja riskinarviointi , spatiaalinen simuloint i, LIPAS (Suomen li ikuntapaikat) Aalto yliopisto (3 paikkatietoalan professoria): paik katietojärjestelmän kehitystyö, Kirkkotaiteen ja - Hajautetut ympäristötietojärjestelmät arkkiteht uurin tutkimusportaali, Matka maisemaan – ja -mallintaminen, paikkatiedon mallinnus ja hallinta, hanke sijaintitietorakenteet ja algoritmit, spatiotilastolliset analyysit, geosimulointi, kartografia, fotogrammetria,Turun yliopisto (ei paikkatietoal an professoreita): kaukokartoitus, digitaalinen kuvankäsittely, hahmon-kaukokartoitus- ja/tai paikkatietosovellukset erityisesti tunnistusympäristöntutkimuksessa ja liiketaloudellisissasovelluksi ssa: maisemaekologia, rannikko-ja Helsingin yliopisto (2 paikkatietoalan professoria):vesistötutki mus, arkeologia, maanpeitteen paikkatieto- ja kaukokartoitussovelluksia monilla erikaukokartoitus, kuluttajakäyttäytyminen, tieteen aloilla: ympäristöntutkimus, ympäristönliikepaikkasuunnittelu, osallistavat paikkatieto- kaukokartoitus, metsävarojen tutkimus, kaupunkitutkimus,menetelmät, biodiversiteetti, kaupunkitutkimus, spatiaalinen mallinnus, yhteiskuntatieteelliset sovellukset,geologiset kartoitukset, pohjavesi tutkimukset numeerinen kartografia, saavutettavuusanalyysit, luonnontieteellisen keskusmuseon paikkatietorekisterit
 4. 4. Aineistot tarpeen monella alalla eri opetusasteissa Menetelmällinen Geoinformatiikan menetelmientutkimus – ja kehitystyö monialainen soveltaminen
 5. 5. Tutkimustyössä aineistoilla on yhteiskunnallista merkitystä
 6. 6. Araújo & Luoto (2007) The importance of biotic interactions for modelling species distributions under climate change. (Global Ecol. Biogeogr.) 16, 743–753
 7. 7. Lähde: Vilkama, K. (2011)
 8. 8. Kaupunkipyöräjärjestelmän tuomaajansäästö 1,200,000 Joukkoliikenne 1,000,000 Joukkoliikenne + kaupunkipyöräjärjestelmä Pyöräily 800,000 Tavoitettu väestö 600,000 400,000 200,000 Jäppinen, S. 2012. Kaupunkipyörät joukkoliikennejärjestelmän osana. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Matka-aika (min)
 9. 9. Datan hankinnan osuustutkimushankkeesta
 10. 10. Mahdollisuudetaineistopohjaiseenopetukseen jatutkimukseen
 11. 11. Kehitys on ollut viime vuosina huikeaa
 12. 12. Tilastomenetelmien ja Korkeakoulujen geoinformatiikan yhteishankinnat Prosessointi- ja integraatio ohjelmistolisensseissä laskentapalvelut Helposti saatavilla Verkko olevat Aineistot Menetelmät (ilmaiset /rajapintojen avoimen lähdekoodin) kautta GI Ohjelmistot ohjelmistot INSPIRE & Open data Laitteistot S Osaamistason nousu Suomessa maailman- Käyttäjät laajuisesti Oppimateriaalien Aineistot saatavuus, esim. Paituli- ESRI Virtual Campus paikkatietopalvelu Tutkimusta (CSC) useammilla tieteenaloilla
 13. 13. Kehitys on ollut viime vuosina huikeaa ...MUTTA...
 14. 14. 2. Tutkimus tarvitsee raakatietoa!
 15. 15. 2. Tutkimus tarvitsee raakatietoa! PäätöksentekijätProsessoinnin tarve Kansalaiset Hallinto- ja suunnittelu Kansalaisten osallistuminen Opetuskäyttö Tutkimuskäyttö
 16. 16. 2. Tutkimus tarvitsee raakatietoa! 141 1 6 53 1 1 8 7 5 6,625 Yksilötason tietoa... vai Aggregaattilukuja?
 17. 17. 3. Teknisyys on vaikeaa tutkijoillekin!
 18. 18. Substanssiosa Metodien mestariaja Hallintohirmu Viestintävelho
 19. 19. Substanssiosa Metodien mestariaja Voi ei, mitäs tämä XML-sotku oikein on? ? Hallintohirmu Viestintävelho
 20. 20. 4. Tutkimustulokset tärkeää saada käyttöön! Julkaisu- ja arkistointilupia on tärkeää selkiyttää ja prosesseja yksinkertaistaa
 21. 21. Enemmän osaavia tekijöitä paikkatietoalalle ja aikaa itse asiaan Luotettavampia Avoin tutkimustuloksia data-politiikka Tietoon pohjautuvaa keskustelua Viisaampia yhteiskunnallisia päätöksiä
 22. 22. Kiitos!Tuuli.toivonen@helsinki.fi

Views

Total views

355

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×