Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opintojen suorittaminen ja kurssien vastuuhenkilöt 2017-2018

146 views

Published on

Opintojen suorittaminen ja kurssien vastuuhenkilöt 2017-2018

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Opintojen suorittaminen ja kurssien vastuuhenkilöt 2017-2018

  1. 1. 18.8.2016 INFORMAATIOTUTKIMUS: opetettavat opintojaksot lukuvuonna 2017 – 2018 Suositus suoritusajankohdista vuosikursseittain. Kirjatenttien vastuuopettajat löydät toiselta sivulta. Vuosikurssi + lukukausi Koodi Jakso/op /vastuuopettaja PERUSOPINNOT 1 v slk 694550P Informaatiotutkimuksen perusteet, 5 op, professori Maija-Leena Huotari 1 v slk 694662P Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt, 5 op, yliopistonlehtori Heidi Enwald 1 v slk 694660P Informaatioympäristöt ja kokoelmat, 5 op, yliopistonlehtori Heidi Enwald 1 v slk 694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä, 5 op, yliopistonlehtori Terttu Kortelainen 1 v slk 694678P Tiedonhankinta ja –haku, 5 op, yliopistonlehtori Heidi Enwald AINEOPINNOT 1 v klk 694681A Informetriikka, 5 op, yliopistonlehtori Terttu Kortelainen 1 v klk 694680A Tiedontallennus ja –organisointi, 5 op, yliopistonlehtori Heidi Enwald 1 tai 2 v klk 694666A Johtaminen tietoperustaisissa organisaatioissa 5 op, professori Maija-Leena Huotari VALINNAISET OPINTOJAKSOT 1 tai 2 v klk 694622A Lasten ja nuorten kirjastopalvelut 3 op, yliopistonlehtori Terttu Kortelainen Vain pääaineopiskelijoille kuuluvat opintojaksot 2 tai 3 v slk+klk 3 tai 4 v slk 694602A 694667A Kandidaattiseminaari, 8 op, yliopistonlehtori Heidi Enwald Sisältää a) seminaariosuuden, joka sisältää luentoja ja sen aikana on tarkoitus aloittaa kandidaatintutkielman kirjoittaminen ja mahdollisesti myös aineiston keruu. b) Tutkimusmenetelmät 700333P –HIKUVIEn yhteisen menetelmäkurssin yleinen luento-osuus, periodit 1-2. Erillinen ilmoittautuminen! c) Tilastotieteen peruskurssin osuuden. Järjestäminen kevätlukukaudella 2018 on vielä auki, siitä tiedotetaan myöhemmin. d) Kirjaston järjestämän Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (010132Y) osuuden. Erillinen ilmoittautuminen! Kandidaatintutkielma 6 op, Yliopistonlehtori Heidi Enwald (jatko Kandidaatinseminaari- opintokokonaisuudelle) SYVENTÄVÄT OPINNOT 3 tai 4 v klk 694682S Tutkimusmenetelmät, 5 op, yliopistonlehtori Terttu Kortelainen 4 v slk+klk 694632S Pro gradu –seminaari, 10 op, professori Terttu Kortelainen (seminaari alkaa syyskuussa 2017) professori Maija-Leena Huotari (seminaari alkaa tammikuussa 2018) JATKO-OPINNOT jatko-op. alusta Jatko-tutkinto- koulutus Tutkimusseminaari, 5 op, professori Maija-Leena Huotari

×