Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry.Sällskapet för framtidsstudier rf. • Finnish Society for Futures StudiesOlemme kaikki k...
TOIMINTARYHMIEN YHTEYSTIEDOTHelsingin toimintaryhmä • Tutuhesa http://www.futurasociety.fiVetäjätiimissä Matti Leskinen, p...
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:nJULKAISUJAACTA FUTURA FENNICA -sarjaSarjassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen lii...
NO 2         Suomalainen tulevaisuudentutkimus 1990-luvulla,           (toim.) Sirkka Heinonen & Iiris H...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tutuinfo 2011

26,030 views

Published on

Perustietoa Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:stä

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutuinfo 2011

 1. 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry.Sällskapet för framtidsstudier rf. • Finnish Society for Futures StudiesOlemme kaikki kiinnostuneita siitä, millaiseksi ihmis- Perustamisestaan lähtien seura on koordinoinutkunnan tulevaisuus muodostuu. Tulevaisuudentutki- tieteidenvälistä tulevaisuudentutkimuksen kenttäämus on monitieteellinen tiedonala, jonka tarkoituk- maassamme ja toiminut yhdistävänä tekijänä alaansena on selvittää millaisia mahdolliset, toivottavat liittyvien tutkimusten ja tutkijoiden välillä.tai todennäköiset tulevaisuudet voisivat olla. Näin Seura toimii myös yhteistyössä vuonna 1992 perus-saatua tietoa hyväksikäyttämällä ihminen pystyy tetun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa.vaikuttamaan omaan elämäänsä. Olemme jokainenvalinnoillamme omalta osaltamme vastuussa siitä, Seura välittää tietoa tulevaisuudentutkimuksen tar-tuleeko huomispäivästä sellainen, että sitä on hyvä peellisuudesta ja viimeisimmistä tutkimustuloksista.elää. Seuran vakiintuneisiin toimintamuotoihin kuuluvat jokavuotinen kesäseminaari, Top Ten Futures -se-Tulevaisuuden tutkimuksen seura/Sällskapet för minaari, Tulevaisuusfoorumi sekä muut tilaisuudetframtidsstudier perustettiin tutkijoiden, opettajien ja tapaamiset sekä Futura-lehden ja tieteellistenja tiedeyhteisön laajan kannatuksen pohjalta yli- julkaisusarjojen toimittaminen.opistojen ja korkeakoulujen toimesta Turussa 28.toukokuuta vuonna 1980. Seuran perustajajäseninä Seuralla on kaksi julkaisusarjaa, Acta Futura Fenni-oli 14 suomalaista yliopistoa ja korkeakoulua. Tällä ca- ja Tulevaisuussarja. Acta Futura Fennica -sar-hetkellä seuran yhteisöjäseniä on parikymmentä ja jassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen liittyviähenkilöjäseniä yli 650. Jäsenkunta on läpileikkaus väitöskirjatasoisia tutkimuksia sekä korkeatasoisiatämän päivän suomalaisesta yhteiskunnasta - muka- oppi- ja käsikirjoja. Tulevaisuussarjassa julkaistaanna on tulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä kaikilta tulevaisuusaiheisia keskustelupuheenvuorojaelämänaloilta. Seuralla on paikallistoimintaryhmät Helsingissä, Hä-Kunniajäsenikseen seura on kutsunut meenlinnassa, Joensuussa, Jämsässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa, Rovanie-kansleri Kaarlo Hartialan, mellä, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Paikallis-akateemikko Pekka Jauhon, toimintaryhmät järjestävät mm. keskustelutilaisuuksiaprofessori Matti Vapaavuoren, ajankohtaisista aiheista. Toimintaryhmien tilaisuuksis-professori Pentti Malaskan, ta tiedotetaan mm. Futurinfo-jäsenkirjeissä.professori Ilkka Niiniluodon,professori Ilkka Virtasen, Seura on myös kiinnostunut Rooman Klubin toimin-professori Olavi Borgin, nasta. Vuonna 1984 perustettiin seuran neuvottelu-professori Eleonora Masinin, kunnaksi Rooman Klubin Suomen komitea, jokaprofessori Esko Kalimon, sittemmin, vuonna 2000 erkani omaksi yhdistyksek-MMM Hilkka Pietilän sekä seen.Director Jerome C. Glennin. Seuran jäsenet hyväksytään hakemuksesta. Hake- muslomake löytyy osoitteesta www.futurasociety.fi, taiSeuran toiminnan tarkoituksena on myötävaikuttaa ota yhteyttä toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen pitkällä niin lähetämme lomakkeen, näytenumeron Futura-aikavälillä. lehdestä ja muutakin ajankohtaista materiaalia. edistämällä tulevaisuudentutkimusta ja sen Vuosijäsenmaksu on hyväksikäyttöä maassamme sekä siihen pe- • 34 euroa/henkilöjäsen, rustuvaa keskustelua samalla kehittäen sen • 17 euroa/nuorisojäsen (alle 24–vuotiaat, vaatimia aineellisia, organisatorisia ja henkisiä ensimmäinen jäsenyysvuosi on ilmainen) edellytyksiä, • 17 euroa/opiskelijajäsen (alle 30–vuotiaat perustutkinnon suorittajat) edistämällä tulevaisuudentutkimukseen perustu- • 340 euroa/yhteisöjäsen. vaa opetusta. Jäsenmaksuun sisältyy Futura-lehti neljä kertaa ylläpitämällä tutkijoiden keskinäisiä sekä heidän vuodessa sekä muita jäsenetuja. ja tutkimusten hyväksikäyttäjien välisiä yhteyksiä Suomessa, ylläpitämällä yhteyksiä muiden maiden tutki- muslaitoksiin ja tutkijoihin ja osallistumalla alan kansainvälisiin kokouksiin ja muuhun toimintaan.
 2. 2. TOIMINTARYHMIEN YHTEYSTIEDOTHelsingin toimintaryhmä • Tutuhesa http://www.futurasociety.fiVetäjätiimissä Matti Leskinen, p. 040 5116223, matti.leskinen@iki.fi, Pentti Räsänen, pentti.rasanen@kolumbus.fi,Arto Salmela, artoslm@saunalahti.fi, Päivikki Telenius, paivikki.telenius@gmail.com, Chris Kylander, chris.kylander@gmail.comTutuhesa-sähköpostilistan viestit löytyvät osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages . Jos haluat viestit sähkö-postiisi, ilmoittaudu listalle osoitteeseen matti.leskinen@iki.fiBlogi: http://tutuhesa.blogspot.comHämeenlinnan toimintaryhmäVetäjätiimissä Riitta Hakulinen, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hattelmala, PL 230, 13101 Hämeenlinna040 5929 089 riitta.hakulinen@hamk.fi sekä Heikki Lintala, vise@sci.fi ja Anne Laakso, anne.laakso@hamk.fiJoensuun toimintaryhmäPekka Sillanpää, Joensuun yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu, p. (013) 1513201, fax (013) 2514651pekka.sillanpaa@hotmail.comKuopion toimintaryhmä • http://www.futurasociety.fi/kuopioVetäjätiimin yhteyshenkilö Ari Paanala, ari.paanala@gmail.com, p. 0400 579 016,Lahden toimintaryhmäSoili Saikkonen, Lahden ammattikorkeakoulu, Innovaatiokeskus, puh. 0447080156, soili.saikkonen@lamk.fiJukka Ilmonen, jukka.ilmonen@lamk.fiMikkelin toimintaryhmä • http://www.futurasociety.fiJenni Linturi, Otavan opisto, jenni.linturi@uta.fi, puh.040-7214779Oulun toimintaryhmäTiina Gallèn, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, PL 311, 90101 Oulu, 050 3677 253, tiina.gallen@oamk.fiAila Paaso, aila.paaso@oamk.fi ja Arja-Sisko Holappa, arja-sisko.holappa@avi.fi.Porin toimintaryhmä • Satakunta Klubi http://www.futurasociety.fiHeikki Rantala, heikki.rantala@dnainternet.net ja Jyrki Kangas, jyrki.kangas@porijazz.fiRovaniemen toimintaryhmäRovaniemen toimintaryhmä etsii uutta vetäjää, ota yhteyttä toimisto@futurasociety.fiRuoveden toimintaryhmäRisto Mikkola, Ruoveden lukio, Kuruntie 6, 34600 Ruovesi,p. (03) 4861404, risto.mikkola@ruovesi.fiSeinäjoen toimintaryhmä • http://www.futurasociety.fiAri Virkamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki, p. 040 8302373, ari.virkamaki@seamk.fi jaMatti Voutilainen.Tampereen toimintaryhmä • http://www.futurasociety.fiTampereen toimintaryhmä etsii tiimiläisiä paikallistoimintaan, ota yhteyttä Markus Vinnariin: markus@vinnari.fi. Vetäjätiimissä muka-na myös Johanna Kentala-Lehtonen (johanna.kentala@uta.fi) sekä Päivi Ojanen (paivi.ojanen@mll.fi), p. 040 75 98894.Turun toimintaryhmä • http://www.futurasociety.fiTiedotusvastaava Sanna Tulonen, sannatulonen@hotmail.com sekä muut tiimiläiset: Ilpo Alvesalo, ilpo@alvesalo.com, gsm 0503040811, Jussi Lehtonen, jussi.lehtonen@utu.fi, 041 4444426 ja Karoliina Autere, kmaute@utu.fi.LISÄTIETOJATulevaisuuden tutkimuksen seura ry.Postiosoite: PL 378, 00101 Helsinki / Käyntiosoite: Eerikinkatu 28, 5. kerros, 00180 Helsinkitoimisto@futurasociety.fi • www.futurasociety.fi • www.facebook.com/TutuseuraPuheenjohtaja Juha Nurmela, 050 5490012, juha.nurmela@stat.fiPääsihteeri Hazel Salminen, gsm 040 5028672, fax. (09) 75120211, toimisto@futurasociety.fiFUTURA-lehtiPäätoimittaja Tapio Tamminen, tapiot@kaapeli.fi, puh. 040 595 1722.eFuturaPäätoimittaja Keijo Rajakallio, p. (09) 5624124, gsm 040 7655 382, keijo.rajakallio@windowslive.com
 3. 3. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:nJULKAISUJAACTA FUTURA FENNICA -sarjaSarjassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen liittyviä väitöskirjatasoisia tutkimuksia sekä korkeatasoisia oppi- tai käsikirjoja.NO 1 Aika ja tulevaisuus Senecan tuotannossa, Sirkka HeinonenVAPK-Kustannus, Helsinki 1990, 153 sivua, ovh 11,80 euroaAntiikin aika- ja tulevaisuuskäsityksiä sekä ennustamistraditioita valottava tutkimus.NO 2 Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus, Mika MannermaaVAPK-Kustannus, Helsinki 1991, 362 sivua, ovh 25,20 euroaEnsimmäinen suomalainen tulevaisuudentutkimuksen teoriaa, metodologiaa ja sovelluksia laajasti analysoiva tutkimus.NO 3 Skenaariotyöskentely yrityksen johtamisessa, Tarja MeristöVAPK-Kustannus, Helsinki 1991, 188 sivua (loppu varastosta)Teos on tutkimus yritysten tulevaisuuden hahmottamisesta. Miten yritys voi varautua tulevaisuuteen ja millainen lähestymistapa saajohdon ja henkilöstön sitoutumaan prosessiin? Miksi yritys tarvitsee skenaarioita, tulevaisuuden käsikirjoituksia, ja miten nämä liittyvätjohtamisen kenttään sekä teoriassa että käytännössä?NO 4 Ylittyvät kasvun rajat - Maailman yhteisön romahdus vai kestävä tulevaisuus, D. H. Meadows, D. L. Meadows, Jorgen RandersPainatuskeskus Oy, Helsinki 1993, 227 sivua (loppu varastosta, lainattavissa)Kaksikymmentä vuotta sitten ilmestyi Rooman klubille tehty raportti Kasvun rajat, josta tuli ympäristöteosten klassikko. Sukupolvi myö-hemmin 1992 samat tekijät julkaisivat jatko-osan, Ylittyvät kasvun rajat. Tässä uusimmassa teoksessaan tekijät tarkastelevat planeettaMaan tilaa luonnonvara luonnonvaralta. Tekijöiden tietokoneajojen ja tilastojen luoma kuva maapallon tilasta on huolestuttava, muttatekijöiden mukaan kestävä kehitys on kuitenkin mahdollinen.NO 5 Miten tutkimme tulevaisuutta?, (toim.) Matti Vapaavuori ja Santtu von BruunTulevaisuuden tutkimuksen seura ry, Tampere 2003, 328 sivua, 25 euroa (jäsenet 20 euroa).Alan johtavat asiantuntijat esittelevät laaja-alaisesti suomalaista tulevaisuudentutkimusta, sen yhteyksiä muihin tieteisiin ja tiedonaloihinsekä käytössä olevia menetelmiä ja niiden uusia sovellutuksia. Teoksessa esitellään evoluutio- ja kaaosajattelun lähestymistapoja,rakenteellisinnovatiivisia sekä asiantuntija- ja aikasarjatietoon perustuvia menetelmiä kuten delfoi-tekniikkaa ja ristivaikutusanalyysia.Kirjassa tarkastellaan myös kommunikatiiviseen tulevaisuuden luotaukseen perustuvia menetelmiä kuten tulevaisuusverstaita jaskenaariotyöskentelyä.NO 6 Kohti epäselvyyden hallintaa?, Markku SotarautaFinnpublishers Oy, Jyväskylä 1996, 348 sivua (loppu varastosta)Kirjan peruskysymyksiä ovat: Miten strategiaprosesseissa voidaan käyttää hyväksi moniulotteisuutta, epävarmuutta ja lyhytjäntei-syyttä, ja mistä stratgisista lähtökohdista 2000-luvun alussa ajatellaan, suunnitellaan ja kehitetään. Kirjassa ei tarjota uusia suunnittelureseptejä, kikkoja, joiden auvlla ongelmia ratkotaan, vaan tunnistetaan tärkeimmät strategisen suunnittelun lähestymistavat janiiden peruspiirteet.NO 7 Tiukilla kuin Manninen ovenraossa, Vuokko JarvaTulevaisuuden tutkimuksen seura ry, 1996, 179 sivua, 24,90 euroaAsuntopolittiikka on perinteisesti ollut suomalaisen hyvinvointivaltion musta aukko ja sen vuoksi asuminen on Suomessa erityisen ris-kialtista. Miten hyvät odotukset pettivät ja miten ihmiset yrittivät selviytyä jouduttuaan kahden asunnon loukkuun on tässä esimerkkinähyvinvointivaltiolupausten pettämisestä.NO 8 The Limits to Traffic Volume growth, Petri TapioTulevaisuuden tutkimuksen seura ry, 2002, 234 sivua, 25,00 euroa (jäsenet 20 euroa).Downloaded from: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/maa/limno/vk/tapio/This book reports an evaluation on the development of actual applications of futures studies in Finnish transport administration. Inthe late 1990s, Finnish transport adminstration moved beyond the expert based what-if studies to use interest group participation informing future scenaios.NO 9 Syntyykö Suomeen puulaaksoja - Suomen puuteollisuuden pk-yritysten tila ja tulevaisuus, Esko PassilaTulevaisuuden tutkimuksen seura ry, 2005, 262 sivua (loppu varastosta; lainattavissa tai tilattavissa Granum-lehtipalvelusta).Metsäteollisuus on ollut ja on yhä edelleen suomen kansantalouden suurin nettoviejä. Tuotannon suuri kotimaisuusaste tuottaa maal-lemme vieläkin suurimmat vientitulot. Puuteollisuus on osa tätä teollisuusklusteria. Sukupolvenvaihdos muodostaa suuren pk-yritystentulevaisuuteen vaikuttavan ongelman. Tällaiset muodostumassa olevat trendit saattavat viedä suuren osan klusterin toimijoista edul-lisempiin toimintaympäristöihin. Näin on aina menneisyydessä tapahtunut. Onko mitään enää tehtävissä?TULEVAISUUSSARJATulevaisuussarja on jatkoa A-sarjalle. Sarjassa julkaistaan tulevaisuusaiheisia keskustelupuheenvuoroja.NO 1 Teollisuutemme kilpailukyky ylihuomenna, Yrjö SeppäläVAPK-Kustannus, Helsinki 1992, 71 sivua (loppu varastosta, lainattavissa)Seppälä etsii teoksessaan teollisuutemme kilpailukyvyn avaimia. suunnaten katseensa pit-kän aikavälin tekijöihin ohjevuotena 2010.Niitä ovat teollisuutemme ympäristöystävällisyys, kansainvälisyys, monipuolisuus sekä työvoiman määrä ja laatu sekä teollisuudenpanostus tutkimukseen ja tuotekehittelyyn.
 4. 4. NO 2 Suomalainen tulevaisuudentutkimus 1990-luvulla, (toim.) Sirkka Heinonen & Iiris HämäläinenVAPK-Kustannus, Helsinki 1992, 232 sivua, ovh 7,50 euroaTietokanta ja tutkimusrekisteri vuosina 1985-1995 valmistuneista tai käynnissäolevista tutkimuksista. Teos sisältää varsinaisen tut-kimusrekisterin lisäksi johdantoosan, jossa analysoidaan saatuja tuloksia sekä tarkastellaan tulevaisuudentutkimuksen luonnetta,tavoitteita ja määritelmiä .NO 3 Katse kohti tulevaa - tulevaisuuskasvatuksen suuntaviivoja, Pirkko Pitkänen (toim.)Painatuskeskus Oy, Helsinki 1994, 150 sivua, ovh 10,10 euroaTeos tarttuu tärkeään joskin toistaiseksi vähäiselle huomiolle jääneeseen kasvatuksen ja koulutuksen haasteeseen, tulevaisuusval-miuksien kehittämiseen. Eri alojen tutkijat ja opettajat hahmottelevat artikkeleissaan tulevaisuuskas-vatuksen luonnetta ja sisältöalueita:tulevaisuuden tekemisessä tarvittavia tiedollisia, taidollisia ja eettisiä valmiuksia.NO 4 Suomalainen sahateollisuus ja sen tulevaisuus, Tuomo UotilaPainatuskeskus Oy, Helsinki 1994, 96 sivua, ovh 24,40 euroaKirjassaan Tuomo Uotila muodostaa kokonaisvaltaiset skenaariot sahateollisuuden tulevaisuuden toimintaympäristöstä. Hän myösjohtaa näiden skenaarioiden vaikutukset yritystasolle tarkastelemalla havainnollisesti kolmen yritysesimerkin avulla, mitä erilaisten toi-mintaympäristövaihtoehtojen toteuttaminen merkitsee näiden yritysten toiminnan kannalta ja millaisia muutospaineita niiden toimintaankohdistuu erilaisissa toimintaympäristöskenaarioissa.NO 5 Ote huomiseen, Anita RubinPainatuskeskus Oy, Helsinki 1995, 117 sivua, ovh 21,90 euroa (loppu varastosta, lainattavissa)Kirja käsittelee tulevaisuutta murrosajan ongelmien tuomista lähtökohdista. Kirjan tarkoituksena on jäsentää niitä valmiuksia ja taitoja,joita huomispäivän ja ylihuomisen aikuisen on hallittava ja jotka siksi on opittava jo tänään.NO 6 Tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys - riskeistä mahdollisuuksiin, Sirkka HeinonenPainatuskeskus Oy, Helsinki 1995, 154 sivua, ovh 24,40 euroaKirjassa tarkastellaan tietoyhteiskunnan ja kestävän kehityksen välistä vuorovaikutusta. Kestävän kehityksen erilaisia määritelmiä jakäsityksiä käydään läpi seikkaperäisesti. Tällöin tarkastellaan esimerkiksi ympäristövaikutusten ja ympäristön tilan seurantaa, älykästärakentamista ja älykästä liikennettä sekä etätoimintoja. Kirjassa hahmotetaan erityisen kestävän kehityksen tietoyhteiskuntakulttuurinmuotoutumista tulevaisuudessa.NO 7 Uudet suunnat maaseudun tulevaisuudelle, Sirkka HeinonenYliopistopaino, Helsinki 2001, 231 sivua, ovh 28,60 euroa (loppu varastosta, lainattavissa)Tämä maaseudun tulevaisuutta luotaava teos antaa tutkimuksellisia eväitä Suomen maaseudun tahtotilan pohdintaan. Miten maaseutupystyy sopeutumaan toimintaympäristönsä radikaaleihin muutoksiin? Mihin suuntaan maaseutu pyrkii kehittämään itseään? Mitenmaaseutu voisi riuhtaista itsensä irti passiivisesta ajopuumallista ja hakea aktiivisesti paikkaansa tietoyhteiskunnan ja bioyhteiskunnanmaaperästä.FUTURA-lehtiTulevaisuuden tutkimuksen seuran Futura-lehden numeroita on saatavilla hintaan 6 euroa seuran jäsenille ja 11 euroa muille. Lehdenvuositilaushinta on 39 euroa kotimaahan ja 46 euroa ulkomaille. Futura-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti sisältyy seuranjäsenmaksuun, joka on 34/17 euroa/vuosi.eFuturaeFutura on tietokanta, jonka tavoitteena on tehdä tulevaisuudentutkimusta, tukijoita ja heidän osaamistaan tunnetuksi esim. henk-ilöesittelyin sekä toimia tulevaisuudentutkimuksen tietolähteenä ja hakemistona (esim. tutkijoiden ja tutkimusyhteisöjen yhteystietoja.eFuturaan pääseen seuran kotisivujen kautta osoitteesta www.futurasociety.fiwww.futurasociety.fiA-sarjaTulevaisuussarjaa edeltäneessä A-sarjassa ilmestyneet julkaisut vuosilta 1981-1986.A1 Tulevaisuudesta tietäminen, Oiva Ketonen, 1981A2 Kybernetiikka tutkimusalueena, Yrjö Ahmavaara, 1981A3 Futurologian - ihmisen ylihuomisen - tutkimisen ongelmista tänään, Olavi Niitamo, 1981A4 Determinism and Knowledge of the Future, Georg Henrik von Wright, 1982A5 Kulttuurikriisi ja uuden kulttuurin syntymisen ehdot, Sven Krohn, 1983A6 The Club of Rome,1984A7 Organic Growth and Renewal, Pentti Malaska, 1985A8 Workshop of Futures Studies in Beijing 4.-5. September 1985A9 Suomalainen tulevaisuuden tutkimus 1980-luvulla. Tekeillä olevat ja valmistuneet tutkimukset 1980-1985, Hirsjärvi-Remes (toim.),1986A-sarjan hinnatA2, A4, A5, A7, A8, à 5 euroa (+lähetyskulut) A1, A3, A6, A9 ei ole enää varastossa, valokopioita voi tilataJULKAISU- JA LEHTITILAUKSETTulevaisuuden tutkimuksen seura ry., PL 378, (Eerikinkatu 28, 5. krs) 00101 Helsinki, puh. 040 5028672, fax (09) 7512 0211,e-mail: toimisto@futurasociety.fi Lehteä ja julkaisuja voi tilata ja ostaa myös Akateemisesta kirjakaupasta ja Tiedekirjasta.

×