Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutu pohjhukkinenho

864 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tutu pohjhukkinenho

  1. 1. Uusi pohjoinenLaurence C. Smithin The NewNorth –kirjan herättämiäpoliittisia ajatuksiaTulevaisuuden tutkimuksen seuranHelsingin toimintaryhmän seminaari:Uusi pohjoinen ja senkulkuväylät, Tieteidentalo, Helsinki, 14.2.2012Janne I. HukkinenHelsingin yliopistojanne.i.hukkinen@helsinki.fi
  2. 2. Kohderyhmä- ja tieteenalapolitiikka/ YhteiskuntapolitiikkaKohderyhmä- ja tieteenalapolitiikka• Kirjan kohderyhmä on suuri yleisö—sisältää paljon perusmaantietoa ja –ekologiaa• Tärkeä viesti kohderyhmälle: ilmaston lämpeneminen, biodiversiteetin kato ja muut suuret ympäristömuutokset ovat itsestäänselvyyksiä!• Paikoin naiivi luonnontieteellinen näkökulma yhteiskuntatieteellisiin ympäristökysymyksiin: luonnontieteelliset ilmiöt referoitu tieteeseen, yhteiskunnallisia ilmiöitä ei (Smith tutkii routaa ja hydrologiaa)• Argumentti sukua Jared Diamondille (kollega UCLAssa): isot mega-ajurit ajavat muutoksia (globalisaatio, ilmastonmuutos, väestönkasvu, resurssit) (Guns, Germs and Steel; Collapse)Yhteiskuntapolitiikka• Optimistinen vire: perusoletus on, ettei suuria mullistuksia ole tulossa—kyseenalainen oletus (toisaalta kognitiivisen empirian valossa optimismi on pelottavassa skenaariossa välttämätön eloonjäämiskeino)• Implikaatio Suomen maahanmuuttopolitiikalle: Pohjolaan ryntää ihmisiä, koska tästä tulee suhteellisesti ottaen houkutteleva paikka
  3. 3. Luonnonvarapolitiikka/ AlkuperäiskansapolitiikkaLuonnonvarapolitiikka• Puutteellinen pohdinta: optimististen yhteiskuntapoliittisten skenaarioiden taustalla on dynamiikka, joka vahvistaa alkuperäisiä luonnonvarapoliittisia ongelmia! (fossiilitalous <-> ilmastonmuutos)• Unohdettu dynamiikka: kun liuskeöljy hyödynnetty, ekosysteemipalvelut menneet saman tien! (varsinkin haavoittuvassa arktisessa ympäristössä)—Entä laajamittaisen kaivostoiminnan jälkeensä jättämä teknoautiomaa?• Lopun kysymys: Minkälaisen maailman haluamme? Tärkeä kysymys, jonka vaikea ympäristöpoliittinen seurannaiskysymys käsittelemättä: Kuka on ”me”?Alkuperäiskansapolitiikka• Kirja paljastaa suomalaisen ja pohjoismaisen kolonialismin Lapissa: meillä vallitsevien käsitysten vastainen briljantti tulkinta saamelaisten huonosta yhteiskunnallisesta asemasta Pohjolassa• Pohjola tarjoaa ”kulttuurista” autonomiaa alkuperäiskansalleen; USA ja Kanada tarjoavat rahaa ja valtaa alkuperäiskansoilleen; raha ja valta ovat relevantteja tulevista kriiseistä selviytymisen kannalta!• Saamelaiskulttuuri kukoistamaan rahalla ja vallalla, koska kulttuuri on muutakin kuin vanha esine tai tapa• Nunavut on saavuttanut ja Gröönlanti on saavuttamassa itsenäisyyden ja luonnonvarat samaan aikaan, kun saamelaisalueiden kaivokset Suomessa luovutetaan ylikansallisille yrityksille

×