Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

CX төлөвшлийг үнэлэх загвар ба ашиглалт

CX төлөвшлийг үнэлэх загвар ба ашиглалт

Download to read offline

TheFuture of Customer Experience Conference -н үеэр Монгол дахь PwC байгууллагын Advisory Services -н Manager Б.Энхжингийн тавьсан "CX төлөвшлийг үнэлэх загвар ба ашиглалт" илтгэлийн материал.

TheFuture of Customer Experience Conference -н үеэр Монгол дахь PwC байгууллагын Advisory Services -н Manager Б.Энхжингийн тавьсан "CX төлөвшлийг үнэлэх загвар ба ашиглалт" илтгэлийн материал.

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

CX төлөвшлийг үнэлэх загвар ба ашиглалт

 1. 1. CX-н төлөвшлийн загвар
 2. 2. Яагаад CX-н төлөвшлийн загвар гэж?
 3. 3. Хэрэглэгчийн худалдан авалтын замнал Гадаад CX анализ
 4. 4. Ойлгох Илрүүлэх Хангах Хэрэглээ Үйлчилгээ Хадгалж үлдэх Гадаад CX анализ - Хэрэглэгчийн худалдан авалтын замнал Cанал болгож буй брэнд, бүтээгдэхүүн/үйлчилгээ- ний талаарх хэрэглэгчийн мэдлэг Бүтээгдэхүүн/үйлчилгээний талаарх мэдээллийн тархац, хүртээмжтэй байдал Бүртгүүлэхээс эхлэн худалдан авалт хүртэлх үйл явцыг амжилттай дуусгах Бүтээгдэхүүн/ үйлчилгээний чанар, хэрэглээ, функц Үнэнч хэрэглэгчдээ хадгалж үлддэг, урамшуулдаг байдал Хэрэглэгчид тохирсон, шаардлагатай мэдээллээр нь байнга хангадаг байдал Хэрэглэгчийн туршлагын (CX) ерөнхий бүдүүвч
 5. 5. Ойлгох Илрүүлэх Бренд Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ Турших Харьцуулах Хангах Худалдан авалт Гүйцэтгэл/Хүргэлт Сайжруулалт
 6. 6. Хэрэглээ Үйлчилгээ Үйлчилгээ ба дэмжлэг Хадгалж үлдэх Хэрэглэгчид тохируулсан Ухуулга/ Урамшуулал Сайжруулалт Тохируулах Хэрэглэх Өөрчлөх / Солих / Буцаах Гарах
 7. 7. Үйл ажиллагаа ба чадавх Дотоод СХ анализ
 8. 8. Стратеги Бүтэц зохион байгуулалт Харилцааны суваг Хэмжүүр ба мэдээлэл Инноваци Төсөл хэрэгжүүлэлт Талент ба соёл Технологи Дотоод CX анализ - Үйл ажиллагаа ба чадавх Алсын хараа, стратеги, зорилтуудад CX-г багтаан суурьшуулсан байдал Хэлтэс, нэгжүүд CX- д хамааралтай өөрсдийн үүргийг ойлгодог байдал Сувгуудын жигд хөгжүүлэлтийг дотоод хяналтаар дамжуулан хангадаг байдал CX нь байгууллагын үнэт зүйлсээс эхлэн сургалтуудад хүртэл шингэсэн байдал Хэрэглэгчийн CX мэдээлэл, өгөгдлийг нэгтгэж, хэмжиж, хянадаг байдал CX-ийг сайжруулах санаачлагыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх CX сайжруулалтыг хялбарчилж, дэмжих хэрэгсэл, системийг ашигладаг байдал Үйл явц, дизайны тасралтгүй сайжруулалтад анхаардаг байдал Хэрэглэгчийн туршлагын (CX) ерөнхий бүдүүвч
 9. 9. Стратеги Бүтэц зохион байгуулалт Алсын хараа CX-н зорилго Засаглал ба шийдвэр гаргалт Байгууллагын бүтэц CX-н стратеги Сувгийн стратеги Хариуцлага ба хөдөлгөх хүч Мэдээлэл түгээлт
 10. 10. Сошиал медиа Биет (лангуу/хэвлэл) Утас Үнэт зүйлс ба дотоод стандарт Хандлага Дижитал (Веб / Апп) Сургалтууд Карьер хөгжил Суваг Талент ба соёл
 11. 11. Хөтөлбөрийн удирдлага, хэрэгжүүлэлт Үр ашгийн менежмент Бүтээгдэхүүний дизайн ба Инноваци Төсөл хэрэгжүүлэлт Хүн-төвтэй дизайн Ажайл загварчлал Тасралтгүй сайжруулалт
 12. 12. Хэмжигдэхүүн ба мэдээлэл Технологи ба хэрэгслүүд CX-н хэрэгслүүд Хэрэглэгчийн систем (CRM) CX-г хэмжих систем СХ-г тайлагнах хэрэгслүүд Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд CX-н мэдээлэл CX-н хэмжүүр Хэрэглэгчийн өгөгдөл
 13. 13. Төлөвшлийн загварыг ашиглах нь
 14. 14. Хэрэглэгчийн худалдан авалтын замнал: Гадаад CX анализ Үйл ажиллагаа ба чадавх : Дотоод CX анализ Төсөл хэрэгжүүлэлт Технологи ба хэрэгслүүд Дизайн ба инноваци Хэмжигдэхүүн ба мэдээлэл Талент ба соёл Суваг Бүтэц зохион байгуулалт Стратеги Ойлгох Илрүүлэх Хадгалж үлдэх Хэрэглээ Үйлчилгээ Хангах
 15. 15. 15 CX-н төлөвшил Хөгжиж буй Сайжруулж буй Тэргүүлж буй бага дунд өндөр CX элемент маш бага эсвэл бүр байхгүй. Хэрэглэгчийн туршлага нь худалдан авалтын замналыг дуустал байдаггүй, хүлээлтийг хангадаггүй. CX элементүүдтэй боловч эцсийн хэрэглэгчийн худалдан авалтын замналд нийцтэй байдал нь дутмаг. Туршлага нь хэрэглэгчдийн хүлээлтийг хангадаг. CX элементүүд нь хэрэглэгч анх бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар сонсохоос эхлээд үнэнч хэрэглэгч болох хүртэлх бүх замналыг бүрэн хамардаг. бага дунд өндөр бага дунд өндөр Танай байгууллага хаана нь байна вэ?
 16. 16. Анхаарал тавьсанд баярлалаа! Enkhjin Bayarsaikhan Manager, PwC Advisory LLC enkhjin.bayarsaikhan@pwc.com Mobile: +976-89061409

×