Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pohjoinen kasvuvyöhyke, Marjo Uotila

150 views

Published on

Loura-lippulaivaseminaari 2017

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pohjoinen kasvuvyöhyke, Marjo Uotila

 1. 1. v POHJOINEN KASVUVYÖHYKE Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari POHJOINEN KASVUVYÖHYKE OSA VÄLIMERELTÄ SKANDINAVIAAN ULOTTUVAA EU:N TEN-T –YDINVERKKOKÄYTÄVÄÄ
 2. 2. POHJOINEN KASVUVYÖHYKE TUO YHTEEN 330 MILJARDIN EURON TALOUSALUEEN TALOUSALUE
 3. 3. KANSALLISET SOPIMUKSET Suomen valtio on tehnyt kaksi kasvuvyöhykesopimusta vuosille 2016-2018: Suomen kasvukäytävä (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere)  Koordinaattori: Uudenmaan liitto ja Pohjoinen kasvuvyöhyke  Koordinaattorit: Turun kaupunki ja Uudenmaan liitto
 4. 4. TAVOITTEET Kasvuvyöhykesopimuksen tavoitteena on: Pohjoisen kasvuvyöhykkeen toiminnallisen kokonaisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen siten, että kasvuvyöhyke linkittää eri keskuksia laajemmaksi työmarkkina- ja talousalueeksi, joka tarjoaa yrityksille kansainvälisesti houkuttelevia investointikohteita. Kasvuvyöhykesopimuksessa on sovittu kahdesta hankkeesta: 1) Rahtiliikenteen reaaliaikaisten tukijärjestelmien kehittäminen 2) Etelä-Suomen logistiikka-alan tarvekartoitus ja logistiikka-alueiden profilointi -selvitys
 5. 5. FOKUS Pohjoinen kasvuvyöhyke on alusta: digitaalisiin sovelluksiin perustuvien palvelukonseptien kokeiluille *** Pohjoisen kasvuvyöhykkeen strategiset painopisteet vuosina 2015-2018 ovat: kuljetusketjujen ja logistiikkaratkaisujen kehittäminen yli hallinnollisten tai alueellisten rajojen, tavoitteena kitkattomat ja sujuvat logistiset tavaravirrat
 6. 6. ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHOITUS 1/2 AIKO-rahoitus: 1) Tiedon tuotannon väline. Tällaiset kokeilut pyrkivät ensisijaisesti tuottamaan tietoa. Kokeilu pyrkii siis testaamaan mahdollisimman tarkkarajaisesti, mikä ratkaisu tai sen osa toimii. Testeillä on välinearvoa informaation tuottajina esimerkiksi silloin, kun jotakin hanketta kehitetään kokeiluvaiheesta kohti seuraavaa pilottivaihetta. 2) Vaikutuksen syventämisen väline. Tähän luokkaan kuuluvat kokeilut ovat laajemmin vaikuttavia niiden omassa piirissä. Tällaisilla kokeiluilla ei tuoteta enää vain tietoa vaan niillä muutetaan asenteita, puhumisen ja toiminnan tapoja – rajallisessa mittakaavassa. 3) Vaikutuksen laajentamisen väline. Tämän tyyppiset hankkeet vievät kokeilemalla koeteltuja malleja ja oppeja laajemmin yhteiskuntaan. Jotta tämä olisi mahdollista, kokeilujen muotoilussa on varauduttava isompiin resurssitarpeisiin kuten tiiviimpään verkostojen osallistamiseen, viestintään ja parempaan arviointiin. Toisaalta kokeiluista voidaan tehdä sellaisia, että ne houkuttelevat myös uusia resursseja, mikä mahdollistaa vaikutuksen laajentamisen edelleen. 4) Järjestelmien muuttamisen väline. Tällaiset kokeiluhankkeet kykenevät niin laajaan vaikutukseen, että niiden voidaan katsoa muuttavan järjestelmiä pysyvämmin. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että jokin innovatiivinen, laajaa huomiota herättävä kokeilu asettuu vastakkain vallitsevan käytännön, kuten harjoitetun politiikan tai totutun liiketoimintamallin kanssa, ja onnistuu vakiinnuttamaan asemansa.
 7. 7. ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHOITUS 2/2 Hankkeiden arviointikriteerit: rahoitus keskitetään hankkeille, jotka (1)Parantavat käytävän sisäistä liikkuvuutta ja toiminnallisuutta, erityisesti raideliikenteen asemanseutujen saavutettavuutta ja Etelä-Suomen tavaralogistiikan tehokkuutta; (2)Kohdistuvat käytävän ulkoiseen saavutettavuuteen, erityisesti lentoasemayhteyksiin ja rajanylitykseen; lisäksi tulee toimenpiteet suunnata (3)yhteistyöhön joka kytkee mukaan yrityksiä tai edistää uuden yritystoiminnan synnyttämistä (4)palveluihin joiden tuloksellisuus/kannattavuus perustuu koko liikenne-ja kasvukäytävän kattavaan markkina-alueeseen ja yhteistyöhön. AIKO-rahoituksen osuus on 50 % hankkeen julkisen rahoituksen määrästä.
 8. 8. YHTEYSTIEDOT Marjo Uotila Hankepäällikkö Innovaatioverkostot/Pohjoinen kasvuvyöhyke P. 040 651 4724 S. marjo.uotila@turku.fi Turun kaupunki Konsernihallinto Kaupunkikehitysryhmä Yliopistonkatu 27a 20100 Turku www.turku.fi www.kasvuvyohyke.fi Twitter: @Kasvuvyohyke
 9. 9. KIITOS

×